Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Лікувальна фізкультураЛечебная физкультура и врачебный контроль : [учебник / В.А. Епифанов, Г.Л. Апанасенко, М.И. Фонарев и др.] ; под ред. В.А. Епифанова, Г.Л. Апанасенко. – М. : Медицина, 1990. – 366 с.
   В підручнику описані головні засоби і методи лікувальної фізкультури, можливості використання її для профілактики та лікування різних захворювань. Представлені схеми проведення лікувальної гімнастики та комплекси фізичних вправ, що застосовуються з лікувальною метою.
Лечебная физическая культура : справочник / под. ред. В.А. Епифанова. – М. : Медицина, 1987. – 527 с.
  У довіднику подано клініко-фізіологічне обгрунтування застосування лікувальної фізкультури в медичній практиці. У систематизованому вигляді представлені засоби і форми лікувальної фізичної культури, використання  механо- і трудотерапії на відновлювальному етапі. Викладено приватні методики лікувальної гімнастики і масажу при захворюваннях і пошкодженнях різних органів, а також методики ЛФК на різних етапах відновлюваного лікування. Описано основні прийоми мануальної терапії при захворюванні хребта і суглобів. Висвітлено медичні аспекти профілактичного використання масово-оздоровчих форм фізичної культури. Довідник рекомендують для спеціалістів з ЛФК та лікарів різних спеціальностей.
Мурза В.П. Фізичні вправи і здоров’я / В.П. Мурза. – К. : Здоров’я, 1991. – 254 с.
   У книзі розглянуто актуальні питання використання фізичних вправ людьми різних вікових і професійних груп з оздоровчою метою, при захворюваннях серцево-судинної та дихальної систем, у профі¬лактиці і корекції порушень постави і плоскостопості у дітей. Описано способи і зміст аутогенного тренування, методи психотерапії під час занять фізичними вправами, показано вплив складових способу життя на здоров'я людей.
Для широкого кола читачів.
Соколов П.П. Японський массаж шиацу / П.П. Соколов. – М. : Сов. Спорт, 1991. – 63 с.
   У брошурі описано сучасний варіант традиційного японського оздоровчого масажу. За технікою виконання він схожий на точковий мікромасаж. Відносна простота і доступність шиацу дають йому незаперечні переваги перед іншими видами масажу. Застосування цього масажу сприяє зміцненню здоров'я, збереженню бадьорості та довголіття.
Для масового читача.
Степашко М.В. Масаж і лікувальна фізкультура в медицині : підручник / М.В. Степанко, Л.В. Супостат. – К. : Медицина, 2010. – 351 с.
   У підручнику докладно наведено інформацію з історії масажу. Описано види, форми і методи масажу. Подано гігієнічні вимоги до його проведення. Велику увагу приділено прийомам застосування масажу для ефективного лікування та реабілітації хворих із різними патологічними станами. Викладено орієнтовні комплекси ЛФК, які використовують у педіатрії, геронтології, гінекології, у клініці внутрішніх хвороб, а також у період вагітності та післяпологовий період.
   Для студентів вищих медичних навчальних закладів І-III рівнів акредитації, медичних сестер, інструкторів з ЛФК та масажу, лікарів загальної практики та ін.
Твердохліб О.Ф. Нетрадиційні види оздоровчої фізичної культури. Пранаями -цілюще дихання: навч. посіб. / О.Ф. Твердохліб. – К. : Інрес : Воля, 2005. – 151 с.
   Розглянуто вплив на організм людини пранаям — певних дихальних вправ, їх змістове значення та використання як засобу психосоматичної регуляції, наведено правила та умови оптимізації практик пранаям.
   Посібник проілюстровано фрагментами творів мистецтв, на яких зображено історичних та міфічних осіб, що виконують психосоматичні вправи.
   Для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей «Фізичне виховання» та «Фізична реабілітація». Може бути корисним широкому загалу для самодопомоги, самопідготовки, самоудосконалення.
Триняк М.Г. Застосування вольового управління диханням в клініці внутрішніх хвороб та в спорті : навч.-метод. посіб. / М.Г. Триняк ; Чернів. держ. мед. ін-т. – Чернівці, 1996. – 122 с.
   В посібнику дано клініко-фізіологїчне обгрунтування диференційованого застосування спеціальних регламентованих дихальних вправ у процедурах лікувальної фізкультури, фізіо- і спелеотерапії при захворюваннях серцево-судинної, дихальної і травної систем, а також у спортивній  практиці.
   Приведені дихальні вправи індійських йогів (пранаями), китайських (ци-гун), методики вольового управління диханням К. П. Бутейко, В. В. Гневушева, А. Н. Стрельнікової та інших авторів.
   Навчально-методичний посібник розрахований на студентів медичних інститутів, а також рекомендований для терапевтів, пульмонологів, гастроентерологів, кардіологів, фізіотерапевтів, лікарів по ЛФК і спортивній медицині, викладачів фізичного виховання.
Фізичні методи в лікуванні та медичній реабілітації хворих і інвалідів / І.З. Самосюк, М.В. Чухраєв, С.Т. Зубкова та ін. ; за ред. І.З.Самосюка. – К. : Здоров’я, 2004. – 624 с.
   У книжці наведені теоретичне обгрунтування та рекомендації щодо практичного застосування сучасних фізичних чинників (лазерного випромінювання, магнітних і електромагнітних полів міліметрового діапазону, ультразвуку, електротерапії тощо) для лікування й медичної реабілітації хворих та інвалідів з різноманітною патологією. Викладені принципи вибору зон впливу та частотної модуляції фізичних чинників. Описана електропунктурна діагностика за методом Накатані й на її основі запропоновано вибір адекватних фізичних чинників, зон впливу та гомеопатичних препаратів. У розділі, присвяченому лікуванню хворих із патологією ендокринної системи, наведені дані з фіто- та гомеопатичної терапії.
   Книжка розрахована на фізіотерапевтів, курортологів і реабілітологів, а також на лікарів інших спеціальностей — невропатологів, травматологів-ортопедів, терапевтів, лікарів загальної практики, сімейних лікарів, гастроентерологів, гінекологів, пульмонологів та ін. Видання буде корисним для студентів вищих медичних навчальних закладів і наукових працівників.

Оновлено 15-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка