Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Твори митрополита УГКЦ Андрея ШептицькогоШептицький А. Спільні пастирські послання. Т. 4: 1905-1944 : док. і матеріали, 1899-1944 / А. Шептицький ; упоряд. : О. Гайова, Р. Тереховський ; пер. : Р. Тереховський (з лат.), Н. Федорак (з нім.), М. Мицан (з пол.) та ін. - Львів : Артос, 2013. - 1192 с. 

Сюди увійшли цінні документи. Насамперед спільні пастирські послання ієрархів УГКЦ, серед котрих на першому місці фігурує Митрополит Анлрей. Спільних тих послань є двадцять п'ять.

Пастирські послання. Т. 3: 1939 - 1944 : док. і матеріали 1899-1944 / А. Шептицький ; упоряд.: О. Гайова, Р. Тереховський ; пер. з лат. Р. Тереховський. - Львів : Артос, 2010. - 827 с.

До третього тому «Пастирських послань» увійшли особливі тексти Митрополита Андрея Шептицького, бо вони мали непроханого співавтора - Другу світову війну. Це вона накидала свої теми, втручалася в аргументацію, «підверстувала» під себе зміст.

Шептицький А. (митрополит) За єдність святої віри, церкви і нації / А. Шептицький. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. - 63 с.

Шептицький А. Заклик до покаяння : послання на Великий Піст / А.  Шептицький. - [Репр. вид.]. - Львів : Свічадо, 1994. - 93 с. - (Бібліотека Рідкісної Книги).

Цим виданням започатковуємо серію видань п. з. «Бібліотека Рідкісної Книги». Маємо на меті подати до відома науковців і зацікавлених читачів друковані та недруковані (рукописні) твори, які з різних причин залишилися по нинішній день практично невідомими, але які є необхідними першоджерелами для наукового опрацювання і для поглиблення знань про богословське мислення наших духовних предків.

Шептицький А. Правдива віра: Пастирський лист до вірних на Буковині, Станиславівської Єпархії, писаний у Марківцях під Станиславовом, даний у надвечір'я св. Михаїла 1900 р. / А. Шептицький. - Люблин : Свічадо, 1990. - 52 с.

Шептицький А. Як будувати  рідну хату? Про суспільство, основи державності й соціального ладу / А. Шептицький // Зустрічі. - 1990. - № 5-6. - С. 132-149.

Думки й поучення Митрополита Андрея у посланні «Як будувати Рідну Хату», мабуть, більш актуальні сьогодні, аніж тоді, коли він їх вперше писав. Цей документ подає вказівки як вийти із важкого становища, як морально оздоровити жителів України.

Шептицький А. Пастирські листи слуги Божого Андрея Шептицького (2.VІІІ.1899 р. - 7.ІХ.1901 р.). Т. 1 / А. Шептицький. - Торонто, 1965. - 277 с.

... як пастир митрополит Андрей виявив свою душу передовсім у своїх пастирських посланнях, хоч крім того Він написав багато популярних і наукових розвідок, а особливо в останніх роках чимало богословських творів. Приступаючи до видання всіх творів, Академія певна, що йде назустріч бажанню всіх, передусім духовенства й наших вірних, що відчувають потребу зібрати дотеперішній письменський дорібок митрополита Андрея, розкиданий серед стільки літ.

Оновлено 12-06-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка