Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Видання української діаспори у фондах ОУНБ ім. І.Франка (каталог)ББК 91.1

        В 42

ВИДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ У ФОНДАХ ОУНБ ім. І. ФРАНКА  [Текст] : каталог / Івано-Франківська ОУНБ ім. І. Франка ; [укладачі : В. Дволітка, Г. Горбань ; відп. за вип. Л. Бабій]. - Івано-Франківськ, 2008. - 51 с.

За роки незалежності України фонди бібліотек збагатилися виданнями,  отриманими з-за кордону, працями діячів діаспори різних років видання.

Каталог „Видання української діаспори у фондах ОУНБ ім. І. Франка" відображає наукову і науково-популярну літературу українських діячів - наших співвітчизників, які через різні обставини опинилися поза межами рідної землі, творили й творять в еміграції. Книги видані в Америці, Канаді, Австралії, Бразилії, Англії, Франції, Німеччині, Польщі  та інших країнах. 

Відбір літератури здійснено на основі каталогів Івано-Франківської ОУНБ ім. І. Франка і систематизовано за рубриками бібліотечно-бібліографічної класифікації. У межах рубрик - в алфавіті авторів і назв книг, у підрубриках персоналій - за алфавітом осіб.

Бібліографічний опис та скорочення слів здійснено згідно з діючими в Україні стандартами.

Для зручності в користуванні до каталогу додається  іменний покажчик.

Видання розраховане на вчених, аспірантів, краєзнавців, студентів та бібліотечних працівників.

            Укладачі         В. Р. Дволітка - головний бібліотекар  відділу краєзнавчої літератури,

                                     Г. В. Горбань - заступник директора з наукової роботи Івано-Франківської держа- вної ОУНБ ім. І. Франка

Відповідальна за випуск   Л. В. Бабій - директор Івано-Франківської ОУНБ ім. І. Франка

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. КРАЄЗНАВСТВО

1.Горгани (центрально-східна частина) : турист. карта. - Краків, 2006. - Буклет.

2.Гори Гуцульщини : путівник / ред. А. Вєльоха. - Краків : Вєрхи, 2006. - 224 с.

3.Жарський Е. Природа України : підруч. / Е. Жарський. - Нью-Йорк ; Філядельфія, 1966. - 185 с.

4.Карпатський Єврорегіон. - Польща, 2001. - 16 с.

5.Карпатський Єврорегіон. - Польща, 1999. - 101 с.

6.Картографія та історія України : зб. наук. праць / упоряд. М. Вавричин. - Л. ; К. ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 2000. - 340 с.

7.Ростек Л. Микола Миклухо-Маклай : 150 р. з дня народж. / Л. Ростек ; П. Вакуленко. - Аделаїда, 1995. - 46 с.

8.Рудницький С. Початкова географія України / С. Рудницький. - Нью-Йорк ; Філядельфія : Шкільна рада, 1981. - 128 с. : іл.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

9.Альманах „Гомону України". - Торонто, 1958 - 1992.

10.Альманах Українського Народного Союзу. - Джерзі Ситі ; Ню-Йорк, 1961-2001.

11.Альманах українського часопису „Вільна думка" та фундації українознавчих студій в Австралії. - Сідней, 1994. - 936 с. : іл.

12.Аннали Лемківщини. Ч. 5 / ред. І. Гвозда. - Нью-Йорк : Фундація дослідження Лемківщини, 1993. - 256 с.

13.Аркас М. Історія України-Русі. - 3-е вид. / М. Аркас. - Нью-Йорк, 1912. - 424 с.

14.Баран О. Козацько-перські взаємини в творах Пієтра делла Валле / О. Баран. - Вінніпег, 1985. - 59 с.

15.Баран О. Нариси історії Пряшівщини / О. Баран. - Вінніпег, 1990. - 149 с.

16.Барвінський О. Оповідання з всесвітньої історії. Ч. 2. Нововічна доба / О. Барвінський. - Берлін : Укр. слово, 1924. - 102 с.

17.Білецький Л. Дмитро Дорошенко / Л. Білецький. - Вінніпег, 1949. - 24 с.

18.Босий В. В'ячеслав Липинський ідеолог української трудової монархії. Ч. 2 / В. Босий. - Торонто, 1951. - 159 с.

19.Борщак І. Ідея Соборної України в Європі в минулому / І. Борщак. - Париж : Укр. Друкар, 1923. - 27 с.

20.Брат - братові : кн. про ЗУАДК. - Філядельфія : ЗУАДК, 1971. - 263 с.

21.Будівничі Катедри Українознавства в Австралії : (Пропам'ятна Книга). - Сідней : Фундація Українозн. Студій в Австралії, 1984. - 79 с.

22.Буковина - її минуле і сучасне / під ред. : д-ра Д. Квітковського, Т. Бриндзана, А. Жуковського. - Париж ; Філадельфія ; Дітройт : Зелена Буковина, 1956. - 956 с.

23.Велика історія України / видав Іван Тиктор. - Л. ; Вінніпег, 1948. - 967 с.

24.Визвольний Шлях : сусп.-політ. і наук.-літ. місячник. - Лондон : Укр. вид. спілка, 1956-2008. 

25.Войценко О. Інший світ - інші дні : з подорожнього нотатника / О. Войценко. - 1958. - Вінніпег ; Манітоба, 1959. - 205 с.

26.Войценко О. Літопис українського життя в Канаді. Т. 1-6 / О. Войценко. - Вінніпег : ВС „Тризуб", 1961-1982.

27.Горбатюк П. Бібліотека товариства „Просвіта" ім. Т. Шевченка в Кенорі, ОНТ / П. Горбатюк. - Вінніпег ; Кенора, 1965. - 15 с. - (Серія „Літопис УВАН").

28.Грицак П. Галицько-Волинська держава / П. Грицак. - Нью-Йорк : Обнова, 1958. - 175 с.

29.Гуменна Д. Минуле пливе в прийдешнє : розповідь про Трипілля / Д. Гуменна. - Нью-Йорк, 1978. - 384 с.

30.Дашкевич Я. Р. Вірменія і Україна / Я. Р. Дашкевич. - Л. ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 2001. - 760 с.

31.Демкович-Добрянський М. Україна і Росія : іст. нариси на теми рос. імперіалізму / М. Демкович-Добрянський. - Л. ; Краків ; Париж : Просвіта, 1993. - 204 с.

32.Державний Центр Української Республіки в екзилі : статті і матеріали / зредагували : Л. Р. Винар, І. Н. Пазуняк. - Філядельфія ; К. ; Вашінгтон : Фундація ім. С. Петлюри ; Веселка ; Фундація родини Фещенко-Чоповських, 1993. - 494 с. : іл.

33.Домашевський М. Історія Гуцульщини. Т. 1-3 : пер. з англ. / М. Домашевський. - Чікаго : Гуцул. дослід. ін-т, 1975-1986.  

34.Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко : огляд його життя і політ. діяльності / Д. Дорошенко ; ред. В. Омельченко. - Нью-Йорк, 1985. - 710 с.

35.Дорошенко Д. Історія України з малюнками : для шк. й родини / Д. Дорошенко. - Краків ; Л., 1942 ; Нью-Йорк, 1957. - 252 с.

36.Животко А. Історія української преси / А. Животко ; з передм. К. Костева. - Мюнхен, 1989-90. - 334 с.

37.Життєвий досвід українців у Канаді : рефлексії. - Вінніпег : УБАН, 1994. - 399 с.

38.З таємних документів польської окупації Західної України. - Торонто ; Канада : Срібна Струна, 1983. - 288 с.

39.Записки наукового товариства ім. Шевченка. Т. 199 : історико-філософ. секція : Новосівський І. М. Нарис історії права Буковини і Басарабії. - Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1986. - 180 с.

40.Записки наукового товариства ім. Шевченка. Т. 202 : Соневицький Л. Студії з історії України : праці історико-філософ. секції. - Париж ; Нью-Йорк ; Сидней ; Торонто, 1982. - 311 с.

41.Запорожець С. Кожний повинен знати! / С. Запорожець. - Ню-Йорк, 1952. - 284 с.

42.Західньоканадський збірник. Ч. 3 / упоряд. Яр Славутич. -   Едмонтон : Канадське НТШ, 1998. - 384 с.

43.Зеркаль С. Руїна козацько-селянської України в 1648-1764-1802 рр. / С. Зеркаль. - Новий Йорк, 1968. - 250 с.

44.Зибачинський-Орлан О. Воля до свободи: думки про світ, людину й абсолют / О. Зибачинський-Орлан. - Сідней ; Париж : Укр. слово, 1988. - 142 с.

45.Змієнко-Сенишин Г. В. Пересаджені квіти України / Г. В. Змієнко-Сенишин ; упоряд., авт. передм. М. С. Тимошик. - К. ; Монреаль : Наша культура і наука, 2001. - 196 с.

46.Золотаревский М. Образование древнерусского государства / М. Золотаревский. - Иерусалим, 2005. - 160 с.

47.Іларіон М. Князь Констянтин Острозький і його культурна праця : іст. моногр. / М. Іларіон. - Вінніпег, 1958. - 214 с.

48.Історія Русів / ред. О. Оглоблина; пер. В. Давиденка. - Ню-Йорк : Вісник, 1956. - 346 с.

49.Історія України : для дітей шкіл. віку. - Вінніпег, 1972. - 228с.

50.Історія українського поселення в Австралії : конф. 1-3 квіт. / НТШ. - Лідкомб, 1983. - 12 с.

51.Історія української іміграції в Америці : збереження культ. спадщини. - Нью-Йорк : Укр. Музей, 1984. - 99 с.

52.Книш І. Три ровесниці : до сторіччя народин Уляни Кравченко, Марії Башкірцевої, Марії Заньковецької / І. Книш. - Торонто, 2002. - 320 с.

53.Козуб І. Доба і доля : спогади / І. Козуб. - К. ; Торонто ; Едмонтон, 1996. - 495 с.

54.Король Н. Українське козацтво - родоначальник кінного війська Московії-Росії. - Ню-Йорк : ЗДА, 1963. - 96 с.

55.Косак. Охримович. Тураш : з циклю : Мемуаристика. - Торонто : Ліга Визволення України, 1968. - 190 с.

56.Косач Ю. Від феодалізму до неофашизму : нариси / Ю. Косач. - Нью-Йорк, 1962. - 95 с.

57.Коструба Т. Нарис історії України / Т. Коструба. - Торонто : Добра кн., 1961. - 303 с.

58.Кравчук П. Українці в історії Вінніпега / П. Кравчук. - Торонто : Кобзар, 1974. - 170 с.

59.Краківські Українознавчі Зошити. Т. 1-2. 1992-1993 / ред. Р. Лужний, В. Мокрий. - Краків : Швайпольт Фіоль, 1993. - 472 с.

60.Краківські Українознавчі Зошити. Т. 7-8. 1998-1999 / під. ред. В. Мокрого. - Краків, 1998. - 394 с.

61.Крамар Е. Дослідження з історії України / Е. Крамар. - Торонто ; Балтимор : Смолоскип ім. В. Симоненка, 1984. - 187 с.

62.Крат П. Українська стародавність / П. Крат. - Торонто, 1958.  - 285 с.

63.Крип'якевич І. Історія України / І. Крип'якевич, М. Дольницький. - Нью-Йорк : Вид-во шкіл. ради, 1996. - 256 с.

64.Лемківщина : земля - люди - історія - культура / зап. НТШ ; ред. Б. О. Струмінський. - Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1988.

Т. 1. - 569 с. ; Т. 2. - 496 с.

65.Липинський В. Твори. Т. 3. Україна на переломі, 1657-1659 : замітки до історії укр. держ. буд-ва вХVІІ-ім. ст. / В. Липинський ; ред. Р. Лев,  Р. Білас, Я. Пеленський. - Філядельфія : СЄДІ, 1991. - 346 с.

66.Липинський В. Листування : повне зібр. тв., архів. студії. Т. 1 : А-Ж / В. Липинський. - К. ; Філадельфія : Смолоскип, 2003. - 959 с.

67.Літопис Попа Дукляніна : найдавніша південнослов'янська пам'ятка : пер. з хорват. - Отава, 1986. - 82 с.

68.Ломацький М. Бескидом Зеленим у три ряди садженим / М. Ломацький. - Лондон, 1962. - 287 с.

69.Ломацький М. Гомін гуцульської давнини / М. Ломацький. - Мюнхен, 1961. - 322 с.

70.Макух Др. І. На народній службі / Др. І. Макух. - Дітройт, 1958. - 615 с.

71.Марочкін В. П. Українське місто від ХV до сер. ХVІІ ст. : звичаєво-правова атрибутика як історичне джерело : іст. моногр. / В. Марочкін. - Торонто, 1999. - 157 с. : іл.

72.Марунчак М. Г. Дві декади зусиль і жертви : дод. до 2-го вид. / М. Г. Марунчак. - Вінніпег, 1982. - 32 с.

73.Марунчак М. Г. Історія українців Канади / М. Г. Марунчак. - Вінніпег, 1991.

Т. 1. - 464 с.  ;   Т. 2. - 512 с.

74.Марунчак М. Г. Студії до історії українців Канади. Т. 1, 4, 5 / М. Г. Марунчак. - Вінніпег, 1964-1980.

Т. 1. - 1964-1965. - 254 с.

Т. 4. - 1970-1972. - 308 с.

Т. 5. - 1973-1980. - 299 с.

75.Мечник С. Під трьома окупантами : спогади укр. революціонера-підпільника / С. Мечник. - Лондон : УВС, 1958. - 208 с.

76.Між сусідами : альм. Фундації Святого Володимира Хрестителя Київської Руси. Вип. 4. - Краків : Швайпольт Фіоль, 1994. - 168 с.

77.Мірчук П. Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / П. Мірчук. - Нью-Йорк : НТШ, 1973. - 319 с.

78.Мішко С. Нарис ранньої історії Руси-України / С. Мішко ; зредагував і доповнив О. Домбровський. - Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен, 1981. - 226 с.

79.Мороз В. Лекції з історії України / В. Мороз. - Торонто, 1982. - 128 с.

80.Нагаєвський І. Стародавня Україна в світлі історичниї пам'ятників / І. Нагаєвський. - Канада, 1961. - 216 с.

81.Назарук О. Олекса Довбуш і карпатські опришки : балада / О.  Назарук. - Нью-Йорк : Свобода, 1915. - 32 с.

82.Нарис історії Конгресу українців Канади в Торонто / за ред. В. Дідюк. - Торонто, 1991. - 509 с.

83.Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами. Ч. 1 / С. Наріжний. - Прага, 1942. - 365 с. : іл.

84.Небелюк М. Анна Ярославна : українська княжна на королівському престолі Франції в ХІ ст. / М. Небелюк. - Париж, 1952. - 57 с.

85.Оглоблин О. Люди старої України / О. Оглоблин. - Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1959. - 326 с.

86.Олеськів О. Про вільні землі / О. Олеськів. - Канада ; Вінніпег, 1975. - 38 с.

87.Ольхівський Б. Вільний нарід / Б. Ольхівський. - Варшава : Варяг, 1937. - 91 с.

88.Онацький Є. Основи Суспільного Ладу /  Є. Онацький. - 2-е  вид. - Буенос-Айрес, 1949. - 71 с.

89.Подолянин К. З минулих літ / К. Подолянин. - Лондон, 1954. - 100 с.

90.Пропам'ятна книга : вид. з нагоди сороклітнього союзу / ред. Л. Мишуга. - Джерзі Ситі ; Нью Джерзі : УНС, 1936. - 752 с.

91.Пропам'ятна книга Українського Народного Дому у Винипегу / матеріали зібрав і написав С. Ковбель ; зредагував Д. Дорошенко. - Винипег, 1949. - 863 с.

92.Рудницький Я. Бібліотека товариства „Просвіта" в Порт Артурі, Онтаріо. - 2-е вид. / Я. Рудницький. - Вінніпег; Порт Артур, 1961. - 16 с.

93.Рудницький Я. Бібліотека. Читальні Просвіти у Вінніпегу. - 2-е вид. / Я. Рудницький. - Вінніпег ; Канада : Просвіта, 1956. - 30 с.

94.Самотулка Т. Історія України в Іграх : Захисники рідного вогнища: іст. Ігри для новачат. Т. 1 / Т. Самотулка. - К. ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 1995. - 347 с.

95.Самчук У. Слідами піонерів : Епос Української Америки / У. Самчук. - Джерзі Ситі ; Нью-Йорк : Свобода, 1968. - 269 с.

96.Сірик Г. Під сонцем обездолених. Ч. 1, 3-6, 9-12 / Г. Сірик. - Торонто ; Онтаріо, 1982-1988.

97.Січинський В. Іван Мазепа : людина і меценат / В. Січинський. - Ню-Йорк, 1959. - 53 с.

98.У полум'ї дружнього слова : зб. вибр. ст. Юрія Пундика / ред. В. Михальчук. - Париж : Укр. сл., 1993. - 444 с.

99.Україна. Українознавство і французьке культурне життя / за ред. І. Борщака. Ч. 1, 2. - Париж, 1949-1951.

Ч. 1. - 1949. - 400 с. ; Ч. 2. - 1951. - 912 с.

100.Український історик. Журнал історії і українознавства. - Нью-Йорк ; Торонто ; К. ; Л. ; Мюнхен, 1965-1975, 1977-1986, 1991, 1993, 1997.

101.Українці в Австралії : матеріяли до історії і поселення українців в Австралії. В 2-х т. - Мельборн, 1996-1998.

Т. 1. - 1996. - 862 с. ; Т. 2. - 1998. - 1100 с.

102.Українці в Дітройті і в Мічігані : відзначення тисячоліття Хрищення України. - Детройт, 1988. - 765 с.

103.Українці в Чікаго і Ілліной. В Тисячоліття Хрещення України : зб.-довід. / ред. і упоряд. Д. Маркусь. - Чікаго, 1989. - 395 с.

104.Филипчак І. Іванко Берладник або Пропаща сила : іст. повість з ХІІ в. - 2-е вид., справл. / І. Филипчак. - Буенос-Айрес : Вид-во Ю. Середяка, 1986. - 135 с.

105.Фігус-Ралько А. Українська Канада / А. Фігус-Ралько. - 2-е вид., змінене й доп. - К. ; Вінніпег, 2003. - 184 с.

106.Фотоальбом „Любіть Україну" [Образотв. матеріал] / ред. М. Горецький. - Бруклін ; США, 1954. - 256 с.

107.Шаян В. Віра предків наших. Т. І / В. Шаян. - Гамільтон ; Канада, 1987. - 893 с.

108.Шелухін С. Україна - назва нашої землі з найдавніших часів / С.  Шелухін. - Прага, 1936. - Дрогобич : Бескид, 1992. - 349 с.

109.Щербаківський В. Формація української нації : нарис Праісторії України / В. Щербаківський. - Ню-Йорк, 1958. - 144 с.

110.Юнацький світ. №3 : журн. / редкол. : С. Кравець [та ін.]. - Буенос-Айрес, 1956. - 36 с.

111.Яковлів А. Договір гетьмана Богдана Хмельницького з московським царем Олексієм Михайловичем, 1654 р. : 300-ліття договору (1654-1954) / А. Яковлів. - Нью-Йорк : Вид. спілка Ю. Тищенко, А. Білоус, 1954. - 127 с.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ У ХХ ст.

112.Акція „Вісла" : док. / пер. з пол. І. Сварника ; впорядкув. і ред. Є. Місила. - Л. ; Нью-Йорк : НТШ, 1997. - 567 с.

113.Альманах ОБВУ-3. 1980-1990 / заг. ред. С. Фостун ; Об-ня Бувших Вояків Українців у Великій Британії. - Лондон, 1990. - 375 с.

114.Антонович О. Спогади / О. Антонович. - К. ; Вашінгтон, 1999. - 392 с. : іл.

115.Архіви / зібрав Л. Богацький. - Сідней, 2003. - 432 с.

116.Бажанський М. Моя Карпатська Україна : синхронізація неповторних подій / М. Бажанський. - К. ; Нью-Йорк : Світовид, 1995. - 107 с.

117.Баран О. Карпатська Україна : шлях до державности / О. Баран. - Вінніпег, 2003. - 218 с.

118.Биковський Л. Україна над океан [Текст] / Л. Биковський. - 3-є вид. - Франкфурт, 1946. - 23 с.

119.Борець Ю. У вирі боротьби : повість нашої Доби / Ю. Борець. - Лондон : Вид-во Центр. Управи Спілки Укр. Молоді, 1971. - 320 с.

120.Братство кол. вояків І-ої Української дивізії і Української Національної Армії : станиця Едмонтон / К. Когутяк. - Едмонтон ; Канада, 1998. - 198 с.

121.Броди : зб. ст. і нарисів / за ред. О. Лисяка. - Мюнхен : Вид. Братства кол. вояків Першої УД УНА, 1951. - 146 с. : іл.

122.Будівничі НТШ й ЕУД : Володимир Кубійович (1900-1985), Атанас Фіголь (1908-1993) : наук. зб. / упоряд. В. Маркусь. - К. ; Нью-Йорк ; Чікаго : Обереги, 1998. - 252 с.

123.В країні зірок : хроніка Пластової Станиці у Філядельфії. - 2-е вид. допов. - Філядельфія ; Л., 1999. - 383 с.

124.Велика українська революція : календар іст. подій за лют. 1917 р.-берез. 1918 р. / упоряд. Я. Зозуля. - Нью-Йорк, [б.р.]. - 112 с. 

125.Величківський М. Ліквідація селянського присадибного господарства за комуністичної системи, як засіб закріпачення селянства / М. Величківський. - Нью-Йорк, 1958. - 32 с.

126.Винар Л. Михайло Грушевський і Наукове товариство ім. Тараса Шевченка, 1892-1930 / Л. Винар. - Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1970. - 110 с.

127.Винниченко В. Публіцистика / В. Винниченко. - Нью-Йорк ; К., 2002. - 391 с.

128.Висоцький Р. Спогади дивізійника / Р. Висоцький. - Чікаго, 1994. - 176 с. : іл.

129.Витанович І. Кость Паньківський (15.04. 1855 - 16.11.1915) / І.  Витанович. - Нью-Йорк, 1954. - 48 с.

130.Відновлення Української Держави 1918 р. : зб. матеріялів / зладив М. Бажанський. - Дітройт, 1979. - 88 с.

131.Вісті із Сарселю : бюл. до 85-ліття В. Кубійовича. - Париж ; Мюнхен : НТШ, 1985. - 80 с.

132.Геноцид українського народу : міжнар. наук.-теорет. конф. -  К. ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 2003. - 595 с.

133.Гладун І. Мене вчили зради / І. Гладун. - Канада : Укр. вид. спілка, 1948. - 46 с.

134.Гнатишак М. Державні гроші України 1917-1920 років : ілюстр. історико-іконогр. нарис / М. Гнатишак. - Клівленд, Огайо, 1973. - 355 с.

135.Говорить Підгір'я : розповідь В. Мокловича, колишнього бойового референта Окружної команди УВО в Станиславові. - Чікаго, 1958. - 99 с.

136.Голод 1946-1947 рр. в Україні: причини і наслідки : міжнар. наук. конф. / відп. ред. С. Кульчицький. - К. ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 1998. - 206 с.

137.Голодовка. 1932-1933 роки на Переяславщині : свідчення / упоряд. Ю. Авраменко, В. Гнатюк. - К. ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 2000. - 445 с.

138.Голодомори в підрадянській Україні : праці членів Асоц. дослідників голодоморів в Україні / авт-упоряд. Г. Бевз. - К. ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 2003. - 723 с.

139.Гольдельман С. І. Жидівська національна автономія на Україні (1917-1920 рр.) / С. І. Гольдельман. - Мюнхен, 1963. - 108 с.

140.Гоцький В. З Перемишля до Ріміні : спомини. Т. 2 / В. Гоцький. - Лондон, 1992. - 228 с.

141.Григориїв Н. Українська боротьба за державу в роках 1917-1920. Чому українці не вдержали своєї держави / Н. Григориїв. - Скрентон, 1934. - 47 с.

142.Грицяк Є. Короткий запис спогадів (для себе самого) / Є. Грицяк. - Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1980. - 117 с.

143.Грушевський М. Ілюстрована історія України з додатком Нового періоду історії України за роки від 1914 до 1919 / М. Грушевський. - Нью-Йорк, 1990. - 558 с.

144.Гуцуляк М. Перший Листопад 1918 року на Західних Землях України : спогади / М. Гуцуляк. - Нью-Йорк, 1973. - 407 с.

145.Данський О. Хочу жити : образки з нім. концентраційних таборів / О. Данський. - Мюнхен : Укр. вид. Спілка, 1946. - 163 с.

146.Денник Начальної Команди Української Галицької Армії. - Нью-Йорк : Червона Калина, 1974. - 325 с.

147.Десяк І. Від Праги до Москви / І. Десяк. - Нью-Йорк, 1986. - 191с.

148.Дикий А. Русско-еврейский диалог / А. Дикий. - 2-е изд. - Нью-Йорк, 1971. - 173 с.

149.Дмитрів Г. Проти хвиль : спогади лікаря / Г. Дмитрів. - Канада, 1964. - 464 с.

150.Доценко О. Зимовий похід 6.ХІІ.1919-V.1920 / О. Доценко, ред. Р. Смаль-Стоцький. - Варшава, 1932. - 299 с.

151.Драган А. Пам'ятаймо про Вінницю / А. Драган. - Нью-Йорк : Свобода, 1986. - 47 с.

152.Душею завжди з Україною : про пам'ят. зб. на пошану укр. правника та політолога В. Ю. Даниліва / упоряд. В. Сергійчук. - К. ; Торонто : Фундація ім. В. Даниліва, 2003. - 539 с.

153.Єндик Р. Дмитро Донцов - ідеолог українського націоналізму / Р. Єндик. - Мюнхен : Укр. Вид.-во, 1955. - 176 с.

154.За волю України : іст. зб. УСС : в 50-ліття збройного виступу УСС проти Москви, 1914-1964 / гол. ред. С. Ріпецький. - Ню-Йорк, 1967. - 608 с.

155.Загачевський Є. Белярія - Ріміні - Англія : репортаж-спогад. / Е. Загачевський. - Мюнхен : Вид. Братства колишніх Вояків УД УНА, 1968. - 317 с.

156.Загачевський Є. Спогади фронтовика: одисея сірого „коляборанта" / Є. Загачевський. - Мюнхен, 1952. - 238 с.

157.Записки наукового товариства ім. Шевченка. Т. 197. Михайло Грушевський у 110 роковини народження, 1876-1976 : Секція історії України. - Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1978. - 236 с.

158.Записки наукового товариства ім. Шевченка. Т. 205 : Історико-філософ. секція. У пошуках історичної правди : зб. на пошану М. Чубатого, 1889-1975. - Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1987.  - 548 с.

159.Західна Україна під большевиками ІХ.1939-VІ1.1941 : зб. / за ред. М. Рудницької. - Нью-Йорк : НТШ, 1958. - 494 с.

160.Збірник пам'яті Івана Зілинського (1879-1952) / НТШ. - Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто ; Л., 1994. - 583 с.

161.Збірник на пошану Івана Мірчука (1891-1961) : наук. зб. Т. 8 / за ред. О. Кульчицького ; Укр. Вільний Ун-т. - Мюнхен ; Нью-Йорк ; Париж ; Вінніпег, 1974. - 311 с.

162. Збірник на пошану Юрія Панейка : наук. зб. Т. 11 / Укр. Вільн. Ун-т. - Мюнхен, 1988. - 190 с.

163.Звичайна О. Ворог народу : повість у 2-х т. / О. Звичайна, Млаковий М. - Лондон, 1966.

Т. 1. Проти течії. - 466 с. ; Т. 2. Планета рабів. - 470 с.

164.Ідеї і люди визвольних змагань, 1917-1923 / упоряд. Б. Коваль. - Нью-Йорк : Булава, 1968. - 399 с.

165.Історія ООЧСУ : нарис до 30-річчя діяльності, 1946-1976 : зб. - Ню-Йорк, 1977. - 307 с.

166.Капустянський М. Похід Українських Армій на Київ-Одесу в 1919 р. : корот. воєнно-іст. огляд. Ч. 3 / М. Капустянський. - 2-е вид. - Мюнхен, 1946. - 200 с.

167.Качор А. Роля „Просвіти" в економічному розвитку Західної України / А. Качор. - Вінніпег, 1960. - 32 с.

168.Качор А. „Червона Калина" : доп. виголошена 26 верес. 1982 р. у Вінніпезі / А. Качор. - Вінніпег, 1983. - 24 с. 

169.Кедрин І. Паралелі в історії України / І. Кедрин. - Ню-Йорк : Червона Калина, 1991. - 136 с.

170.Кедровський В. Обриси минулого : деякі останні діячі -українофіли напередодні революції 1917 р. / В. Кедровський. - Ню-Йорк ; Джерзі Ситі : Свобода, 1966. - 133 с.

171.Клейнер І. Національні проблеми останньої імперії (Національні проблеми в СРСР очима радянських дисидентів) / І. Клейнер. - Париж : 1-ша Укр. Друкарня у Франції, 1978. - 406 с.

172.Климишин М. В поході до волі : спомини. Т. 2 / М. Климишин. - Торонто, 1963. - 387 с.

173.Клодницький О. Друга сторона медалі / О. Клодницький. - Чікаго, 1964. - 65 с.

174.Книш З. Б'є дванадцята : спогади й матеріали до діяння ОУН напередодні німецько-московської війни 1941 р. / З. Книш. - Торонто : Срібна сурма, 1941. - 361 с.

175.Книш З. Відьмолови : сл. в обороні проти жидівської напасти на українців і на народи Сх. Європи / З. Книш. - Торонто : Новий шлях, 1989. - 72 с.

176.Книш З. Дух, що тіло рве до бою... (Юліан Головінський, Крайовий Командант У.В.О.) / З. Книш. - Вінніпег, 1951. - 199 с.

177.Ковалевський М. При джерелах боротьби : спомини, враження, рефлексії / М. Ковалевський. - Інсбрук, 1960. - 586 с.

178.Колісник Р. Довкола світу : репортаж-спомин / Р. Колісник. - Торонто ; Нью-Йорк, 1982. - 94 с.

179.Комар Л. Процес 59-И / Л. Комар. - Нью-Йорк ; Нью-Джерсі : Пролог, 1991. - 75 с.

180.Костів К. Конституційні акти відновленої Української Держави 1917-1919 рр. і їхня політично-державна якість / К. Костів. - Торонто, 1964. - 186 с.

181.Кравчук П. Завжди з рідним народом : участь канад. українців в боротьбі за визволення Західної України / П. Кравчук, П. Лисець. - Торонто, 1952. - 140 с.

182.Кубійович В. Українці в Генеральній Губернії 1939-1941. Історія Українського Комітету / В.  Кубійович. - Чікаго, 1975. - 663 с.

183.Купецький Г. Там, де сонце сходить : спогади бойовика ОУН на Далекому Сході / Г. Купецький. - Торонто, 1988. - 500 с.

184.Кучабський В. Золоті ворота. Історія Січових Стрільців 1917-1919 / В. Кучабський, М. Безручко, Є. Коновалець. - Л. ; Рочестер, 2004. - 396 с.

185.Кучабський В. Корпус Січових Стрільців : воєнно-іст. нарис, 1917-1967 / В. Кучабський. - Чікаго : НТШ, 1969. - 663 с.

186.Лазорський М. Світлотіні : зб. іст. нарисів, оповід., ст., спогадів (1949-1969) / М. Лазорський. - Мельборн : ОУП „Слово", Австрал. Філія, 1973. - 400 с.

187.Лазурко Р. На шляхах Європи : спогади / Р. Лазурко. - Чікаго : Братство колиш. Вояків 1 УД УНА, 1971. - 360 с.

188.Липа Ю. Призначення України / Ю. Липа. - Нью-Йорк, 1953. - 304 с.

189.Лювен 1930-1985. Українські студенти у лювенському Католицькому Університеті / ред. З. Татарський. - Торонто, 2001. - 547 с.

190.Люди підпілля : зб. нарисів, оповід. і спогадів. - Лондон, 1958. - 291 с.

191.Макар В. Спомини / В. Макар. - Торонто, 1980-1983.

Т. 1. Бойові друзі (1929-1945). - 1980. - 415 с.

Т. 1. Пройдений шлях. Т. 1. Від Бистриці до Бугу (1911-1929). - 1983. - 456 с.

192.Малецький М. Без ілюзій : коментарі / М. Малецький. - Торонто ; Мюнхен ; Нью-Йорк, 1981. - 238 с.

193.Мартюк І. Центросоюз. Союз кооперативних союзів у Львові в роках 1924-1944 : спогади / І. Мартюк. - Джерсі Сіті : Вид-во М. П. Коць, 1973. - 127 с.

194.Марунчак М. Г. Петро Гаврисишин : піонер - будівничий Шашкевичівської дільниці (Пойнт Доглес) у Вінніпегу / М. Г. Марунчак. - Вінніпег : Б-ка Піонера, 1962-1963. - 110 с.

195.Марунчак М. Г. Нація в боротьбі за своє існування. 1932 і 1933 в Україні і діяспорі / М. Г. Марунчак. - Канада ; Вінніпег, 1985. - 144 с.

196.Мацьків Т. З-над Дністра на канадські прерії : мій життєвий шлях / Т. Мацьків. - Едмонтон : З друк. „Укр. Вісті", 1963. - 208 с.

197.Мединський С. Дивізійними стежками : спогади / С. Мединський. - Торонто, 1991. - 185 с.

198.Мечник С. У боротьбі проти московської агентури / С. Мечник. - Мюнхен, 1980. - 176 с.

199.Лука Мишуга : зб. / зредагував А. Довган. - Джерзі Ситі ; Ню-Йорк : Свобода, 1973. - 357 с.

200.Міттенфальд (1946-1951) : з нагоди 50-ліття Таборів Укр. Біженців в Міттенфальді, Німеччина. - Мічіган, 2001. - 753 с.

201.Мороз В. Есеї, листи й документи / В. Мороз. - Торонто : Сучасність, 1975. - 286 с.

202.Мушинка М. Лемко на фоні Радоцини : до 50-ліття народж. В. Шуркала / М. Мушинка. - Пряшів : Фундація „Карпати", 2001. - 48 с.

203.Нарис історії „Просвіти" / Р. Іваничук, Т. Комаринець, І. Мельник та ін. - Л. ; Краків ; Париж : Просвіта, 1993. - 232 с.

204.Новак М. П. На сторожі України : власні спогади, іст. матеріали, док., листування, архів / М. П. Новак. - Лос Анжелес, 1979. - 602 с.

205.Одноднівка Табору Українських Полонених в Авербаху. - Торонто, 1993. - 44 с.

206.Островерха М. Спадщина / М. Островерха ; НТШ. - Ню-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1985. - 900 с.

207.Паньківський К. Від держави до комітету. Кн. 10 / К. Паньківський. - Нью-Йорк ; Торонто : Ключі, 1970. - 476 с.

208.Паньківський К. Від комітету до державного центру. Кн. 9 / К.  Паньківський. - Нью-Йорк ; Торонто : Ключі, 1968. - 284 с.

209.Пастернак Е. Україна під большевиками (1919-1939) / Е. Пастернак. - Торонто : Євшан-зілля, 1979. - 314 с.

210. Перша Українська Дивізія Української Національної Армії у Британському полоні в Італії : Ріміні 1945-1947 : зб. / упоряд. В. Будний. - Нью-Йорк, 1979. - 327 с.

211.Петлюра С. Статті, листи, документи / С. Петлюра. - Нью-Йорк, 1956. - 479 с.

212.Підгайний С. Українська інтелігенція на Соловках : спогади 1933-1941 / С. Підгайний. - Торонто, 1947. - 93 с.

213.Політична, культурна та громадська діяльність Каленика Лисюка (1887-1967). - Клівленд, 1967. - 56 с.

214.Причини упадку Польщі. - Краків, 1940. - 296 с.

215.Причинки до суспільного мислення : зб. ст. Ч. 1, 2. - Торонто, 1989-1991.

Ч. 1. - 1989. - 861 с.

Ч. 2. Большевизм і визвольна боротьба. - 1991. - 429 с.

216.Прокоп М. Напередодні незалежної України: спостереження і висновки / М. Прокоп. - Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто ; Л., 1983. - 646 с.

217.Прокопів М. По 56 роках ­- на Україні : спогади з подорожі / М. Прокопів. - Ню-Йорк, 1964. - 64 с.

218.Пропам'ятне видання з нагоди 50-ліття створення дивізії „Галичина" 1943-1993. - Монтреаль, 1993. - 48 с.

219.Радигін А. Життя в мордовських концтаборах  зблизька / А. Радигін. - Мюнхен, 1974. - 109 с.

220.Рахманний Р. Україна атомного віку : есеї і ст. Т. 1, 2  / Р. Рахманний : 1945 - 1986. - Торонто : Гомін України, 1987-1988.

Т. І. -  1987. - 682 с. ; Т. ІІ. - 1988. - 616 с.

221.Регенсбург : ст.-спогади, док. : до історії укр. еміграції в Німеччині після Другої світової війни / ред. О. Кушнір. - Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1985. - 684 с.

222.Розгін І. Симиренко : короткий нарис життя та наук. діяльності / І. Розгін ; Володимир Л. - Вінніпег, 1960. - 78 с.

223.Сагайдачний П. В його тіні : Симон Петлюра в історії українського народу / П. Сагайдачний. - Нью-Йорк, 1951. - 64 с.

224.Сарма-Соколовський М. Моя причетність до ОУН / М. Сарма-Соколовський. - К. ; Торонто, 1999. - 223 с.

225.Святкування 25-річчя постання І-ої української дивізії і Української Національної Армії. - Торонто, 1968. - 96 с. : іл.

226.Сербин Р. Голод 1921-1923 і українська преса в Канаді / Р. Сербин. - Торонто, 1995. - 700 с.

227.Сімянців В. Студентські часи : спогад. Чехословаччина, 1923-29 рр. / В. Сімянців. - Вашингтон, 1973. - 175 с.

228.Сірик Г. Факти і події для майбутньої історії Сіверщини. Мої деякі зауваги до „Історія міст і сіл УРСР. Сумська область" / Г. Сірик. - Торонто ; Онтаріо, 1975. - 225 с.

229.Сірський В. Факти й фантазія / В. Сірський. - Канада, 2000. - 40 с.

230.Соккур Є. Від Москви до Дніпра : щоденник вояка московського „Народного ополчення" / Є. Соккур. - Торонто ; Канада, 1958. - 195 с.

231.Солтикевич Я. Салют останньої сотні : до 50-ої роковини чину УСС / Я. Солтикевич. - Торонто, 1964. - 64 с.

232.Сосновський М. Дмитро Донцов : політичний портрет : з історії розвитку укр. націоналізму / М. Сосновський. - Нью-Йорк ; Торонто, 1974. - 419 с.

233.Союз визволення України, 1914-1918, Відень. - Нью-Йорк : Червона Калина, 1979. - 197 с.

234.Сталінсько-Хрущовське охвістя / Спілка визволення України. - Ню-Йорк ; Чікаго, 1954. - 119 с.

235.Стебельський Е. Ідеї і творчість : зб. ст. та есеїв / Е. Стебельський. - Торонто, 1991. - 352 с.

236.Стецько Я. Твори. Т. 1. Українська визвольна концепція / Я.  Стецько. - Мюнхен, 1987. - 529 с.

237.Стахів М. Звідки взялася Совєтська влада в Україні та хто її будував? : нарис. Ч.1 / М. Стахів. - Ню-Йорк ; Детройт ; Скрентон, 1955. - 104с.

238.Тетерина Д. Життя і творчість Ю. Бойка-Блохина : до 70-річчя діяльності / Д. Тетерина. - Мюнхен ; К., 1998. - 272 с.

239.Тихий О. Роздуми : зб. ст, док., спогадів /  О. Тихий ; упоряд. О. Зінкевич. - Торонто ; Балтимор : Смолоскип, 1982. - 79 с.

240.Томашівський С. Під колесами історії. - 2-е вид. / С. Томашівський. - Ню-Йорк : Булава, 1962. - 107 с.

241.Трагедія Галицької України : матеріали про польську інвазію, польські варварства і польську окупацію Східної Галичини за кроваві роки : 1918, 1919, 1920 / упоряд. О. Мегас. - Вінніпег, 1920. - 253 с.

242.Три спомини з боїв під Бродами. - Торонто, 2002. - 32 с.

243.30-ліття Станиці братства Колишніх Вояків І-ої Української Дивізії  Української Національної Армії в Торонті. - Торонто, 1981. - 56 с.

244.Трухан М. Негативний стереотип українця в польській післявоєнній літературі / М. Трухан. - Мюнхен ; Л. : Троян, 1992. - 256 с.

245.УВ-експрес № 8 : десять днів, що сколихнули Львів. - Нью-Йорк, 1989. - 76 с.

246.Українська Головна Визвольна Рада : док. - Нью-Йорк ; К. ; Л., 1994 - 64 с.

247.Українська дивізія „Галичина" : матеріали до історії / Д. Армстронг, В. Гайке, В. Кубійович та ін. - Торонто ; Нью-Йорк, 1990. - 124 с.

248.Український вісник. Вип. 3 : жовт 1970. - Балтимор ; Вінніпег, 1971. - 118 с.

249.Українці в американському та Канадському суспільствах. Т. 1. - Джерсі Ситі, 1976. - 360 с.

250.Українці у Вільному Світі : ювіл. кн. УНС, 1894-1954 / зредагували : Л. Мишуга, А. Драган. - Джерсі Ситі, 1954. - 383 с.

251.Федоренко П. Минуло півстоліття. Зимовий похід армії УНР, 1919-1920 рр. / П. Федоренко. - Ню-Йорк ; Джерзі Ситі : Свобода, 1972. - 79с.

252.Филипчак І. За Сян / І. Филипчак. - Нью-Йорк : Фундація дослідж. Лемківщини, 1982. - 110 с.

253.Хмельницький І. В країні рабства і смерті / І. Хмельницький. - Чікаго : Самостійна Україна, 1951. - 100 с.

254.Чернецький А. Спомини з мого життя / А. Чернецький. - Лондон : Наше слово, 1964. - 144 с.

255.Чикаленко Л. Уривки зі спогадів з років 1919-1920 / Л. Чикаленко. - Нью-Йорк : Наша Батьківщина, 1963. - 167 с.

256.Чорні жнива : голод 1932-1933 рр. у Валківському та Коломацькому р-нах Харківщини : док., спогади, списки померлих / упоряд. Т. Поліщук. -  К. ; Х. ; Нью-Йорк ; Філадельфія : Вид-во М. П. Коць, 1997. - 366 с.

257.Чортківська офензива. - Мюнхен : Вид. Братства кол. вояків 1-ої Укр. Дивізії УНА, 1953. - 37 с.

258.Шелухін С. Варшавський договір між поляками й С. Петлюрою, 21 квітня 1920 р. / С. Шелухін. - Прага, 1926. - 39 с.

259.Шухевич С. Моє життя : спогади / С. Шухевич. - Лондон :  Укр. Вид. Спілка, 1991. - 619 с.

260.Янів В. Нариси історії української етнопсихології / Укр. Вільн. Ун-т ; упоряд. М. Шафовал / В. Янів. - Мюнхен, 1993. - 217 с.

261. Ярославин С. Визвольна боротьба на Західно-Українських Землях у 1918-1923 рр. / С. Ярославин. - Філадельфія, 1956. - 180 с.  

262.Ярославщина і Засяння : 1031-1947 : іст. мемуари : зб. / ред-упоряд. М. Семчишин. - Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто : НТШ, 1986. - 797 с.                                  

ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА.

УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ

263.Альманах „Гомону України" на рік 1992 : у 50-річчя повстання УПА. - Торонто, 1992. - 256 с. 

264.Альманах „Гомону України" на 1956 рік : у 50-річчя повстання УПА. - Торонто : Гомін України, 1955. - 251 с. 

265.Барагура В. Воєнні переживання сірої людини (Спогади з Другої світової війни) / В. Барагура. - Ню-Йорк ; Джерсі Ситі : Свобода, 1991. - 147с.

266.Бульба-Борець Т. Армія без держави: слава і трагедія укр. повстан. руху : спогади. - К. ; Торонто ; Нью-Йорк : Фундація ім. О. Ольжича; Фундація ім. С. Петлюри, 1996. - 272 с.

267.В боротьбі за Українську Державу : есеї, спогади, свідчення, літописання, документи Другої світової війни / зредаг. М. Г. Марунчак. - Вінніпег, 1990. - 1294 с.

268.В рядах УПА. Т. 2 : зб. споминів колиш. вояків УПА з терену Лемківщини й Перемищини / ред. М. Дупляк. - Нью-Йорк, 1999. - 604 с.

269.Верига В. Втрати ОУН в часі Другої світової війни, або „Здобудеш українську державу, або згинеш у боротьбі за неї" / В. Верига. - Торонто ; Канада : Новий шлях, 1001. - 205 с.

270.Верига В. Дорогами Другої світової війни : легенди про участь українців у здушенні Варш. повстання в 1944 р. та про Укр. Дивізію „Галичина" / В. Верига. - Канада, 1998. - 345 с.

271.Гайке В. Українська дивізія „Галичина" : історія формування і бойових дій у 1943-45 років / В. Гайке. - Торонто; Париж; Мюнхен, 1970. -133 с.

272.Галан В. Батерія смерті / В. Галан. - Канада : Червона Калина, 1968. - 240 с.

273.Готегем Е. Моя зустріч з УПА / Е. Готегем. - Нью-Йорк, 1972. - 24 с.

274.Грицай-„Чорнота" Я. А рани не гоїлися : спомини „Чорноти" / Я. Грицай-„Чорнота", П. Грицай. - Торонто ; Л. : Літопис УПА, 2001. - 329 с. : іл.

275.Дмитрик Е. Повстанські нариси / Е. Дмитрик. - Мюнхен : Укр. самостійник, 1951. - 125 с. 

276.Драган А. Пам'ятаймо про Вінницю / А. Драган. - Джерзі Ситі : Свобода, 1986. - 48 с.

277.Збірник на пошану ген. Романа Шухевича / уложив Г. Васькович. - Лондон ; Мюнхен : Вид. Укр. Видав. Спілки, 1990. - 356 с.

278.Зелений З. Українське юнацтво в вирі другої світової війни / З. Зелений. - Торонто, 1965. - 278 с.

279.Злочин Москви у Вінниці. - Ню-Йорк, 1951. - 56 с.

280.Ковальчук В. Діяльність ОУН(б) і Запілля УПА на Волині й південному Поліссі (1941-1944 рр.) / В. Ковальчук. - Торонто ; Л. : Літопис УПА, 2006. - 497 с.

281.Колісник Р. Військова Управа та українська дивізія „Галичина" : діяльність Військової Управи та німецька політика відносно укр. нац. збройних сил в роках 1943-1945. - Канада : Наук. думка, 1990. - 198 с.

282.Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні : пер. з фр. / В.  Косик. - Париж ; Нью-Йорк ; Л., 1993. - 658 с.

283.Крохмалюк Р. Заграва на Сході : спогади й док. / Р. Крохмалюк. - Торонто ; Нью-Йорк, 1978. - 352 с.

284.Літопис Української Повстанської Армії. Т. 1-46. - Торонто ; К. ; Л. : Літопис УПА, 1976-2007.

285.Літопис Української Повстанської Армії : нова серія. Т. 3-9. - К. ; Торонто, 2001-2007.

286.Логуш М. О. Дивізія „Галичина" : бої під Бродами, лип. 1944 : пер. з англ. / М. О. Логуш. - Нью-Йорк, 1998. - 144 с.

287.Любомирський С. Армія нескорених : політичний роман / С.  Любомирський. - Лондон ; Торонто, 1993. - 424 с.

288.Марунчак М. Г. Українські політичні в'язні в нацистських концентраційних таборах / М. Г. Марунчак. - Лондон ; Канада, 1996. - 364 с.

289.Мечник С. У боротьбі проти московської агентури / С. Мечник. - Мюнхен : Укр. вид-во, 1980. - 176 с.

290.Пам'ятник слави УПА : пропам'ятна кн. - Торонто, 1988. - 112 с.

291.Паньківський К. Роки німецької окупації, 1941-1944 / К. Паньківський. - 2-е вид. - Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1983. - 479с.

292.Паньківський К. Роки німецької окупації / К. Паньківський. - Нью-Йорк, 1965. - 124 с.

293.Пігідо-Правобережний Ф. Велика Вітчизняна війна / Ф. Пігідо-Правобережний. - Вінніпег, 1954. - 230 с.

294.Пшимановский Я. Память : пер с пол. Ч. 1, 2 / Я. Пшимановский, Р. Мурани. - Варшава : Интерпрес, 1987-2000.

295.Содоль П. Українська Повстанча Армія, 1943-49 : довід. / П.  Содоль. - Нью-Йорк : Пролог, 1995. - 294 с.

296.Список поляглих вояків І-ої Української Дивізії УНА та українців інших військових формацій в ІІ світовій війні / упоряд. Е. Шипайло. - Нью-Йорк : Вид-во братства „Броди-лев", 1992. - 150 с.

297.Стецько Я. С. 30 червня 1941 : проголошення відновлення державности України / Я. Стецько. - Торонто : Гомін України, 1967. - 468 с.

298.Україна - Польща: важкі питання. Т. 10. Матеріали ХІ Міжнародного семінару істориків „Українські національні відносини під час Другої світової війни". Варшава, 26-28 квіт, 2005. - Варшава : Тирса, 2006. - 370 с.

299.Цяпка Д. Г. Горить ліс : спомини колишнього вояка УПА / Д. Г. Цяпка. - Лондон : Укр. вид. спілка, 1975. - 395 с.

300.Яшан В. Під брунатним чоботом : німецька окупація Станіславщини в Другій світовій війні 1941-1944 / В. Яшан. - Торонто, 1989. - 284 с.

ІСТОРІЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ГАЛИЧИНИ

301.Альманах Станиславівської землі : зб. матеріялів до історії Станиславова і Станиславівщини / ред. кол. : І. Ставничий, О. Левицький, о. В. Клодницький ; ред.-упоряд. Б. Кравців. - Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен, 1975. - 959 с.

302.Альманах Станиславівської землі : зб. матеріялів до історії Станиславова і Станиславівщини. Т. 2 / ред.кол. : Д. Бойчук, О. Бойчук, Р. Крохмалюк та ін. ; ред.-упоряд. М. Климишин. - Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен, 1985. - 900 с.

303.Бажанський М. Вічно житимуть... Постаті від зарання історії, аж до найновіших часів : [про діячів Снятинщини] : біогр. слов. / М. Бажанський. - Дітройт, 1984. - 524 с.

304.Бажанський М. Краса Снятинщини: ріки, потоки, ліси, луги, сади, міста і села та висока матеріяльна і духовна культура їхніх жителів : енцикл. / М. Бажанський. - Дітройт, 1982. - 272 с.

305.Бажанський М. Творчий динамізм патріотизму моїх земляків : енцикл. / М. Бажанський. - Дітройт, 1983. - 255 с.

306.Бережанська Земля : історико-мемуар. зб. Т. 2 / ред. кол. Л. Бабій, В. Беднарський, Б. Мельник. - Торонто : Бережанська Земля, 1998. - 899 с. : іл.

307.Буртик П. В. Книга Марківців / П. В. Буртик. - Вінніпег ; Івано-Франківськ : Тіповіт, 2007. - 221 с.

308.Віки говорять : матеріяли до історії Снятинщини від найдавніших часів / приготував М. Бажанський. - Дітройт, 1981. - 96 с.

309.Городенщина : іст.-мемуар. зб. / зредаг. М. Г. Марунчак. - Нью-Йорк ; Торонто ; Вінніпег, 1978. - 870 с.

310.Городенщина : іст.-мемуар. зб. Т. 2 / впоряд. І. Романюк ; ред. В. Никифорук. - Нью-Йорк ; Вінніпег ; Городенка, 2002. - 785 с.

311.Дирда М. Ясна Гора в Гошеві / М. Дирда. - Нью-Йорк, 1972. - 144с.

312.Дрогобиччина - земля Івана Франка / голова ред. колегії Л. Луців. - Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1973. - 856 с.

313.Дячишин О. Черче - моє рідне село : моногр. / О. Дячишин. - Торонто : Добра книжка, 1969. - 144 с.

314.Історія Української міщанської читальні в Снятині, 1881-1931 / написали  Й. Проць та ін. - 2-е вид. незмінене. - Дітройт, 1970. - 55 с.

315.Кузич-Березовський І. Березівське боярство на тлі історії України / І. Кузич-Березовський. - Детройт, 1962. - 286 с.

316.Мрочко Ф. К. Снятинщина: причинки до крайової етнографії.  Ч. 1 / Ф. К. Мрочко. - Дітройт, 1977. - 129 с.

317.„Над Прутом у лузі..." : Коломия в спогадах / за ред. З. Книша. - Торонто : Срібна Сурма, 1962. - 431 с.

318.Наш Львів : ювіл. зб., 1252-1952. - Ню-Йорк, 1953. - 215 с.

319.Рогатинська земля : зб. іст.-мемуар., етногр. і побут. матеріалів. Т. 1 / гол. ред. У. Любович. - Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто : ЦК „Рогатинщина", 1989. - 998 с.

320.Рогатинська земля : зб. іст.-мемуар., етногр. і побут. матеріалів. Т. 2 / гол. ред. О. Кудрик. - Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто : ЦК „Рогатинщина", 1989. - 845 с.

321.Село Карлів колись а тепер : матеріял подав І. Сандуляк. - 2-е вид. незмінене. - Дітройт, 1974. - 73 с.

322.Стрийщина : іст.-мемуар. зб. : Стрийщини, Скільщини, Болехівщини, Долинщини, Рожнітівщини, Журавенщини, Жидачівщини і Миколаївщини. Т. 1-3. - Ню-Йорк : Комітет Стрійщини, 1990-1993.

323.Харкевич М. Я вас не забув : спомини [уродженця Іллінців] (1935-1945) / М. Харкевич. - Нью-Йорк ; Чікаго : Воля, 1997. - 288 с.

324.Шагай І. Село Бишки: історія і боротьба за Волю / І. Шагай. - Лондон ; Бишки ; Чікаго, 2000. - 392 с.

325.Шах С. Львів - місто моєї молодости. Ч. 1-3 / С. Шах. - Мюнхен : Християн. Голос, 1955. - 1956.

Ч. 1, 2. Спомин присвячений Тіням забутих Львов'ян. - 1955. - 267 с.

Ч. 3. „Цісарсько-Королівська Академічна Гімназія". - 1956. - 362 с.

ЕТНОГРАФІЯ. НАРОДОЗНАВСТВО

326.Бескид Ю. Матеріяльна культура Лемківщини / Ю. Бескид. - 2-е вид., допов. - Торонто, 1972. - 165 с.

327.Вовк Х. Студії з української етнографії та антропології / Х. Вовк. - Ню-Йорк, 1976. - 356 с.

328.Гнатюк В. Етнографічні матеріяли з Угорської Руси. Т. 1-5 / В.  Гнатюк. - Нови Сад : Руске слово, 1985-1988.

329.             Записки наукового товариства ім. Шевченка. Т. 201 : Філолог. секція : Гнатюк В. Вибрані статті про народну творчість : на 110-річчя народж. 1871-1981. - Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1981. - 288 с.

330.Килимник С. Український рік у народніх звичаях в історичному освітленні. Т. 1-5 / С. Килимник. - Вінніпег, 1955-1963.

331.Літопис Бойківщини : піврічник присвяч. дослідам історії, культури й побуту бойківського племени. - ЗСА ; Канада, 1990, 1996, 2002-2004.

332.Науковий збірник Музею української культури в Свиднику. Вип. 3. Присвячений пам'яті Володимира Гнатюка / упоряд., голов. ред. М. Мушинка. - Свидник, 1967. - 464 с.

333.Ономир М. Українське весілля : етногр. нарис / М. Ономир. - Ню-Йорк : Говерля, 1971. - 63 с.

334.Українська діаспора / Ін-т Соціол. АН України ; ред. Енцикл. Укр. Діаспори при НТШ. Число 5, 6. - К. ; Чикаго : МПП „ІНТЕЛ", 1994. 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

335.Витанович І. Історія українського кооперативного руху : із праць іст.-філософічної Секції НТШ / І. Витанович. - Нью-Йорк : ТУК, 1964. - 624 с. : іл.

336.Крайове господарське т-во „Сільський господар" у Львові, 1889-1944 / ред. П. Дубрівний. - Нью-Йорк, 1970. - 600 с.

337.Несторович В. Т. Українські купці і промисловці в Західній Україні, 1920-1945 / В. Т. Несторович. - Торонто ; Чікаго, 1977. - 342 с.

338.Пришляк Я. Шляхами кооперації - до економічного відродження України / Я. Пришляк. - Монтреаль ; Стрий, 1994. - 85 с.

339.Українська господарська академія в Ч.С.Р., 1922-1935. Т. 1. - Нью-Йорк, 1959. - 247 с.

ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ. ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

340.Бондарь Л. Введение в Скаутинг : кн. для родителей и для других взрослых / Л. Бондарь. - Женева ; Швейцария, 1996. - 191 с.

341.Інформаційні бюлетні української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод.  - Торонто ; Балтимор, 1978-1981.

342.Лихо з розуму (портрети двадцяти „злочинців") : зб. матеріялів / уклав В. Чорновіл. - Париж : Перша укр. друкарня у Франції, 1967. - 336 с.

343.Маніфест Організації Українських Націоналістів (ОУН). - Лондон, 1981. -  20 с.

344.Наші позиції: Орган ЦК УРДП. Ч. 3 (28). - Нью-Йорк ; Лондон ; Мюнхен, 1970. - 49 с.

345.Скаутинг : кн. для скаута. - Женева ; Швейцарія, 1993. - 176 с.

346.Українська Гельсінська Група. 1978-1982 : док. і матеріали / упоряд. О. Зінкевич. - Торонто ; Балтимор : Смолоскип, 1983. - 998 с.

347.Український правозахисний рух : док. й матеріали київ. Укр. Громад. Групи Сприяння виконанню Гельсінських Угод / передм. А. Зваруна ; упоряд. О. Зінкевич. - Торонто : Смолоскип, 1978. - 477с.

КУЛЬТУРА. НАУКА. ОСВІТА

348.Антонович Д. Українська культура / Д. Антонович. - Мюнхен : Укр. техн.-госп. ін-т, 1988. - 517 с.

349.Баран О. Ювілейний збірник Української Вільної АН в Канаді / О. Баран, О. Герус, Я. Розумний. - Вінніпег ; Манітоба, 1976. - 657 с.

350.Дорошенко Д. Розвиток української науки під прапором Шевченка / Д. Дорошенко. - Вінніпег : Накладом Укр. Вільної АН, 1949. - 11с.

351.Естафета : зб. АДУК. Література, мистецтво, наука, критика / ред. Б. Стебельський, В. Давиденко. -  Нью-Йорк ; Торонто, 1978. - 317 с.

352.Збірник матеріялів наукової конференції К. [канадське] НТШ. В обороні української культури і народу. - Торонто : Гомін України, 1966. - 183с.

353.Збірник наукових праць Канадського НТШ / ред. Б. Стебельський. - Торонто ; Онтаріо ; Канада, 1993. - 384 с.

354.Коляска І. В. Освіта в Радянській Україні / І. В. Коляска. - Торонто ; Онтаріо, 1970. - 246 с.

355.Кубійович В. Мені 85 / В. Кубійович. - Мюнхен : Молоде життя, 1985. - 308 с.

356.Кубійович В. Мені 70 / В. Кубійович. - Париж ; Мюнхен : НТШ, 1970. - 135 с.

357.Музей українсько-руської культури у Свиднику. 1956-2006 : путівник / М. Сополига. - Свидник, 2006. - 100 с.

358.Мушинка М. Лемко з серцем українця : до 80-ліття від. дня народж. О. Ковбаси / М. Мушинка. - Пряшів : Фундація „Карпати", 2993. - 34с.

359.Наукове товариство ім. Шевченка в ЗДА. - Ню-Йорк, 1963. - 42 с.

360.Науковий збірник УВУ : ювіл. вид. з приводу 70-ліття УВУ. - Мюнхен, 1992. - 375 с.

361.Науковий збірник Музею української культури в Свиднику. Т. 3. Присвячений пам'яті Володимира Гнатюка / упоряд., голов. ред. М. Мушинка. - Свидник, 1967. - 464 с.

362.Науковий збірник Музею українсько-руської культури у Свиднику. Т. 21-24 / голов. ред. та упоряд. М. Сополига. - Свидник ; Братислава, 1998-2007.

363.Наукові записки УВУ. Ч. 4-5, 9-10. - Мюнхен, 1961-1969.

364.Огієнко І. Українська культура : коротка історія культ. життя укр. народа / І. Огієнко. - Катеринослав ; Ляйпціг, 1923. - 272 с.

365.Падох Я. Незнищиме товариство : до 110-річчя НТШ / Я. Падох. - Ню-Йорк, 1983. - 20 с.

366.Русова С. Теорія і практика дошкільного виховання / С. Русова. - Л. ; Краків ; Париж, 1993. - 126 с.

367.Семчишин М. Тисяча років української культури : іст. огляд культ. процесу / М. Семчишин. - Ню-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто : НТШ, 1985. - 550 с.

368.Сто років праці для науки й нації : коротка історія НТШ / написав В. Лев. - Ню-Йорк : НТШ в ЗДА, 1972. - 55 с.

369.Хроніка Наукового товариства ім. Шевченка, 1999. - Ч. 91 / ред. О. Романів. - Л. ; Нью-Йорк ; Торонто, 2000. - 209 с.

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

370.Баран Є. Порнографічна сутність правди / Є. Баран. - Париж ; Л. ; Цвікау : Зерна, 2007. - 77 с. 

371.Білецький Л. Історія української літератури. Т. 1. Народна поезія / Л. Білецький. - Авсбург, 1947. - 328 с.

372.Білоус-Гарасевич М. Ми не розлучались з тобою, Україно : вибране 1952-1998 / М. Білоус-Гарасевич. - Мічіган, 1998. - 768 с.

373.Винниченко В. Статті й матеріали / В. Винниченко. - Нью-Йорк, 1953. - 72 с.

374.Володимир Винниченко: у пошуках естетичної, особистої і суспільної гармонії : зб. ст. - Нью-Йорк, 2005. - 279 с.

375.Добко Т. Вістник. Місячник л-ри, мистец., науки й громад. життя, 1933-1939 : системат. покажч. змісту / Т. Добко, Б. Ясінський. - К. ; Нью-Йорк : НБУВ, 2002. - 338 с.

376.Донцов Д. Правда прадідів великих / Д. Донцов. - Филаделфія, 1952. - 96 с.

377.Дорошенко В. Українство в Росії : новійші часи. З портретами / В.  Дорошенко. - Відень, 1916. - 114 с.

378.Єфремов С. Історія українського письменства / С. Єфремов. - 4-е вид. з дод. - Ню-Йорк, 1991. - 459 с.

379.Записки наукового товариства ім. Шевченка. Т. 195 : Філолог. секція. Літературні процеси після Другої світової війни : огляди і вибр. питання укр. та ін. л-р. - Філядельфія ; Ню-Йорк, 1982. - 256 с.

380.Зеров М. До джерела : історико-літ. та критич. ст. / М. Зеров. - Краків ; Л. : Укр. вид-во, 1943. - 271 с.

381.Зеров М. Лекції з історії української літератури (1798-1870) / М. Зеров. - Канада : Мозаїка, 1977. - 270 с.

382.Костюк Г. Літературно-мистецькі перехрестя (паралелі) / Г.  Костюк. - Вашінгтон ; К., 2002. - 415 с.

383.Куліш В. Слово про будинок „Слова" / В. Куліш. - Торонто ; Онтаріо : Гомін України, 1966. - 68 с.

384.Лагодинський Г. До сонця - до волі : мандрівка юності / Г. Лагодинський. - Чікаго : Вид-во М. Денисюка, 1950. - 254 с.

385.Левицький О. Єзуїтська преподобниця : іст. оповід. / О. Левицький. - Канада : Укр. вид. спілка, 1940. - 69 с.

386.Лепкий Б. Наше письменство : корот. огляд укр. л-ри від найдавніш. до теперіш. часів / Б. Лепкий. - Краків, 1941. - 135 с.

387.Лисак-Тивонюк Л. Прийде весна : зб. нарисів і оповід. / Л. Лисак-Тивонюк. - Торонто, 1983. - 237 с.

388.Маланюк Є. Книга спостережень. Кн. 1, 2 : проза / Є. Маланюк. - Торонто ; Онтаріо : Гомін України, 1962-1966.

389.Мороз Р. Покажчик рідкісної літератури в бібліотеці Колегії Св. Андрея / Р. Мороз. - Вінніпег, 2002. - 144 с.

390.Мушинка М. Листування Івана Зілинського з Іваном Панькевичем (1913-1951) / М. Мушинка. - Нью-Йорк ; Пряшів, 2008. - 198 с.

391.Наукові записки. Вип. 19 / Союз русинів-українців Словацької Республіки ; ред. М. Ілюк. - Пряшів, 1994. - 117 с.

392.Онацький Є. У вічному місті : зап. укр. ж-ста 1930 р. / Є. Онацький. - Буенос-Айрес : Вид-во М. Денисюка, 1954. - 533 с.

393.Руденко М. Найбільше диво життя : спогади / М. Руденко. - К. ; Едмонтон : Таксон, 1998. - 558 с.

394.Самі про себе : автобіогр. видат. українців  ХІХ століття / ред. Ю. Луцького. - Нью-Йорк, 1989. - 327 с.

395.Сковорода Г. Лицар святої борні / Г. Сковорода. - Лондон ; Торонто, 1973. - 111 с.

396.Слово: Література. Мистецтво. Критика. Мемуари : док. - Америка : Об-ня укр. письм. „Слово", 1962-1990.

Зб. 1. - 1962. - 496 с. ; зб. 3. - 1968. - 531 с. ; зб. 12. - 1990. - 230 с.

397.Тарнавська М. Автобіографія / М. Тарнавська. - Філядельфія, 1998. - 245 с.

398.Тарнашинська Л. Сезон вічності : літ.-критич. тексти / Л.  Тарнашинська. - Париж ; Л. ; Цвікау : Зерна, 2001. - 127 с.

399.Тихий О. І. Роздуми : зб. ст., док., спогадів / О. І. Тихий. - Балтимор ; Торонто, 1982. - 79 с.

400.Український вісник : громад. літ.-худ. та сусп.-політ. журн. Вип. 7, 8, 9-10. - Балтимор ; Торонто, 1988. - 640 с.

401.Чапленко Б. Пропащі сили. Українське письменство під комуністичним режимом. 1920-1933 / Б. Чапленко. - Канада ; Вінніпег, 1960. - 141 с.

402.Чикаленко Є. Спогади (1861-1907) / Є. Чикаленко. - Нью-Йорк : УВАН  у США, 1955. - 504 с.

403.Широке море України : док. самвидаву в Україні. - Париж ; Балтимор : Смолоскип, 1972. - 378 с.

404.Шлемкевич М. Верхи життя і творчости : промови-доп. / М.  Шлемкевич. - Нью-Йорк ; Торонто, 1958.  - 160 с.  

ПЕРСОНАЛІЇ ПИСЬМЕННИКІВ

405.Костюк Г. Володимир Винниченко та його доба : дослідж., критика, полеміка / Г. Костюк. - Нью-Йорк, 1980. - 283 с.

406.Тис Ю. На світанку : біогр. повість з життя Марка Вовчка / Ю. Тис. - Чікаго : Вид-во М. Денисюка, 1961. - 404 с.

407.Гриневич Я. Катря Гриневичева : біогр. нарис / Я. Гриневич. - Торонто ; Онтаріо : Гомін України, 1968. - 89 с.

408.Луців Л. Ольга Кобилянська  (в 100-річчя її народин) / Л. Луців. - Ню-Йорк ; Джерзі Ситі : Свобода, 1963. - 67 с.

409.Копач О. Наталена Королева / О. Копач. - Вінніпег : УВАН, 1962. - 36 с.

410.Єфремов С. Михайло Коцюбинський / С. Єфремов. - К. ; Ляйпціг, 1923. - 173 с.

411.Вібе Г. Д. Куліш як гоголезнавець / Г. Д. Вібе. - Вінніпег ; Канада : УВАН, 1972. - 24 с.

412.Мова В. (Лиманський). Куліш, Байда і козаки : інтермедія до драми Куліша „Байда", з додатком листа Василя Мови до Василя Гнилосирова / В. Мова. - Нью-Йорк, 1995. - 283 с.

413.Збірник праць і матеріялів на пошану Василя Лева (1903-1991) / ред. О. Купчинський. - Нью-Йорк ; Париж ; Сідней ; Торонто : НТШ, 1996. - 306 с.

414.Записки наукового товариства ім. Шевченка. - Т. 193 : Богдан Лепкий, 1872-1941 : життя і творчість / написав В. Лев. - Нью-Йорк ; Париж ; Сідней ; Торонто, 1976. - 399 с.

415.Повернення Україні Богдана Лепкого : святкування 125-річчя від дня народж. Б. Лепкого. Кн. 4 / зібр. упоряд. Р. Смик. - Чікаго : Соборна Україна, 1998. - 281 с.

416.Рудницький Я. Остап Луцький і сучасники : листи до О. Кобилянської й І. Франка та ін. : забуті сторінки / Я. Рудницький ; під ред. Ю. Луцького. -  Нью-Йорк, 1994. - 206 с.

417.Любченко А. Щоденники. Кн. 1 / А. Любченко. - Торонто ; Онтаріо : Нові дні, 1951. - 152 с.

418.Поет з душею вогняною : Олександр Олесь у спогадах, листах і матеріалах / упорядкув. І. М. Лисенка. - Нью-Йорк ; К. ; Л., 1999. - 221 с.

419.Бажанський М. О. Ольжич і його батьки / М. Бажанський. - Дітройт, 1986. - 64 с. : іл.

420.Луцький Ю. Листування з Євгеном Сверстюком / Ю. Луцький. - Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1992. - 89 с.

421.Сологуб Н. Мовний портрет Яра Славутича / Н. Сологуб. - Вінніпег, 1999. - 152 с.

422.Луців Л. Василь Стефаник - співець української землі / Л. Луців. - Нью-Йорк ; Джерсі Ситі : Свобода, 1972. - 785 с.

423.Василь Стус в житті, творчості, спогадах та оцінках сучасників / упоряд. : О. Зінкевич, М. Француженко. - Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1987. - 463 с.

424.Донцов Д. Поетка вогнених меж Олена Теліга / Д. Донцов. - Торонто, 1953. - 95 с.

425.Онацький Є. Творче життя Олени Теліги / Є. Онацький. - Буенос-Айрес, 1949. - 18 с.

426.На пошану Лесі Українки : пропам'ятна книга ділового комітету, будови пам'ятника Лесі Українці в Торонті. - Торонто, 1980. - 185 с.

ІВАН ФРАНКО

427.Войценко О. Матеріали до Франкіяни в Канаді (1910-1956) / О. Войценко. - Вінніпег, 1957. - 64 с.

428.Записки НТШ. Т. 198. Філолог. секція : Іван Франко - митець і мислитель : зб. доп. / ред. Є. Федоренко. - Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1981. - 212 с.

429.Книш І. Іван Франко та рівноправність жінки / І. Книш. - Вінніпег, 1956. - 155 с.

430.Луців Л. Іван Франко - борець за національну і соціяльну справедливість / Л. Луців. - Нью-Йорк ; Джерзі Ситі : Свобода, 1967. - 654 с.

431.Луців Л. Іван Франко : життя і творчість / Л. Луців. - Нью-Йорк ; Джерзі Ситі : Свобода, 1966. - 63 с.

432.Мандрика М. Шевченко й Франко / М. Мандрика. - Вінніпег, 1957. - 21 с.

433.Рудницький Л. Іван Франко і німецька література / Л. Рудницький. - Мюнхен, 1974. - 224 с.

434.Архиєпископ Сильвестр. І. Я. Франко : основні ознаки франкової творчости (поезія, проза, наука), спогади про І.Франка / Архиєпископ Сильвестр. - Мельборн, 1956. - 16 с.

435.Іван Франко : зб. доп. для відзначення 110-річчя народин і 50-річчя смерті Івана Франка. Ч. 1 / ред. В. Стецюк. - Нью-Йорк ; Париж ; Торонто, 1967. - 203 с.

436.Франко І. Назвознавчі праці : перше книжкове вид. з приводу століття народин 1856-1956 / І. Франко. - Вінніпег, 1957. - 80 с.

437.Франко-Ключко А. Рукописи Івана Франка в Канаді / А. Франко-Ключко. - Вінніпег, 1957. - 16 с.

438.Франко-Ключко А. Іван Франко і його родина : спомини / А.  Франко-Ключко. - Торонто : Ліга визволення України, 1956. - 130 с.

***

439.Марунчак М. Г. Маркіян Шашкевич : біобібліогр. покажч. / М. Г. Марунчак. - Вінніпег, 1989. - 206 с.

440.Шашкевичіана : зб. наук. праць. Вип. 3. „Руська Трійця" і Прикарпаття. Вип. 4. „Руська Трійця" і культура слов'янського світу. - Л. ; Вінніпег, 2000. - 751 с.

441.Шевельов (Шерех) Ю. В. Я - мене - мені... (і довкруги) : спогади / Ю. В. Шевельов (Шерех). - Х. ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 2001.

Т. 1. В Україні. - 428 с. ; Т. 2. В Європі. - 303 с.

Т. Г. ШЕВЧЕНКО

442.Батькові Тарасові - Батько Союз / ред. З. Снилик. - Джерзі Сіті ; Нью-Йорк : Свобода, 1997. - 190 с.

443.Білецький Л. Віруючий Шевченко / Л. Білецький. - Вінніпег : УВАН, 1949. - 30 с.

444.Білецький Л. Тарас Шевченко в Яготині / Л. Білецький. - Авсбург : УВАН, 1949. - 48 с.

445.Гузар І. Шевченко і Гете / І. Гузар. - Торонто, 1999. - 215 с.

446.Донцов Д. Заповіт Шевченка : доп. виголошена на Шевченківській Акад. в Торонті, 9 берез. 1950 р. / Д. Донцов. - Торонто, 1950. - 16 с.

447.Жила В. Ідейні основи Шевченкового „Гамалії" / В. Жила. - Вінніпег : УВАН, 1958. - 23 с.

448.Зайцев П. Життя Тараса Шевченка / П. Зайцев. - Нью-Йорк ; Париж ; Мюнхен, 1955. - 399 с.

449.Луців Л. Т. Шевченко - співець української слави і волі / Л. Т.  Луців. - Нью-Йорк ; Джерзі Ситі : НТШ ; Свобода, 1964.- 191 с. : іл.

450.Мандрика М. Шевченко й Франко / М. Мандрика. - Вінніпег : УВАН, 1957. - 21 с.

451.Мишуга Л. Шевченко і жінка : жінка в житті і творах поета / Л. Мишуга. - Джерзі Ситі, 1940. - 91 с.

452.Мольнар М. Тарас Шевченко у чехів та словаків / М. Мольнар. - Пряшев : Словац. пед. вид.-во, 1961. - 285 с.

453.Рудницький Я. Бернс і Шевченко / Я. Рудницький. - Вінніпег, 1959. - 32 с.

454.Рудницький Я. Найближчі завдання Шевченкознавства / Я. Рудницький. - Вінніпег, 1958. - 32 с.

455.Рудницький Я. Шевченкіана на Заході. Перше видання Шевченка на Заході : з нагоди сторіччя 1859-1959 / Я. Рудницький. - Вінніпег, 1959. - 80с.

456.Славутич Яр. Велич Шевченка / Яр Славутич. - Вінніпег : УВАН, 1961. - 30с.

457.У століття смерти Тараса Шевченка : доп.  / НТШ ; Б-ка Украї- нознавства. - Филадельфія, 1962. - 77 с.

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА.

ПРОЗА

458.Альманах Українського Народного Союзу : річник : 65, 66, 69, 70, 71, 72, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 87, 90, 91. - Джерзі Ситі ; Нью-Йорк : Свобода, 1975-2001.

459.Антологія модерної української драми / ред., упоряд. і авт. вступ. ст. М. Л. Залеська-Онишкевич. - К. ; Едмонт ; Торонто : Таксон, 1998. - 532 с.

460.Антологія творчості заробітчан. Кн. 1, 2 / упоряд. Б. Пилипів, Л. Дукас - Рим, 2005.

Кн. 1. Світло на чужих стежинах. - 266 с.

Кн. 2. Гавдеамус по-емігрантськи. - 145 с.

461.Ілюстрований калєндар „Українського голосу" на переступний рік. Річник ХІХ. - Вінніпег, 1936. - 165 с.

462.Кафедра : літ.-мист. та наук.-попул. квартальник. - Торонто ; Балтимор, 1989-1990.

№ 7. - 1989. - 165 с. ; № 8. - 1990. - 203 с.

463.Літературна Бойківщина : антол. / д-р В. О. Луців. - Філадельфія, 1969. - 388 с.

464.Наша мета. Берез.-квіт. 2000. Ч. 2. / Ліга вільн. України в Австралії ; гол. ред. Т. Андрушко. - Австралія, 2000. - 44 с.

465.Нова Україна. Ч. 1-2 : місячник письменства, мистецтва, науки і громадського життя. - Прага ; Берлін, 1923. - 263 с.

466.Поети Закарпаття : антол. закарпато-укр. поезії (ХVІ ст.-1945) / упоряд. В. Микитась, О. Рудлозчак. - Братіслава, 1965. - 659 с.

467.Русалка Дністрова. - 4-е вид. - Нью-Йорк, 1961. - 135 с.

468.Український огляд. Ч. 6 / редкол. О. Балинський [та ін.]. - Нью-Йорк : Укр. огляд, 1961. - 128 с.

469.„Яка краса: відродження країни" : альм. Укр. Братського Союзу / ред. І. Смолій. - Скрентон : Нар. воля, 1979. - 319 с.

***

470.Андрієнко О. В пошуках правди (блок-пост № 215) / Андрієнко О. - Буенос Айрес; Аргентина : Перемога, 1954. - 99 с.

471.Антоненко-Давидович Б. За ширмою : роман / Б. Антоненко-Давидович. - Мельборн, 1972. - 253 с.

472.Антоненко-Давидович Б. Сибірські новели. Тюремні вірші / Б. Антоненко-Давидович. - Балтимор ; Торонто : „Смолоскип" ім. В. Симоненка, 1990. - 310 с.

473.Бербенець М. Зруйноване гніздо : іст. драма на 5 дій за оповід. Кащенка / М. Бербенець. - Буенос Айрес ; Аргентина : Перемога, 1955. - 60 с.

474.Бердник О. Зоряний корсар : фантаст. повість / О. Бердник. - Торонто : Добра книжка, 1981. - 264 с.

475.Бердник О. Кажу Вам (священні знаки) / О. Бердник. - К. ; Нью-Йорк, 1989. - 223 с.

476.Бердник О. Свята Україна : есеї і листи / О. Бердник. - Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1980. - 206 с.

477.Боднарчук І. Далекі обрії : для дітей і юнацтва / І. Боднарчук. - Торонто, 1968. - 54 с.

478.Боднарчук І. Друзі моїх днів : новели / І. Боднарчук. - Торонто, 1967. - 96 с.

479.Боднарчук І. Кладка : дитячі новели / І. Боднарчук. - Торонто, 1982. - 41 с.

480.Боднарчук І. Над Черемошем : драма на три дії з життя УПА / І. Боднарчук. - Торонто, 1992. - 54 с.

481.Боднарчук І. Покоління зійдуться : повість / І. Боднарчук. - Едмонтон ; Вінніпег ;  Торонто, 1974. - 151 с.

482.Боднарчук І. Розквітлі сузір'я : повість / І. Боднарчук. - Торонто : Тризуб, 1987. - 159 с.

483.Боднарчук І. У вікнах життя / І. Боднарчук. - Торонто, 1990. - 89с.

484.Боднарчук І. У дорозі життя : повість з життя еміграційної молоді / І.  Боднарчук. - Торонто, 1986. - 71 с.

485.Винницька І. Музика : повість / І. Винницька. - Буенос-Айрес, 1954. - 210 с.

486.Винниченко В. Між двох сил : драма на чотири дії / В. Винниченко. - 2-е вид. - Торонто : Нові дні, 1974. - 97 с.

487.Винниченко В. Соняшна машина. Ч. 1 / В. Винниченко. - 3-е вид. - Нью-Йорк : Прометей, 1962. - 312 с.

488.Вовк В. Вікно навстіж / В. Вовк. - Ріо-де-Жанейро ; К. : Родовід, 2004. - 63 с.

489.Вовк В. Вінок троїстий : галицька жіноча міжвоєнна хроніка / В. Вовк. -  Ріо-де-Жанейро ; Нью-Йорк, 1991. - 39 с.

490.Вовк В. Жіночі маски / В. Вовк. - Ріо-де-Жанейро ; Женева. - 1993. - 84 с. : іл.

491.Вовк В. Зимове дійство / В. Вовк. - Ріо-де-Женейро, 1994. - 46 с.

492.Вовк В. Іконостас України : містерія / В. Вовк. - Ріо-де-Жанейро, 1991. - 52 с.

493.Вовк В. Казка про вершника : алегорія для лялькового театру / В.  Вовк. - Ріо-де-Жанейро, 1992. - 38 с. : іл.

494.Вовк В. Карнавал : оповід. до картин Ю. Соловія / В. Вовк. - Ріо-де-Жанейро, 1986. - 73 с. : іл.

495.Вовк В. Легенди / В. Вовк. - Ріо-де-Жанейро : Молоде Життя, 1952. - 28 с.

496.Вовк В. Мандаля / В. Вовк. - Ріо-де-Жанейро, 1980. - 110 с.

497.Вовк В. Мандри / В. Вовк ; З. Лісовська. - Ріо-де-Жанейро, 1979. - 150 с.

498.Вовк В. Святий гай : оповід. до скульптур М. Дзиндри / В. Вовк. - Ріо-де-Жанейро, 1983. - 52 с. : іл.

499.Вовк В. Триптих до циліндрових картин Юрія Соловія / В. Вовк. - Ріо-де-Жанейро, 1982. - 72 с. : іл.

500.Воропай О. Пригоди Марка Чубатого : повість / О. Воропай. - Лондон : Укр. думка, 1954. - 99 с.

501.Галан А. Володар страх : драма на 4 дії / А. Галан. - Буенос-Айрес; Аргентина : Перемога, 1955. - 42 с.

502.Галан А. Невигадане (Оповідання) / А. Галан. - Буенос- Айрес ; Аргентина : Вид-во Юліяна Середяка, 1967. - 320 с.

503.Галан А. Поразка маршала : оповід. / А. Галан. - Буенос-Айрес ; Аргентина : Перемога, 1955. - 178 с.

504.Горліс-Горський Ю. Холодний яр. У 2-х ч. / Ю. Горліс-Горський. - Лондон, 1967. - 434 с.

505.Грушевський М. Із літературної спадщини / М. Грушевський. - Нью-Йорк ; К. : Книга, 2000. - 416 с.

506.Гуменна Д. Благослови, мати! : казка-есей / Д.  Гуменна. - Нью-Йорк : Слово, 1966. - 267 с.

507.Гуменна Д. Діти чумацького шляху : роман у 4-ох кн. / Д.  Гуменна. - Мюнхен, 1948. - 163 с.

508.Гуменна Д. Скарга майбутньому : роман / Д. Гуменна. - Нью-Йорк : Слово, 1964. - 325 с.

509.Гуменна Д. Чотири сонця : оповід. й новелі / Д. Гуменна. - Нью-Йорк : Слово, 1969. - 247 с.

510.Данський О. Наші дні / О. Данський. - Торонто, 1947. - 96 с.

511.Дончук З. Гнат Кіндратович / З. Дончук. - Філядельфія ; Буенос-Айрес : Перемога, 1957. - 197 с.

512.Дончук З. Чорні дні : оповід. / З. Дончук. - Буенос-Айрес; Філядельфія : Перемога, 1952. - 140 с.

513.Журба Г. Далекий світ : автобіогр. розповідь / Г. Журба. - Філядельфія, 1955. - 371 с.

514.Загачевський Є. Львівська братія : повість пережитого / Є. Загачевський. - Торонто : Вид. Братства колиш. вояків І-ої УД УНА, 1962. - 200 с.

515.Залеська-Онишкевич Л. Антологія модерної української драми / Л.  Залеська-Онишкевич. - К. ; Едмонтон ; Торонто : Таксон, 1998. - 532 с.

516.Запорожець-Девлад О. В одвічній боротьбі : зб. нарисів і оповід. / О. Запорожець-Девлад. - Буенос-Айрес, 1955. - 370 с.

517.Запорожець-Девлад О. Гарбузова містерія : гуморист. повість / О.  Запорожець-Девлад. - Буенос-Айрес, 1956. - 156 с.

518.Іваничук Р. Мальви : іст. роман / Р. Іваничук. - Нью-Йорк : Наша Батьківщина, 1968. - 138 с.

519.Ірчан М. Бунтар (Син революції) : драма в 3-ох діях з життя галиц. пролетаріату / М. Ірчан. - Нью-Йорк ; Л. ; К., 1992. - 35 с.

520.Карпенко-Криниця П. Повернення друга : поема / П. Карпенко-Криниця. - Мюнхен, 1958. - 51 с.

521.Качуровський І. Дім над кручею (продовження „Шляху невідомого") / І. Качуровський. - Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1966. - 256 с.

522.Керч О. Альбатроси / О. Керч. - Буенос-Айрес : Вид-во Юліяна Середяка, 1957. - 311 с.

523.Керч О. Такий довгий рік / О. Керч. - Торонто : Гомін України, 1971. - 304 с.

524.Кисілевська О. По рідному краю / О. Кисілевська. - Торонто, 1955. - 182 с.

525.Кізко П. Устим Безрідний : повість. Ч. 1 / П. Кізко. - Мюнхен, 1956. - 174 с.

526.Кобилянська О. Земля : повість / О. Кобилянська ; з передм. Л. Білецького. - Вінніпег ; Маніте, 1954. - 325 с.

527.Королева Н. Без коріння : життєпис сучасниці / Н. Королева. - 3-е вид., доп. - Огайо, 1968. - 217 с.

528.Королева Н. Подорожній : легенди / Н. Королева. - Торонто, 1953. - 64 с.

529.Королів-Старий В. Чмелик : роман. - Монтреаль : Вид-во Ігоря Федіва, 1955. - 419 с.

530.Косач Ю. Володарка Понтиди : роман / Ю. Косач. - Нью-Йорк : Нові обрії, 1987. - 445 с.

531.Косач Ю. Сузір'я лебедя / Ю. Косач. - Нью-Йорк, 1983. - 276 с.

532.Косач Ю. Чортківська скеля : роман  / Ю.  Косач. - Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 1988. - 456 с.

533.Косинка Г. В житах : оповід. / Г. Косинка - Авсбург, 1946. - 646 с.

534.Костинюк В. Громова бартка та й інші твори / В. Костинюк. - Боффало : Гуцульщина, 1996. - 76 с.

535.Кравців М. Вибрані твори / М. Кравців. - Торонто, 1997. - 400 с.

536.Кравців М. Дорога : роман / М. Кравців. - Торонто; Онтаріо : Гомін України, 1955. - 244 с. 

537.Кравців М. Калейдоскоп : оповід. / М. Кравців. - Торонто : Гомін України, 1960. - 133 с.

538.Кравченко У. Хризантеми : повість / У. Кравченко. - Чікаго : Вид-во М. Денисюка, 1961. - 411 с.

539.Купчинський Р. Скоропад : поема / Р. Купчинський. - Ню-Йорк : Червона Калина, 1965. - 142 с.

540.Лаврівська І. Перший козак в Америці : оповід. для молоді / І. Лаврівська. -  Торонто ; Онтаріо : Гомін України, 1975. - 220 с.

541.Лисак-Тивонюк Л. Прийде весна : зб. нарисів і оповід. / Л. Лисак-Тивонюк. - Торонто ; Нью-Йорк, 1983. - 237 с.

542.Лисак-Тивонюк Л. Три букети зілля : зб. нарисів і оповід. / Л. Лисак-Тивонюк. - Торонто, 1983. - 302 с.

543.Лисак-Тивонюк Л. Хата в лісі / Л. Лисак-Тивонюк. - Нью-Йорк ; Боффало, 1986. - 284 с.

544.Лисяк О. Відламки „шибки у вікні" : зб. ст., оповід., нарисів і репортажів / О. Лисяк. - Торонто : Вісті Комбатанта, 1996. - 228 с.

545.Лисяк О. За стрілецький звичай : роман / О. Лисяк. - Мюнхен, 1953. - 341 с.

546.Лисяк О. Люди такі, як ми : повість / О. Лисяк. - Торонто ; Онтаріо : Гомін України, 1960. - 345 с.

547.Ломацький М. Заворожений світ. Ч. 1. По цей бік Чорногори / М. Ломацький. - Мюнхен ; Нью-Йорк, 1965. - 229 с.

548.Ломацький М. У горах Карпатах : вид. для молоді / М. Ломацький. - Мюнхен, 1962. - 207 с.

549.Лотоцький А. Княжа слава : іст. оповід. / А. Лотоцький. -  Торонто : Накладом І. Боднарчука, 1984. - 81 с.

550.Любович У. Розкажу вам про Казахстан : нариси з пережитого / У. Любович. - Вінніпег ; Торонто : Новий шлях, 1969. - 189 с.

551.Любомирський С. Доба страхіть : роман / С. Любомирський. - Вінніпег : Накладом Укр. Нац. Вид. Спілки, 1953. - 366 с.

552.Любомирський С. Між славою і смертю : повне вид. у 3-ох т. Т. 1-3 / С. Любомирський. - Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1953.

553.Любомирський С. Прометеїв вогонь : роман / С. Любомирський. - Лондон, 1977. - 543 с.

554.Мазуренко Г. Не той козак, хто поборов, а той козак, хто „вивернеться"... : проза / Г. Мазуренко. - Лондон, 1974. - 76 с.

555.Мак О.  Жаіра : іст. роман з бразілійського життя /  О. Мак. - Торонто : Гомін України, 1958. - 311 с.

556.Мак О. З часів єжовщини : спогади / О. Мак. - Мюнхен, 1954. - 309 с.

557.Мак О. Чудасій : повість / О. Мак. - Торонто; Онтаріо : Гомін України, 1956. - 213 с.

558.Манчук О. Жиб'ївські новелі / О. Манчук. - Боффало : Гуцульщина, 1992. - 80 с.

559.Миколаєнко Ф. Доля скитальська : корот. оповід. / Ф. Миколаєнко. - Тувумба ; Австралія, 1988. - 152 с. 

560.Мирний П. Хіба ревуть воли, як ясла повні? : роман / П. Мирний, І. Білик. - Нью-Йорк : Говерля, 1955. - 348 с.

561.Мова В. (Лиманський).  Твори / НТШ / В. Мова (Лиманський). - Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1968. - 382 с.

562.Молодецький В. Полум'яні дні : автобіогр. повість / В.  Молодецький. - Торонто ; Нью-Йорк, 1983. - 192 с.

563.Нижанківський Б. Вирішальні зустрічі / Б. Нижанківський. - К. ; Нью-Йорк : Світовид, 1995. - 286 с.

564.Осадчий М. Більмо : автобіогр. нарис. У 2-х ч. / М. Осадчий. - Лондон : Укр. Вид. Спілка, 1972. - 92 с.

565.Остромира М. Лемківщина в огні : повість / М. Остромира. - К. ; Нью-Йорк : Укр. письм., 1992. - 264 с.

566.Парфанович С. Чарівна діброва : оповід. і нариси / С. Парфанович. - Чікаго, 1964. - 204 с.

567.Підмогильний В. Місто : роман / В. Підмогильний. - Нью-Йорк, 1954. - 299 с.

568.Полтава Л. Чи  зійде завтра сонце : повість / Л. Полтава. - Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1055. - 157 с.

569.Понеділок М. Говорить лише поле... : новели, нариси, оповід. / М. Понеділок. - Торонто ; Онтаріо : Гомін України, 1962. - 317 с.

570.Прилісний В. Іспит : повість / В. Прилісний. - Мюнхен : Вид. Братства кол. Вояків УПА ім. св. Юрія Переможця, 1957. - 252 с.

571.Ріпецький Н. Р 33 : оповід. / Н. Ріпецький. - Торонто ; Онтаріо : Гомін України, 1967. - 223 с.

572.Руденко М. Орлова Балка : роман / М. Руденко. - Торонто ; Балтимор, 1982. - 454 с.

573.Самчук У. Волинь : роман-хроніка у 3-х ч. Ч. 1. Куди тече та річка. - 3-е вид. / У. Самчук.  - Торонто, 1952. - 314 с.

574.Свидницький А. Люборацькі : сімейна хроніка / А. Свидницький. - Лондон, 1956. - 236 с.

575.Смолій І. Манекени : новелі / І. Смолій. - Буенос-Айрес : Вид-во М. Денисюка, 1956. - 151 с.

576.Теліга О. Збірник / О. Теліга. - К. ; Париж ; Лондон ; Торонто, Нью-Йорк ; Сідней, 1992. - 471 с.

577.Теліга О. Збірник / О. Теліга. - Детройт ; Нью-Йорк ; Париж, 1977. - 473 с.

578.Тис Ю. Не плач, Рахіле... : різдв'яна містерія-драма в 3-х діях / Ю. Тис. -  Буенос-Айрес : Вид-во М. Денисюка, 1952. - 32 с.

579.Ткачук С. Вибрані твори. Т. 1, 2 / С. Ткачук. - Бухарест : Мустанг, 2002.

580.Турянський О. Поза межами болю : картина з безодні / О. Турянський. - Відень ; Чікаго, 1921. - 227 с.

581.Федів І. Син України : іст. повість у 3-х ч. / І. Федів, В. Золотополець. - 2-е змінене вид. - Авгсбург : Укр. кн ; Нюрнберг : Час, 1946. - 180 с.

582.Фольц К. Для всіх про все : спогади, оповід., гуморески, вірші / К.  Фольц. - Сідней : Книга, 1988. - 186 с.

583.Фостун С. Звідуни степових когорт : іст. повість / С. Фостун. -  Буенос-Айрес, 1972. - 184 с.

584.Фостун С. Нас розсудить Бог : іст. повість з часів гетьмана Павла Полуботька / С. Фостун. - Брюсель, 1985. - 320 с.

585.Фостун С. Плем'я непокірних : повість з часів декабрист. руху в Україні / С. Фостун. - Лондон, 1971. - 117 с.

586.Фостун С. Стежинами життя : етюди / С. Фостун. - Лондон, 1993. - 79 с.

587.Фостун С. Шляхами смерти : повість з часів ІІ світ. війни. / С. Фостун. - Буенос-Айрес, 1978. - 192 с.

588.Франко І. Борислав сміється (скорочено) / І. Франко. - Нью-Йорк, 1970. - 39 с.

589.Франко І. Вибір із творів / І. Франко. - Нью-Йорк : НТШ, 1956. - 393 с.

590.Франко І. Для домашнього огнища : повість / І. Франко. - Канада, 1920. - 141 с.

591.Франко І. Захар Беркут / І. Франко. - Вінніпег : ВС „Тризуб", 1965. - 203с.

592.Франко І. Мойсей : поема / І. Франко. - Торонто, 2002. - 141 с.

593.Франко І. Мойсей : поема / І. Франко. - Нью-Йорк : Вид-во Чарторийських, 1966. - 94 с.

594.Франко І. Сотворення світу / І. Франко. - Ню-Йорк, 1969. - 118 с.

595.Фурман А. Кров і вугілля : роман-хроніка / А. Фурман. - Мюнхен, 1961. - 362 с.

596.Хомичів Я. В стінах України : хроніка наших днів.  Ч. 2. Під окупацією червоної Москви / Я. Хомичів. - Буенос-Айрес, 1958. - 348 с.

597.Цівчинська А. Зоя - життя : повість / А. Цівчинська. - Нью-Йорк, 1987. - 57 с.

598.Цівчинська А. Незабутнє, немеркнуче... : повість-спогади про Миколу Зерова / А. Цівчинська. - Нью-Йорк, 1962. - 64 с.

599.Цивчинская А. Незабвенное, немеркнущее... : повесть-воспоминания о Николае Зерове / А. Цивчинская. - Нью-Йорк, 1963. - 79 с.

600.Цівчинська А. Сніжинки в хуртовині : повість / А. Цівчинська. - Нью-Йорк, 1979 - 67 с.

601.Цуканова М. Бузковий цвіт / М. Цуканова. - Буенос-Айрес : Вид-во М. Денисюка, 1951. - 129 с.

602.Чабанрук І. На весело / І. Чабанрук. - Торонто, 1991. - 59 с.

603.Чайковський А. Сонце заходить : іст. повість / А. Чайковський. - 2-е вид. - США : накладом Укр. Книгарні „Говерля", 1955. - 183 с.

604.Чапенко В. Чий злочин ? : драма в 4-х діях / В. Чапенко. - Буенос-Айрес ; Бруклін : Перемога, 1952. - 88 с.

605.Шарик М. Діти війни : спогади. Ч. 3 / М. Шарик. - Вінніпег, 1956. - 127 с.

606.Шевченко Т. Гайдамаки / Т. Шевченко. - Мюнхен, 1947. - 63 с.

607.Шевченко Т. Кобзар. Т. 1-4. - 2-е вид. поправлене й доп. / Т. Шевченко. - Вінніпег : Тризуб, 1952-1954.

608.Шевченко Т. Кобзарь. Т. 1 / Т. Шевченко. - Вінніпег, 1909. - 172с.

609.Шумук Д. За східним обрієм : спомини; док. ІХ ст. / Д. Шумук. - Париж ; Балтимор, 1974. - 448 с.

610.Щоденник Національного героя Селепка Лавочки. - 2-е вид. - Торонто ; Нью-Йорк, 1982. - 208 с.

611.Юриняк А. Критичним пером. Ч. 2 / А. Юриняк. - Денвер ; Лос-Анджелес, 1987. - 240 с.

612.Яримович Р. Гуцульськими плаями : оповід., нариси, спомини / Р. Яримович. - Боффало : Гуцульщина, 1993. - 79 с.

ПОЕЗІЯ

613.Новий обрій : альм. Ч. ІІ. Література, мистецтво, культурне життя. - Мельбон : Ластівка, 1999. - 318 с.

614.Обірвані струни : антол. поезії поляглих, розстріляних, замучених і засланих. 1920-1945. - Нью-Йорк : НТШ в Америці, 1955. - 431 с.

***

615.Бача Ю. На правах рукопису : поезії / Ю. Бача. - Париж ; Л.; Цвікау : Зерна, 2002. - 105 с.

616.Бердник О. П. Блакитний коваль : поезії / О. П. Бердник. - Париж; Торонто ; Балтимор : Смолоскип, 1975. - 85 с.

617.Бора Б. Буремні дні : зб. поезій / Б. Бора. - Торонто ; Лондон : Накладом Братства кол. вояків 1-ої укр. дивізії УНА, 1982. - 257 с.

618.Бора Б. Твердь і ніжність : вибр. поезії / Б. Бора. - Лондон, 1972. - 286 с.

619.Буряківець Ю. Рум'яний Влес / Ю. Буряківець. - Нью-Йорк, 1982. - 452 с.

620.Вовк В. Зоря провідна / В. Вовк. - Мюнхен : Молоде життя, 1955. - 74 с.

621.Вовк В. Півні з Барселоша / В. Вовк. - Ріо-де-Жанейро ; К. : Родовід, 2004. - 47 с.

622.Вовк В. Юність / В. Вовк. - Мюнхен : Молоде життя, 1954. - 62 с.

623.Воронюк В. Поезія і проза. Кн. 3. Спогади / В. Воронюк. - Бучач ; Л. ; Вінніпег ; Торонто ; Івано-Франківськ ; Т., 2001. - 80 с.

624.Гармаш М. Віднайдені роки / М. Гармаш. - Торонто ; Онтаріо : Гомін України, 1968. - 64 с.

625.Гармаш М. Райдуга в пітьмі : зб. поезій / М. Гармаш. - Філя-дельфія ; Чікаго, 1972. - 62 с.

626.Голод М. Стрімка моя вулиця : поезії / М. Голод. - Торонто : Слово, 1988. - 144 с.

627.Гринчишин П. „Думки поезії лукаві" / П. Гринчишин. - Нью-Йорк; Торонто ; К., 1996. - 176 с.

628.Гурко С. Метастази міста : зб. поезій / С. Гурко. -  Торонто, 1994. - 51 с.

629.Дибко І. Гільгамеш : поема / І. Дибко. - Кліфтон, 1984. - 93 с.

630.Дибко І. На крилах дум : поезії ; Мати Короля Данила : драма. - 2-е вид., справ., допов.  / І. Дибко. - Кліфтон, 1987. - 146 с.

631.Дибко І. На перехресті років : поезії й драми / І. Дибко. - Нью-Йорк, 1982. - 127 с.

632.Іов І. Ми ще живемо : з поезій останніх, передостанніх... а може і вічних... вічністю живемо / І. Іов. - Париж ; Л. ; Цвікау : Зерна, 2001. - 74 с.

633.Калинець І. Невольнича муза : вірші, 1973-1981 рр. / І.  Калинець. - Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1991. - 449 с.

634.Караванський С. Сутичка з тайфуном : зб. поезій / С. Караван- ський. - Нью-Йорк ; Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1980. - 185 с.

635.Караванський С. Ярина з городу Хоми Черешні / С. Караванський. - Торонто ; Онтаріо : Гомін України, 1981. - 187 с.

636.Качалуба М. Вільним крилом : українській молоді / М. Качалуба. - Париж, 1972. - 54 с.

637.Качуровський І. У свинячому царстві / І. Качуровський. - Мюнхен, 1997. - 10 с.

638.Клен Ю. Твори / Ю. Клен. - Нью-Йорк ; Торонто, 1957, 1992.

Т. 1. - Нью-Йорк, 1992. - 382 с.

Т. 2. - Торонто, 1957. - 349 с.

639.Князький О. Коли з доріг вертаюся далеких / О. Князький. - Париж ; Л. ; Цвікау : Зерна, 2006. - 106 с.

640.Коваленко Б. Гомін Дніпра : вибр. поезії / Б. Коваленко. - Мельборн : Просвіта, 1983. - 96 с.

641.Когут З. Кучерявий дим : поезії / З. Когут. - Нью-Йорк : Слово, 1974. - 119 с.

642.Колодій О. Вибрані поезії : про життя і творчість / О. Колодій. - Бразілія, 1983. - 32 с.

643.Курдидик Я. Серце і зброя : зб. вояцької поезії / Я. Курдидик. - Торонто, 1976. - 76 с.

644.Лещук Є. С. Вершина : поезії / Є. С. Лещук. - Ареццо, 1999. - 55с.

645.Мельникович-Рихтицька Д. Кольори вітру : поезії / Д.  Мельникович-Рихтицька. - Дітройт, 1998. - 267 с.

646.Мельникович-Рихтицька Д. Магія вогню : поезії / Д. Мельникович-Рихтицька. - Дітройт, 2000. - 270 с.

647.Мицько В. Місто-Коханець / В. Мицько. - Париж ; Л. ; Цвікау : Зерна, 2003. - 59 с.

648.Мовчан П. Материк / П. Мовчан. - Джерзі-Ситі : Вид.-во М. П. Коць, 1991. - 103 с.

649.Мороз В. Бумеранг  Ю. Стефаника / В. Мороз. - Балтимор, 1974. - 303 с.

650.Мурович Л. Євшан : поезії та поеми / Л. Мурович. - Торонто, 1971. - 64 с.

651.Мурович Л. Піонери святої землі / Л. Мурович. - Торонто, 1969. - 64 с.

652.Олександрів Б. Мої дні : лірика / Б. Олександрів. - Зальцбург : Нові дні, 1946. - 78 с.

653.Олійник М. Вікно в минуле / М. Олійник. - Нью-Йорк, 1995. - 216с.

654.Онуфрієнко В. Ватра : поезії. 1943-1956 / В. Онуфрієнко. - Сідней, 1995. - 124 с.

655.Онуфрієнко В. Гість : зб. поезій для дітей / В. Онуфрієнко. - Сідней, 1994. - 114 с.

656.Онуфрієнко В. Поезії : вірші оригінальні і перекладені. 1956-1992 / В. Онуфрієнко. - Сідней, 1996. - 373 с. : іл.

657.Онуфрієнко В. Полтава : поезії. 1943-1956 / В. Онуфрієнко. - Сідней, 1995. - 247 с.

658.Онуфрієнко В. Україна моя : поезії / В. Онуфрієнко. - Сідней, 1994. - 91 с.

659.Осьмачка Т. Із-під світу : поет. тв. / Т. Осьмачка. - Нью-Йорк : Укр. вільна акад. наук у США, 1954. - 317 с.

660.Охріменко В. Емігрант : вибр. тв. / В. Охріменко - Нью-Йорк : Безсмертність України, 1963. - 168 с.

661.Пачовський В. Зібрані твори. Т. 1. Поезії / В. Пачовський. -  Філядельфія ; Нью-Йорк ; Торонто : Слово, 1984. - 743 с.

662.Пачовський В. Зібрані твори. Т. 2. Золоті ворота / В.  Пачовський. - Філядельфія ; Нью-Йорк ; Торонто : Слово, 1985. - 419 с.

663.Пашко А. На вістрі свічки : вірші / А. Пашко. - Балтимор ; Л. ; Торонто : Смолоскип, 1991. - 76 с.

664.Петренко М. Заново тебе зустріти б : кн. любові / М. Петренко. - Париж ; Л. ; Цвікау : Зерна, 2003. - 167 с.

665.Полтава Л. Райдуга : поема / Л. Полтава. - Нью-Йорк, 1963. - 12 с.

666.Рихтицька Д. Жага справжнього : поезії / Д. Рихтицька. - Дітройт, 2002. - 327 с.

667.Рихтицька Д. Крижаний цвіт поезії / Д.  Рихтицька. - Дітройт, 1994. - 314 с.

668.Рихтицька Д. Шовкова косиця : поезії / Д. Рихтицька. - Дітройт : Вид. асоціації діячів укр. культури, 1992. - 168 с.

669.Ромен Л. Поляризоване / Л. Ромен. - Торонто, 1981. - 116 с.

670.Славутич Яр. Трофеї, 1938-1963 / Яр Славутич. - Едмонтон : Славута, 1963. - 320 с.

671.Слапчук В. Солом'яна стріха Вітчизни / В. Слапчук. - Париж ; Л. ; Цвікау : Зерна, 2004. - 69 с.

672.Соколенко Г. Твори поета невідомої долі / Г. Соколенко. - Ню-Йорк ; Філядельфія, 1981. - 36 с.

673.Стефанишин Б. Шолом і квітка : поезії / Б. Стефанишин. - Торонто, 1984. - 123 с.

674.Тарнавська М. Тихі розмовиз вічністю / М. Тарнавська. - Філядельфія : Мости, 1999. - 320 с.

675.Тарнавська Р. Птах з одним крилом : поезії / Р. Тарнавська. - Монтреаль ; Л., 1999. - 174 с.

676.Тарнавський О. Зібрані вірші / О. Тарнавський. - Філядельфія, 1992. - 449 с.

677.Тарнавський О. Сотня сонетів / О.Тарнавський. - Філядельфія; Торонто : Слово, 1984. - 100 с.

678.Ткачук С. Дзвони пам'яті : поезії / С. Ткачук. - Бухарест : Мустанг, 2000. - 616 с.

679.Черінь Г. Травневі мрії : поезії / Г. Черінь. - Чікаго, 1970. - 143 с.

680.Ярич І. Меіn кайф : варіятська поезія / І. Ярич. - Париж, 1997. -  64 с.

МИСТЕЦТВО. АРХІТЕКТУРА

681.Втрачені архітектурні пам'ятки Києва / Тит Генрик. - 4-е вид. - Нью-Йорк ; К., 1992. - 64 с.

682.Яків Гніздовський : мал., графіка, кераміка, ст. - Нью-Йорк : Прлог, 1967. - 178 с.

683.Дерев'яні церкви в Україні / вид. М. Колянківський. - Торонто ; Канада, 1981. - 47 с. : іл.

684.Книга мистців і діячів української культури учасників Першої Зустрічі українських мистців Америки й Канади з громадянством. - Торонто, 1954. - 312 с.

685.Юрій Кульчицький [Образотв. матеріал]. - Париж, 1991. - 104 с.

686.Лесь Курбас: у театральній діяльності,  оцінках сучасників : док. / за заг. ред., передм. і приміт. В. Ревуцького. - Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1989. - 1026 с.

687.Софія Левицька [Образотв. матеріал]. - Париж, 1989. - 73 с.

688.Лопаткевич Т. Мала сакральна архітектура на Лемківщині / Т. Лопаткевич, М. Лопаткевич. - Ню-Йорк : Фундація дослідж. Лемківщини, 1993. - 491 с.

689.Віктор Марущенко. Україна. Фотографії / Г. Шер-Ткаченко, І. Шер-Ткаченко. - Бентелі ; Верлаг ; Берн, 1997. - 144 с. : іл.

690.Мушинка М. Курівський різьбар : життя і творчість Андрія Павука : говіркою села Курів / М. Мушинка. - Пряшів, 2006. - 96 с. : іл.

691. Йоанна Нижник-Винників [Образотв. матеріал]. - Париж, 1992. - 103 с.

692. Повстенко О. Київ: альбом архітектурних пам'яток нашої столиці / О. Повстенко. - Авсбург, 1946. - 35 с.

693. Ревуцький В. В орбіті світового театру / В. Ревуцький. - К. ; Х. ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 1995. - 244 с.

694.Січинський В. Історія українського мистецтва. Ч. 2. Архітектура  / В. Січинський. - Нью-Йорк : НТШ, 1956. - 64 с. : іл.

695.Січинський В. Пам'ятки української архітектури / В. Січинський. - Філядельіфія, 1952. - 63 с.

696.Степовик Д. Скульптор Михайло Паращук: життя і творчість / Д.  Степовик. - Едмонтон ; Торонто ; К., 1994. - 227 с.

697.Тканина : вист. укр. ткацтва / ред. Р. Білаш, Б. Вільберг. - Онтаріо, 1988. - 64 с.

698.Федорук О. Микола Бутович: життя і творчість (повернуті імена) / О. Федорук. - К. ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 2002. - 431 с.

699.Хмельниччина [Образотв. матеріал] / упоряд. М. Дарманський ; фото Ю. Бойка. - Пряшів : Фірма „Чорлі", 1996. - 172 с. 

МУЗИКА

700.Витвицький В. Максим Березовський: життя і творчість / В.  Витвицький. - Джерзі Ситі : Вид-во М. П. Коць, 1974. - 95 с.

701.Витвицький В. Михайло Гайворонський: життя і творчість / В. Витвицький. - Ню-Йорк, 1954. - 207 с.

702.Життя і творчість Євгена Садовського. - Л. ; Інсбрук ; Клівленд Парма, 1933-1996. - 152 с.

703.Заспіваймо собі. Вип. 1 / складач Ю. Фотів. - Саскатан ; Канада, 1992. - 268 с.

704.Конопленко-Запорожець П. Кобза і бандура / П. Конопленко-Запорожець. - Вініпег, 1963. - 168 с.

705.Кошиць О. Релігійні твори / О. Кошиць. - Ню-Йорк : Вид-во ім. З. Лиська, 1970. - 736 с.

706.Кравчук П. Пісня і музика - його життя : розповідь про митця Дем'яна Вихристова / П. Кравчук. - Торонто : Кобзар, 1973. - 118 с.

707.Левицький І. Популярна наука гармонії / І. Левицький. - Ню- Йорк : Говерля, 1966. - 92 с.

708.Мала українська музична енциклопедія / опрацював О. Зеленський. - Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1971. - 125 с.

709.Найкращі хлопці з дивізії : муз. комедія на 3 дії / лібр. О. Лисяк. - Філадельфія : Америка, 1967. - 46 с.

710.Паньків Я. Рімінський ансамбль „Бурлака" в моїй пам'яті : Белярія-Ріміні Італія 1945-1947, Англія, 1947-1949 : спомини / Я.  Паньків. - 2-е вид. - Монтреаль, 1998. - 127 с. : іл.

711.Рудницький А. Про музику і музик / А. Рудницький. - Ню-Йорк; Париж; Сидней; Торонто : НТШ, 1980. - 336 с. : іл.

712.Рудницький А. Українська музика : історико-критич. огляд / А. Рудницький. - Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1963. - 406 с.

713.Садовський Е. О. Пісні [Ноти] / Е. О. Садовський. - 3-е справлене та доп. вид. - Клівленд ; Огайо, 2002. - 256 с.

714.Самчук У. Живі струни: бандура і бандуристи / У. Самчук. - Детройт : Вид. Капелі Бандуристів ім. Т. Г. Шевченка, 1976. - 466 с.

715.Сурма : великий збірник українських пісень / заг. керівництво А. Хвиля. - Нью-Йорк : Сурма, 1982. - 608 с.

716.Тарнавська О. Співаймо і граймо : пісні і фортеп. тв. для дітей / О. Тарнавська. - Мельборн ; Австралія : Фортуна, 2004. - 106 с.

717.Тарнавська О. Фортепіянні і вокальні твори / О. Тарнавська. - Мельборн ; Австралія : Фортуна, 2004. - 90 с.

718.Українські народні мелодії. Т. 1-3, 7, 9, 10 / зібрав і зредагував З. Лисько. - Торонто ; Нью-Йорк, 1967-1991.

719.Яременко С. Саскачеванка та інші пісні. - Едмонтон ; Славута, 1977. - 32 с.

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

720.Альбом українських церков: Закарпаття, Лемківщини, Холмщини та Підляшшя / за ред. В. Поврозника. - Лондон : Укр. Вид. Спілка, 1988. - 320с.

721.Баран О. Гомілетичні „Бесіди" Михайла Лукача з 1830 р. / О. Баран. - Вінніпег, 1977. - 85 с.

722.Біблійний катехизм для грекокатоликів. - Братіслава, 1982. - 172.

723.Блажейовський Д. Українські церковні унії: Константинопільська, Римська і Московська / Д. Блажейовський. - Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1992. - 58 с.

724.В обороні віри. Ч. 2 : вид. православного братства при катедрі святого Володимира в Торонті / гол. ред. В. Іванис. - Торонто, 1956. - 155 с.

725.В обороні віри. Ч. 5 : зб. ст. присвяч. 1000-літтю хрещення України / гол. ред. М. Муха. - Торонто, 1984. - 493 с. : іл.

726.Вибране з праць о. протопросвітера д-ра В. Слюзаря / зредагував Д. Кислиця. - Торонто, 1981. - 349 с.

727.Вітошинська О. Подорожі Блаженішого Кир Йосифа VІІ (1968-1970) у світлі чужої преси / О. Вітошинська. - Рим ; Париж, 1972. - 143 с. : іл.

728.Гамільтон Ф. Е. Основа християнської віри: новітній захист християнської релігії / Ф. Е. Гамільтон. - Канада ; Україна : Дорога Правди, 1990. - 336 с.

729.Гнатюк О. Українська духовна бароккова пісня / О. Гнатюк. - Варшава ; К., 1994. - 188 с.

730.Господи, до Тебе возношу душу свою : молитовник Патріярха Йосифа. - Мельборн : Вільна Україна, 1991. - 603 с.

731.Гриньох І. Слуга божий Андрей - благовісник єдності / І. Гриньох. - Мюнхен, 1961. - 220 с.

732.Дзюбина С. І стверди діло рук наших : спогади / С. Дзюбина. - Варшава, 1995. - 532 с.

733.Дирда М. Ясна Гора в Гошеві / М. Дирда. - Нью-Йорк, 1972. - 137с.

734.Дорога, правда і життя, 988-1988 : ювіл. зб. матеріалів для відзначення Тисячоліття Укр. Християнства / ред. Я. Чумак. - Торонто, 1988. - 1015 с.

735.Дорошенко Д. Православна церква в минулому й сучасному житті українського народу / Д. Дорошенко. - Берлін, 1940. - 69 с.

736.Енцикліка святішого отця Йоана Павла ІІ до єпископів, священиків і дияконів, ченців і черниць, світських католиків та до всіх людей доброї волі про вартість і недоторканість людського життя. - Ватікан, 1998. - 159 с.

737.Євангельська правда. № 2, 3 / видає М. Фесенко. - Торонто, 1992-1993.

738.Заклинський О. Записки пароха Старих Богородчан / О.  Заклинський. - 2-е вид., справ. й доп. - Торонто, 1960. - 122 с.

739.Збірник тисячоліття християнства в Україні 988-1988 / О. Баран, О. Герус. - Вінніпег : УВАН, 1991. - 282 с.

740.Історія боротьби віри з наукою / написав Дж. Дрепер ; пер. М. Павлик. - Нью-Йорк : Укр. книгарня ім. Т. Шевченка, 1919. - 281 с.

741.Ісус : історія його життя згідно Євангелії від св. Луки. - США, 1990. - 78 с.

742.Календар світла на Божий 2001 рік. - Торонто ; Л., 2001. - 332 с.

743.Календар світла на Божий 1979 рік. - Торонто, 1979. - 196 с.

744.Катрій Ю. Пізнай свій обряд! Літургійний рік Української Католицької Церкви. Ч. 1. - 2-е вид. / Ю. Катрій. - Нью-Йорк ; Рим, 1990. - 493 с.

745.Костомаров Н. Книга бытия украинского народа / Н. Костомаров. - Нью-Йорк : Славия, 1977. - 28 с.

746.Купранець О. Ф. Духовне вогнище на скитальщині : Укр. катол. духовна семінарія Грішберг-Кулемборг / О. Купранець. - Рим ; Торонто, 1975. - 205 с.

747.Лаба В. Митрополіт Андрей Шептицький: його життя і заслуги / В. Лаба. - Люблин : Свічадо, 1990. - 63 с.

748.Лавренко М. Дивні діла Твої, Господи / М. Лавренко. - Новий-Йорк, 1975. - 299 с.

749.Липинський В. Релігія і церква в історії України / В. Липинський.  - Нью-Йорк, 1956. - 111 с.

750.Лончина Б. Українська Католицька Церква і ми / Б. Лончина. - Мюнхен, 1946. - 12 с.

751.Луцик Ю. М. Старо-церковно-слов'янська мова релігійного культу / Ю. Луцик. - Вінніпег : УВАН, 1953. - 32 с.

752.Маркусь В. Берестейська унія в сучасному насвітленні : критична аналіза / В. Маркусь, Е. Іванків. - Чікаго, 1976. - 44 с.

753.Мартирологія українських Церков. У 4-ох т. Т. 2. Українська Католицька Церква : док., матеріяли / упоряд. О. Зінкевич, Р. Лончина. - Торонто ; Балтимор, 1985. - 838 с.

754.Мельничук П. Владика Григорій Хомишин. Патріот-місіонер-мученик / П. Мельничук. - Рим, 1979. - 367 с.

755.Митрополит Іларіон. Князь Володимир прийняв православіє, а не католицтво / Іларіон Митрополит. - Вінніпег, 1951. - 36 с.

756.Митрополит Іларіон. Князь Константин Острозький і його культурна праця : іст. моногр. / Іларіон Митрополит. - Вінніпег, 1958. - 216 с.

757.Нарис історії Церкви в Україні / ред. С. Мудрий. - Рим, 1990. - 296 с.

758.Наука Рідної Віри : питання і відповіді / віровиклади М. Шкавритко. - Нью-Йорк, 1980. - 111 с.

759.Наукові записки Українського Вільного Університету. Т. 9-10. - Мюнхен ; Рим ; Париж, 1969. - 387 с.

760.Новий завіт. - Рим : Вид-во Укр. Катол. Ун-ту, 1989. - 612 с.

761.Оріон Я. Бог і релігія : основне питання / Я.  Оріон. - 2-е вид. - Гамільтон, 1984. - 407 с.

762.Оріон Я. 1000-ліття християнства / Я. Оріон. - Австралія : Відродження, 1983. - 40 с.

763.Ортинський І. Запрошення до життя / І. Ортинський. - Ротенберг, 1997. - 151 с.

764.Ортинський І. Роздуми на канві свят: для усіх, а передусім - для Тебе / І. Ортинський. - Рим ; Фрайбург, 1992. - 1992. - 180 с.

765.Ортинський І. Хрищення, Хрест та Харизма України / І. Ортинський. - Рим ; Мюнхен ; Фрайбург, 1988. - 197 с.

766.Осетр Б. Останні хвилини св. священомученика Йосафата : поема / Б. Осетр. - Нью-Йорк ; Рим, 1968. - 39 с.

767.Пекар А. Ісповідники віри нашої сучасности: причинок до мартиролога укр. католиц. церкви під совітами / А. Пекар. - Торонто ; Рим : Вид-во Василіян, 1982. - 332 с.

768.Пізнай свій обряд / Ю. Я. Катрій. - Австрія, 1993. - 485 с.

769.Романишин П. Студії до історії Української Католицької Церкви в Німеччині: Петро Вергун перший апостольський візитатор і адміністратор / П. Романишин. - Вінніпег, 1988. - 212 с.

770.Рудницька М. Невидимі стигмати / М. Рудницька. - Рим, 1963. - 404 с. : іл.

771.Садиленко М. Сумні наслідки Липківщини в Українській Православній Церкві (Посмертне видання) / М. Садиленко. - Торонто : Прут, 1978. - 36 с.

772.Сассенбах Г. Ілюстрована свята інквізиція / Г. Сассенбах. - Вінніпег, 1919. - 98 с.

773.Світильник істини. Джерела до історії Української Католицької Богословської Академії у Львові. Ч 1 / зібрав і опрацював П. Сениця. - Торонто ; Чікаго, 1973. - 719 с.

774.Силенко Л. Переоцінка Духовної Вартости: Новий Шлях Життя / Л. Силенко. - США ; Канада ; Австралія, 1988. - 104 с.

775.Тимошик М. „Лишусь навіки з чужиною...". Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і українське відродження / М. Тимошик. - Вінніпег ; К. : Наша культура і наука, 2000. - 542 с.

776.Тисячоліття Християнства в Україні : урочистості 1988 р. / гол. ред. О. Зінкевич. - Нью-Йорк, 1992. - 523 с. : іл.

777.Туркало Я. Нарис історії вселенських соборів (325-787) / Я. Туркало. - Брюссель, 1974. - 379 с.

778.Українська православна церква в пошуках визнання. - Чікаго, 2002. - 47 с.

779.Фединяк С. Через Кападокію і Понт / С. Фединяк. - Рим, 1957. - 78 с.

780.Федорович М. Молитва Господня: Отче наш : духовні науки / М. Федорович. - Ню-Йорк, 1970. - 52 с.

781.Фостун С. Пінська конгрегація / С. Фостун. - Лондон, 1974. - 68 с.

782.Франко І. Сотворення світу / І. Франко. - Ню-Йорк : Оріяна, 1969. - 118 с.

783.Хома І. Нарис історії храму Жировицької Богоматері і св. мучеників Сергія і Вакха в Римі / І. Хома. - Рим, 1972. - 48 с. : іл.

784.Хомчук О. О. Українська православна церква у ХХ столітті на чужині / О. О. Хомчук. - Чікаго, 2002. - 31 с.

785.Хомчук О. О. Українська православна церква  в США - з Києвом чи Істамбулом? / О. О. Хомчук. - Чікаго, 1997. - 151 с.

786.Хомчук О. О. Церква поза церковною огорожею: розколи і руйнація УПЦ  в пошуках „константинопільського визнання" / О. О. Хомчук. - Чікаго, 2002. - 621 с.

787.Чверть сторіччя на Владичому престолі : Торонтонська єпархія. 1948-1973 / зредагував Ю. Бескид. - Торонто; Онтаріо, 1975. - 816 с.

788.Шевців І. Збірник : ст., доп., промови на тему: Церква, Поєднання Церков, Патріярхат, Українська Католицька чи Греко-католицька Церква? (причинок до Ювілею 400-ліття Берестецької Унії) / І. Шевців. - Сідней ; Л. : Свічадо, 1996. - 250 с.

789.Шевців І. Хвилини духовного піднесення. Відвідини Блаженнішого Патріярха Йосифа в Австралії 1968 і 1973 рр. та Блаженнішого Патріярха Мирослава Івана в 1986 р. / І. Шевців. - Сідней ; Л. : Вільна Україна, 1996. - 232 с.

790.Шептицький А. Твори слуги Божого митрополита Андрея Шептицького. Т. 1. Пастирські листи слуги Божого митрополита Андрея Шептицького / А. Шептицький. - Торонто, 1965. - 280 с.

791.Шептицький А. Правдива віра / А.  Шептицький. - Люблин : Свічадо, 1990. - 52 с. 

ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ

792.Любомир Винар : Бібліогр. покажч. (1950-1997) / упоряд. Н. І. Кошик, Л. Я. Кужель. - Л. ; К. ; Париж ; Нью-Йорк ; Торонто, 1998. - 350 с.

793.Жила В. Т. Бібліографія Михайла Марунчака / В. Жила. - Вінніпег, 1991. - 157 с.

794.Енциклопедія Українознавства : словникова частина Т. 1-10 / під редакцією В. Кубійовича. - Париж : Молоде життя, 1979-1984.

795.Енциклопедія Української Діяспори. Т. 4 (Австралія - Азія - Африка) / гол. ред. В. Маркусь. - К. ; Нью-Йорк ; Чікаго ; Мельборн, 1995. - 250 с. : іл.

796.Календар-альманах „Нового шляху" : укр. тижневик / упоряд. Ю. Карманін. - Торонто ; Онтаріо, 1988-1990, 1992.

797.Мала літературна енциклопедія / склав П. Богацький. - Австрія, 2002. - 243 с.

798.Марунчак М. Г. Маркіян Шашкевич : біобібліогр. покажч. / М. Г. Марунчак - Вінніпег, 1989. - 206 с.

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Авраменко Ю. - 137

Андрієнко О. - 470

Андрушко Т. - 464

Антоненко-Давидович Б. - 471, 472

Антонович Д. - 348

Антонович О. - 114

Аркас М. - 13

Бабій Л. - 306

Бажанський М. - 116, 130, 303-305, 308, 419

Балинський О. - 468

Баран Є. - 370

Баран О. - 14, 15, 117, 349, 721, 739

Барагура В. - 265

Барвінський О. - 16

Бача Ю. - 615

Башкірцева М. - 52

Бевз Г. - 138

Беднарський, В. - 306

Бербенець М. - 473

Бердник О. П. - 474-476, 615

Березовський М. - (700)

Бернс - (453)

Бескид Ю. - 326, 787

Биковський Л. - 118

Білас Р. - 65. Р.

Білаш Р. - 697

Білецький Л. - 17, 371, 443, 444, 526

Білоус-Гарасевич М. - 372

Блажейовський Д. - 723

Богацький Л. - 115, 797

Боднарчук І. - 477-484

Бойко-Блохин Ю. - (238)

Бойко Ю. - 699

Бойчук Д. - 302

Бойчук О. - 302

Бондарь Л. - 340

Бора Б. - 617, 618

Борець Ю. - 119

Борщак І. - 19, 99

Босий В. - 18

Бриндзан Т. - 22

Будний В. - 210

Бульба-Борець Т. - 266

Буртик П. В. - 307

Буряківець Ю. - 619

Бутович М. - (698)

Вавричин М. - 6

Вакуленко П. - 7

Валле П. - (14)

Васькович Г. - 277

Величківський М. - 125

Вєльоха А. - 2

Верига В. - 270

Винар Л. Р. - 32, 126, (792)

Винниченко В. - 127, 373, 374, (405), 486, 487

Висоцький Р. - 128

Витанович І. - 129, 335

Витвицький В. - 700, 701

Вихристов Д. - (706)

Вібе Г. - 411

Вільберг Б. - 697

Вітошинська О. - 727

Вовк В. - 488-499, 620-622

Вовк Х. - 327

Вовчок Марко - 406

Войценко О. - 25, 26, 427

Володимир Л. - 222

Воронюк В. - 623

Воропай О. - 500

Гайворонський М. - (701)

Гайке В. - 271

Галан А. - 501-503

Галан В. - 272

Гамільтон Ф. Е. - 728

Гармаш М. - 624, 625

Гвозда І. - 12

Генрик Т. - 681

Герус О. - 349, 739

Гете - (445)

Гладун І. - 133

Гнатишак М. - 134

Гнатюк В. - 137, 328, 329, 332, 361

Гнатюк О. - 729

Гніздовський Я. - 682

Гоголь М. - 411

Головінський Ю. - 176

Голод М. - 626

Гольдельман С. І. - 139

Горбатюк П. - 27

Горецький М. - 106

Горліс-Горський Ю. - 504

Готегем Е. - 273

Гоцький В. - 140

Григориїв Н. - 141

Гриневич К - (407)

Гриневич Я. - 407

Гринчишин П. - 627

Гриньох І. - 731, 731

Грицак П. - 28

Грицяк Є. - 142

Грицай П. - 274

Грицай-„Чорнота" Я. - 274

Грушевський М. - (126), 143, 157, 505

Гузар І. - 445

Гуменна Д. - 29, 506-509

Гурко С. - 628

Гуцуляк М. - 144

Давиденко В. - 48, 351

Данилів В. Ю. - (152)

Данський О. - 145, 510

Дарманський М. - 699

Дашкевич Я. Р. - 30

Демкович-Добрянський М. - 31

Десяк І. - 147

Дзиндра М. - (498)

Дзюбина С. - 732

Дикий А. - 148

Дибко І. - 629-631

Дирда М. - 311, 733

Дідюк В. - 82

Дмитрик Е. - 275

Дмитрів Г. - 149

Добко Т. - 375

Довбуш Олекса - (81)

Довган А. - 199

Дольницький М. - 63

Домашевський М. - 33

Домбровський  - 78

Донцов Д. - (153), (232), 376, 424, 446

Дончук З. - 512

Дорошенко В. - 377

Дорошенко Д. - (17), 34, 35, 91, 350, 735

Дорошенко П. - (34)

Доценко О. - 150

Драган А. - 151, 250, 276

Дрепер Дж. - 740

Дубрівний П. - 336

Дукас Л. - 460

Дупляк М. - 268

Дячишин О. - 313

Єндик Р. - 153

Єфремов С. - 378, 410

Жарський Е. - 3

Животко А. - 36

Жила В. Т. - 447, 793

Жуковський А. - 22

Журба Г - 513

Загачевський Є. - 155, 156, 514

Зайцев П. - 448

Заклинський О. - 738

Залеська-Онишкевич М. Л. - 459, 515

Заньковецька М. - 52

Запорожець-Девлад О. - 516, 517

Запорожець С. - 41

Зварун А. - 347

Звичайна О. - 163

Зелений З. - 278

Зеленський О. - 708

Зеркаль С. -43

Зеров М. - 380, 381, (599)

Зибачинський-Орлан О. - 44

Зілинський І. - (160), (390)

Зінкевич О. - 239, 346, 347, 423, 753, 776

Змієнко-Сенишин Г. В. - 45

Зозуля Я. - 124

Золотаревский М. - 46

Золотополець В. - 581

Іванис В. - 724

Іваничук Р. - 203, 518

Іванків Е. - 752 

Іларіон М. - 47, 755, 756, (775)

Ілюк М. - 391

Іов І. - 632

Ірчан М. - 519

Ісус - (741)

Калинець І. - 633

Капустянський М. - 166

Караванський С. - 634, 635

Карманін Ю. - 796

Карпенко-Криниця П. - 520

Катрій Ю. - 744, 768

Качалуба М. - 636

Качор А. - 167, 168

Качуровський І. - 521, 637

Кащенко А. - (473)

Квітковський Д. - 22

Кедрин І. - 169

Кедровський В. - 170

Керч О. - 522, 523

Килимник С. - 330

Кисілевська О. - 524

Кислиця Д. - 726

Кізко П. - 525

Клейнер І. - 171

Клен Ю. - 638

Климишин М. - 172, 302

Клодницький В. - 301

Клодницький О. - 173

Книш З. - 174-176, 317

Книш І. - 52, 429

Князький О. - 639

Кобилянська О. - (408), (416), 526

Ковалевський М. - 177

Коваленко Б. - 640

Коваль Б. - 164

Ковальчук В. - 280

Ковбаса О. - (358)

Ковбель С. - 91

Когут З. - 641

Когутяк К. - 120

Козуб І. - 53

Колісник Р. - 178, 281

Колодій О. - 642

Колянківський М. - 683

Коляска І. В. - 354

Комар Л. - 179

Комаринець Т. - 203

Конопленко-Запорожець П. - 704

Копач О. - 409

Королева Н. - (408), 527, 528

Королів-Старий В. - 529

Король Н. - 54

Косак З. -55

Косач Ю. - 530-532

Косинка Г. - 533

Костинюк В. - 534

Костів К. - 36, 180

Костомаров Н - 745

Костюк Г. - 405,

Косач Ю. - 56

Косик В. - 282

Коструба Т. - 57

Костюк Г. - 382

Коцюбинський М. - (410)

Кошик Н. І. - 792

Кошиць О. - 705

Кравець С. - 110

Кравців Б. - 301

Кравців М. - 535-537

Кравченко У. - 52, 538

Кравчук П. - 58, 181, 706

Крамар Е. - 61

Крат П. - 62

Крип'якевич І. - 63

Крохмалюк Р. - 283, 302

Кубійович В. - (122), (131), 182, 355, 356, 794

Кудрик О. - 320

Кужель Л. Я. - 792

Кузич-Березовський І. - 315

Куліш В. - 383

Куліш М. - (411), (412)

Кульчицький С. - 136

Кульчицький Ю. - 685

Купецький Г. - 183

Купранець О. Ф. - 746

Купчинський О. - 413

Купчинський Р. - 539

Курбас Лесь - (686)

Курдидик Я. - 643

Кучабський В. - 184, 185

Кушнір О. - 221

Лаба В. - 747

Лавренко М. - 748

Лаврівська І. - 540

Лагодинський Г. - 384

Лазорський М. - 186

Лазурко Р. - 187

Лев В. - 368, (413), 414

Лев Р. - 65

Левицька С. - 687

Левицький І. - 707

Левицький О. - 301, 385

Лепкий Б. - 386, (414), (415)

Лещук Є. С. - 644

Липа Ю. - 188

Липинський В. - (18), 65, 66, 749

Лисак-Тивонюк Л. - 541-543

Лисенко І. М. - 418

Лисець П. - 181

Лисяк О. - 121, 544-547, 709

Лисак-Тивонюк Л. - 388

Лисюк К. - 213

Лисько З. - 718

Лісовська. З. - 497

Логуш М. О. - 286

Ломацький М. - 68, 69, 548

Лончина Б. - 750

Лончина Р. - 753

Лопаткевич М. - 688

Лопаткевич Т. - 688

Лотоцький А. - 549

Лужний Р. - 59

Лукач М. - 721

Луцик Ю. М. - 751

Луців В. О. - 463

Луців Л. - 312, 408, 422, 430, 431, 449

Луцький О. - (416)

Луцький Ю. - 394, 416, 420

Любович У. - 319, 550

Любомирський С. - 287, 551-553

Любченко А. - 417

Мазепа І. - (97)

Мазуренко Г. - 554

Мак О. - 555-557

Макар В. - 191

Макух Др. І. - 70

Маланюк Є. - 388

Малецький М. - 192

Мандрика М. - 432, 450

Манчук О. - 558

Маркусь В. - 122, 752, 795

Маркусь Д. - 103

Марочкін В. - 71

Мартюк І. - 193

Марунчак М. Г. - 72-74, 194, 195, 267, 288, 309, 427, 439, (793), 798

Марущенко В. - 688

Мацьків Т. - 196

Мегас О. - 241

Мединський С. - 197

Мельник Б. - 306

Мельник І. - 203

Мечник С. - 75, 198, 289

Мельникович-Рихтицька Д. - 645

Мельничук П. - 754

Микитась В. - 466

Миколаєнко Ф. - 559

Мирний П. - 560

Михальчук В. - 98

Мицько В. - 647

Мишуга Л. - 90, 199, 250, 451

Мірчук І. - (161)

Мірчук П. - 77

Місило Є. - 112

Мішко С. - 78

Мова В. (Лиманський) - 412, 561

Мовчан П. - 648

Моклович В. - 135

Мокрий В. - 59, 60

Молодецький В. - 562

Мольнар М - 452

Мороз В. - 79, 201, 649

Мороз Р. - 389

Мрочко Ф. К. - 316

Мудрий С. - 757

Мурани Р. - 294

Мурович Л. - 650, 651

Муха В. - 725

Мушинка М. - 202, 332, 358, 361, 390, 690

Нагаєвський І. - 80

Назарук О. - 81

Наріжний С. - 83

Небелюк М. - 84

Несторович В. Т. - 337

Нижанківський Б. - 563

Нижник-Винників Й. - 691

Никифорук В. - 310

Новак М. П. - 204

Новосівський І. М. - 39

Огієнко І. (див. Іларіон) - 364

Оглоблин О. - 48, 85

Олександрів Б. - 652

Олесь О. - (418)

Олеськів О. - 86

Олійник М. - 653

Ольжич О. - (419)

Ольхівський Б. - 87

Омельченко В. - 34

Онацький Є. - 88, 392, 425

Ономир М. - 333

Онуфрієнко В. - 654-658

Оріон Я. - 761, 762

Ортинський І. - 763-765

Осадчий М. - 564

Осетр Б. - 766

Островерха М. - 206

Остромира М. - 565

Острозький К. - 47

Осьмачка Т. - 659

Охримович С. - 55

Охріменко В. - 660

Павлик М. - 740

Павло Йоан ІІ - 736

Поврозник В. - 720

Павук А. - (690)

Падох Я. - 365

Пазуняк І. Н. - 32

Панейко Ю. - (162)

Панькевич І. - (390)

Паньків Я. - 710

Паньківський К. - (129), 207, 208, 291, 292

Паращук М. - (696)

Парфанович С. - 566

Пастернак Е. - 209

Пачовський В. - 661, 662

Пашко А. - 663

Пекар А. - 767

Пеленський Я. - 65

Петлюра С. - 211, (223), (258)

Петренко М. - 664

Пилипів Б. - 460

Пігідо-Правобережний Ф. - 293

Підгайний С. - 212

Підмогильний В - 567

Повстенко О. - 692

Подолянин К. - 89

Поліщук Т. - 256

Полтава Л. - 568, 665

Полуботько П. - 584

Понеділок М. - 569

Прилісний В. - 570

Пришляк Я. - 338

Прокоп М. - 216

Прокопів М. - 217

Проць Й. - 314

Пундик Ю. - 98

Пшимановский Я. - 294

Радигін А. - 219

Рахманний Р. - 220

Ревуцького В. - 686, 693

Рихтицька Д. - 666-668

Ріпецький Н. - 571

Ріпецький С. - 154

Розгін І. - 222

Розумний Я. - 349

Романишин П. - 769

Романів О. - 369

Романюк І. - 310

Ромен Л. - 669

Ростек Л. - 7

Руденко М. - 393, 572

Рудлозчак О. - 466

Рудницька М. - 159, 770

Рудницький А. - 711, 712

Рудницький Л. - 433

Рудницький С. - 8,

Рудницький Я. - 92, 93, 416, 453-455

Русова С. - 366

Сагайдачний П. - 223

Садиленко М. - 771

Садовський Є. О. - (702), 713

Самотулка Т. - 94

Самчук У. - 95, 573, 714

Сандуляк І. - 321

Сарма-Соколовський М. - 224

Сассенбах Г. - 772

Сварник І. - 112

Сверстюк Є. - (420)

Свидницький А. - 574

Семчишин М. - 262, 367

Сениця П. - 773

Сербин Р. - 226

Симиренко - 222

Сергійчук В. - 152

Силенко Л. - 774

Сильвестр - 434

Сімянців В. - 227

Сірик Г. - 96, 228

Сімянців В. - 227

Сірик Г. - 228

Сірський В. - 229

Січинський В. - 97, 694, 695

Сковорода Г. - 395

Славутич Яр - 42, (421), 670

Слапчук В. - 671

Слюзар В. - 726

Смаль-Стоцький Р. - 150

Смик Р. - 415

Смолій І. - 469, 575

Снилик З. - 442

Содоль П. - 295

Соккур Є. - 230

Соколенко Г - 672

Соловій Ю. - (499)

Сологуб Н. - 421

Солтикевич Я. - 231

Соневицький Л. - 40

Солтикевич Я. - 231

Сополига М. - 357, 362

Сосновський М. - 232

Ставничий І. - 301

Стахів М. - 237

Стебельський Б. - 351, 353

Стебельський Е. - 235

Степовик Д. - 696

Стефаник В. - (422)

Стефанишин Б. - 673

Стецько Я. - 236, 297

Стецюк В. - 435

Струмінський - 64

Стус В. - (423)

Тарнавська М. - 397, 674

Тарнавська Р. - 675

Тарнавський О. - 676, 677, 716, 717

Тарнашинська Л. - 398

Татарський З. - 189

Теліга О. - (425), 577

Тетерина Д. - 238

Тиктор І. - 23

Тимошик М. С. - 45, 775

Тис Ю. - 406, 578

Тихий О. І. - 239, 399

Ткачук С. - 579, 678

Томашівський С. - 240

Трухан М. - 244

Тураш М. - 55

Туркало Я. - 777

Турянський О. - 580

Українка Л. - (426)

Фединяк С. - 779

Федів І. - 581

Федоренко Є - 428

Федоренко П. - 251

Федорович М. - 780

Федорук О. - 698

Фесенко М. - 737

Филипчак І. - 104, 252

Фіголь А. - (122)

Фігус-Ралько А. - 105

Фольц К. - 582

Фостун С. - 113, 583-587, 781

Фотів Ю. - 703

Франко І. - (416), (427)-(438), (450), 588-594, 782

Франко-Ключко А. - 437, 438

Француженко М. - 423

Фурман А. - 595

Харкевич М. - 323

Хвиля А. - 715

Хмельницький І. - 253

Хома І. - 783

Хомичів Я. - 596

Хомчук О. О. - 784-786

Цівчинська А. - 598-600

Цуканова М. - 601

Цяпка Д. Г. - 299

Чабанрук І. - 602

Чайковський А. - 603

Чапенко В. - 604

Чапленко Б. - 401

Черінь Г. - 679

Чернецький А. - 254

Чикаленко Є. - 402

Чикаленко Л. - 255

Чорновіл. В. - 342

Чубатий М. - 158

Чумак Я. - 734

Шагай І. - 324

Шарик М. - 605

Шафовал М. - 260

Шах С. - 325

Шашкевич М. - (439), (440), (798)

Шаян В. - 107

Шевельов (Шерех) Ю. В. - 441

Шевців І. - 789

Шевченко Т. - (432), (442)-(457), 606-608

Шелухін С. - 108, 258

Шептицький А. - (731), (747), 790, 791

Шер-Ткаченко Г. - 689

Шер-Ткаченко І. - 689

Шипайло Е. - 296

Шкавритко М. - 758

Шлемкевич М. - 404

Шумук Д. - 609

Шуркало В. - 202

Шухевич Р. -  (277)

Шухевич С. - 259

Щербаківський В. - 109

Юриняк А. - 611

Яковлів А. - 111

Янів В. - 260

Яременко С. - 719

Яримович Р. - 612

Ярич І. - 680

Ярославин С. - 261

Ярославна Анна - (84)

Ясінський. Б. - 375

Яшан В. - 300

Оновлено 15-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка