Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Феномен української еміграції кінця ХІХ – початку ХХ ст.



Войценко О. Літопис українського життя в Канаді. Т.1. Піонерська доба: 1874-1918. - Вінніпег, 1961. - 295с.

За основу праці послужили річники „Українського Голосу". Вибір матеріалів ішов під кутом охоплення всіх проявів українського життя в Канаді в хронологічному порядку. Також присвячено багато уваги подіям в Україні, зв'язкам канадійських українців з Старим Краєм, та впливом, які були наслідком подій на Рідних Землях. В праці збережено мовні й правописні звички того часу.

Українці в Австралії: Матеріали до історії поселення українців в Австралії. - Мельбурн, 1966. - 862с.

Книжка „Українці в Австралії" - це збірна праця багатьох авторів. Джерельними матеріалами до цієї історично-документальної праці служили, крім періодичних газет і публікацій, протоколи управ організацій, загальних зборів і з'їздів, загальні звіти, спомини та живі свідки цієї першої піонерської української еміграції на п'ятому континенті світу. Книжка видана до 150-ліття народження Тараса Григоровича Шевченка.


Бажан О. „КДБ вважав би за доцільне...", або Патріотична діяльність української еміграції у роки Другої світової війни / Олег Бажан // Краєзнавство. - 2010. - № 1-2. - С. 54-59.

Бай Н. У країні вічних мрій : [українська діаспора в Австралії] / Н. Бай // Українське слово. - 2009. - 4-10 берез. (№ 9). - С. 8, 9.

Бача Ю. Почуй нас, Україно! Становище української національної меншини у Словаччині / Ю. Бача // Літературна Україна. - 2010. - 3 черв. (№ 20). - С. 1, 4.

Бевз Т. Феномен української еміграції кінця ХІХ - початку ХХ ст. / Т. Бевз // Історія України. - 2002. - № 18. - С. 5-6.

Вагнер О. Українці в Чехії: майже 100 років національної історії / О. Вагнер // Дзеркало тижня. - 2006. - 19 серп. (№ 31). - С. 12.

Василечко Л. Духовні обереги українців діаспори / Л. Василечко // Берегиня. - 2006. - № 3. - С. 67-79.

Василечко Л. Не їдь, не їдь на чужину...: чотири хвилі еміграції до США / Л. Василечко // Берегиня. - 2005. - № 3. - С. 18-32.

Вахула М. На берегах Сени і Луари: з громадсько-культурного життя українців Франції / М. Вахула // Українське слово. - 2008. - 24-30 груд. (№52). - С. 11.

Войтко А. Історія закордонного українства / А. Войтко // Українська думка. - 2009. - 23 трав. - С. 4.

Гольденберг Я. Сучасна українська діаспора / Я. Гольденберг // Історія України. - 2009. - № 19 (трав.). - С. 1-16.

Гриців І. На скитальщині : Спогади : [Із життя укр. Діаспори у Франції. Копія іст. нарисів.] - Перевид. - Л. : Край, 2003. - 230 с.

Гуцал П. Уряд Західно-Української Народної Республіки в екзилі та українська діаспора Північної Америки / П. Гуцал // Мандрівець. - 2005. - № 5. - С. 23-28.

Дзюба І. Енциклопедія українського опору : [історія української еміграції] / І. Дзюба // Літературна Україна. - 2010. - 20 трав. (№ 18). - С. 1, 3.

Євтух В. Українська етнічність поза межами України / В. Євтух // Народна творчість та етнографія. - 2010. - № 4. - С. 5-20.

Куропатський М. Історичний шлях українців в Америці / М. Куропатський // Берегиня. - 2000. - № 4. - С. 42-51.

Лакінський Є. Українська громада Квебека / Є. Лакінський // Сучасність. - 2010. - № 1. - С. 157-168.

Марунчак М. Студії до історії українців Канади. - Вінніпег, 1964-1980.

Мотрук С. Громадсько-культурне життя чеських українців на початку ХХІ ст. / С. Мотрук // Історичний журнал. - 2009. - № 5. - С. 43-53.

Мотрук С. Українська громада в Чехії : історія та сьогодення / С. Мотрук // Історичний журнал. - 2006. - № 5. - С. 38-48.

Музика В. Українці в Італії: кілька кроків у минуле / В. Музика // Політика і час. - 2006. - № 2. - С. 74-80.

Недужко Ю. Боротьба української діаспори країн Заходу за права людини в Україні (середина 70 - початок 80-х рр. ХХ ст.) / Ю. Недужко // Мандрівець. - 2007. - № 6. - С. 14-20.

Недужко Ю. Боротьба української діаспори США за відродження державної незалежності України (кін. 50 - поч. 60-х рр. ХХ ст.) / Ю. Недужко // Мандрівець. - 2006. - № 4. - С. 55-61.

Недужко Ю. Діяльність української діаспори щодо становлення незалежної демократичної України (кінець 80 - початок 90-х років ХХ ст.) / Ю. Недужко // Мандрівець. - 2009. - № 1. - С. 30-38.

Недужко Ю. До причин державотворчої діяльності української діаспори в 40-90-х роках ХХ ст. / Ю. Недужко // Мандрівець. - 2009. - № 4. - С. 18-25.

Пазуняк Н. Чому українці опинялися на чужині / Н. Пазуняк // Українське слово. - 2009. - 28 жовт.-3 листоп. (№ 43). - С. 1,2.

Пахльовська О. Біном „Україна - діаспора" сьогодні : криза і перспектива / О. Пахльовська // Сучасність. - 2002. - № 5. - С. 76-97.

Решетилова О. Українській діаспорі в Канаді - 120 років / Ольга Решетилова // День. - 2011. - 23 черв. (№ 108). - С. 1-2.

Сиротюк В. Завдяки українцям на місці джунглів тепер росте хліб : [українська діаспора в Бразилії] / В. Сиротюк // Україна молода. - 2010. - 23 лип. (№ 134). - С. 6.

Слабошпицький М. Україна і діаспора / М. Слабошпицький // Хроніка-2000. - 1999. - Вип. 31-32. - С. 370-376.

Соколовська К. Українці на теренах Польщі / К. Соколовська // Персонал. - 2007. - № 8. - С. 52-56.

Ткаченко Т. Українці в Америці / Т. Ткаченко // Чумацький шлях. - 2007. - № 4. - С. 2-7.

Ткаченко Т. Українці в Парижі / Т. Ткаченко // Чумацький шлях. - 2007. - № 5. - С. 2-11.

Шепетюк В. Українська діаспора від минулого до сьогодення / В. Шепетюк // Визвольний шлях. - 1999. - Кн. 4. - С. 401-407.

Яручик О. Суспільно-культурне та наукове життя української еміграції в міжвоєнній Варшаві / О. Яручик // Слово і час. - 2010. - № 7. - С. 99-104.

ОРГАНІЗАЦІЇ ДІАСПОРИ

Нарис історії Конгресу Українців Канади в Торонті. - Торонто, 1991. - 589с.

У зміст книжки-збірника увійшли: а) Нарис історії відділу КУК, б) короткі історії складових організацій, в) важливіші матеріали і документи. Книжка-збірник ілюстрована світлинами та резюме в англійській мові про Торонто і століття поселення українців в Канаді.

Пропам'ятна книга видана з нагоди сорокалітнього ювілею Українського Народного Союзу / Зредагував Л. Ми шуга. - Джерзі Ситі, Ню Джерзі: УНС, 1936. - 752с.

Матеріалом до книги послужили протоколи річних нарад головних урядів УНС, протоколи нарад екзекутив УНС, протоколи конвенцій УНС, календарі УНС, понад 40 річників Свободи. Бажали донести молоді, родженій за кордоном, короткий спогад про те, хто і чим були її батьки й матері, як жили, що думали й чого досягло старе покоління, та які ідеали бажали б передати як свій заповіт своїм дочкам і синам в Америці.


Остапа С. Боротьба за діаспору - це і боротьба за Україну : [організації української діаспори] / С. Остапа // Українське слово. - 2006. - 26 лип.-1 серп. (№ 30). - С. 7.

Марунчак М. Сорок років праці Комітету Українців Канади, 1940-1980 / М. Марунчак. - Вінніпег ; Канада : Накладом Централі Ком. Українців Канади, 1981. - 24 с.

Недужко Ю. Жіночі організації української діаспори в контексті боротьби за відродження незалежної демократичної України (середина 40-х - 50-і рр. ХХ ст.) / Ю. Недужко // Мандрівець. - 2006. - № 1. - С. 23-29.

ЧЕТВЕРТА ХВИЛЯ ЕМІГРАЦІЇ

Акімов Д. Інтелектуальна трудова міграція: наскільки страждає Україна від „відтоку мізків" / Д. Акімов //Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 11. - С. 296-299.

Акімов Д. Українки в Італії / Д. Акімов //  Визвольний шлях. - 2008. - № 4. - С. 41-54.

Винниченко І. Українська Іспанія / І. Винниченко // 2000. - 2005. - 2 сент. - С. 5.

Гончарова М. Наші в Італії / М. Гончарова // Дзеркало тижня. - 2008. - 22 листоп. (№ 44). - С. 20.

Дожджанюк Т. Міграція населення як чинник демографічної кризи в Західному економічному регіоні України / Т. Дожджанюк // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. - Івано-Франківськ, 2006. - № 3. - С. 131-133.

Єгорова І. Українці в Італії: втрата чи здобуток для України / І. Єгорова // День. - 2007. - 8 лют. (№ 22). - С. 6.

Каганець І. Стратегія четвертої хвилі / І. Каганець // Слово Просвіти. - 2004. - 1-7 січ. - С. 10.

Лазебник С. Хвиля завдовжки у 25-ліття : [еміграція українців до країн Європи, Америки, Азії, Австралії та Африки] / С. Лазебник // Урядовий кур'єр. - 2010. - 3 квіт. (№ 62). - С. 10.

Лазебник С. „Четверта хвиля" / С. Лазебник // Голос України. - 2006. - 26 квіт. (№ 76). - С. 6.

Марчук О. Важкий хліб українських мігрантів / Ольга Марчук // Молодь України. - 2010. - 24 груд. (№143-144). - С. 1-2.

Маурітссон М. Українці у Швейцарії / М. Маурітссон // українське слово. - 2011. - 5-18 січ. (№ 1-2). - С.7.

Новицький Є. Повертайтесь скоріше додому : [еміграція українців на сучасному етапі] / Є. Новицький // Голос України. - 2006. - 14 груд. (№ 237). - С. 19.

Прибиткова І. Вплив світової фінансово-економічної кризи на зарубіжну трудову міграцію з України / І. Прибиткова // Регіональна економіка. - 2010. - № 1. - С. 148-155.

Репела Н. Міграційний рух населення Карпатського регіону та його сучасні тенденції / Н. Репела // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. - Івано-Франківськ, 2006. - № 3. - С. 157-162.

Ромащенко Т. Актуальні проблеми сучасної української трудової еміграції / Т. Ромащенко // Економіка України. - 2007. - № 8. - С. 84-89.

Старинська Т. Трудова міграція з України: об'єктивна реальність чи непередбачуваний процес? / Т. Старшинська // Трибуна. - 2010. - № 7-8. - С. 28-30.

Талан М. Трудова міграція: проблеми та перспективи / М. Талан // Людина і праця. - 2010. - № 11. - С. 8-11.

Шокало О. Українська еміграція: причини й наслідки / О. Шокало // Слово Просвіти. - 2006. - 20-26 лип. (№ 29). - С. 4.

Щерба Г. Зарубіжна трудова міграція з України: сучасні виклики і регіональна специфіка / Г. Щерба // Україна: аспекти праці. - 2010. - № 3. -  С. 41-45.

 

 

Оновлено 12-06-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка