Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Нев’янучі квіти Параски Хоми (із творчого доробку майстрині)Параска Хома : альбом / упоряд. Я. Хома. - Івано-Франківськ : Нова Зоря,  2005. -  56 с.

Альбом „Параска Хома"- фоторозповідь про майстра народної твор­чості, що відзначає 35-ліття мистець­кої діяльності та 70-ліття з часу на­родження.

Талановита селянка, самобутня ху­дожниця, малює квіти і стебла, листя і колоски; своїм прекрасним мистецт­вом дарує людям радість, добро, щас­тя, втіху, любов і надію.

Художниця Параска Хома створила близько 5 тисяч картин, які знаходять­ся в музеях України та зарубіжжя: Львова, Києва, Кане в а, Запоріжжя, Івано-Франківська, Хмельницького, Оде­си, Коломиї, Москви, Санкт-Петербур­га та приватних колекціях світу.

Параска Хома : альбом / авт.-упоряд. В. А. Качкан. - К. : Мистецтво, 1983. -  95 с. : іл.

В альбомі репродуковано кращі твори відомої народної художниці, заслуженого майстра народної творчості Української РСР, колгоспниці з села Чернятина Городенківського району Івано-Франківської області Параски Петрівни Хоми.

Хома П. Виставка творів [Образотворчий матеріал] : презентація альб. „Параска Хома"  / П. Хома ; Голов. упр. туризму та культури ОДА, Нац. спілка художників України. - Івано-Франківськ, 2007. - 6 с. : іл.

Про творчість художниці написано багато нарисів в різних часописах, знято декілька фільмів. Її біографія серед 150-ти біографій видатних жінок України у книзі професора Степана Геника.

В пошану таланту матері родина Хоми підготувала новий альбом її творів, який є своєрідним посібником для сучасних і майбутніх поколінь.

Нині Параска Петрівна задумується над зробленим і далі малює. Це їй допомагає жити. Як вона сама висловилася: "Видно, Богові угодно так, щоб я це творила і довиказувала те, на що здатні моє серце і руки... Бо це не мої картини. Це - моє село буде прославлятися після мене, як піду за обрій. Мій край, моя держава продовжається життям..."

Мистецтвознавець Михайло ГНАТЮК

Франків В. Нев'янучі квіти : нарис : [про П. Хому, худож. з Чернятина] // Франків В. Нев'янучі квіти. - Чернівці, 1993. - С. 3-35.

Книга Василя Івановича Франківа „Нев'янучі квіти" включає в себе одноіменний нарис про талановиту самобутню художницю Параску Петрівну Хому з Городенківщини, образок „На самоті з думою" та хвилюючу „Сповідь обездоленої" - про долю жінки, яка жила не безпомильно, але назавжди зберегла в серці почуття материнства.

У книзі використано фоторепродукції малюнків Параски Хоми.

Параска Хома : вист. : 70-річчю від дня народж. присвяч. / В. Корпанюк. - Івано-Франківськ, 2003.

Свій 70-річний ювілей Параска Петрівна зустрічає з величезним набутком. У її творчому доробку понад 5 тисяч творів. Частина з них зберігається в музеях Києва, Львова, Канева, Івано-Франківська, Снятина, частина - в збірках Москви, Санкт-Петербурга, в при­ватних колекціях США, Канади, Польщі, Австра­лії. Член Національної спілки художників України, Національної спілки майстрів народного мистецтва Ук­раїни, заслужений майстер народної творчості Укра­їни, лауреат Всеукраїнської премії ім. К. Білокур та обласної премії ім. Я. Лукавецького. Параска Петрів­на Хома сьогодні в зеніті слави і загального визнан­ня.

В день ювілею ми складаємо шану і повагу видат­ній художниці, яка своїм талантом щедро примножує славу українського мистецтва.

Василь КОРПАНЮК,

Голова обласного Осередку НСМНМУ,

заслужений художник України.

Оновлено 15-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка