Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

„Дорогою ціною” (творчий доробок автора)Коцюбинський М. Вибрані твори / М. Коцюбинський. - К. : Дніпро, 1974. - 511 с.

До книги ввійшли повісті та оповідання українського прозаїка Михайла Коцюбинського "Коні не винні", "Дорогою ціною", "Цвіт яблуні", "Лялечка", "Він іде!", "Сміх", "На камені" та ін.    

Коцюбинський М. Вибрані твори / М. Коцюбинський. - К. : Дніпро, 1976. - 500 с.

До книги ввійшли повісті та оповідання українського прозаїка Михайла Коцюбинського "Ціпов'яз", "Дорогою ціною", "Цвіт яблуні", "Лялечка", "Невідомий", "Сміх", "Подарунок на іменини" та ін.

Коцюбинський М. Дорогою ціною: оповід. / М. Коцюбинський. – К. : Дніпро, 1980. – 74 с.

В героїко-романтичному оповіданні класика української літератури М.М. Коцюбинського "Дорогою ціною" змальовано мужніх, волелюбних селян, які, наражаючись на смертельну небезпеку, тікають від своїх поміщиків-кріпосників. У центрі твору яскравий образ молодої селянки Соломії, що йде за своїм коханням на чужину і гине, рятуючи його від стражників. Видання ілюстроване.

Коцюбинський М. Твори в 4-х томах. / М. Коцюбинський. - К.: Дніпро, 1984.

Т.1. Повісті та оповідання. (1884-1897) . - 365 с.

До першого тому збірки творів класика української літератури М.М. Коцюбинського (1864-1913) ввійшли оповідання та повісті, написані в 1884-1897 рр.

Коцюбинський М. Твори в 4-х томах. / М. Коцюбинський. – К.: Дніпро, 1984.

Т.2. Повісті та оповідання. (1898-1909). – 382 с.

До тому ввійшли оповідання, написані в 1898-1909 рр.

Коцюбинський М. Твори в 4-х томах. / М. Коцюбинський. - К.: Дніпро, 1985.

Т.3. Повісті та оповідання. (1910-1912). - 398 с.

До третього тому ввійшла повість "Фата моргана", де художньо відображено революційні події 1905 р. в українському селі, та інші твори 1910-1912 рр.

Коцюбинський М. Твори в 4-х томах. / М. Коцюбинський. - К.: Дніпро, 1985.

Т.4. Статті та нариси. Вибрані листи. - 335 с.

До тому ввійшли літературно-критичні та публіцистичні статті, нариси і вибрані листи.

Коцюбинський М. Твори в 2 томах. /Упоряд. І приміт. М.С.Грицюта. – К. :Наук. думка, 1988.

Т.1: Повісті та оповідання (1884-1906) / ред. тому М.Т. Яценко. – 584 с.   

До тому ввійшли повісті та оповідання українського прозаїка Михайла Коцюбинського "На віру", "Дорогою ціною", "Цвіт яблуні", "Лялечка", "Він іде!", "Сміх", "На камені" та ін.

Коцюбинський М. Твори в 2 томах. /Упоряд. І приміт. М.С.Грицюта. - К. :Наук. думка, 1988.

Т.2: Повісті та оповідання (1907-1912). Статті та нариси. - 1988. - 495 с.

До тому ввійшли твори видатного українського прозаїка Михайла Коцюбинського - повісті "Фата моргана", "Тіні забутих предків", новели "Сон", "В дорозі", "Іntermezzo" та ін., а також статті і нариси.

Коцюбинський М. Твори / Пер. Нім. І. І. Грубера. - Дніпропетровськ : Січ, 2001. - 295 с.

До книги ввійшли твори класика української літератури в оригіналі та німецькою мовою.

Коцюбинський М. Збірка творів / Укладання та передмова канд. філол. наук Наталії Левченко, рец. Наргіс Гафурова . - Х. : Прапор, 2008. - 336 с.

У книзі подано найвідоміші твори М. Коцюбинського, які є справжньою перлиною української літератури.

Автор змальовує найвищі людські почуття на тлі чудових українських краєвидців. У творах представлені і сміливі маленькі герої в різних життєвих ситуаціях, часом драматичних та химерних, і осмислюється любов до краси рідної землі, пафос життєствердження на граничних зрізах між життям та смертю, філософія буття людей та їх психологічний стан.

Коцюбинський М. З глибини: повість, новели / М. Коцюбинський. - К. : Факт, 2005. - 208 с.

До збірки творів одного з найвидатніших українських письменників кінця ХІХ - початку ХХ століття ввійшли повість "Тіні забутих предків" та найвідоміші новели, такі як "На камені", "Цвіт яблуні", "Іntermezzo", "З глибини" та інші.

Коцюбинський М. Твори в шести томах / М. Коцюбинський. К.: Академія наук української РСР, 1961.

Т.2. Оповідання і повісті (1899-1909). - 407с.

До другого тому творів М.М. Коцюбинського входять оповідання і повісті 1899-1909 рр. та записані книжки письменника за 1901-1907 рр.

До текстів додано різночитання і варіанти, а також докладні коментарі.

Коцюбинський М. Твори в шести томах / М. Коцюбинський. - К.: Академія наук української РСР, 1961.

Т.3. Повісті та оповідання (1910-1912). - 483с.

 До третього тому входять повісті та оповідання 1910-1912 років, підготовчі матеріали; інші редакції новел "Подарунок на іменини" і "Коні не винні" та записні книжки за відповідний період. До творів додано різночитання, варіанти та примітки.

Коцюбинський М. Твори в шести томах / М. Коцюбинський. - К.: Академія наук української РСР, 1962.

Т.4. Статті та нариси. - 319 с.

 До четвертого тому творів М. Коцюбинського входять статті та нариси, художні уривки, нотатки й конспекти, переклади та фольклорні записи. До текстів додані примітки. В кінці тому подаються бібліографія творів письменника, покажчик імен і назв, які згадуються в томі, та алфавітний покажчик творів Коцюбинського, що увійшли до цього видання.

Коцюбинський М. Твори в шести томах / М. Коцюбинський. К.: Академія наук української РСР, 1961.

Т.5. Листи. (1886-1905). - 464 с.

У томі публікуються листи письменника 1886-1905 рр. і коментарі до них.

Коцюбинський М. Твори в шести томах / М. Коцюбинський. К.: Академія наук української РСР, 1962.

Т.6. Листи. (1906-1913). - 491 с.

У томі публікуються листи письменника 1906-1913 рр. і коментарі до них, а також покажчик імен, назв періодичних видань, громадських організацій та видавництв до V і VI томів.

Коцюбинський М. Тіні забутих предків. Новели / М. Коцюбинський. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. - 352  с.

До книги ввійшли ввійшли повість "Тіні забутих предків" та найвідоміші новели та оповідвання, такі як "На камені", "Цвіт яблуні", "Іntermezzo", "Харитя" та інші.

Коцюбинський М. Фата Моргана. (З сільських настроїв). Повість / М. Коцюбинський. - К. : Дніпро, 1977. - 128  с.

До книги ввійшла повість "Фата моргана", яка складається з двох частин.

Коцюбинський М. Цвіт яблуні: Оповідання, новели, повісті / М. Коцюбинський. - К. : Рад. шк., 1989. - 558 с.

Основною темою, що ввійшла до збірника оповідань, новел, повістей класика української літератури М.М. Коцюбинського, є зображення життя соціальних верств суспільства - селян, робітників, інтелігенції на Україні й у Молдавії на рубежі ХІХ і ХХ століть.

У центрі уваги автора - жива реальна людина, складний і суперечливий світ її настроїв і переживань.

Коцюбинський М. Що записано в книгу життя: Повісті та оповідання / М. Коцюбинський. - Харків : Фоліо, 1994. - 543  с.

До першої книжки серії включено кращі повісті та оповідання Михайла Коцюбинського - класика української літератури, творчість якого на протязі усього ХХ століття є в активному балансі світової культури.

Оновлено 12-06-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка