Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Євросоюз - історія та інституціїГоці С. Європейська комісія: процеси ухвалення рішень і виконавчі повноваження / С. Гоці ; пер. з італ. І. Дробот. – [К.] : К.І.С., 2007. – 202 c.

Книжка досліджує структуру та функціонування однієї з базових інституцій Європейського Союзу – Європейської Комісії – її структуру, роль, процедуру підготовки та ухвалення рішень, узгодження діяльності з іншими органами Євросоюзу.

Гоці С. Урядування в об’єднаній Європі : пер. з італ. / С. Гоці. – К. : К.І.С., 2003. – 286 с.

Що таке Європейський Союз? Як розподілені виконавчі та законодавчі функції в системі Співтовариства, як взаємодіють між собою європейські інституції? Розкриваючи ці питання, книжка коротко характеризує політичну модель об’єднаної Європи і вказує основні напрямки дебатів про майбутнє Європейського Союзу.

Європа у 12 уроках [Текст] : пер. з рос. / Європ. коміс. в Україні, Бєларусі та Молдові ; П. Фонтейн. - К. : Віва-Принт, 2008. - 56 с. : іл.

Яка мета ЄС? Чому та яким чином його було створено? Як він працює? Що він дав своїм громадянам і які нові проблеми постають перед ним сьогодні? Як має змінитися Європейський Союз, якщо він розшириться до 30 країн? Чи може ЄС успішно конкурувати з іншими крупними економіками в епоху глобалізації? Чи здатна Європа продовжувати відігравати провідну роль на світовій арені?
Це лише окремі питання, які розглядаються у цій цікавій брошурі.

Європейський Союз : слов.-довід. – 3-є вид., оновл. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с.

Видання допомагає користувачам зорієнтуватися в морі нових складних для широкого загалу понять і термінів, дає напрямок для подальшого пошуку. Видання оновлено станом на грудень 2005 року з урахуванням подій довкола Європейської Конституції.

Податкова політика в Європейському Союзі [Текст] / пер. з англ. В. Мардак ; Представництво Європ. Коміс. в Україні. – К. : [б. в.], 2001. – 42 с.

Видання висвітлює особливості податкової системи Європейського Союзу. Розглядаються нові пріоритети у проведенні оподаткування та характеризуються основні принципи у цій сфері, які базуються на забезпеченні справжнього суверенітету громадян ЄС та їхніх представників та запобіганні небажаному впливу податкової політики одних країн-членів ЄС на інші.

Правова система та інституції Європейського Союзу / І. А. Грицяк. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2006. – 32 с.

Навчально-методичні матеріали знайомлять читача з політичною, правовою та фінансовою структурою Європейського Союзу, а також з історією становлення та розвитку ЄС.

Служити Європі : Популярно про установи Європейського Союзу. - К. : К.І.С., 2000. – 40 с.

Видання містить коротку довідкову інформацію про інституції Євросоюзу. Мета їхньої діяльності, яка базується на партнерстві та співпраці, полягає в забезпеченні ефективного демократичного процесу розробки стратегій та прийнятті рішень за умов контролю та нагляду за здійсненням виконавчої влади.
Європейський Союз є представником „Європи громадян”, тому його установи покликані приймати рішення, що стосуються громадян, на основі принципу підпорядкованості. Це означає, що ЄС вживатиме заходів лише в тому випадку, якщо їх здійснення матиме більший ефект на європейському рівні, або якщо держави-члени не можуть ефективно вирішити це питання самостійно.
Тоді Ф. Нарис історії Європейського Союзу / Ф. Тоді ; пер. з англ. М. Марченко. – К. :  К.І.С., 2001. – 135 с.

Книга ґрунтовно висвітлює всі сфери діяльності Європейського Союзу; аналізує процес розширення, розповідає про внутрішню організацію, розподіл влади, базові принципи, покладені в основу ЄС,  а також торкається таких дискусійних питань, як спільна діяльність в галузі сільського господарства, законодавства та монетарної політики.
Дане видання – це хронологічно викладена політична історія Європи з ХVІІІ століття. Головні історичні, економічні та політичні етапи розвитку Європейського Союзу, викладені у доступній формі, дозволяють отримати цілісне уявлення про Євросоюз від початку до сьогодення.
Ферхофштадт Гі. Сполучені Штати Європи [Текст] : Маніфест для нової Європи / Ферхофштадт Гі ; пер. з англ. С. Кокізюк. - К. : К.І.С., 2007. - 65 с.

Книга відкриває для Європи нові перспективи. З’явилася вона дуже вчасно – коли тривають зміни, коли ще можна формувати майбутнє Європи. Вона спонукає до роздумів саме тоді, коли колеги Ферхофштадта у Європейській Раді намагаються знайти творчі шляхи до подолання загальноєвропейського збентеження після провалу Конституційного Договору через результати референдумів у Франції та Нідерландах. Книга нагадує про корисний досвід створення Американської республіки. Вона займає гідне місце серед численних праць європейських інтелектуалів, які закликали і закликають до створення Сполучених Штатів Європи.
 
Як працює Європейський Союз : довід. інституцій ЄС / Представництво Європ. Коміс. в Україні. - К. : МЕКС, 2008. - 48 с.

Європейський Союз є унікальним. Це не федеральна держава, як Сполучені Штати Америки, оскільки його країни-члени залишаються незалежними суверенними державами. Він також не є тільки суто міжурядовою організацією, як Організація Об'єднаних Націй, тому що його держави-члени об'єднали частину свого суверенітету й тим самим одержують більше колективної сили і впливу, ніж у випадку, якби країни діяли окремо.
Країни ЄС поєднують свій суверенітет шляхом прийняття спільних рішень у спільних інституціях, таких як Європейський Парламент, обраний громадянами ЄС, і Рада, що представляє національні уряди країн-членів. Вони приймають рішення на основі пропозицій Європейської Комісії, що діє в інтересах ЄС у цілому. Але які функції виконує кожна із цих інституцій? Як вони працюють разом? Хто за що відповідає?
Ця брошура дає відповіді на ці та інші питання. Подано повний і точний огляд структури і діяльності всіх інституцій ЄС та його агенцій.
Оновлено 15-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка