Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Дослідник національних засад духовностіПомітним явищем у культурному, мистецькому й освітньому житті стала нещодавно видана книжка Володимира Качкана Іван Хланта: бібліографічний покажчик. - Ужгород: ВАТ „Патент", 2008. -  458 с.; іл.

Автор книжки розкриває суспільно важливий багатогранний творчий доробок Івана Хланти - знаного не лише в Україні, а й за її межами фольклориста, мистецтвознавця, бібліографа і педагога. І. Хланта працював вчителем, директором школи, викладачем Ужгородського університету. З 2001 р. завідує науково-культурологічною лабораторією Закарпатського обласного центру народної творчості.....

Важливо, що Іван Хланта зробив значний внесок в упорядкування та видання фундаментальних праць фольклористів минулого: Панаса Мирного та Івана Білика, О. Кольберга, В. Гнатюка, П. Чубинського та ін. Володимир Качкан має рацію, коли пише, що І. Хланта - гідний „спадкоємець і провідник ідей духовних цінностей нашого народу, значущості й славетності вікових національ­них спадків".

Часто виїжджаючи у творчі експедиції, зустрічаючись із мешканцями віддалених гірських районів, дослідник виявляє нові імена творців народної культури, яскравих носіїв української ментальності, самобут­нього національного духу, які засобами на­родних мистецтв збагачують скарби духов­ності рідного народу. І. Хланта виявив на За­карпатті таких талановитих майстрів-казкарів, коломийкарів, як Юрій Баняс (с. Боронява Хустського району), Дмитро Юрик (с. Вучкове Міжгірського району), Петро Куртанич (смт. Великй Березин).

І. Хланта уклав „Програму з літературно­го краєзнавства для шкіл Закарпаття: 10-11 класи", хрестоматію „Сині хвилі гір" для учнів старших класів і студентів ВНЗ, до якої увійшли найкращі твори письменників Закарпаття XX ст. Він бере активну участь у всеукраїнських і міжнародних наукових кон­ференціях, „круглих столах", симпозіумах, семінарах з проблем фольклору, мистец­твознавства, освіти.

Підкреслимо ще одну важливу особливість багатогранної творчості І. Хланти. Його друковані праці, культурологічна і громадська діяльність концентрують високі наукові й мистецькі здобутки. Просвітницьку роботу, участь у багатьох освітньо-виховних заходах він спрямовує на те, щоб учнівська і студентська молодь оволоділа науковими і мистець­кими цінностями. Збагачений народною мудрістю, І. Хланта пізнав закономірність: молодь отримує високу освіту і виховання тоді, коли наука і мистецтво глибоко вивчаються і гармонійно поєднуються в процесі навчання як рівноправні чинники, „крила", завдяки яким можна досягати моральних чеснот, вершин духовності.

Книжка допомагає широким колам   і читачів глибше осмислити закони кра­си, постійно пізнавати джерела народної моралі, національної духовності. Вона сприяє пробудженню і формуванню в учнів і студентів патріотизму, національної свідомості, українського національного характеру, високої громадянськості.

Книжка містить відгуки відомих діячів ук­раїнської культури і науки М. Жулинського, М. Кагарлицького, М. Дмитренка, лауреата Національної премії України ім. Тараса Шев­ченка П. Скунця про плідність багатогранного таланту І. Хланти.

Аналізуючи книжку, доходимо висновку, що рідна мова, фольклор, народні мистецтва, віддзеркалені в них національна символіка, родинні цінності, історія отчого краю - першоджерела Любові, Добра, Гідності, Совісті, Патріотизму та інших моральних чеснот, а також першооснови навчання, виховання і розвитку підростаючих поколінь, основні засоби народної педагогіки, фундамент національної культури і духовності. Педагогічна наука, національна система освіти і виховання має все зробити для того, щоб на кожному етапі навчання та виховання дітей українська мова, фольклор, мистецтво, культура, історія нашого народу стали провідними засобами формування духовності поколінь.

Юрій РУДЕНКО

// Слово Просвіти. - 2008. - 18-24 груд. (№ 51).

 

Оновлено 03-02-2023
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка