Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Творчий доробок майстра словаОкремі видання

Вибрані твори. - К. : Держлітвидав, 1958. - 242 с.

Вибране. - Ужгород : Карпати, 1979. - 392 с.

Избранное. - М. : Худож. лит., 1971. - 223 с.

Камінний хрест. - К. : Дніпро, 1972. - 251 с.

Камінний хрест : новели. - Х. : Фоліо, 2006. - 255 с. - (Українська класика).

Катруся : вибрані тв. - К. : Веселка, 1971. - 102 с.

Кленові листки. - К. : Дніпро, 1978. - 215 с.

Кленові листки : новели / іл. М. С. Туровський. - К. : Дніпро, 1966. - 279 с.

Моє слово : новели. - Л. : Каменяр, 1971. - 96 с.

Моє слово : новели, оповід., автобіогр. та критич. матер., витяги з листів / упоряд., передм. та приміт. Л. С. Дем'янівська. - 2-е вид., доп. - К. : Веселка, 2000. - 319 с.

Моє слово : новели, оповід., автобіогр. та критич. матеріали, витяги з листів. - К. : Веселка, 2002. - 319 с. : іл.

Новеллы. - М. : Наука, 1983. - 288 с. - (Литературные памятники).

Новели. - Ужгород : Карпати, 1977. - 176 с.

Синя книжечка : новели. - Л. : Каменяр, 1969. - 61 с. - (На добрий вечір).

Твори. - К. : Дніпро, 1984. - 173 с.

Твори / вступ. ст., упоряд., приміт. Л. Дем'янівської ; іл. М. С. Туровський. - К. : Молодь, 1972. - 240 с.

Твори : [автобіогр. С. 5-13 ; післямова В. Лесина С. 403-424]. - К. : Дніпро, 1971. - 430 с.

Твори. - К. : Дніпро, 1964. - 550 с.

Публікації у збірниках та періодичних виданнях

Давнина. Вона  -  земля : новели // Ї. - 2004. - № 5 (35). - С. 209-222.

Дорога ; Моє слово ; Сини // Українське слово : хрестоматія укр. л-ри та літ. критики ХХ ст. Кн. 1. - К., 1994. - С. 196-204.

Камінний хрест ; Кленові листки ; Гріх ; Марія ; Діточа пригода // Українська мала проза ХХ століття : антологія / упоряд. В. Агеєва. - К., 2007. - С. 319-359.

Марія : новела // Дивослово. - 1998. - № 3. - С. 62-64.

Моє слово ; Діточа пригода ; Нитка // Живиця : хрестоматія укр. літ. ХХ ст. Кн. 1. - К., 1998. - С. 112-117.

Новина : [новела] // Українська дитяча література : хрестоматія. Ч. 1. - К., 1992. - С. 325-327.

Поль Верлен. Осіння пісня : [пер. з фр. В. Стефаника] // Тисячоліття : поет. пер. України-Русі. - К., 1995. - С. 365-366.

Серце : новела : присвята моїм друзям // Вітчизна. - 1991. - № 5. - С. 2-3.

Сини // Визвольний шлях. Кн. 2. - Лондон, 1992. - С. 158-162.

Сини ; Дорога // Дивосвіт „Веселки" : антол. л-ри для дітей та юнацтва. Т. 1 : Українська література. - К., 2004. - С. 447-452.

 

Оновлено 15-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка