Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Європейські інтеграційні процеси Дайнен Д. Дедалі міцніший Союз. Курс європейської інтеграції / Д. Дайнен ; з англ. пер. М. Марченко. – К. : К.І.С., 2006. – 692 с.

Книга містить детальну інформацію про інтеграційні процеси Європейського Союзу і конституційний договір. Ретельно вивчені нові політики та інституційні зміни, зокрема динаміка процесу ухвалювання рішень в ЄС  і участь в ньому Ради, Комісії та Парламенту.

  Державне управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції / Нац. центр з питань євро атлант. інтеграції ; за заг. ред. В. П. Горбуліна. – К. : Євроатлантикінформ, 2006. – 200 с.

Запропоноване видання висвітлює найважливіші проблеми організаційно-правових механізмів державного управління, інформаційного забезпечення процесами європейської та євроатлантичної інтеграції. Проаналізовано досвід європейських країн у здійсненні державного управління інтеграційними процесами.

 Джерела інформації про європейську інтеграцію : матеріали тренінгу і журналіст. майстерні / ГО “Європ. діалог”. – Л. : [б. в.], 2006. – 87 с.

Видання містить статті та есеї про питання та проблеми євроінтеграційних процесів України. Збірник видано в рамках проекту „Джерела інформації про європейську інтеграцію: тренінг для журналістів Львівщини та Луганщини”.

  Європейська інтеграція / уклад. М. Яхтенфукс, Б. Колєр-Кох ; пер. з нім. М. Яковлєва. – К. : Києво-Могилянська акад., 2007. – 394 с.

Збірник праць пропонує широкий і ґрунтовний огляд інститутів політичних сфер та проблемних питань європейської інтеграції. Вміщено доповіді зорієнтовані на провідне питання: як у цій динамічній багаторівневій системі можна демократично і водночас ефективно здійснювати урядування.

 Європейська і євроатлантична інтеграція крізь призму якості життя : тези доп. та виступів  учасн. публік. заходів / Центр прав людини „Древо життя”. — Х. : Райдер, 2006.— 96 с.

Вашій увазі пропонується збірка тез виступів та доповідей учасників круглих столів „Україна на євроінтеграційному шляху: як підвищити якість освіти”, „Якість життя: чи є альтернатива європейській та євроатлантичній інтеграції”, „Людина, її права та свободи в контексті євро інтеграції”, проведених Центром прав людини „Древо життя” (Харків) в рамках проекту ”Європейська та євроатлантична інтеграція крізь призму якості життя” за фінансової підтримки Міжнародного фонду „Відродження”.
 Калитчак Р. Г. Регіоналізм у європейських інтеграційних процесах / Р. Г. Калитчак. — К. : Знання, 2007. — 303 с.

Проаналізовано особливості трактування поняття "регіон", розкрито сутність регіоналізму засобами політичної науки, систематизовано і класифіковано концептуально-теоретичні підходи та практичні політичні форми реалізації регіоналізму. Визначено теоретичні засади європейського регіоналізму і детально розглянуто його інституційний вимір. Проаналізовано розвиток регіоналізму на тлі європейських інтеграційних процесів на прикладі Італійської Республіки.
 Копійка В. Європейський Союз: заснування і етапи становлення / В. Копійка, Т. Шинкаренко. – К. :  Ін Юре, 2001. – 444 с.

Видання присвячено історії та аналізу сучасного стану європейської інтеграції. Структура книги побудована згідно з основними етапами розвитку європейської інтеграції. Подано послідовну характеристику основних етапів становлення комунітарного економічного, валютно-фінансового, політико-правового і соціального простору. Належна увага приділена проблематиці входження України до Європейського Союзу.

  Політика європейської інтеграції / під ред. В. Г. Воронкової. – К. : Професіонал, 2007. – 509 с.

Видання присвячено аналізу концептуальної парадигми політики європейської інтеграції, зокрема політичних, соціальних, культурних чинників євроінтеграції, ролі громадської думки у процесах євроінтеграції, перспектив розширення співробітництва України та ЄС; проаналізовано основні напрями та механізми підвищення ефективності євроінтеграційної політики; запропоновано основні засади стратегії розширення співпраці України з країнами ЄС; обґрунтована концепція етнонаціонального буття та роль національної держави в умовах глобалізації та євроінтеграції. 
 Роль Євроінформації [Текст] : рапорт про значення Центрів європ. інформації в процесі євроінтеграції / А. Добровольська ; [пер. з польської І. Козловський] ; Упр. ком. європ. інтеграції РП, Міжнар. фонд "Відродж.". - Варшава ; К. : [б. в.], 2007. - 39 с.

Інформування про ЄС є необхідним елементом процесу інтеграції в структури Євросоюзу. Однак реалізація ефективної інформаційної політики про ЄС є досить складним завданням. У пропонованій публікації зроблено спроби відповісти на питання щодо ефективного інформування, що являє собою система інформування про ЄС у Польщі, а також особливості функціонування мереж євроінформування в Польщі сьогодні.
 Савельєв Є. Європейська інтеграція і маркетинг : наук. нариси / Є. Савельєв. – Т. : Карт-бланш, 2003. – 482 с.

У книзі розглянуто теоретичні аспекти міжнародної економіки. Особлива увага приділяється трансформаційним процесам інтеграції України в Європейський Союз, європейському маркетингу.


Оновлено 15-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка