Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Дослідження творчої спадщини В. Стефаника
Букса І. Творчість та словник малозрозумілих слів Василя Стефаника / І. Букса. - К. : Смолоскип, 1996. - 132 с. 

Автор у своїй праці висвітлює життєвий і творчий шлях українського письменника. Репрезентує аналіз перших перекладів його новел польською мовою, подає методичні поради щодо вивчення окремих творів та зразок літературного монтажу, словник малозрозумілих слів й приклади з'ясування Стефаникових діалектів.Шевченко. Франко. Стефаник : Матеріали Міжнар. наук. конф. - Івано-Франківськ : Плай, 2002. - 498 с.

У книзі публікуються доповіді й повідомлення учасників Міжнародної наукової конференції "Кобзар. Каменяр. "Покутська трійця", присвяченої 140-річчю від дня народження В. Стефаника.


Василь Стефаник і українська культура (тези). Ч. І / ред. колегія : С. Хороб,  З. Каспришин, Л. Кіліченко, О. Пилип'юк. - Івано-Франківськ, 1991. - 177 с.

Василь Стефаник і українська культура (тези). Ч. ІІ. - Івано-Франківськ, 1991. - С. 126 с.


Проценко І. М. Вивчення творчості Василя Стефаника : посіб. для вчителів / І. М. Проценко. - К. : Рад. Школа, 1979. - 112 с.

У виданні висвітлено життєвий і творчий шлях талановитого українського письменника-новеліста кінця ХІХ -початку ХХ ст. Подано детальний аналіз творів, які включені у шкільну програму, та методичні поради щодо вивчення творчості автора.

 

Андрусяк І. Василь Стефаник і український верлібр / І. Андрусяк // Західний кур'єр. - 1991. - 25 трав.

Басараб М. Література рідного краю : [доля дітей-сиріт у творах В. Стефаника] / М. Басараб // Поліття. - 1994. - № 21 (черв.).

Бойко Т. Василь Стефаник. Переступаючи межу майбутнього : Новели письменника та їх зв'язок з образотворчим мистецтвом і народними звичаями : У товаристві суміжних муз / Т. Бойко // Літературна Україна. - 1999. - 3 черв. - С. 11 ; Перевал. - 1999. - № 2. - С. 180-188.

Буграк У. Внутрішня форма оцінно-образної номінації як засіб вираження християнської моралі (на матеріалі новели В. Стефаника „Злодій") / У. Буграк // Християнство в Україні на межі третього тисячоліття. - Івано-Франківськ, 2002. - С. 119-123.

Буграк У. Внутрішня форма слова й символізація в художньому тексті (на матеріалі новел В. Стефаника) / У. Буграк // Матеріали звітно-наукової студентської конференції за 1998 р. - Івано-Франківськ, 1999. - С. 91-92.

Букса І. Фальсифікація творчості В. Стефаника / І. Букса // Рідна школа. - 1992. - № 3-4. - С. 89-91.

Бурбан В. Акорди Стефаникової прози / В. Бурбан // Сільські вісті. - 2006. - 7 лип.

Бутенко О. М. В Україну линуть журавлі:  В. Стефаник „Камінний хрест" / О. М. Бутенко // Все для вчителя. - 2003. - січ. (№ 1-2). - С. 61-63.

Варчук В. Творча історія поезії у прозі Василя Стефаника „Самому собі" / В. Варчук // Слово і Час. - 2010. - № 14. - С. 103-113.

Васильчук М. Стефаників біограф : [В. Костащук] / М. Васильчук // Вільний голос. - 1997. - 21 трав.

Вісник Прикарпатського  університету. Філологія. Вип. 5. - Івано-Франківськ : Плай, 2000. - 196 с.                                                                       

           Із змісту : Яцків Н. Особливості психологічної новели П. Меріме та В. Стефаника. - С. 56-63 ; Буграк У. Об'єктивний та суб'єктивний фактори оцінки у художньому тексті (на матеріалі новели В. Стефаника „Пістунка"). - С. 131-135.

Гоян Я. Білий кінь лицарства : Таїна новели Василя Стефаника „Давня мелодія" / Я. Гоян // Літературна Україна. - 2007. - 12 лип. - С. 1.

Гоян Я. Давня мелодія : Загадка Різдвяної коляди В. Стефаника і О. Довженка / Я. Гоян // Літературна Україна. - 2006. - 28 груд. - С. 2, 7.

Гоян Я. Дорога : літ. портр. Василя Стефаника / Я. Гоян. - К. : Веселка, 2005. - 70 с.

Градовський А. І все що писав, мені боліло... : [тема дітовбивства у творах В. Стефаника, Гі де Мопассана, Л. Рибенко] / А. Градовський // Українська література в загальноосвітній школі. - 2001. - № 2.  - С. 26-28.

Гриник І. Роздуми над однією збіркою новеліста / І. Гриник // Снятинська вежа. - 1994. - № 11,12 (трав.).

Гузар З. Новела В. Стефаника „Вістуни" / З. Гузар // Записки ЛНБ ім. В. Стефаника. Вип. 7/8. - Л., 2000. - С. 467-470. 

Драма в новелі: проза Василя Стефаника крізь призму драматургічних категорій (конфлікт, драматизм, сценічність) // Хороб С. Літературно-мистецькі знаки життя / С. Хороб. - Івано-Франківськ, 2009. - С. 229-267; Нариси з поетики української літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст. - Івано-Франківськ-Снятин, 2000. - С. 26-60.

Дробот І. В. Василя Стефаника: проблема модернізації наративу / І. В. Дробот // Магістеріум. Вип. 8 : Літературозн. студії. - К., 2002. - С. 10-15.

Єсипенко Д. Трагічна сторінка української історії, концепти Страшного Суду і Богоматері у новелі В. Стефаника „Марія": вивчення творчості письменника у світлі християнського віровчення / Д. Єсипенко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2009. - № 6. - С. 29-32.

Зубович В. Проза Василя Стефаника і наукове сьогодення / В. Зубович // Слово і Час. - 2002. - № 6. - С. 87-90.

Кіліченко Л. Феномен Покутської трійці / Л. Кіліченко // Поліття. - 1992. - № 20 (трав.). - Рец. на кн. : Василь Стефаник. Життя і творчість / О. Гнідан. - К. : Рад. шк., 1991. - 222 с.

Клочек Г. Текст „під мікроскопом" : фрагмент новели „Катруся" В. Стефаника / Г. Клочек // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях, коледжах. - 2004. - № 2. - С. 123-136.

Костюк В. Фрагмент у творчості В. Стефаника: „Сама самісінька" / В. Костюк // Слово і Час. - 2000. - № 6. - С. 62-66.

Коцюбинська М. „Безлично голі образки" і біле світло абсолюту : [про кн. канад. дослідниці О. Черненко „Експресіонізм у творчості Василя Стефаника"] / М. Коцюбинська // Слово і Час. - 1992. - № 5. - С. 55-69.

Краківські Українознавчі Зошити. Т. VII-VIII. Василь Стефаник і його епоха. 1998-1999. - Краків : Швайпольт Фіоль, 1998. - 394 с.

              Із змісту: Кононенко В. Слово і образ у творчості Василя Стефаника. - С. 19 ; Ґрещук В. Лінгвістичне стефаникознавство: здобутки і перспективи. - С. 47 ; Гром'як Р. Вплив творчості Василя Стефаника на розвиток української літературної критики. - С. 63 ; Хороб С. Поетика художнього конфлікту в новелістиці В. Стефаника. - С. 79 ; Піхманець Р. Міфологічні основи художнього мислення В. Стефаника. - С. 125 ; Лесюк М. Мова творів Василя Стефаника і розвиток літературної мови в Галичині. - С. 147 ; Баран Є. Художньо-естетичні погляди Василя Стефаника. - С. 163 ; Голянич М. Внутрішня форма слова в художніх текстах Василя Стефаника. - С. 171 ; Хороб М. Стефаник модерніст і сучасна українська мала проза. - С. 181 ; Копчак С. Соціально-економічні передумови трудової еміграції у творчості Василя Стефаника. - С. 197 ; Полєк В. Богдан Лепкий - дослідник творчості В. Стефаника. - С. 221 ; Лисенко Н. Постать Василя Стефаника в творчості Євгена Маланюка. - С. 259 ; Пшибишевський С. Із землі зродженому творцеві. - С. 295 ; Кіх О. „Василь Стефаник - художник слова''. Під редакцією: В. В. Грещук, В. І. Кононенко, С. І. Хороб. - С. 363 ; Novak A. „Василь Стефаник - художник слова". Під редакцією: В. В. Грещук, В. І. Кононенко, С. І. Хороб. - С. 365.

Круль Л. Проблема виховання дітей у творчій спадщині В. Стефаника / Л. Круль // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Вип. 3. - Івано-Франківськ, 2000. - С. 125-127.

Кузнецов Ю. Розвиток психологізму в українській прозі кінця ХІХ - початку ХХ ст. [в т. ч. у творах В. Стефаника] / Ю. Б. Кузнецов // Проблеми історії та теорії реалізму української літератури ХІХ - початку ХХ ст. - К., 1991. - С. 221-250.

Кучинський М. Стильові особливості новел В. Стефаника антивоєнного циклу / М. Кучинський // Дивослово. - 1995. - № 5-6. - С. 32-35.

Ликова Л. Кілька сторінок таланту : урок-дослідж. новели В. Стефаника „Новина" у 10-му кл. / Л. Ликова // Українська мова та література. - 2005. - № 46. - С. 17-21.

Литвин Т. М. І все що писав, мені боліло... : [тема дітовбивства у творах В. Стефаника, Гі де Мопассана, Л. Рибенко] / Т. Литвин // Українська література в загальноосвітній школі. - 2004. - № 4.  - С. 32-34.

Лукова Л. Урок української літератури на тему „Людина, злочин і філософія екзистенціоналізму ХХ віку (за новелою В. Стефаника „Новина")" / Л. Лукова // Українська мова і література в школі. - 2003. - № 1. - С. 50-52.

Ляхова Ж. Національні й загальнолюдські ідеали в новелі В. Стефаника „Марія" / Ж. Ляхова // Українська мова і література в школі. - 1993. - № 11. - С. 3-6.

Мафтин Н. „... Бо Україні потрібні її діти" : до вивчення в школі новели В. Стефаника „Марія" / Н. Мафтин // Дивослово. - 1998. - № 8. - С. 41-44.

Микуш С. Гранослови новели / С. Микуш // Дзвін. - 2010. - № 12. - С. 128-131.

Микуш С. Поетика новели Василя Стефаника / С. Микуш // „Покутська трійця" в загальноукраїнському процесі кінця ХІХ - початку ХХ ст. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 126-137.

Мовчан Р. Стильова палітра української прози першої половини ХХ століття : [В. Стефаник - як представник експресіонізму початку ХХ ст.] / Р. Мовчан // Бібліотечка „Дивослова". - 2009. - № 2. - С. 15-16.

Піхманець Р. Генеза художніх образів Василя Стефаника / Р. Піхманець // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 2. - Івано-Франківськ, 1997. - С. 85-95.

Піхманець Р. Смислові глибини „Басарабів" Василя Стефаника / Р. Піхманець // Українознавчі студії. - 2001. - № 3. - С. 106-133.

Погребенник Ф. Без цензурних купюр : [обшир. коментар автобіогр. новели В. Стефаника „Серце"] / Ф. Погребенник // Вітчизна. - 1991. - № 5. - С. 149-166.

Погребенник Ф. Від антимілітаристського до національно-патріотичного пафосу : [про новелу В. Стефаника „Марія"] / Ф. Погребенник // Дивослово. - 1998. - № 3. - С. 62.

Погребенник Ф. Стефаникова „Марія" / Ф. Погребенник // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. Вип. 1. - К., 1993. - С. 83-92 ; Голос України. - 1991. - 13 трав.

Погребенник Ф. Шевченко і Стефаник / Ф. Погребенник // Робітнича газета. - 1991. - 14 трав.

Полєк В. Ідемо воювати за Вкраїну : [тема України у творчості В. Стефаника] / В. Полєк // Дзвоник. - 1996. - 6 верес. ; Галичина. - 1993. - 14 трав.

Процюк С. Тема смерті у творчості новеліста / С. Процюк // Західний кур'єр. - 1991. - 25 трав.

Психологія „народного духу" у творчості В. Стефаника // Данилюк І. Історія психології в Україні. Західні реґіони / І. В. Данилюк. - К., 2002. - С. 57-64.

Романюк П. Кущ червоної калини : легенда про емігрантів, оспівана і оплакана В. Стефаником // Снятинська вежа. - 1991. - № 41 (листоп.).

Сеник Л. Василь Стефаник: погляд крізь століття : [про новелістику письм.] / Л. Сеник // Дзвін. - 2004. - № 5-6. - С. 146-148.

Сізова К. Модерне переосмислення фольклорних традицій портретування у новелістиці Василя Стефаника / К. Сізова // Дивослово. - 2010. - № 2. - С. 52-54.

Слоньовська О. Василь Стефаник - майстер психологічної новели / О. Слоньовська // Українська мова та література. - 2001. - січ. (ч. 3).

Соловей О. Чи кожен здатний винести свій хрест, ще за життя не лігши в домовину...  / О. Соловей // Дивослово. - 2000. - № 5. - С. 44-46.

Софійчук Г. Той, що у „виплакані очі блискавиці кладе": вивчення ознак експресіонізму у новелах письменника / Г. Софійчук // Дивослово. - 2008. - № 2. - С. 34-38.

Стефаник Василь : [про новелу „Камінний хрест"] // Усі твори. 5-12 кл. / авт.-упоряд. С. Відмінник. - 3-е вид. - К., 2008-2009. - С. 473.

Василь Стефаник і новаторські пошуки західноукраїнських письменників // Матвіїшин В. Український літературний європеїзм : монографія / В. Матвіїшин. - К., 2009. - С. 61-71.

Василь Стефаник і українська культура (тези). Ч. І / ред. колегія : С. Хороб,  З. Каспришин, Л. Кіліченко, О. Пилип'юк. - Івано-Франківськ, 1991. - 177 с.

            Із змісту:

Секція І. Світогляд і творчість В. Стефаника

Бабій Л. Світоглядні особливості творчості В. Стефаника. - С. 3 ; Барабан Л. Деякі аспекти сценічної інтерпретації прози В. Стефаника (маловідомі матеріали). - С. 5 ; Білецький Ф. Питання реалізму в літера­турно-критичних виступах В. Стефаника. - С. 8 ; Бондаренко Г., Барабаш Д. Психологічні аспек­ти новели „Кленові листки" В.Стефаника. - С. 11 ; Барабаш С. Категорія трагічного в новелістич­ній дилогії „Виводили з села" і „Стратився". - С. 12 ; Будівський П. Специфіка новели В. Стефаника „Шкільник". - С. 13 ; Верьовкін В. Творчість В. Стефаника як джерело до історії національно-визвольної боротьби на Захід­ній Україні у 20-30-і роки XX століття. - С. 16 ; Гаврилів Б. Вшанування пам'яті В.  Стефаника. - С. 18 ; Гаврилюк Н. Дитина у творах Стефаника. - С. 21 ; Гаєвська Н. Особливості змалювання жіночого образу в новелах В. Стефаника (до питання майстерності). - С. 23 ; Голомб Л. Психологія покори у героїв новелістики В. Стефаника. - С. 26 ; Гречанюк Ю. В.        М. Лесин - дослідник творчості В. Стефаника. - С. 28 ; Дутчак Г., Макаровський І. Політичні погляди В. Стефаника. - С. 30 ; Зубович В. Могутня сила духовна (О. Гончар про В. Стефаника). - С. 32 ; Івасишин Н. Формування громадянської свідомості персонажів новел В. Стефаника. - С. 35 ; Калина В. Українська трудова еміграція у творчості В. Стефаника. - С. 39 ; Кіліченко Л. З життєвих обсервацій: „Я хочу, аби ви були людьми". - С. 40 ; Ковалець Л. Трагедія дитини у творчості В. Стефаника. - С. 42 ; Ковальчук Л. Проблема суспільного призначення митця у публіцистиці В. Стефаника. - С. 44 ; Кугутяк М.   В. Стефаник - діяч української радикальної партії. - С. 46 ; Кукула С. Засоби інтимізації при створенні обра­зів дітей у новелах В. Стефаника. - С. 49 ;  Кучинський М. Образні засоби в новелах В. Стефаника антивоєнного циклу. - С. 51 ; Ляхова Ж. Національні й загальнолюдські ідеали в новелі В. Стефаника „Марія". - С. 55 ; Макаровський І. Концепція патріотизму В. Стефаника. - С. 57 ; Манченко О. Вплив В. Стефаника на „дитячу" прозу Григора Тютюнника і Бориса Харчука. - С. 59 ; Матвіїшин В. В. Стефаник і поетика натуралізму. - С. 61 ; Матусяк Л. Філософсько-психологічна проблематика творів В. Стефаника. - С. 64 ; Микуш С. Фольклорні ремінісценції новел В. Стефаника. - С. 66 ; Мельничук Б. Художня Стефаникіана останнього п'ятдесятиріччя. - С. 68 ; Рисак О. Концепція людини у творчості В. Стефаника. - С. 70 ; Павлик Р. Традиції В. Стефаника і психологізм в українській літературі для дітей. - С. 72 ; Павленко С. Документальні джерела вивчення життя та діяльності В. Стефаника. - С. 74 ; Пилип'юк О. Моя література - в моїх листах. - С. 75 ; Погребенник Ф. Феномен В. Стефаника: підсумки і перспективи вивчення його життя і творчості. - С. 77 ; Полєк В. До текстології творів В. Стефаника. - С. 79 ; Полєк В., Федорчак Н. Твори В. Стефаника у перекладах М. Скрипник. - С. 83 ; Прісовський Є. Загальнолюдське спрямування худож­ньої прози В. Стефаника. - С. 85 ; Процюк С. Мотив смерті у творчості В. Стефаника в контексті українського модернізму початку ХХ сторіччя. - С. 83 ; Пустова Ф. Своєрідність індивідуальних стилів Стефаника і Мартовича. - С. 90 ; Романюк М. Висвітлення у творах В. Стефаника причин трудо­вої еміграції галичан. - С. 93 ; Середа В. До проблеми психологізму прози І. Нечуя-Левицького та В. Стефаника. - С. 95 ; Стаднійчук Р. Проблеми дитячої долі у творчості В. Стефаника. - С. 98 ; Ткачук М. Принципи сюжетобудування В. Стефаника. - С. 100 ; Турган О. Міфологізм у поетиці новелістики В. Стефаника. - С. 102 ; Хмелюк М. Образ автора в автобіографічних творах В. Стефаника. - С. 105 ; Хомич Г. Джерела психологізму у творчості В. Стефаника. - С. 106 ; Хороб С. До проблеми функціональних і структурних особли­востей діалога новелістики В. Стефаника. - С. 109 ; Шунта-В'язовська О. Часо-просторова організація новел і своєрідність творчої манери В. Стефаника. - С. 111 ; Якубовська М. Аристократизм народного духу, за­гальнолюдської моралі у творчості В. Стефаника. - С. 112.

Секція ІІ. Стефаник у контексті української та світової культури

Андрусяк І. В. Стефаник і український верлібр. - С. 117 ; Антонюк Р. У Кракові зустрілись молодими (В. Стефаник і Б. Лепкий). - С. 119 ; Волох М. Типологічна спільність ідейно-художніх пошуків В. Стефаника і сучасних йому драматургів. - С. 123 ; Гедєш А. Творчість В. Стефаника в контексті українсько-угорських літературних взаємин. - С. 125 ; Гольберг М., Щербак М. Про російські переклади новел В. Стефаника. - С. 128 ; Гладкий В. В. Стефаник у літературно-мистецьких колах Кракова (1892-1900) . - С. 130 ; Качкан В. Їх єднала правда життя (до взаємин В. Стефаника і Г. Косинки). - С. 134 ; Коцюбинська М. Дещо про експресіонізм у творчості В. Стефаника. - С. 137 ; Ободянська Л. Традиції В. Стефаника у творчості Григора Тютюнника. - С. 140 ; Попович О. З історії творчих взаємин В. Стефаника і О. Маковея. - С. 142 ; Проніна Н. В. Стефаник і тема української еміграції в канадській літературі. - С. 144 ; Розумний Я. Василь Стефаник: емігрант - „І біль,  і поезія". - С. 147 ; П'ятничко Б. Вплив творчості В. Стефаника на формування молодших формацій майстрів слова. - С. 152 ; Руснак І., Корчинська Л. В. Стефаник і станов­лення української літератури в Канаді. - С. 154 ; Руснак І. Оцінка творчості В. Стефаника в українській літературній критиці Канади. - С. 156 ; Тєлєгіна Н. Західноєвропейський імпресіонізм та новелістика В. Стефаника. - С. 158 ; Тихобаєва Г., Заборовська Д. Соломія Крушельницька і Василь Стефаник. - С. 161 ; Химин О. Спорідненість проблематики у творах про дітей В. Стефаника і В. Винниченка. - С. 163 ; Хороб С. Традиції В. Стефаника у прозі М. Козоріса. - С. 165 ; Ципердюк І. В. Стефаник і М. Яцків. - С. 168 ; Твардовський В. В. Стефаник у чеській критиці. - С. 171.

Василь Стефаник і українська культура (тези). Ч. ІІ. - Івано-Франківськ, 1991. - С. 126 с.

             Із змісту:

Секція ІV. Педагогічні аспекти творчості В. Стефаника

Арсенич П. І. Стефаник і народні вчителі (культурно-громадська співпраця В. Стефаника з народними вчителями Покуття). - С. 86 ; Боднар М.  Психологічні погляди В. Стефаника. - С. 90 ; Домбровський С., Скульський Р. Проблема сімейного виховання в новелістиці В. Стефаника. - С. 92 ; Завгородня Т. Новели В. Стефаника як засіб формування гро­мадянської зрілості школярів. - С. 94 ; Івасишин О. Тема дитячої долі у творчості В. Стефаника. - С. 97 ; Ігнатюк М. Роль новелістики В. Стефаника в процесі формування духовної культури студентів. - С. 99 ; Ізвєкова Г. Стефаник і трудове виховання дітей. - С. 102 ; Богуш А., Ткачук О. Використання літературної спадщини В. Стефаника у сучасній школі. - С. 104 ; Карпенко З. Творчість В. Стефаника:    спроба екзистенціонального аналізу. - С. 106 ; Кіліченко О. Вплив стилю спілкування батьків на формуван­ня особистості дитини (на матеріалі новел В. Стефаника). - С. 109 ; Кіндратюк Б. Використання творів В. Стефаника в процесі формування професійно-педагогічної культури майбутніх учителів української національної школи. - С. 111 ; Лисенко Н., Нагачевська З. Літературне краєзнавство як засіб формування морально-етичних понять у ді­тей старшого дошкільного віку. - С. 113 ;  Литвин С. Формування у студентів уміння діагностувати типи критичних ситуацій на матеріалі творів В. Стефаника. - С. 115 ; Рега С. Ідеї гуманізації взаємовідносин між учнями, вчителями і батьками у творчій спадщині В. Стефаника. - С. 117 ; Хрущ В. Знедолене дитинство і незахищена старість як соціально-педагогічна проблема в новелах В.Стефаника. - С. 119.

Стефаниківські читання. - Івано-Франківськ :

Вип. І / відп. ред. Л. Кіліченко. - 1990. - 193 с.

             із змісту: Погребенник Ф. Серед маю-весни прийшов він на світ. - С. 3.

І Секція. Світогляд і творчість В. Стефаника

Арсенич П. Громадсько-культурна діяльність В. Сте­фаника. - С. 8 ; Бурдуланюк В. Зв'язки В.Стефаника з Наддніпрянською Україною та Росією. - С. 12 ; Бондаренко В. Народнопісенні мотиви у творах В. Сте­фаника. - С. 16 ; Волошина Л. Стефаник і Мопассан (до   питання про самобутність стилю В. С. Стефаника). - С. 19 ;  Гришаєнко Н. Образ жінки-матері в після­воєнній творчості Василя Стефаника. - С. 23 ; Гаєвська Н. Функції конфлікту в новелах В. Стефаника. - С. 28 ; Голянич М. В. Стефаник про антигуманний характер соціального пригнічення і нерівності. - С. 31 ; Івасишин Н. П. Козланюк і В. Стефаник. - С. 34 ; Калина В., Сілецький В. До характеристики суспільно-політичних поглядів та громадської діяльності В. Стефаника. - С. 36 ; Кіліченко Л. В. Костащук - знавець і популяризатор Василя Стефаника. - С. 41 ; Коциловська Н., Шехтер Н. Про деякі аспекти сприй­мання творчості В. Стефаника читачем. - С. 44 ; Кіраль С. Філософія життя і смерті в художній інтерпретації Василя Стефаника. - С. 46 ; Коршунова С. До питання про особливості поетики творів В. С. Стефаника. - С. 49 ; Лисенко Л. Тема еміграції в творчості В. Стефаника та М. Ірчана. - С. 51 ; Матвіїшин В. Новелістика В. Стефаника в українсько-французьких літературних взаєминах. - С. 55 ;  Мафтин Н. В. Стефаник та  І. Вільде. - С. 60 ; Мельничук Б. Початки художньої Стефаникіани. - С. 62 ; Мельничук А.  Гнат Хоткевич - перекладач новел Василя Стефаника російською мовою. - С. 67 ; Ничай О. Василь Стефаник і музика. - С. 70 ; Ободянська Л. Діалогічні та монологічні форми у творчості Василя Стефаника та Богдана Бойка. - С. 74 ; Пилип'юк О. „У мене зорі світять в душі"( поезії в прозі і внутрішня свобода В. Стефаника). - С. 77 ; Павліков Т. Твори Стефаника в перекладах В. Россельса. - С. 79 ; Полєк В. В. Стефаник і Л. Бачинський (до історії особистих і творчих взаємин). - С. 82 ; Процюк С. Василь Стефаник та Борис Грінченко. - С. 86 ; Рис Г. Василь Стефаник і Костянтина Малицька. - С. 88 ; Твардовський В. В. С. Стефаник у критиці та спогадах сучасників. - С. 91 ; Телегіна Н. Новелістика В. Стефаника в контексті західноєвропейської літератури. - С. 94 ; Хороб М.  Проблема драматичного і трагічного у новелістиці В. Стефаника і Григора Тютюнника (до питання традицій). - С. 98 ; Хороб С. До проблеми „Стефаник і театр". - С. 104 ; Цівкач О. Про своєрідність стилю публіцистичних і літературно-критичних статей В. Стефаника. - С. 110.

ІІ Секція. Педагогічні аспекти творчості В. Стефаника.

Андрощук  Л., Грицина Н. Василь Стефаник на заняттях з циклу дисциплін „Німецька мова". - С. 159 ; Власова О. Образи дітей у новелах В. С. Стефаника. - С. 163 ; Домбровський С., Кіліченко О.  Василь Стефаник про роль сім'ї  у вихованні дітей. - С. 167 ; Зуб'як Я., Лазарович В. Навчальне заняття -конфе­ренція з практикуму німецької мови на тему „Стефаник - володар дум селянських". - С. 170 ; Завгородня Т. Василь Стефаник і деякі питання морального виховання. - С. 17З ; Карпенко З. Психологічний портрет  у творах В.Стефаника і Г.Тютюнника. - С. І75 ; Кулла Я.,  Максименко  Н. Використання творчості В.Стефаника у позакласній роботі з молодшими школярами. - С. 177 ; Лисенко Н. Літературне краєзнавство як засіб удосконалення ідейно-морального виховання дітей старшого дошкільного віку. - С. І79 ;  Стельмахович М. В. Стефаник і народна педагогіка. - С. 181 ;  Хрущ В. Виховання милосердя і співчуття у школярів під час читання новел В.Стефаника. - С.185.

Стефаниківські читання. Вип. ІІ / редкол. : Л. Кіліченко, В. Кононенко, О. Пилип'юк. - Івано-Франківськ, 1993. - 195 с.

                із змісту:

І Секція. Майстерність В. Стефаника-новеліста

Кіліченко Л. „... Має бути Україна" (про новелу В. Стефаника „Дід Гриць"). - С. 3 ; Білобровець В. Трагічність зображуваного та об'єктивізм творчості В. Стефаника. - С. 6 ; Вишняк М. Жанрова специфіка поезій в прозі Василя Стефаника. - С. 7 ; Гаєвська Н. Проблема землі у творах В. Стефаника. - С. 9 ; Гнідан О. Психологізм новелістики Василя Стефаника. - С. 11 ; Гуменюк В. Леся Українка про поетику В. Стефаника. - С. 13 ; Івасишин Н. Спроба типологічного аналізу новели В. Стефаника „Осінь" і оповідання П. Козланюка „Сільська поезія". - С. 15 ; Мафтин Н. Експресіонізм у творчості В. Стефаника та І. Вільде. - С. 17 ; Пахомов В. Жанрові особливості новелістики В. Стефаника. - С. 19 ; Покотило К. Тема і образ часу в художній свідомості В. Стефаника. - С. 22 ; Процюк С. Деякі аспекти художнього відображення дійсності в новелі В. Стефаника „Моє слово". - С. 23 ; Пушик С. У рік столітнього ювілею. - С. 25 ; Рисак О. Майстерність оповіді Стефаника-новеліста. - С. 28 ; Сподарець В. „Синя книжечка" В. Стефаника (до питання про химерну прозу). - С. 30 ; Ткачук М. Новела „Злодій" та деякі поблеми експресіонізму В. Стефаника. - С. 32 ; Федунь М. Сприйняття світу через призму дитячих уявлень (за новелами В. С. Стефаника). - С. 34 ; Хмелюк М. Художнє слово В. Стефаника і утвердження народу. - С. 36 ; Хороб С. Апокаліптичні ремінісенції в новелістиці В. Стефаника. - С. 38 ; Ямчук П. Імпресіонізм у новелістиці В. Стефаника. - С. 39  ;

ІІ. Секція. В. Стефаник у контексті української та світової культури.

Полєк В. Твори В. Стефаника у Чехії. - С. 41 ; Антонович Є. Василь Стефаник у мистецтві. - С. 44 ; Галич О. Г. Косинка і В. Стефаник у спогадах Т. Мороз-Стрілець. - С. 45 ; Кульчицька О., Мінцис Е. Стефаник у сприйнятті читачів різних національних культур. - С. 47 ; Махно В. Село у творчості В. Стефаника та світобудові Б.-І. Антонича. - С. 49 ; Мельничук А. До взаємин Василя Стефаника і Марка Черемшини. - С. 52 ; Мельничук Б. „Є ж, крім фактичної, ще й художня правда..." (В. Стефаник у романі Р. Іваничука „Шрами на скалі"). - С. 54 ; Мірошниченко В. Слово Стефаника в англомовній критиці та перекладах. - С. 56 ; Осипчук І. Творча особа В. Стефаника у спогадах М. Рудницького. - С. 58 ; Поп В. Поширення творів В. Стефаника на Закарпатті. - С. 60 ; Рис Г. Михайло Козоріс про Василя Стефаника. - С. 63 ; Телєгіна Н. Проблеми еспресії у творчості В. Стефаника в контексті світової літератури. - С. 65 ; Ткачівський А., Пахолок Г. В. Стефаник про І. Франка у своїх листах та автобіографічних матеріалах. - С. 67 ; Ткачівський В., Ткачівська М. Порівняльний аналіз епістолярної спадщини В. Стефаника та І. Франка. - С. 69 ;  Федорчак Н. Західноукраїнські реалії новели В. Стефаника „Камінний хрест" в англомовній інтерпретації. - С. 71 ; Химин О. Образ В. Стефаника в епістолярії О. Кобилянської. - С. 72 ; Хороб М. Типологічна характеристика новел В. Стефаника „Катруся" та „Хлопка" Б. Лепкого. - С. 74 ; Шацька Г. Стефаник у дзеркалі прижиттєвої німецькомовної критики. - С. 76 ;

V Секція. Педагогічні та народознавчі аспекти творчості В. Стефаника.

Федорчак  П.   Василь Стефаник і Прикарпатський університет. - С. 152 ; Гаврилюк С. Стефаник - знавець дитячих душ. - С. 156 ; Домбровський С. В. Стефаник про роль матері у родинному вихованні дітей. - С. 157 ; Ігнатюк М. Вплив творчості В. Стефаника на фор­мування   духовної  культури   студентів. - С. 159 ; Калинюк М. Формування почуття відповідальності у старшокласників при вивченні творчості В. Стефаника. - С. 163 ; Кіліченко О., Трофанова М. Проблеми освіти і школи очима В. Стефаника. - С. 165 ; Хрущ В. Творчість В. Стефаника і формування зага­льнолюдських   цінностей у майбутніх учителів. - С. 167 ; Хрущ О. Етнопсихологічні властивості української ду­ші в новелах В. Стефаника. - С. 169 ; Савчук І. Психологія дитячого характеру в новелах В. Стефаника. - С. 170 ; Проценко  І. Вірш у прозі „Амбіції" В. Стефаника (Матеріали для позакласного читання). - С. 173 ; Москаленко Ю. Психологічна проза В. Стефаника. - С. 176 ; Круль Л., Круль П. Народні звичаї та обряди у творчості В. Стефаника. - С. 179 ; Костів В., Максимович О. Проблеми життєдіяльності неповної сім'ї у творах В. С.  Стефаника. - С. 180 ; Школа В. Українська демонологія і творчість В. Стефаника. - С. 183 ; Качкан В. Слово до слова - як пелюстки квіту. - С. 184 ; Марчук Я. Неня. - С. 185 ; Марчук Я. Мачуха-верствачка. - С. 187 ; Марчук Я.  Сестра. - С. 188.

Сушевський Б. Проблема еміграції в новелах Василя Стефаника. Творчість другого періоду / Б. Сушевський // Українська мова та література. - 2001. - січ.

Табачин Л. Новели Василя Стефаника „Сини" і Ярослави Лагодинської  „Старе лихо": деякі аспекти характеротворення / Л. Табачин // Сівач духовності : зб. спогадів, ст. і матеріалів, присвяч. проф. В. Полєку. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 266-272.

Теплинський М. В. В. Стефаник і А. Чехов (спроба типологічного аналізу жанру) / М. В. Теплинський // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 1. - Івано-Франківськ, 1995. - С. 105-112.

Ткачук М. „Крізь призму чуття і серця": новела „Злодій" та деякі проблеми експресіонізму В. Стефаника / М. Ткачук // Слово і Час. - 1995. - № 7. - С. 27-31.

Ткачук М. Наративний світ новели „Злодій" Василя Стефаника крізь призму експресіоністської поетики / М. Ткачук // „Як много слово важить..." : наук. зб. на пошану проф. В. Качкана. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 309-326.

Ткачук М. Новела „Злодій" та деякі проблеми експресіонізму В. Стефаника / М. Ткачук // Другий Міжнародний конгрес україністів. - Л., 1993. - С. 151-157.

Токарик М. Новели Василя Стефаника як експресіоністичне відображення дійсності / М. Токарик // Дивослово. - 2008. - № 2. - С. 28-33 ; Дивослово. - 2003. - № 2. - С. 64-66.

Фіглевський В. „Любий доктор" Василя Стефаника / В. Фіглевський // Слово і Час. - 2000. - № 2. - С. 58-60.

Хмелюк М. Епоха і слово Василя Стефаника сьогодні : [про видання Краківські Українознавчі Зошити. Т. VII-VIII. Василь Стефаник і його епоха. 1998-1999. - Краків, 1998. - 394 с.] / М. Хмелюк // Перевал. - 2000. - № 4. - С. 218-219.

Хороб С. Слово-образ-форма: у пошуках художності (Літературознавчі статті і дослідження). - Івано-Франківськ : Плай, 2000. - 200 с.

        Із змісту: Апокаліптичні ремінісценції в новелістиці Василя Стефаника. - С. 58-67 ; Проза Василя Стефаника крізь призму драматургічних категорій. - С. 101-134. 

Хороб М. Стефаник-модерніст і українська мала проза 90-х рр. ХХ ст. / М. Хороб // Semper tiro : наук. зб. на пошану д-ра філол. наук, проф., акад. АН ВШ, засл. діяча науки і техніки України Володимира Качкана. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 111-126.  

Хороб С. Фольклорні та етнографічні елементи в інсценізаціях новел Василя Стефаника / С. Хороб // Етнос і культура. - 2003. - № 1. - С. 155-162.

Чередник Л. Мить просвітлення душі : [урок компарат. аналізу новел „Останній листок" О. Генрі та „Кленові листки" В. Стефаника] / Л. Чередник // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2001. - № 3. - С. 5-7.

Шевченко. Франко. Стефаник : Матеріали Міжнар. наук. конф. - Івано-Франківськ : Плай, 2002. - 498 с.

із змісту:

Сеник Л. Василь Стефаник: погляд крізь століття. - С. 249-255 ; Хороб С. Есхатологічний тип художнього мислення в новелістиці Василя Стефаника (Функціонування есхато­логічного напряму). - С. 256-265 ; Рудницький Л. Василь Стефаник в англомовному світі (до рецепції майстра української прози в Канаді й США). - С. 266-275 ; Ґрещук В. Лексика новел Василя Стефаника: кількісний аналіз. - С. 276-285 ; Поліщук Я. Краків як текст та естетична школа Василя Стефаника. - С. 286-295 ; Мафтин Н. Специфіка новелістичного мислення Василя Стефаника. - С. 297-306 ; Голомб Л. Міфологема шляху в творчій самосвідомості Василя Стефаника. - С. 307-316 ;  Микуш С. Поетика жанрової структури у творах Василя Стефаника. - С. 317-328 ; Московкіна І. Сміх у художньому світі „маленьких селянських трагедій" Василя Стефаника. - С. 329-339 ; Лесюк М. Василь Стефаник і українська літературна мова. - С. 340-355 ; Слоньовська О. Міфологія кольору у новелістиці Василя Стефаника. - С. 356-381 ; Гарасим Я. Етноестетика Василя Стефаника. - С. 382-387 ; Баран Я. Відтворення прагматичної функції фразео­логізмів у німецькому перекладі новели Василя Стефаника „Палій". - С. 388-394 ; Безхутрий Ю. Василь Стефаник і Микола Хвильовий: дві моделі світу. - С. 395-403 ; Качкан В. Василь Стефаник у проекції Богдана Лепкого (за епістолярієм). - С. 404-410 ; Хороб М. Василь Стефаник і Валентина Мастєрова: риси трагізму авторської свідомості. - С. 411-420 ; Барчук В. Образно-поняттєва модель світу в новелі Василя Стефаника „Діточа пригода". - С. 421-428 ; Погребенник В. Від антимілітаристського до національно-патріотичного пафосу. - С. 429-431 ; Піхманець Р. Художньо-психологічні механізми виникнення естетичної реакції в творах Василя Стефаника (на матеріалі „Новини"). - С. 432-448 ; Хоцянівська І., Осьмак Н. Філософія смерті - конфлікт доби  (типологічний аналіз новел В. Стефаника „Скін"  та Марка Черемшини „Дід"). - С. 449-455 ; Цівкач О., Томчак А. Психологія біхавіоризму і новелістика В. Стефаника (на матеріалі новели „Діточа пригода"). - С. 456-464 ; Мельничук Б. Василь Стефаник і Буковина. - С. 465-472 ; Хмелюк М. Василь Стефаник і Василь Касіян: діалог митців. - С. 473-480 ; Ободянська Л. Образ Стефаника у творчості Богдана  Бойка. - С. 481-485.

Шумило Н. Літературний феномен Василя Стефаника : [нац. варіант експресіонізму] / Н. Шумило // Українська література в загальноосвітній школі. - 2001. - № 3. - С. 34-42.

Яцків Н. Гі де Мопассан і Василь Стефаник: спільне та відмінне / Н. Яцків // Дивослово. - 1999. - № 10. - С. 7-9.

Яцків Н. Новаторські західноєвропейські літературні течії та напрями у творчій рецепції В. Стефаника / Н. Яцків // Обрії. - 1998. - № 2. - С. 51-55.

Яцків Н. Світоглядні засади поетики Василя Стефаника та західно-європейський модернізм / Н. Яцків // Обрії. - 1999. - № 1. - С. 92-96.

Яцків Н. Художньо-психологічний образ землі та селянина в інтерпретації Еміля Золя і Василя Стефаника : [спроба порівняльно-типолог. аналізу] / Н. Яцків // Всесвіт. - 1999. - № 9-10. - С. 182-185.

Оновлено 19-05-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка