Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Качкан В. Українська історія – в літературі діаспори  Творчість - явище багатозначне й неодновимірне. У книзі пояснено метафізичні особливості цього складного процесу, - прокрапковано про роль "картотеки" та "програми архіву", мовле­но про різні вето й табу щодо доступності до "астрального архіву", окреслено сутність натхнення. А ще - цікаві розмірковування про колек­тивне підсвідоме людини.

Ніби підсумовуючи спектральність діаметральних по­глядів та визначень "генія" та "геніального", сучасний вчений О.Слоньовська не заперечує, навпаки, стверджує, що в ос­нові геніальності лежить інте­лект, досвід, інтуїція, при­сутність духа, висока працез­датність. Щоб якомога опуклі­ше явити предмет досліджен­ня, О.Слоньовська розглядає і проблему спадковості стосов­но феномена "геній", при цьо­му акцентує на архиважливому - потребі найповніше вибудова­них генеалогічних таблиць ро­доводів, "вирощення" генеало­гічних дерев родів тощо. Підтримуючи дослідницю в цьому, скажемо, що нам свого часу пощастило вивчати гене­алогію визначних українських родоводів, як Лепких, Крушельницьких, Павликів, Заклинських, Петрушевичів, Левицьких, Білинкевичів, Корпанюків, Купчинських, Охримовичів, Залозецьких, Озаркевичів, Кмітів, Галущинських, Білоусів, ін. Та,  на превеликий жаль, ми й досі не спромоглися відреставрувати у своїй пам'ято-історії не те, що княжі родоводи, а й бодай на чотири-п'ять століть занури­тись у глибини криниць родів геніїв  нації  -  Т.Шевченка, І.Франка, Лесі Українки, О.Довженка, П.Тичини, О.Гончара, М.Стельмаха, В.Земляка.

Повний текст статті можна знайти у фондах ОУНБ ім. І. Франка.

Оновлено 15-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка