Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

На полі культуриВолодимир Качкан - автор численних монографічних праць із українознавства. Тут і студії про маловідомих або забутих діячів літератури, етнографи, і портре­ти „творців краси", діячів науки, освіти, культури загалом. Пол­тавцям, можливо, краще, ніж ін­шим, відома праця вченого „Жива глина: мандрівка в минуле та сьогоднішнє Опішного" (1994), назва якої сама за себе говорить.

Але на перше місце слід по­ставити грандіозний задум багатокнижжя - українознавчий мо­нографічний серіал, який корот­ко можна охарактеризувати як „українське народознавство в іменах". Яких зусиль вимагає по­шукова праця маловідомих (а частіше - невідомих) матеріалів про життєтворчу діяльність забу­тих постатей літератури, науки, культури, знає лише автор. Коли знайомишся з цими виданнями, то вражає, щонайперше, факто­логічна база, на основі якої писа­лися книги. Автор використав до­сі невідомі листи й щоденники, автографи творів, архівні доку­менти біографічного плану, спогади, українські та зарубіжні ви­дання, унікальні фотографії.

Щойно вийшла 6 - 7 книга згаданого серіалу: В. Качкан „Хай святиться ім'я твоє: Історія укра­їнської літератури і культури в персоналіях (XIX-XX ст.)". Обсяг її - понад 700 сторінок великого розміру. До книги ввійшли поста­ті українських письменників, уче­них, культурологів, публіцистів, редакторів і видавців. Це - Бог­дан Лепкий, Катря Гриневичева, Марія Крушельницька, Степан Чарнецький та ін. Досі, тобто до часу незалежної України, говори­ти про цих діячів не було можли­вості. Тепер про них говорять до­кументи, архівні джерела, давня газетно-журнальна періодика, великі, досі не використовувані пласти листування. Усе це подано укладачем і автором із винятково науковим підходом, із поглибле­ним коментарем. А ще ж - понад сто світлин, видрукуваних на пер­шокласному папері. Всі ці матеріали дають можливість зацікавле­ному читачеві осмислити життя і творчість маловідомих діячів літе­ратури, культури XIX-XX ст. Книга поділена на чотири розділи, пер­ший із яких присвячений Б. Лепкому і має назву „У натужному ле­ті до „Журавлів".

Як наукове видання, книга має примітки й коментарі, для зручності користування - імен­ний покажчик. У ньому немало імен полтавських діячів. За алфа­вітом, це - М. Бутович, М. Гаврилко, М. Гоголь, М. Драгоманов, А. Жук, М. Зеров, О. Кониський, В. Королів-Старий, І. Котлярев­ський, М. Лисенко, М. Номис, Г. Нудьга, О. Пчілка, Рудченки, Старицькі, П. Чубинський та ін. Цей список свідчить про давній духовний зв'язок обох частин України - Задніпрянської та Наддніпрянської.

Книга завершується не менш цікавою автобіографічною заміткою В.  Качкана „Мої пороги та узвишшя". Ще в юнацькі роки автор усвідомив, що має „усі зусилля й знання покласти на поле рідної культури та літератури, їх історії через повернення заборонених, поскрибованих та забутих постатей". Це „призначення" він успішно реалізував у процесі багаторічної невтомної праці. А ще ж не вечір... Автобіографічні  нотатки В. Качкана не лише цікаві, корисні, а й повчальні для молодої людини, яка свідомо обирає свій шлях у науку й письменство.

П. РОТАЧ

// Слово Просвіти. - 2004. - 26 серп. ; Вечірня Полтава. - 2004. - № 31 (29 лип.). - С. 6.

Оновлено 03-02-2023
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка