Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Очима істориків, мовою документів
Бурнашов Г. Сплановані голодомори // Бурнашов Г. Злочини більшовизму. - Івано-Франківськ, 2001. - С. 25-30.
Автор книги, спираючись на документи, свідчення, матеріали, розкриває злочини більшовизму в Україні, описує трагічні долі реальних осіб.

Глушаниця П. Війна без пострілів / Глушаниця П. – К. : Вид. дім "КМ Акад.", 2004. – 117 с.

У спогадах на прикладі одного села — Новоселиці, що на Житомирщині, розкривається трагедія українського народу 1920 — 1930-х рр. Автор був одним з перших, хто дав свідчення про голодомор 1933 року в Україні. Книжка, видана в Торонто українською та англійською мовами, мала широкий розголос на Заході, за нею створено документальний фільм.


Голод 1932-1933 років на Україні : очима істориків, мовою документів / Кер. кол. упоряд. Р. Я. Пиріг. – К.: Політвидав України, 1990. – 604 с.

Збірник присвячений одній з найбільш драматичних і «закритих» сторінок історії українського народу — голодові 1932—1933 рр. Вперше обнародувані унікальні, щойно розсекречені архівні матеріали, які відбивають справжні причини, хронологічний перебіг та наслідки трагедії.
У статтях вчених висвітлюються соціально-економічні та моральні аспекти здійснення в республіці сталінської політики колективізації та хлібозаготівель, яка стала безпосередньою причиною продовольчих труднощів, а потім страхітливого голоду.


Голод 1933 року : свідчення очевидців / відп. за випуск Н. А. Нагорнєва ; Т-во „Знання” УРСР, Республіканський центр духовн. культури. – К.: [б. в.], 1991. – 74с.
У книзі подано історичні факти, що засвідчують справжні причини голоду, демографічні наслідки трагедії українського селянства. Свідчення очевидців та листи жерт голоду вимальовують страшну картину  спланованого  геноциду  українства.
Голод 1932-1933 годов : Сб. статей / Отв. ред. Ю. Н. Афанасьев. – М. : Рос. гос. гуманит. ун-т., 1995. – 96с.

Книга посвящена одной нз самых трагических страниц истории советской деревни – голоду 1932-1933 годов, охватившему огромную территорию страны с населением в 50 млн человек. Впервые в историографии на конкретном историческом материале показана роль Сталина и его ближайшего окружения в организации голода.

  

Голодовка. 1932-1933 роки на Переяславщині: Свідчення / Упоряд. : Ю. В. Авраменко, В. М. Гнатюк. – К. : Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 200. – 445 с. : іл.

В спогадах очевидців, деяких документах і матеріалах розкривається ще донедавна старанно приховувана вражаюча правда про те, якими методами здійснювалася суцільна колективізація сільського господарства УСРР, безмірна трагедія жахливого штучно організованого голодомору 1932—1933 рр. Пам'ять про ті непоправні втрати українського народу ми повинні зберегти на віки вічні.

Голодомор 1932-1933 років в Україні [Текст] : док. і матеріали / упоряд. Р. Пиріг. – К. : Києво-Могилянська акад., 2007.  – 1126 с.
У книзі вміщено великий комплекс документів і матеріалів, які перекон­ливо розкривають причини, перебіг, масштаби та наслідки страшної соціогуманітарної катастрофи українського народу, інспірованої радянським по­літичним режимом на початку 1930-х років. Це найповніше тематичне зібран­ня автентичних джерел з історії українського голодомору. Подано документи Політбюро ЦК ВКП(6) і Політбюро ЦК КП(б)У, РНК СРСР і РНК УСРР, місце­вих партійних та радянських органів, установ ДПУ, суду, прокуратури, міліції; листування Й. Сталіна, Л. Кагановича, В. Молотова, С. Косіора, В. Чубаря та інших; численні звернення селян - листи, заяви, скарги, прохання. Публіку­ються унікальні щоденникові записи очевидців голоду. Вміщено також мате­ріали зарубіжних дипломатичних представництв, організацій української еміг­рації, міжнародної громадськості.
Голодомори в Україні : Причини, жертви, злочинці : Мат. конф. 5 квіт. 2003р. – Х., 2003. – 60 с.

У збірнику надруковані матеріали конференції, що  відбулася у Харкові 5 квітня 2003 р. На основі виступів   учасників та з урахуванням добре відомої літератури прийнята Ухвала.   Горбуров К. Є. Голод 1946-1947 років на території півдня УРСР : Моногр. / Горбуров К. Є. – Миколаїв : Вид-во П П Шамрай П. М., 2006. – 278 с.
Монографія є першим узагальнюючим дослідженням і проблеми голоду 1946-1947 років у південному регіоні УРСР. На основі переважно архівних джерел автор досліджує причини, трагічну ходу, економічні, національні та демографічні наслідки голоду.
До наукового обігу вводиться великий масив документів, що протягом десятиліть не використовувався дослідниками.


День і вічність Джеймса Мейса [Текст] / за ред. Л. Івшиної. – К. : Укр. прес-група, 2005. – 447 с.
Джеймс Мейс — науковець, дослідник, журналіст та викладач — одна з тих постатей, масштаб яких впливає на історію. Цей американець із Оклахоми відкрив світові страшну правду про Голодомор 1932—1933 рр., намагаючись довести, що ця трагедія українського народу була не випадковістю, а черговим злочином радянської влади, і заслуговує на визначення «геноцид».
Із статей та колонок, що він надрукував у газеті „День” під час роботи в англомовному тижневику цього видання, постає суцільна картина як минулого України, так і її сучасності, а часом автор навіть заглядає у майбутнє, досить точно передбачаючи події, що сталися вже після його передчасної смерті в травні 2004 року. Крім праць доктора Мейса, ця книжка включає в себе спогади про нього, написані друзями та співвітчизниками із обох його батьківщин: рідної — Америки — та названої — України.

Заборовський Я. Голодомори 1921-1947 років в Україні як феномен більшовицької тоталітарної системи // Заборовський Я. На стежинах історії. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 237-260.
У книзі зібрані наукові та публіцистичні статті відомого історика, присвячені актуальним питанням історії України, зокрема Галичини. Автор намагається віднайти відповіді на них а також на таке найбільш болюче питання сучасності: - чому ми можемо навчитись у свого власного, не такого вже й далекого минулого, й розраховує на те, що допитливі читачі, якщо не завжди згодяться з ним, то принаймні отримають достатньо багато матеріалу для роздумів над прийдешньою долею нашої Батьківщини.І серпом, і молотом, і голодом [Текст] / упоряд. і ред. О. Німець. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. – 104 с.

У книзі подано факти страшної трагедії українського народу — Голодомору 1932-33 років, відтворені у спогадах очевидців і жертв.


Колективізація і голод на Україні, 1929-1933: Зб. док. матеріалів. – К. : Наук. думка, 1992. – 732 с.

У збірнику документів і матеріалів висвітлюються процеси, що відбувалися в українському селі в ході здійснення насильницькими методами суцільної колективізації і призвели до голодомору 1932—1933 рр.
Кому був вигідний голодомор? : На допом. тим хто вивчає голодомор в Україні. – К., 2004. – 63 с.

У збірнику статей відомих українських політиків та науковців йдеться про передумови виникнення голодоморів в Україні. На багатому фактичному матеріалі досліджуються обставини, причини, називаються винуватці цих трагічних подій та їх наслідки.
Наголошується також на тому, що вберегло українство від знищення.Конквест Р. Жнива скорботи : Радянська колективізація і голодомор: Пер. з англ. – К. : Либідь, 1993. – 384 с.: Іл.

Перед читачем - перший повний український переклад відомого на Заході дослідження одного з найтрагічніших періодів нашої історії. Спираючись на документальні джерела, автор розкриває жахливі картини колективізації та голодомору 1929-1933 рр., залишаючи за собою право на особистий погляд на висвітлювані події.Кугутяк М. Голодомор 1933-го і Західна Україна. - Івано-Франківськ, 1994. - 70 с.
У книзі вперше розкрито масовий рух західноукраїнської громадськості на порятунок голодуючих в Україні. На обширному документальному матеріалі показано, як політика голодомору, колективізації та винищення українства на Наддніпрянщині спричинилась до активізації національно-визвольного руху на Західній Україні.
Куліш А. Ф. Геноцид. Голодомор 1932-1933 : Причини, жертви, злочинці. – К.-Х. :  Асоц. дослідників голодоморів, 2001. – 96 с.

На основі документів того часу та наслідків попередньої сільськогосподарської політики в роботі доводиться, що голодомор 1932—33 років на етнічних українських землях був зумисно створений з метою винищення українців. Аналізуються причини та викриваються злочинці найбільшого за всю історію цивілізації масового винищення населення у мирний час.


Куліш А. Ф. Книга пам’яти українців. – 3-тє вид., допов. – Х.: Просвіта, 2000. – 59 с.
У книзі подано короткий перелік злочинів московського імперіалізму та юдонацизму в Руси-Україні від найдавніших до сучасних часів. Показано, як послідовно нищилась наша державність, мова, культура, як спотворювалась історія, як геноцидними голодоморами та безпрецедентним терором знищувались українці. Прочитавши її, Ви отримаєте відповідь на запитання, чому частина українців втратила свою гідність, дійшла до такого ганебного стану, що забула свою мову, почала зневажати своє, рідне, українське, чому ми бідні у багатій країні.

Кульчицький С. В. Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид: труднощі усвідомлення [Текст] / С. В. Кульчицький – К. : Наш час, 2007. – 422 с. - (Невідома Україна).
На підставі багатьох документів і свідчень автор встановлює, що Голодомор 1932-1933 рр. в українському селі являв собою результат замаскованої під хлі­бозаготівлі каральної акції з вилучення у селян всього наявного у них продо­вольства. В книзі доведено, що Сталін застосував цю терористичну акцію в си­туації гострої кризи і голоду в багатьох регіонах СРСР, які були наслідком здійснюваної Кремлем прискореної «революції згори».

Книга допомагає усвідомити, що терор голодом у поєднанні з репресіями проти безпартійної української інтелігенції та членів КП(б)У мали на меті по­передити соціальний і політичний вибух в найбільшій національній республіці.
Литвин В. та ін. Ілюстрована історія України / В. М. Литвин, В. А. Смолій, М. І. Шпакуватий. – К. : Вид. дім „Альтернативи”, 2001. – 352 с.

У виданні йдеться про основні етапи формування української державності, боротьбу українського народу за свої права, утвердження своєї культури та національної ідентичності, про закономірності й труднощі державотворення наприкінці ХХ ст.Марунчак М. Нація в боротьбі за своє існування. 1932 і 1933 в Україні і діяспорі. - Вінніпег, 1985. - 144 с.
Автор аналізує ступеневий процес голодомору та одночасної ліквідації українських культурних надбань з часів Скрипниківського періоду. Подає матеріали щодо висвітлення страхіть голодомору в зарубіжних та вітчизняних засобах масової інформації.

Міщенко О. В. Безкровна війна : Книга свідчень. – К. : Молодь, 1991. – 176с.

Український     літератор   Олександр   Міщенко записав   свідчення   тих,   кому  довелося   пережити голод 1933 року. У книжці немає жодного слова вимислу. З тих далеких тридцятих років до нас промовляє сам народ, його правда, розіп'ята на хрестах доля...
Моєї пам'яті печаль. До 75-х роковин Голодомору в Україні. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. - 248 с.

Архівні документи, фотографії проливають світло на причини, механізм і наслідки організації штучного голоду в Україні. Свідчення очевидців дозволяють отримати унікальні дані, вони роблять історію об'ємною, показують історію окремих людей, родин, українських сіл.Неживий О. І. Голодомори в Україні у ХХ столітті [Текст] : навч. посіб. / Неживий О. І. – К. : МАУП, 2007. – 327 с.
Це перше видання створене на основі аналізу голодоморів як методів управління суспільствами від найдавніших часів — покарання "невгодних" та "виховання" тих, хто вцілів, з метою беззастережного керування фізично та духовно зламаними спільнотами. На прикладі трьох голодоморів в Україні у XX столітті (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 рр.) простежено дії організованої злочинності владних (СРСР) і світових латентних (прихованих) структур. Такий погляд на проблему сприятиме формуванню наукового розуміння голодоморів, запобігатиме повторенню організованого винищення голодною смертю, отже має не лише загальноосвітнє та історико-культурне, а й політичне значення на перспективу.

Піст від  диявола / Упоряд. і авт. тексту  ігуменя Серафима. – К. : Мистец., 2003. – 111с. : іл.
Книга розповідає про голодомори в Україні 1921—1923, 1932—1933 і 1946—1947 років. У ній вміщено документальні матеріали, спогади, фотографії, інші свідчення тих часів, зібрані Синодальною комісією Української Православної Церкви з увічнення пам'яті жертв голодомору, дано церковно-історичну та духовно-етичну оцінку жахливого злочину більшовицького тоталітарного режиму.
Видання акцентує увагу на антихристиянській, гріховній сутності штучного "Великого посту" і трактує цей феномен як засіб знищення віри та духовності народу, знаряддя боротьби з Богом, з Його одвічним моральним законом.Половецький П. Геєнна огненна та інші документальні праці до  „Книги буття” укр. народу”. – К.-Х. : Асоц. дослідників голодоморів, 2002. – 128 с.

На основі вивчення документів, що були зібрані та видані на Заході, автор прийшов до висновку, що голодомор 1932-1933 років в Україні був заздалегідь запланований і зумисне створений з метою садистичної помсти та винищення українців.Портрет темряви : Свідчення, док. і матер.: У 2-х кн. / Асоц. дослід. голодоморів в Україні; Авт.-упоряд. П. Л. Ящук. – К. ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 1999. – Кн. 1 – 705 с. – Кн. 2. – 611 с.

Свідчення,  документи   і   матеріали   пропонованого збірника  у  двох  книгах  висвітлюють  спланованність, механізм, авторство геноциду XX століття українського народу за   національною   ознакою   та   наступ   космополітичної реакції на християнство.                                           


Розсекречена пам’ять. Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД [Текст] / СБУ ; Міжнар. благодійний фонд "Україна 3000". – К. : Стилос, 2007. – 603 с.
У виданні представлено документи радянських органів державної безпеки - Державного політичного управління (ДПУ) та Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС), що містять додаткову архівну інформацію про причини, перебіг і наслідки найстрашнішої трагедії в історії українського народу ХХ століття - Голодомору 1932-1933 років. Документи розповідають про здійснення органами держбезпеки масових політичних репресій, у тому числі й з метою приховування правди про Голодомор. Майже 70 років ці документи зберігалися під грифами секретності і не були доступними для дослідників.Сакевич Даллас Є. ...Не вмирає душа наша : Доля сироти з укр. голодомору / Сакевич Даллас Є.; Пер. з англ. В. Романовський. – К.: Вид. центр „Просвіта”, 2003. – 230 с.

Автобіографічна розповідь української жінки про свою складну долю, життя в п'яти країнах, про незгасну любов до рідної України.Сергійчик В. Як нас морили голодом. – К. : Укр. Вид. Спілка, 2003. – 251 с.
На основі невідомих до недавнього часу документів з колишніх таємних архівів простежено геноцид українського народу в XX ст. через штучні голодомори, організовані більшовицькою владою.
Уперше в одному дослідженні мовою документів розповідається про голодомори 1921—1923, 1932—1933 і 1946—1947 років. Крім того, наводяться документи про спробу комуністичного режиму приховати перед світом правду про голод в Україні і розповідається про зусилля українців у діаспорі, які домагалися визнати цю трагедію геноцидом нашого народу і добилися цього від найвідоміших правників західного світу.
    

Смертю смерть подолали : Голодомор в Україні 1932-1933 / Авт. колектив : П. П. Панченко та ін. – К. : Україна, 2003. – 350с.

У книзі трагедія голодомору 1932—1933 років висвітлюється як у загальноукраїнському, так і регіональних аспектах. Авторський аналіз органічно доповнюється численними архівними документами, спогадами очевидців страшної трагедії, оригінальними ілюстративними матеріалами.Соловей Д. Голгота України. – Репринт. вид. – Дрогобич : Відродження, 1993. – Ч. І : Московсько-большевицький окупаційний терор в УРСР між першою і другою світовою війною. – 288 с.
Книга "Голгота України" (за правописом, прийнятим в УРСР у 30-ті роки, — "Голгофа України") являє собою правдивий опис терору і геноциду супроти українського народу після його поразки у визвольних змаганнях 1917 — 1920 років. Праця Д. Соловея вражає широтою охоплення матеріалу і водночас скурпульозною докладністю, глибиною аналізу історичних подій і разом із тим прозорістю викладу та чіткістю висновків.
Передрук книги в Україні спричиниться до руйнування закостенілих стереотипів радянської пропагандистської науки, заповнення численних "білих плям у новітній історії України, відновлення історичної правди.

Соловей Д.  Сказати правду : Три пр. про голодомор 1932-1933рр. / За ред. Ю. Шаповала. О. Юренка / Соловей Д. – К.; Полтава, 2005. - 299 с.
Книжка містить праці одного з найавторитетніших дослідників трагедії, що її пережив народ України на початку 30-х років XX століття. Дмитро Соловей (1888—1966), якому довелося стати еміґрантом, починав свої дослідження за умов, коли, здавалося, правда про голодомор ніколи не проб'ється на його рідну землю. І ось тепер його праці повертаються в Україну. Як засвідчує, зокрема, це видання, вони добре перевіряються і підтверджуються документами.


Старів С. Страта голодом / Старів С. ; Пер. з англ. Р. Доценка. – К. : Вид. центр "Просвіта", 2002. – 272 с.
Спогади Семена Старова про перебіг драматичних подій 1932-33 років в одному із сіл на Черкащині – це докладне свідчення про Великий Голодомор. Видані вперше (під псевдонімом Мирон Долот) англійською мовою в США 1985 року, ці спогади чималою мірою сприяли розкриттю справжньої суті більшовицького тоталітаризму. Нинішнє видання їх в Україні не менш актуальне: це не тільки згадка про трагічне минуле, а й пересторога перед тим, щоб воно не повторилося в нашому майбутньому.

Україна incognita / За заг. ред. Л. Івшиної ; Упоряд. : В.Панченко та ін. – К.: Факт, 2002. – 397с.
Історії життя яскравих особистостей — як всесвітньо визнаних, так і маловідомих, — чиї імена уславили Україну й нерозривно пов'язані з нею. Історія життя українського народу протягом віків, у ті епохи, коли він підносився до висот історичної творчості, і тоді, коли страждав під ярмом тотального деспотизму. Історія духовних звершень українців — будівничих нетлінних соборів, живописців, композиторів, воїнів, поетів... Історія тисячолітньої боротьби людей за свободу й гідне життя. Все це разом читач знайде у цьому збірнику статей про актуальні проблем стародавньої, середньовічної, нової та новітньої історії України, опублікованих газетою „День” у 1997—2002 рр. Книгу об'єднує не тільки хронологічний порядок розташування матеріалів, але й проста думка: ми всі — спадкоємці сотень поколінь людей, що жили на українській землі до нас. Історія не повинна бути Теrrа Іnсоgnіtа: це наша відповідальність перед нащадками, перед майбутнім.

32 Український голокост, 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. Т. 1. – 295 с. Т. 2. – 442 с. Т. 3. – 2006. – 429с. Т. 4. – 2007. – 504 с. / Упоряд. Ю. Мицик. – 2-е вид. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська акад.", 2005.
У книзі вміщено свідчення тих, хто пережив одну з найжахливіших трагедій в історії людства – штучний голодомор – геноцид 1932-1933 рр., спрямований на винищення українського народу.
Спогади, зібрані впродовж багатьох років, доповнені документальними матеріалами й свідченнями про голодомор 1946-1947 рр., дають змогу побачити дію страхітливого механізму знищення українського селянства, відновити замовчувані досі сторінки вітчизняної історії.Український хліб на експорт : 1932-1933 / За ред. В. Сергійчука. – К. : ЗАТ "Віпол", 2006. – 431 с.

На основі невідомих документів з колишніх таємних архівів простежено геноцид українського народу в 1932—1933 роках через експорт нашого хліба.

Яценко А. Голодомор 1932-1933 рр. в усній народній творчості / А. Яценко // Пам'ять століть відтворена у слові / Упоряд. А. В. Денисенко, В. П. Прокопенко, В. Д. Туркевич. - К . : Інформаційно-видавничий центр "Планета", 2004. - С. 308-313.
У статті розглянуто голод 1932-1933 років в усній народній творчості за матеріалами сучасної періодики. Проаналізовано зміст окремих текстів, з'ясовано суть неологізмів, абревіатур, емоцйно забарвленої лексики, нових жанрів.

 

 

Далі

На початок

Оновлено 12-06-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка