Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Видання творів Ольги Слоньовської у фондах бібліотекиСлоньовська О. В Афганістані, в чорнім тюльпані"...  / О. Слоньовська. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 697 с.

У Книзі пам'яті полеглих з Івано-Франківської області «В Афганістані, в «чорнім тюльпані» Ольги Слоньовської зібрано розповіді про всіх вихідців із Прикарпаття, хто віддав своє молоде життя на полі бою чи помер від ран у фронтовому гос­піталі. Книга складається із трьох частин. Першою є мартиролог - нариси про загиблих і померлих від ран та захворювань на війні. Друга частина - це розповіді про живих, а також спогади про афганську війну очевидців. Третя частина книги знайомить читачів зі структурою Івано-Франківської обласної організації Укра­їнської Спілки ветеранів Афганістану та її філій у районах і містах Прикарпаття.

Слоньовська О. Ґердани: поезії / О. Слоньовська. - К. : Рад. письменник, 1991. - 102 с.

Це третя книжка молодої поетеси із При­карпаття. Вміння побачити поезію у прос­тих речах, в усьому, що нас оточує, вигід­но вирізняє авторку з-поміж інших.

Тематика її творчості багатогранна і яскра­во відображає внутрішній світ сучасників, в якому сплелися любов до рідної землі і до рідної пісні, славетна історія і живий по­дих сьогодення. Вірші Ольги Слоньовської примушують замислитися над суперечно­стями буття, нашими болючими проблема­ми, взаємостосунками, дійсними духовними цінностями людини.

Національний західноукраїнський колорит, тонкий ліризм, самобутнє світосприйняття авторки зможуть зацікавити широке чи­тацьке коло.

Слоньовська О. Гілочка глоду: поезії / Передм. Н. В. Стефурак. - Ужгород: Карпати, 1986. - 54 с.

Перша книга молодої української поетеси з Івано-Франківщини. У глибоко ліричних віршах вона досліджує вічні теми добра, справедливості, обов'язку. В них чітко вимальовується образ ліричної героїні - чесної, гуманної, нелицемірної, чулої до чужого болю і чужої радості, нетерпимої до негативних явищ у суспільстві.

Слоньовська О. Джоконда: Поезії / О. Слоньовська . - К.: Укр. письм., 2004. - 135 с.

У центрі поетичної книги - жінка: Єва з райським яблуком чи дівчинка з персиками, Джоконда чи Жанна д'Арк, Мадонна чи інфанта Маргарита, яскрава історична постать чи наша типова сучасниця. Слабка і сильна, боязка і мужня, відчайдушно відверта і до крижаного холоду стримана, абсолютно самодостатня й водночас у вічних пошуках самої себе у безмежному світі і в стотисячних чоловічих захоплених поглядах. Жінка, яка любить і в яку закохуються до нестями. Жінка, яка насамперед є ЖІНКОЮ.

Слоньовська О. Дівчинка на кулі : [роман] / О.Слоньовська. - Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. - 397 с.

Дитиною вона втікала з дому в пошуках тих, хто її полюбить, - міліція повертала до рідної неньки. А в тієї материнський інстинкт на Ользі відпочивав, особливо після спроби дівчинки повернути молодшого братика туди, де його на­чебто і знайшли, - під скирту. Невже на всій земній кулі не знайдеться людини, що пізнала б у забитому дівчиську маленьку принцесу, адже найголовніше ба­чать не очі, а серце?..

Слоньовська О. Зимове яблуко : поезії / О.Слоньовська. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 358 с.

Поетична книга інтимних віршів Ольги Слоньовської «Зимове яблуко» вражає глибиною душевних почуттів ліричної героїні, відвертістю, щирістю, непересічними переживаннями закоханого серця, тонким ліризмом, афористичністю поетичних рядків, важливим підтекстовим навантаженням кожної строфи. Інтелектуальний спектр світовідчуттів, висока версифікаційна май­стерність, філігранне вміння авторки володіти поетичним словом робить нову збірку Джоконди сучасної української лірики знаковим явищем у літера­турному процесі. Книга яскрава, натхненна, жива, пульсуюча, випромінююча високе світло божественної снаги, здатна принести незрівнянну естетичну насолоду кожному читачеві.

Слоньовська О. Пектораль : поезії / О. Слоньовська. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 114 с.

У нову збірку Ольги Слоньовської з промовистою назвою «Пектораль» увійшли вірші, написані впродовж останніх трьох років. Поезії відзначаються тонким ліризмом, щирістю, непідробленими почуттями й переживаннями, а версифікаційний рівень авторки -яскравою метафоричністю, афористичністю висновків, філігранним умінням володіти словом.

Слоньовська О. Силуети яблунь і коханих : поезії / О. Слоньовська. - К. : Укр. пріоритет, 2013. - 71 с.

Вірші Ольги Слоньовської, незважаючи на стани й себечуття її героїні, стають об'явленям тієї істини, яку славнозвісний учений сформулював так: "Ми безсмертні, коли кохаємо, і стаємо смертними, коли перестаємо любити".

Слоньовська О. Слід невловимого Протея : Міф України в л-рі укр. діаспори 20-х-50-х рр. ХХ ст. / О. Слоньовська. - 2-е вид. - Івано-Франківськ : Плай ; Коломия : Вік, 2007. - 686 с.

Монографія Ольги Слоньовської "Слід невловимого Протея" присвячена ґрунтов­ному дослідженню проблеми функціонування міфу України в літературі української діаспори 20-х - 50-х років XX століття.Наукова розвідка базується на солідній основі наукових здобутків зарубіжних та українських філософів, психологів, етнографів, антропологів, фольклористів та літе­ратурознавців і відзначається скрупульозним аналізом художніх текстів І. Багряного, В. Барки, Є. Маланюка, О. Ольжича, О. Теліги, У. Самчука з точки зору архетипної критики.Книга адресована науковцям, викладачам і студентам гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів.

Слоньовська О. Соната для коханого: поезії / О. Слоньовська. - К.: Укр. письм., 2002. - 110 с.

„Соната для коханого" - твір поліфонічний. Манера письма виводить ці вірші за рамки біографічності і робить їх фактом мистецтва.

Слоньовська О. Українська література : підруч. для 7 кл. / Слоньовська О. ; [ред. С. С. Литвин]. - К. : Освіта, 2007. -  352 с.

Добре продумана структура підручника, цікаве змістове наповнення, чудові ілюстрації дадуть змогу сформувати цілісне уявлення про літературу як мистецтво слова, заохотять учнів до читання і творчої роботи.

Особливостями підручника є: захопливі статті про життя і творчість письменників; доступно викладені відомості з теорії літератури;  вдало згруповані у блоки запитання і завдання, розраховані на учнів з різними інтересами та рівнем підготовки; наявність рубрик, що стимулюють творчу уяву учнів, розширюють світогляд, спонукають до самостійного здобуття знань у Інтернет-мережі, - «Матеріали для допитливих», «Пофантазуйте», «Робота з ілюстраціями», «Матеріали для самостійного читання та опрацювання»; можливість самостійно перевіряти і систематизувати знання за допомогою «Літературознавчого словничка» і «Текстових завдань», вміщених наприкінці підручника.

Слоньовська О. Українська література : підруч. для 8 кл. / Слоньовська О. - К. : Освіта, 2008. - 401 с.

Підручник відзначається стрункою структурою, гли­боким змістовним наповненням, доступністю ви­кладання  навчального матеріалу,  оригінальним дизайном. Здобуваючи літературні знання, учні ма­ють змогу розширити світогляд,  удосконалити вміння аналізувати художні твори, розвинути гар­ний   естетичний   смак.   Запитання   і   завдання, об'єднані в рубрики за видами роботи, стимулюють розумову діяльність підлітків, розвивають логічне мислення,  творчі  здібності,  уяву та  фантазію, сприяють    вихованню    патріотизму,    людської гідності, порядності та інших моральних чеснот.

Слоньовська О. Хрещатий барвінок : диференційована кн. для читання у першому півріччі першого кл. / Слоньовська О.; О. Слоньовська, М. Стельмахович. - Кути : Евріка, 2002. - 131 с.

Цей підручник розрахований на першокласників з різним рівнем дошкільної підготовки. Художні тексти підібрано з врахуванням особливостей дитячого світосприймання. Користуючись букварем, вчителі і батьки мають нагоду не тільки навчити дитину читати, а й збагатити її уявлення про Україну, свій рідний край.

Оновлено 18-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка