Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Нові книги Володимира КачканаІм'я  Володимира Качкана відо­ме в Україні та світі. Це потуж­ний багатогранний, винахідли­вий талант: письменник (поет, прозаїк), науковець (фолькло­рист, літературознавець, пресознавець), журналіст, педагог... Доктор філологічних наук, про­фесор, академік Академії вищої школи. Автор майже сімдесяти книг, з них - видатна праця в де­сяти фундаментальних томах „Хай святиться ім'я  твоє", явле­на світові в останнє десятиліття.

Нещодавно опубліковано нові книги Володимира Качкана: „Хлопці, як соколи...": Літера­турно-документальний нарис. - Дрогобич: „Коло", 2008. - 148 с. та „Іван Хланта: Біобібліографічний покажчик". - Ужгород: Па­тент, 2008. - 458 с.

У вступному „Слові до чита­ча" мистецький керівник гурту „Соколи", народний артист Ук­раїни Михайло Мацялко відзна­чає: „Слава про „Соколів" проко­тилася містами і селами Вкраїни, пересікла океан, зігріла серце кожного українського патріота. Але з часом стираються у пам'яті деталі артистичного марафону, змінюється репертуар, дехто, на превеликий жаль, довічно поли­шив соколине гніздо... Тому фо­тоальбом, який Ти, дорогий Чита­чу, тримаєш у руках, є не тільки плодом довготривалої творчої праці давніх друзів „Соколів" - відомого фотохудожника Ігоря Фецяка та знаного літератора, публіциста й науковця Володи­мира Качкана. Ця книга - своєрідний звіт мільйонам шануваль­ників таланту „Соколів" у нашій країні і за кордоном сущих, запо­віт берегти і „як парость вино­градної лози плекати" рідну мо­ву, щиру українську пісню".

Це справді унікальне видання про знаменитий гурт, про творчі долі українських талантів: Івана та Михайла Мацялків, Марійку Шалайкевич. Володимирові Качкану вдалося натхненно розпові­сти про крила пісень, що підно­сять людину від глибини любля­чого серця до небес духовності й краси.

У біобібліографічному покаж­чику станом на 3 березня 2008 р. подано окремі видання та рецен­зії на них, фольклористичні, лі­тературознавчі, мистецтвознавчі статті, опубліковані у періодиці, тематичних збірниках, та літера­тура про життя і творчість заслу­женого діяча мистецтв України, доктора мистецтвознавства, кан­дидата філологічних наук Івана Васильовича Хланти, який понад п'ятдесят літ активно працює в ім'я  України. Відомі його казкознавчі дослідження, записи фоль­клору, книги про письменників Закарпаття. Мені відрадно, що Іван Хланта побував у моєму рід­ному селі Зяткцівцях, вшанував пам'ять видатних земляків Гната Танцюри та Явдохи Зуїхи. При­ємно, що мені вдалося своєрідно віддячити закарпатському добродієві Івану - побувати в його рід­ному селі Копашнево, виступити перед учителями та учнями, по­бувати в шкільному музеї Книги. Нові книги Володимира Кач­кана закликають до пошануван­ня талантів за життя.

Микола ДМИТРЕНКО

// Народознавство. - 2009. - лют. 

 

Оновлено 03-02-2023
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка