Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Ціхи до біографіїКачкан Володимир Атаназійович (псевдоніми й криптоніми: В. Павлів­ський; Павелчанин В.; В. Грайворон; Рибнянський В.; Вол. Кач.; В. К.) народився 12 серпня 1940 р. у с. Рибно Тисменицького району на Івано-Фран­ків­щині. Прозаїк, поет, фольклорист, історик і теоретик української літератури та етнокультури, пресознавець, педагог, громадсько-політичний діяч.

Навчався у Рибненській початковій, Павелчівській семирічній та середній школі № 11 м. Івано-Франківська; здобув спеціальність слюсаря у  тех­нічному училищі № 2, а відтак, відслуживши три роки в армії, - професії філолога-викладача української мови та літератури (1967), журналіста (1974). Працював кореспондентом, редактором, старшим редактором в обласному телерадіокомітеті, викладав літературу, фольклористику, журналісти­ко­знавство у Києві, де проживав з 1972 до 1995 року.

Ставши на наукову дорогу, 1974 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: „Михайло Павлик і уснопоетична народна творчість", а 1988 р. - докторську дисертацію на тему: „Проблеми традицій і новаторства в публі­цистиці". З 1990 р. - професор, з 1993 р. - академік АН Вищої школи України. 1990 р. здобув звання першого лауреата Республіканської премії в галузі публіцистики за розробку в періодичній пресі питань українського народознавства; 1995 р. став лауреатом академічної нагороди імені Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки; 1999 р. здобув звання лауреата обласної премії ім. Василя Стефаника; 2000 р. - звання лауреата міської премії ім. Івана Франка; 2003р. - звання лауреата Міжнародної премії ім. Братів Лепких; нагороджений Міжнародною премією ім. Воляників-Швабінських (США, 2002); 2001р. - визнаний людиною десятиліття; 2002 р. нагороджений медаллю Всеукраїнського товариства української мови „Просвіта" ім. Тараса Шевченка - „Будівничий України", орденом Архистратига Михаїла Української Православної Церкви Київського Патріархату. 2006 р. присвоєно почесне звання „Заслужений діяч науки і техніки України"; Американський Біографічний Інститут оголосив обрання академіка Володимира Качкана „Людиною року", що репрезентує Україну за 2009 р.; 2010 р. став лауреатом Всеукраїнської премії ім. Івана Огієнка (в галузі науки).

Автор більше сімдесяти книжкових видань: монографій, художніх і докумен­тальних новел, оповідань, есеїв, повістей, романів, поезій, більше двох тисяч публікацій у журнально-газетній періодиці в Україні, інших країнах.

Упорядкував кілька фольклорних збірок народних пісень (у записках М. Павлика, О. Маковея), тематичних збірників, антологій з української літератури, зокрема про творчість М. Павлика. Випустив у світ книгу „Журавлі повертаються...: З епістолярної спадщини Богдана Лепкого" / передмова, упорядкування і текстологічна редакція листів, примітки й коментарі, покажчики та підготовка ілюстративного матеріалу. - Львів, 2001. - 920 с.; іл.

З вересня 1995 р. Володимир Качкан живе і працює в Івано-Франківську, завідує кафедрою українознавства національного медичного університету. Веде науково-просвітницьку  роботу: є членом ради обласного об'єднання української мови ім. Тараса Шевченка „Просвіта"; правління обласної організації Конгресу української інтелігенції; редколегій журналів „Українознавець", „Українознавство", „Галичина", „Обрії", „Перевал", „Літопис Бойківщини" (США - Україна), низки серійних видань енциклопедичного характеру, зокрема, „Українська журналістика в іменах", Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій у Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка; 2006 р. - обраний депутатом Івано-Франківської обласної Ради V демократичного скликання.

Коло наукових інтересів В. А. Качкана - історія і теорія української літератури; фольклористика; історичне й літературне краєзнавство; культурологія; пресологія. Він один з утверджувачів в українознавстві напряму персоналізації галузей науки. Основними на цій ділянці є монографічні дослідження: „Роман Федорів: літературно-критичний нарис" (К. : Рад. письменник, 1983. - 150 с.), „Михайло Павлик: літературно-критичний нарис" (К. : Дніпро, 1986. - 175 с.), „...І воскресне ім'я твоє: народознавчі студії про забутих" (К., 1993. - 128 с.), „У творчій майстерні визначних етнологів" (К. : Київ. ун-т, 1993. - 86 с.), „Хай святиться ім'я твоє: галицькі просвітницькі діячі, письменники, вчені - вихідці із священичих родин" (Чернівці : Прут, 1994. - Т. 1. - 196 с., іл.), „Українське народознавство в іменах. У 2 ч." (К. : Либідь, 1994. - Ч. 1. -  336 с. ; 1995. - Ч. 2. - 288 с.), „Українська журналістика в іменах: історичний досвід, майстерність. У 2 ч." (К. : Варта, 1995. - Ч. 1. - 40 с. ; Ч. 2. - 53 с.), „Хай святиться ім'я твоє: студії з історії української літератури ХІХ-ХХ ст." (Коломия : Вік, 1996. - Т. 2. - 307 с., іл.), „Хай святиться ім'я твоє: українознавство та пресологія (ХІХ - перша половина ХХ  ст.)" (Львів : Фенікс, 1998. - Т. 3. - 368 с., іл.), „Хай святиться ім'я твоє: історія української літератури і культури в персоналіях (ХІХ - перша половина ХХ ст.)" (Івано-Франківськ : Сіверсія, 2000. - Т. 4. - 368 с., іл.), „Хай святиться ім'я  твоє: історія української літератури і культури в персоналіях (ХІХ - ХХ ст.)" (Львів, 2002. - Т. 5. - 472 с.; іл.), „Хай святиться ім'я твоє: історія української літератури і культури в персоналіях (ХІХ - ХХ ст.)" (Львів, 2004. - Т. 6-7. - 720 с.; іл.), „Нариси історії української культури в персоналіях (ХІХ-ХХ ст.)" (Коломия : Вік, 2005. - 416 с.), „Хай святиться ім'я твоє: історія української літератури і культури в персоналіях (ХVІІІ - ХХІ ст.) : антологія одного листа" (Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. - Т. 8. - 540 с., Т. 9. - 536 с.), „Хай святиться ім'я твоє: історія української літератури і культури в персоналіях (ХІХ - ХХІ ст.)" (Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2007. - Т. 10. - 624 с.). „Віщі знаки думки, серця і руки : Антологія українського автографа" / за заг. ред. д-ра іст. наук, проф., члена-кор. НАН України М. Романюка. - Львів ; Івано-Франківськ ; Коломия : Вік, 2010. - 765 с. ; іл.

Основні праці висувалися на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2001 р.

Про життєвий і творчий шлях вченого і письменника писали Євген Баран, Михайло Вів­­­чарик, Олег Гринів, Роман Гром'як, Микола Дмитренко, Федір Зубанич, Ігор Кравченко, Ва­силь Лизанчук, Микола Мушинка, Михайло Пазяк, Анатолій Погрібний, Володимир Полєк, Олександр Рисак, Василь Скуратівський, Ольга Слоньовська, Іван Хланта, Роман Федорів, Михайло Шалата, Во­лодимир Шкляр, Наталія Шумада та ін. (див.: Полєк В. Володимир Качкан : біб­ліографічний покажчик творів. - Івано-Франківськ, 1990. - 62 с. ; Володимир Качкан - вчений, письменник, педагог : бібліографічний покажчик / укладач М. М. Романюк. - Львів, 2000. - 112 с. ; Володимир Качкан. Біобібліографічний покажчик / НАН України ; ЛНБ ім. В. Стефаника ; НДЦ періодики ; укладач і автор передмови М. М. Романюк. - Львів, 2005. - 204 с.).

Окремі художні твори перекладено польською, німецькою, чеською, болгарською, словацькою та англійською мовами.

Оновлено 19-05-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка