Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Бібліотека - феномен понадчассяЛ. Бабій, директор Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка, заслужений працівник культури України

БІБЛІОТЕКА - ФЕНОМЕН ПОНАДЧАССЯ


Цього року головна бібліотечна інституція Івано-Франківщини відзначає свій 75-літній ювілей. Заснована 8 травня 1940 р. як Станіславська державна обласна бібліотека для дорослих, вона впродовж усього періоду своєї діяльності відіграє вагому роль у збереженні надбань нації та людства, за­безпечує умови для навчання й спілкування краян, формує їх громадянську позицію, виконує свою духовну місію освітнього, наукового, інформаційного, культур­но-просвітницького центру краю.

Першим директором обласної бібліотеки був пе­дагог, краєзнавець і книголюб, людина трагічної долі Василь Пашницький (1903-1941).

Книжковий фонд до тимчасової окупації міста фа­шистськими загарбниками нараховував понад 240 тис. пр. Під час Другої світової війни приміщення бібліотеки було пошкоджено, майже весь фонд зни­щено. У 1944 р. за допомогою книгозбірень усієї України обласна бібліотека швидкими темпами поповнила свої фонди. У 1956 p., коли відзначали столітній ювілей Ве­ликого Каменяра, їй було присвоєно ім'я письменника.

Сьогодні ОУНБ ім. І. Франка з її півмільйонним книжковим фондом, сучасними комп'ютерними техно­логіями, яскравими презентаціями, науковими та твор­чими зустрічами, літературно-мистецькими вистав­ками, креативним підходом до обслуговування корис­тувачів витворює якісно інший рівень культури праці з книгою та її популяризації.

У структурі бібліотеки - 13 відділів та 5 секторів, зокрема відділи комплектування, наукової обробки до­кументів, організації та ведення каталогів, довідково-бі­бліографічний, науково-методичний, загального чи­тального залу, абонемента, літератури іноземними мо­вами, краєзнавчої, економіко-виробничої літератури, літератури з мистецтва, книгозберігання, новітніх тех­нологій, центр електронних засобів інформації.

Електронний каталог ведеться від 2004 р. і налічує 29,3 тис. записів. У ньому оперативно відображаються поточні нові надходження документів, а також - у ре­жимі рекаталогізації - видання краєзнавчої тематики.

У фонді закладу створено 10 книжкових колекцій, серед яких: іменні (Є. Паранюка, В. Грабовецького, П. Арсенича, Л. Вардзарука, В. Качкана, В. Морозюка), бібліотечні (Львівської національної наукової біблі­отеки ім. В. Стефаника, Воєводської публічної бібліо­теки ім. Е. Смолки в м. Ополе, Республіка Польща), видавницькі (снятинського видавництва «ПрутПринт»), а також фонд рукописів. Зберігаються у книгозбірні й примірники рідкісних і цінних видань (1838-1943), є чимало книг з автографами науковців, письменників, краєзнавців.

До послуг користувачів ОУНБ ім. І. Франка - 5 читальних залів, довідково-бібліографічний апарат з 28 каталогів і картотек, віддалені ліцензовані БД - «Нормативні акти України», e-LibraryUSA, Onleihe, 16 власних електронних баз даних.

Користувачі Інтернету можуть завітати на веб-сайт бібліотеки (http://lib.if.ua/), де акумульовано чи­мало цікавої і корисної інформації. Тут представлено новини бібліотечної діяльності, нові надходження, медіатеку,  зокрема підрозділ повнотекстових версій ви­дань «Книги онлайн», віртуальні виставки, надається доступ до БД «Івано-Франківщина: минуле і сього­дення», «Іван Франко і Прикарпаття», «Гуцульщина», «Літературні премії», «Вчені. Винахідники. Раціоналі­затори» та ін. На сайті також розміщено «Зведений каталог періодичних видань, передплачених голов­ними бібліотеками міста» на поточний рік. Кількість відвідувань бібліотечної інтернет-сторінки щороку ста­новить понад 300 тисяч.

У бібліотеці також діють Регіональний тренінговий центр, Центр правової інформації, Пункт доступу гро­мадян до офіційної інформації, Інтернет-центр, громад­ська приймальня обласних організацій Товариства ви­нахідників і раціоналізаторів (ТВР) України і Спілки наукових та інженерних об'єднань (СНЮ) України, Центр європейської інформації.

Сьогодні наші документно-інформаційні ресурси до­ступні для будь-якої категорії громадян. Так, у 2014 р. бібліотеку відвідали більше ніж 505 тис. разів, 308 тис. з них - у віртуальному режимі. Користувачам було ви­дано 639 тис. документів. Понад 12,6 тис. осіб беруть участь у бібліотечних масових заходах. Для залучення нових користувачів проведено різноманітні акції, зокрема: «У бібліотеку - всією родиною», «Крок до чи­тача», «Місце зустрічі - бібліотека», «Університет тех­нічних знань», «Естафета добра і любові», «Зустрінься з кумиром», «Бібліокомпас для першокурсників», флешмоб «Бібліотека - територія толерантності» тощо.

ОУНБ ім. І. Франка тісно співпрацює з ученими краю, обласними організаціями національних спілок письменників, художників, краєзнавців України, ра­дами обласних організацій ТВР і СНЮ України, ви­шами, музеями, театрами, військовою частиною МВС України, громадськими організаціями та багатьма ін­шими установами. В бібліотеці діють клуби за інтере­сами: Інтелектуальний клуб творчих особистостей «Галицькі кмітливці», «Лемкоклуб», клуби розмовної мови, зокрема англійської, німецької, французької, іта­лійської, а також літературно-мистецька вітальня.

Колектив успішно працює над здобуттям грантових проектів, які суттєво змінюють обличчя бібліо­теки. Так, завдяки міжнародному проекту «Бібліоміст» було відкрито Регіональний тренінговий центр, де бібліотечні працівники області та мешканці краю мають змогу опановувати новітні технології. Впродовж чотирьох років за програмою «Бібліоміст» було комп'ютеризовано 84 бібліотеки, що становить близько 300 тис. доларів інвестицій у бібліотечну галузь Івано-Франківщини. Про досвід упровадження інновацій у цих установах йшлося на обласній школі менеджера «Історія успіхів реалізації програми "Бібліоміст"».

Програма також дала змогу багатьом бібліотечним працівникам області підвищити свій фаховий рівень, налагодити співпрацю з місцевою владою і мешкан­цями краю, колегами з різних бібліотек України, роз­ширити контакти та урізноманітнити свою роботу.

За проектом «Лідер бібліотечної справи» директор ОУНБ ім. І. Франка Л. Бабій знайомилася з досвідом роботи публічних бібліотек США, заступник дирекора Г. Горбань, директори Городенківської та Рожнятівської ЦБС М. Підлеснюк і М. Рибчак побували у бібліотеках Польщі, методист Городенківської ЦБС Н. Виклюк - у бібліотеках Латвії.

Завдяки програмі ОУНБ ім. І. Франка та ряд ЦРБ реалізували низку цікавих проектів, зокрема «Бібліо­тека і молоді інтелектуали» (ОУНБ), «Ти не одна - від­тепер бібліотека з тобою» (Городенківська ЦРБ), «Вчи­мося разом і демонструємо свої можливості» (Рожнятівська ЦРБ), «Заробітчанська правда: бібліотека як вікно у життя українських емігрантів» (Тисменицька ЦРБ), «Туристично-краєзнавчий клуб в бібліотеці: від­криваємо нові горизонти» (Надвірнянська ЦРБ) та ін.

Долинська ЦРБ з нагоди відзначення 200-річчя від дня народження Великого Кобзаря провела поетичний відеоміст із ЦМБ м. Рубіжного Луганської області, Надвірнянська ЦРБ організувала відеомайстер-клас із розпису писанок з Новопсковською ЦРБ Луганської області, а Рожнятівська ЦРБ тісно співпрацює з ЦМБ ім. Лесі Українки м. Дружківки Донецької області щодо організації волонтерської допомоги українській армії та мешканцям, які проживають у зоні АТО.

Працівники ОУНБ ім. І. Франка з успіхом представ­ляли свої проекти «Методична майстерня», «Гро­мадська приймальня», «Інноваційні бібліотечні по­слуги - військовослужбовцям» на щорічних Всеук­раїнських ярмарках інноваційних бібліотечних послуг.

У нашій бібліотеці для мешканців краю прово­дяться тренінги, семінари і вебінари з різних питань. На базі закладу було реалізовано такі проекти, як «Покращення доступу жителів малих громад до пра­вової допомоги через використання новітніх техно­логій та залучення ресурсів органів влади», «Бібліотеки як центри підтримки громад в умовах воєнної загрози: організація надання послуг внутрішньо переміщеним особам (ВПО)», а також з електронного урядування. Спільно з обласним Центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проводилося навчання для канди­датів у прийомні батьки, а в рамках програми AIESEC за проектом «Світ без кордонів» організовувалися літній і зимовий навчальні табори для молоді.

У рамках проекту «Вікно в Америку», за підтримки відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні, проходять зустрічі з цікавими людьми, випус­книками програми Фулбрайта, волонтерами Корпусу Миру, методичні майстерні для освітян області, чи­тання книг мовою оригіналу, перегляди і обговорення фільмів англійською мовою тощо.

Завдяки співпраці з Гете-Інститутом в Україні в ОУНБ ім. І. Франка діє проект «Заочний абонемент» і створено дитячий куточок, на базі яких реалізуються навчальні та дозвіллєві міні-проекти, майстер-класи. Також працює зимовий німецькомовний табір для шко­лярів.

Бібліотека налагодила партнерські взаємини з по­сольствами і консульствами Франції, Чехії, Польщі, Угорщини в Україні, благодійним фондом «Сейбр- Світло», що дає змогу поповнювати фонди іншомов­ними виданнями.

Понад десять років триває співпраця з колегами із Воєводської публічної бібліотеки в м. Ополе (Респу­бліка Польща). Щорічно відбуваються зустрічі бібліо­течних працівників обох країн з метою вивчення фахо­вого досвіду, ознайомлення з літературними, етногра­фічними і мистецькими здобутками, поповнення книж­кових колекцій.

Основними завданнями своєї науково-методичної діяльності ОУНБ ім. І. Франка вважає вдосконалення менеджменту бібліотечної справи в області, вивчення діяльності бібліотек з різних аспектів обслуговування краян книгою, подальший розвиток інформаційних послуг на основі новітніх технологій, моніторинг роз­витку ресурсного та творчого потенціалу бібліотечних працівників, проектну діяльність, стимулювання і впровадження інновацій. З цією метою реалізується програма «Безперервна освіта: шлях до майстерності фахівця бібліотечного сервісу», в рамках якої прово­дяться виїзні курси підвищення кваліфікації бібліо­течних працівників, школи менеджерів, семінари, тре­нінги, здійснюються експертно-діагностичне аналізу­вання роботи окремих ЦБС, виїзди на місця для участі в районних семінарах, для надання методичної і прак­тичної допомоги.

ОУНБ ім. І. Франка ініціює і проводить конкурси та акції, серед котрих найбільший інтерес становить щорічний обласний конкурс «Краща бібліотека року», в якому визначається не тільки бібліотечний лідер, а й переможці в різних номінаціях.

Підвищенню професійної майстерності також сприяли конкурс авторських проектів «Бібліотечна Шевчен­кіана», інтернет-фестивалі «Це цікаво для місцевої гро­мади» і «Творчі таланти бібліотекарів Івано-Франківщини», фотоконкурс «На гостину до книжкової роди­ни», акція «Івано-Франківщина читає Тараса Шевчен­ка», дистанційний конкурс літературної творчості «Ми українці, ми європейці», піар-акція зі створення вірту­альних екскурсій книгозбірнями області «Бібліотеки Івано-Франківщини в інформаційному просторі» та ін.

На допомогу науково-методичному забезпеченню діяльності бібліотек області випускаються збірники «Матеріалів на допомогу у проведенні культурно-просвітницьких заходів», методичні посібники серії «Лі­тературна скарбниця України: ювіляри року», друко­вані матеріали обласних семінарів у серії «Бібліостудія». Побачили світ видання з інноваційної роботи ок­ремих бібліотек краю, статистичні збірники. Профе­сійна інформація для методичних служб області висвіт­люється у розділі веб-сайту «Фахівцю бібліосервісу».

Розвитку бібліотечної справи в області, підтримці фахового зростання, відстоюванню принципів інтелек­туальних прав бібліотечних працівників і користувачів сприяє Івано-Франківське обласне відділення УБА.

Для вивчення інформаційних потреб користувачів і поліпшення якості їх обслуговування проводяться со­ціологічні дослідження. Широкий інтерес у громад­ськості викликали розвідки «Краща українська книга року», «Шевченко з погляду сучасності» (в її рамках 9 березня 2014 р. було проведено вуличне експрес-опитування «Тарас Шевченко - символ української нації»), «Нові бібліотечні послуги: думка користувача, погляд громади», «Волонтерство у бібліотеці: можли­вості і перспективи», «Роль бібліотеки в дослідженнях місцевої історії» та ін.

Популяризації бібліотечних фондів сприяють дру­ковані й електронні видання, серед яких універсальні та тематичні бібліографічні покажчики: «Держава і право в Україні та світі», «Педагогічні науки та на­родна освіта», «Права та свободи людини і громадя­нина в сучасному світі», «Науково-технологічний роз­виток України», «Регіональна економіка: проблеми і перспективи розвитку», «Туризм в Україні та світі: те­оретичні аспекти», «Сім'я - XXI століття», «Лауреати літературних премій НСПУ (2009-2013)» та ін.

 

Особливий інтерес становлять видання краєзнавчої тематики, а саме: бібліографічні покажчики «Тарас Шевченко і Прикарпаття», «Василь Стефаник і Прикарпаття», «Івано-Франківську - 350», «Галицько-Волинська держава: історія, постаті, культура», «Етногра­фічні регіони Прикарпаття: матеріальна і духовна ку­льтура»; збірники статей у серії «Визначні діячі Івано- Франківщини»; щорічний «Календар знаменних і па­м'ятних дат Івано-Франківської області»; зведені ката­логи краєзнавчих видань («Широкий світ малої бать­ківщини», «Друковане слово Прикарпаття»); біобібліографічні покажчики, присвячені відомим ученим, письменникам, дослідникам краю; енциклопедичний довідник «Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка» та багато інших.

Шанувальникам української історії пропонуються каталоги книжкових виставок із серії «Галерея слави України», любителям прекрасного - пам'ятки користу­вачам із серії «Екскурс видами мистецтв», збірники ін­терв'ю «Гості літературно-мистецької вітальні».

Творчості сучасних українських і зарубіжних літера­торів присвячено випуски серії «Ім'я, яке я відкрив для себе» літературного ін-фоліо «Час читати» та пам'ятки читачам серії «Літературний гід». Неабиякий інтерес у віртуальних відвідувачів викликають вебліографічні списки, мають попит і компакт-диски.

Тісною є співпраця бібліотеки із ЗМІ - журналіс­тами радіо, телебачення, преси, інтернет-видань. Завдяки цьому соціокультурні заходи установи постійно анонсуються й висвітлюються в репортажах і окремих передачах, зокрема на обласному радіо в ру­бриці «Скарбниця», в обласній газеті «Галичина».

Колектив ОУНБ ім. І. Франка не стоїть осторонь сучасних подій в Україні. На базі бібліотеки проводи­лася обласна благодійно-просвітницька акція «Книж­кові мости єднають серця», ініційована департа­ментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської ОДА. Краяни зі­брали понад 8 тис. україномовних дитячих, художніх, історичних видань, що були доставлені представни­ками міської громадської організації «Самооборона» в бібліотеки Луганської області. А в березні-квітні 2014 р. тривала акція «Великдень української книги».

Ми також надавали гуманітарну допомогу військо­вослужбовцям підшефної військової частини внутріш­ніх військ України в Івано-Франківській області та до­лучилися до благодійної акції «Фронтовий вертеп».

За вагомою та багатогранною діяльністю головної книгозбірні Івано-Франківської області стоїть самовід­дана праця всього колективу.

В історії ОУНБ ім. І. Франка залишило свій ва­гомий внесок не одне покоління бібліотечних праців­ників, серед них її керівники: В. Пашницький (1940), І. Хорунжий (1940-1950), Г. Діюк (1941-1944), М. Сулима (1950-1954), Н. Чорноног (1954-1964), Г. Марченко (1964-1973), заслужений працівник куль­тури України М. В. Альба (1973-2008); ветерани біблі­отечної справи: Є. Тамм, Ю. Яблоновський, Ю. Да­видова, О. Віннікова, В. Ляпіна, В. Котова, Л. Платонова, А. Бараннік, С. Бабич, Л. Іванюк, Н. Сергієнко, М. Резнікова, К. Келлєр, М. Волкова, Н. Сисоєва, Л. Атрошенко, Г. Любовна, Г. Княгницька, Н. Борисова, А. Бойко, І. Чоловська, В. Захарченко, Г. Лобісевич, Г. Остапович, Н. Ковальчук та багато інших, які внесли свою частку душі й серця в розвиток бібліотеки.

Сьогодні віддано служать книзі, користувачам ди­ректор бібліотеки Л. Бабій, висококваліфіковані фа­хівці Л. Федик, Г. Горбань, Л. Жирик, Н. Пасяка, А. Габер, Н. Джус, С. Фіцик, О. Качорак, Г. Пристай, Л. Свачій, О. Люба, М. Семен, Л. Сабадиш, О. Войтичук, Г. Колотило, В. Дволітка, Н. Бойчук, С. Багира, Г. Селянкина, О. Мінаєва, О. Князюк, Г. Богун, Л. Кривко, Н. Мотчук, О. Федорчак, І. Бурда, О. Черепович, І. Фатафутдінова, Т. Кривенька, Н. Кушнаренко, Л. Лапчук, Л. Мосорко, В. Хімейчук, С. Рябова, Р. Шостак, М. Дем'янів, С. Сворак, Г. Синенько та ін.

Молоді бібліотекарі М. Вірстюк, О. Тимофійчук, О. Бандура, Л. Корнієнко, Н. Солотинська, О. Шаран, І. Петрівська, О. Підгаєцька, X. Москович, О. Басараб, І. Салій, М. Кубраков, Н. Кожак, О. Храпко, Г. Філь, М. Лавришин, С. Джоголик, Г. Щепанська, Н. Макар, підтримуючи добрі бібліотечні традиції, втілюють різ­номанітні креативні ідеї.

Свої професійні знання вкладають у розвиток біблі­отеки головний бухгалтер Г. Смушак, спеціалісти С. Малик, М. Дорошенко, Г. Солотинська, Г. Грицик, О. Сметанюк, А. Буженко, Д. Магдій, М. Васькович. Про чистоту і комфорт у бібліотеці дбають працівники господарської служби С. Стецько, Г. Скиба, Г. Романишак, О. Януш, Л. Кубарич, Г. Дзендзик, М. Філь, Г. Голинська, Л. Мінка, Я. Палагнюк.

Наш колектив впевнено крокує шляхом інновацій­ного розвитку. Сьогодні ОУНБ ім. І. Франка є терито­рією науки і культури, толерантності та інтелектуаль­ного спілкування, а можливість використання сучасних ресурсів міжкультурної комунікації, що надає бібліо­тека, сприяє об'єднанню людей у пізнанні світу, задо­воленню їхніх інформаційних потреб.

Висловлюємо щиру вдячність користувачам, ко­легам, авторам, видавцям, партнерам, усім тим, хто впродовж багатьох років працює разом з нами, докла­даючи всіх зусиль для успішної розбудови Івано-Франківської ОУНБ ім. І. Франка.  

 

Бабій Л. Біблоітека - феномен понадчасся / Л.Бабій // Бібліотечна планета. - 2015. - № 1. - С. 38-40.


 

Оновлено 19-05-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка