Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Гриценко В. Підручник, якого не… ждутьТрадиційно відгук-рецензію на новинку словесник-практик розпочинає хвалебною одою сучасній концепції національної освіти, яка буцімто  орієнтує вчителя української літератури на фор­мування всебічно розвиненої особистості. Дехто з нас і досі (наївно чи удавано) вірить, що літера­тура - один з найголовніших предметів у су­часній школі незалежної України, на який покла­дено місію відтворити духовний світ народу мис­тецтвом слова, а водночас позитивно впливати на свідомість учнів, їхній морально-етичний по­тенціал, розвивати інтелект, творчі здібності, ес­тетичні смаки тощо. Місія, визнаймо, велична, але де ті чинники, які допоможуть словесникові вико­нати покладені на нього почесні завдання? В усі часи ідеологи розуміли, що слово - ідеальна зброя в борні за душу людини. Усвідомлюють це і сучасні державні пастирі, які переконують себе і нас, що в незалежній Україні національна ідея «не спрацювала». А щоб вона терпіла поразку й далі, в середніх школах різко зменшено кількість го­дин, відведених вивченню літератури, і, продов­жуючи традиції минулих днів, у «букварні війни» (що вивчати і як вивчати) з кожним роком до­дається все більше вибухових речовин. Скла­дається враження, що хтось уміло веде закулісну гру, мета якої - довести, що в українській літе­ратурі немає нічого вартісного, що могло б возве­личити дух сучасного читача. Обливання брудом наших корифеїв слова, складання недолугих на­вчальних програм, до яких внесено далеко не кращі зразки української словесності, видання підручників, які відповідають духові тих програм, - усе це не просто так, бо і запалювання, і гасіння «зірок - на чиюсь потребу.

 

Повний текст статті можна знайти у фондах ОУНБ ім. І. Франка.

Оновлено 15-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка