Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Із творчого доробку майстраПавличко Д. Вогнище : поезії / Дмитро Павличко. - К. : Рад. письм., 1979. - 75 с.

Збірка складається з поезій, присвячених темі боротьби за мир, за людське щастя. Поет гостро засуджує людиноненависницьку політику.

Твори „Вогнища" привертають увагу розмаїтістю жанрів, багатством художніх засобів, глибиною думки й почуття.

Павличко Д. Задивлений в будущину : поезії про Івана Франка / Дмитро Павличко. - Дрогобич : Коло, 2005. - 80 с.

Видатний український поет і державний діяч, лауреат Шевченківської премії, Герой України Дмитро Павличко одним із найбільших своїх вчителів у житті і творчості називає Івана Франка. Присвятив Іванові Франкові десятки поезій, статей, публіцистичних виступів. Поезії в основному увійшли до тематичної збірки „Задивлений в будущину" (1986), упорядкованої автором. Вдруге під таким заголовком вони (за незначними винятками) видані як цикл у „Творах" Д. Павличка в трьох томах (1989. - Т. 2), втретє (цього разу зі значними винятками й доповненнями) - у поетовій збірці „Засвідчую життя" (2000).

Павличко Д. За нас : поезії / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2004. – 59 с.

Це – вже одна з характеристичних прикмет Павличкової поезії – виразний політичний пейзаж епохи. Павличка просто важко й уявити без розлуння в його чеченської війни. А наше уявлення про неї, наш емоційний регістр сприйняття тих подій значною мірою сформовано ось цими Павличковими віршами, що звучать як поетичні листи про невмирущий імператив свободи на землі.

Павличко Д. Засвідчую життя : поезії / Дмитро Павличко. – Л. : Світло й Тінь, 2000. – 144 с.

У книжці „Засвідчую життя” – два розділи: в одному – нові поезії Д. Павличка, в другому – вірші, присвячені І. Франкові, свого часу видані під заголовком „Задивлені в будущину”.

В нових творах поета є різні речі, – від закличних декларацій до гумору, але найцікавіше тут – портрети видатних людей, а також сповідь автора у циклі „Я винен”.

Павличко Д. Золоте ябко : поезії / Дмитро Павличко. – К. : Основи, 1998. – 207 с.

„Золоте ябко” – підсумкова книжка інтимної і водночас філософської лірики Дмитра Павличка. Перші його твори на любовну тематику, датовані 1953 роком, опубліковані поруч з речами, написаними 1998 року. Чи не вперше в українській літературі автор малює сцени найпотаємніших взаємин між чоловіком і жінкою, що раніше в нас вважалися забороненими. Деякі з уміщених тут віршів завдяки музиці О. Білаша стали піснями.

Павличко Д. Избранное : стихотворения и поэмы : пер. с укр. – М. : Худож. лит., 1989. – 559 с.

Динамічним, морально цілісним постає ліричний герой відомого українського поета, лауреата Шевченківської премії Дмитра Павличка.

До „Вибраного” ввійшли кращі вірші із збірок „Любов і ненависть”, „Два кольори”, „Таємниця твого обличчя” та ін.

Поезія Д. Павличка різниться дивовижною свіжістю бачення світу, неповторністю образів та асоціацій.

Павличко Д. Магістралі слова : літературно-критичні ст. / Дмитро Павличко. – К. : Рад. письм., 1977. – 311 с.

Книгу складають критичні й літературознавчі статті поета. Автор розглядає творчість класиків української літератури І. Франка, Лесі Українки, О. Кобилянської, В. Стефаника, а також М. Рильського, О. Довженка, А. Малишка, В. Сосюри, О. Гончара, Б. Олійника та ін.

До збірки ввійшли також літературні портрети зарубіжних письменників, зокрема А. Сент-Екзюпері, Х. Марті.

Павличко Д. Над глибинами : літературно-критичні ст. і виступи / Дмитро Павличко. – К. : Рад. письм., 1983. – 423 с.

Збірник статей та есе складають літературні портрети та роздуми над окремими творами видатних майстрів вітчизняної та зарубіжної літератур: І. Франка, П. Тичини, М. Бажана, О. Гончара, Ірини Вільде. О. Блока, Мустая Каріма, Н. Вапцарова, Я. Івашкевича та ін.

Ряд статей присвячено взаємодії між літературами різних народів; перекладу української поезії, зокрема творів Т. Шевченка російською мовою; пісенної творчості українських поетів.

Павличко Д. Наперсток : поезії / Дмитро Павличко. – К. : Основи, 2002. – 126 с.

„Наперсток” – збірка переважно філософських поезій, де найпростіші явища і речі набувають багатозначності. Це – вільні вірші, часом зовсім оголені думки без жодних зовнішніх прикрас. Тут нема декламаторського стилю, нема зайвих рядків і слів, притаманних поезії класичних форм.

Провідний мотив книжки фіксує увагу читача на проминальності людського життя, але поруч виступає ідея тривкості основних людських почувань, серед яких найважливіше – любов до правди, до батьківщини, до життя.

Частина книжки написана у Варшаві, де автор працював на посаді посла України, що наклало відбиток на віршах.

Павличко Д. Не зрадь! : поезії / Дмитро Павличко. – К. : Основи, 2005. – 110 с.

„Не зрадь!” – збірка поезій, написаних напередодні, під час та після політичних подій 2004 року в Україні. Деякі з них випередили час і стали пророчими. Усвідомлюючи всю важливість пережитого українським суспільством, автор застерігає нових лідерів від зради народові – волею, стійкістю та силою якого було здобуто перемогу. За цією перемогою – духовна спадщина сотень тисяч українців минулих поколінь, потужний струмінь якої допоміг вистояти. Це дає моральну підставу возвести політичні події тієї суворої зими до рангу релігійних свят українського народу.

Павличко Д. Ностальгія : поезії / Дмитро Павличко. – К. : Основи, 1998. – 222с.

„Ностальгія” Дмитра Павличка – це образ України в час її становлення як самостійної держави. Твори на історичну тематику підпорядковані ідеї єднання українських політичних сил. Книжка є болісним відгуком на вождізм та отаманство, що губили і гублять сьогодні Україну.

Павличко Д. Пальмова віть : поезії / Дмитро Павличко. – К. : Держлітвидав УРСР, 1962. – 111 с.

Збірка є відгуком поета на політичні події Куби епохи Ф. Кастро.

Павличко Д. Пелюстки і леза : вибр. поезії / Дмитро Павличко. – К. : Дніпро, 1964. – 347 с.

До книги увійшли вибрані твори поета, провідними мотивами яких є возвеличення людини, відданої своїй землі, батьківщині.

У збірці кілька розділів, але вони умовні, бо вся вона – вогонь поетової душі, що спопеляє ворогів і зігріває друзів.

Павличко Д. Погоня : поезії / Дмитро Павличко. – К. : Атлант ЮЕмСі, 2006. – 110 с.

„Погоня”, як і збірка „Не зрадь!”, складається з творів, написаних напередодні, під час та після політичних подій 2004 року в Україні.

Павличко Д. Правда кличе : поезії / Дмитро Павличко. – К. : Веселка, 1995. – 318 с.

У творах, які складають збірку, автор глибоко переймається визначними подіями, конфліктами епох і, володіючи вмінням співвідносити їх з історичним досвідом нашого народу, ніби запрошує читача до філософського осмислення вічних тем: добра і зла, любові й ненависті, життя і смерті, праці, творчості, сенсу буття. Інтимна і політична лірика – два крила його таланту.

Павличко Д. Сонети / Дмитро Павличко. – К. : Молодь, 1978. – 368 с.

Дмитра Павличка читачі давно знають як майстра сонета. Його творам властиві і висока громадянська напруга, і найінтимніші почування людської душі. Образне слово світиться ясністю думки.

До цієї збірки увійшли оригінальні сонети і переклади.

Павличко Д. Сонети ; Світовий сонет : Шекспір, Бодлер, Гвєздослав, Янка Купала / Дмитро Павличко. – К. : Генеза, 2004. – 535 с.

Видання сонет арію видатного українського поета складається з оригінальних та перекладних творів цього жанру. Поет розглядає свою сонетну творчість як пошук людської істинності. Авторська частина книжки порівняно з попередніми виданнями значно розширена; перекладна – це антологія „Світовий сонет”, де окремо подано повний сонетний доробок В. Шекспір, Гвєздослав та Янки Купали і переважну більшість сонетів Ш. Бодлера. В цілому сонетарій Д. Павличка – унікальне явище української літератури, в якому в невмирущій поетичній формі постає вічність людського духу.

Павличко Д. Спіраль : поезії / Дмитро Павличко. – К. : Рад. письм., 1984. – 110 с.

Головний мотив „Спіралі” – вірність рідній землі; крізь усі розділи збірки проходить образ матері. Особливість даної книжки поезій, створеної на основі вражень від поїздок до Афганістану та Парижу, - в пристрасному ствердженні  моральних принципів.

Дмитро Павличко: Поетичний вступ до поеми Івана Франка "Мойсей"
Оновлено 15-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка