Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Книги за редакцією та упорядкуванням В. А. Качкана
Арсенич П. Священичий рід Бурачинських. - Івано-Франківськ / за наук. ред. акад. Качкан В. А. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. - 192 с.

У книжці на основі архівних і літературних джерел, газетно-журнальних публікацій в Україні, діаспорі, родин­них спогадів Тита-Євгена, Богдана Денисовича та Олексан­дра Мирославича Бурачинських розповідається про славний священичий рід Бурачинських, представники якого у другій половині XIX - на початку XXI ст. значно проявили себе у культурно-громадському, науковому і політичному житті українського суспільства в Європі (Україна, Польща, Руму­нія) і в Америці (СІЛА, Канада).Василевич С. Основи економічної теорії : (проблеми національного відродження економічної науки) / відп. за вип. акад. АН ВШ Качкан В. А. - Коломия : Вік, 2000. - 111 с.

На основі зібраних уривків із наукових праць, статей І. Я. Франка та С. М. Злупка розкри­ваються питання сутності процесу національно-культурного відродження економічної науки, причини його відставання, господарсько-практичне значення вивчення історії народного господарства та історії економічної думки в Україні, питання необхід­ності економічної освіти для української молоді.

Акцентується увага також і на висвітленні соціально-економічних поглядів та аналізі економічних концепцій В. Каразина, І. Вернадського, І. Франка, М. Бунге, Д. Піхно, О. Білімовича, Р., М. Туган-Барановського та ін.

 


Виноградник Т. Великої правди учитель / за ред. акад. Качкан В. А. - Снятин : Прут Принт, 2004. - 128 с.

Це видання автор присвячує 115-й річниці від дня народження народного учителя, талановитого пись­менника з Покуття, сучасника і сподвижника Васи­ля Стефаника, просвітянина, борця за незалежну Ук­раїну, політв'язня Івана Федоровича Федорака (літературний псевдонім - Іван Садовий).Геник М. А. Політологія : метод. посіб. для студентів вищих мед. навч. закладів / М. А. Геник, І. М. Паньків / за ред. д-ра філол. наук, проф., акад.  АН ВШ Качкан В. А. - Івано-Франківськ : Вид-во Івано-Франків. держ. мед. акад. - 2005. - 160 с.

Навчально-методичний посібник містить програму, основні теоретичні положення семінарських занять. Запропоновано також матеріал для самостійного вивчення.Кузенко О. Богдан Заклинський - педагог і просвітянин / за наук. ред. Качкан В. А. - Коломия : Вік, 2000. - 140 с.

У монографії висвітлено життєвий і творчий шлях видатного українського педагога, просвітницького діяча поч. XX ст. Богдана Заклинського. На основі численних творів здійснено аналіз його педагогічної спадщини, розкрито суть дидактичних й освітянських концепцій.Лагетко В. В. Хрестоматія з національного питання. (За твором  В. Винниченка „Відроження нації") : навч. посіб. / за ред. д-ра філол. наук, акад.  АН ВШ Качкан В. А. - К., 2002. - 56 с.

Праця В. Винниченка „Відродження нації" є логічним доповненням до курсів „Політології" та „Історії України". Цей твір є неспростованим доведенням української ідеї про самобутність українського народу, а отже, його права на самостійну незалежну державу на своїй етнічній території.Павлик М. І. Проза. Публіцистика. Листування (з маловідомої спадщини) / упоряд. Качкан В. А. - Л. : Світ, 1995. - 156 с.

До книги видатного суспільно-культурного і громадського діяча, поета, прозаїка, публіциста, критика, перекладача, історика, фольклориста й етнографа - друга й соратника І. Франка увійшли досі маловідомі для читача та невідомі твори, а також ті, що друкувалися у прижиттєвій періодиці, і, най­головніше, праці, що й понині зостаються у рукописах (архівні сховища Льво­ва і Києва). Вміщено листування М. Павлика з відомими суспільно-громад­ськими та культурно-освітніми діячами України.Сініцина А. Історико-філософські ідеї українського романтизму (Пантелеймон Куліш, Микола Костомарів) : моногр. / за ред. д-ра філол. наук, проф., акад.  АН ВШ Качкан В. А. - Л., 2002. - 160 с.

На значному історико-архівному, літературному матеріалі простежено витоки філософських ідей українського романтизму, обгрунтовано теоретичні й історико-національні основи україноцентризму літераторів і вчених П. Куліша та М. Костомаріва.Сініцина А. В. Релігієзнавство : навч.-метод. посіб. / за ред. д-ра філол. наук, проф., акад.  АН ВШ Качкан В. А. - К., 2003. - 84 с.

Навчально-методичний посібник містить програму, основні теоретичні положення семінарських занять. Запропоновано також матеріал для самостійного вивчення, залучено різноманітні першоджерела в контексті релігійної тематики.Сташків Б. Мистецтво та естетика в праукраїнській культурі / за ред. акад.  АН ВШ, д-ра філол. наук, проф. Качкан В. А. - Івано-Франкіськ 6 Нова Зоря, 2002. - 144 с.

У монографії висвітлюється взаємозв'язок художньо-естетичної творчості та етногенезу праукраїнського народу з доби палеоліту до Київської Русі. Вперше в науковій літературі дано системний аналіз зародження та розвитку художньо-естетичної діяльності, утвердження традиції в цій сфері життя.

Зроблено спробу розкриття взаємозв'язку у розвитку художньо-естетичноп начала в етнічному житті народів, які проживали на території Україні з доби палеоліту до початку становлення давньоруської народності.

 

Чапуга  С. М. Історія державностей в Україні. Вступ до курсу : навч. посіб / за ред. д-ра філол. наук, проф., акад.  АН ВШ Качкан В. А. - К., 2002. - 124 с.

У посібнику на основі новітньої української і зарубіжної історіо­графії та власних наукових досліджень розглядаються основні теоретичні засади становлення, розвитку і функціонування близько 100 держав­ностей в Україні, аналізуються кожна зокрема.Чапуга  С. М. Історія України (проблеми державності) : метод. посіб. / за ред. акад.  АН ВШ Качкан В. А. - К., 1999. - 17 с.

У посібнику на основі новітньої історіографії у тезисній формі подано фактичний матеріал до усіх тем семінарських занять з історії українських державностей від найдавніших часів до сучасності. По-новому класифікуються державності, які існували на українських землях 

 

Оновлено 25-05-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка