Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Українська діаспора: світовий вимір  Альманах українського часопису „Вільна думка" та фундації українознавчих студій в Австралії - Сідней, 1994. - 936 с. : іл.

Книга присвячена тисячам не тільки загально відомих, але й малозамітних піонерів українського миття в Австралії, які своєю безкорисною працею й щедрими пожертвами заманіфестували любов і прив'язаність до свого народу. Сотні з них відійшли вже у вічність, але їхні імена залишаться вічно живими для наших майбутніх нащадків не тільки тут в Австралії, але й в Україні.

Зарубіжні українці : довідник. - К. : Україна, 1991. - 252 с.

Розкриваються політичні та соціально-економічні причини еміграції з України на різних етапах її історії, подано демографічну характеристику, висвітлюється економічне та політичне становище українських етнічних груп за рубежем, їх роль і місце в соціально-економічній структурі США, Канади, інших країн.

З рідного гнізда. Діаспора / ред.-упоряд. П. Ф. Кравчук. - К. : Довіра, 1992. - 79 с.

Альбом фотодокументів висвітлює першу хвилю трудової еміграції з України до Канади.

До видання увійшли унікальні документи та фотографії з фондів Центрального та інших Державних архівів України, зокрема Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської, Чернівецької областей.

Леник В. Українці на чужині або репортажі з далеких доріг. - Л. : Червона калина, 1994. - 335 с.
Дане видання - своєрідна історія української еміграції, починаючи з періоду Другої світової війни до сьогодення. У книзі автор висвітлює політичні, культурні, релігійні, наукові, бізнесові проблеми життя наших співвітчизників з діаспори.

Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції 1919-1939. - К. : Вид-во імені Олени Теліги, 1999. - 272 с.

Книга надрукована за взятим з особового фонду С. Наріжного рукописом „Культурна праця української еміграції в роки 1919-1939" (Частина друга). Це - робочий, підготовчий матеріал, автор міг би його доповнювати, редагувати, але упорядники не наважились цього робити. Матеріали цієї книги щодо правопису, написання слів, принципу побудови речення відповідають частині першій, яка вийшла у Празі в 1942 році під назвою „Українська еміграція. Культурна праця ук­раїнської еміграції між двома світовими війнами 1919-1939 рр."

Сапеляк О. Українська спільнота в Аргентині : історико-етнологічний аспект / Оксана Сапеляк. - Л. : Червона Калина, 2008. - 286 с.

Досліджується етнічна група українського походження в Аргентині. Простежуються етапи та виявляються форми, яких набув процес культурної адаптації українських емігрантів кінця XIX-поч. XXст. Аналізуються проблеми входження українців у аргентинське суспільство. Висвітлюються механізми міжпоколінної трансмісії традицій української культури, інституційні та неформальні шляхи передачі українськости, сучасний стан зв'язків між арґентинцями українського походження та Україною.

Український світ у країні кленового листу / упоряд. Р. Кіреєва, В. Карий. - Снятин : Прут Принт, 2008. - 196 с.

Видання розповідає про долі найвідоміших емігрантів першої, другої та третьої хвиль, вихідців із Снятинщини, які збагачували культурні надбання України.

Українські канадці в історичних зв'язках із землею батьків : до 100-річчя прибуття перших українських поселенців до Канади : збірник. - К. : Дніпро, 1990. - 231 с.

У книзі висвітлюються джерела і причини масової еміграції українців наприкінці ХІХ - початку ХХ ст., суспільно-політичне та культурне життя української трудової іміграції в минулому й на сучасному етапі. Значна увага зосереджена на питаннях зв'язків українських канадців з колишньою батьківщиною, зокрема діяльність товариства „Україна".

Українці в Детройті і в Мічигані: Відзначення Тисячоліття хрещення України. - Детройт, 1988. - 766 с.

У Пропам'ятній книзі „Українці в Детройті і в Мічигані" зібрано документацію всіх святкувань а також хроніку культурного і суспільно-політичного життя українців у штаті Мічиган від початку їх поселення сто років тому - аж по сьогодні. Ця книга цікава і вартісна для широкого кола читачів та майбутніх дослідників української еміграції.

Чорний С. Українці в Євразії : чисельність і розміщення за переписами 1897-1990 рр. / Сергій Чорний. - К. : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2002. - 181 с.

У виданні здійснено спробу показати динаміку чисельності та розміщення українців в межах їх етнічних земель і окремих державах Європи та Азії, в яких існують українські поселення або значні групи нашого народу.

Шлепаков А. Українська трудова еміграція в США і Канаді (кінець ХІХ - початок ХХ ст.). / А.  Шлепаков. - К., 1960. - 200 с.

Автор зосереджує увагу читача на причинах масової еміграції українського населення до країн Америки в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. Аналізує соціально-економічне та громадсько-політичне життя української еміграції в США та Канаді цього періоду.

 

Зарубіжні українці : Довід. / Під ред. С.Ю. Лазебник, Л.О. Лещенко та ін. - К. : Україна, 1991. - 252 с.

Т.1 : Шотляндські поселенці та українська громада в Пойнт Доглес. - 1964-1965. - 254 с.

Т.4 : Нариси, статті, есеї до Піонерської доби. - 1970-1972. - 311с.

Т.5 : Розвідки та документи до міжвоєнної доби. - 1973-1980. - 299 с.

Заставний Ф.Д. Українська діаспора (розселення українців у зарубіжних країнах) . - Львів : Світ, 1991. - 120 с.

Куреляк В. Українці Румунської Мараморощини. - Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. - 184 с.

Макар Ю., Макар Л. З Україною в серці : [Про піонерів-українців Канади та їх нащадків, зокрема, винахідців з Івано-Франків. обл.] - Чернівці : Букрек , 2003. - 132 с. : іл.

Плав'юк М. Україна - життя моє. - К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2002.

Т.1 Терен В., Хорунжий Ю. Від селянського сина до державника. - 352 с.

Т.2 Особисто причетний : Вибр. ст., промови, інтерв'ю. - 608 с. 

Т.3 Та долю іншу він обрав - душі неспокій. На пошану М. Плав'юка. - 1088 с.

Синиця О.І. Українці за межами України. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2001. - 82 с.

Українці в зарубіжному світі. - К. : Наук. думка, 1991. - 139 с.

Фігус-Ралько А. Українська Канада. - 2-е вид., змінене і доп. - К. : Вінніпег, 2003. - 184 с.

 

Оновлено 25-05-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка