Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Літопис історії УПАОрганізація українських націоналістів і Українська Повстанська Армія : фаховий висновок робочої групи істориків при урядовій комісії з вивч. діяльн. ОУН і УПА [Текст] / НАН України ; Ін-т історії України. – Київ : Наукова думка, 2005. – 52 с.
У виданні наводяться підсумкові тези, напрацьовані групою істориків, утвореною при Урядовій комісії з вивченння діяльності  ОУН і УПА, що висвітлюють найбільш дискусійні аспекти історії цих організацій. Висновки оформлені у вигляді 14 рубрик. Як додаток друкується матеріал про основні засади та етапи (в 1997-2004 рр.) зазначеної групи істориків.
Українська Повстанська Армія у боротьбі проти тоталітарних режимів [Текст] /  НАН України ; Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича . – Л. : [б. в.], 2004. – 294 с. – ISBN 966–02–3317–5. – 8.00 грн.
Книга включає дослідження про внутрішні та зовнішньополітичні обставини створення УПА, етапи формування її структури, тактики і стратегії, роль у боротьбі за державну самостійність і соборність України, а також участь у рухові опору поневолених народів тоталітарним режимам.
Мірчук М. Українська Повстанська Армія 1942 – 1952 : док. і матеріали [Текст] / М. Мірчук. – Л.: [б. в.], 1991. – 446 с. – ISBN 5–7707–0630–9: 17.00 грн.
Нарис історії УПА  - це перша спроба дати систематичний огляд діяльності УПА за перших десять літ її існування та її побудови. Пропоновані документи і матеріали органічно доповнюють працю М. Мірчука, дають можливість мовою офіційних документів та пропагандистських матеріалів відчути дух того часу, реалії національно-визвольного руху.
Матеріали наукової конференції Всеукраїнського братства вояків УПА  (Організація Українських Націоналістів і Українська Постанська Армія. Історія, уроки, сучасність) [Текст] [ 16–17 січ. 1993 р., м. Івано-Франківськ]. – Стрий : УВІС, 1993. – 124 с. – ISBN 5–7707–4412–X.
У книзі представлено широкий спектр тем, пов’язаних з дослідженнями українського національно-визвольного руху 1930–1950-х років.

Українська Повстанська Армія – феномен національної історії : матеріали Всеукраїнської наук.  конф. [Текст]. – Івано­Франківськ /  Міністерство освіти і науки України ; Прикарпатський ун-т  ім. В. Стефаника; Ін–т історії України НАН України. – Івано-Франківськ. : Плай, 2003. – 135 с. – ISBN 966–604–052–9: 5.00 грн.
Збірник вміщує публікації про складне і суперечливе питання, пов’язане з виникненням та діяльністю Української Повстанської Армії. Автори прагнули дати виважену, позбавлену політичних та ідеологічних нашарувань оцінку феномену УПА, спираючись на широку джерельну базу та наукові здобутки вітчизняної і зарубіжної історіографії.

Ведєнєєв В. Д., Биструхін Г. С. „Повстанська розвідка діє точно й відважно...”. Документальна спадщина підрозділів спеціального призначення Організації українських націоналістів та Української повстанської армії. 1940–1950–і роки [Текст] / В. Д. Ведєнєєв, Г. С. Биструхін. – К. : К.І.С., 2008. – 536 с. – ISBN 966–7048–62–4: – 55.00 грн.
У монографії проаналізовано джерельну базу дослідження історії розвідувальної та контрозвідувальної діяльності руху українських націоналістів та УПА. Вперше оприлюднено низку документів Державного архіву СБ України, які характеризують творення спеціальних підрозділів в ОУН та УПА, їх розвідувальну, контрозвідувальну, оперативно-бойову діяльність, особливості кадрового складу. Автори визначили основні типи спецпідрозділів українського національного руху, висвітлили стан публікації документів згаданих структур, дали оцінку фондам центральних державних архівів України, Державного архіву СБ України як важливих джерел з вивчення „таємного фронту” такого складного феномену вітчизняної історії, яким були збройні змагання під політичним проводом Організації українських націоналістів. Окремий розділ праці містить біографії чільників ОУН та УПА в Україні та світлі документів органів держбезпеки.

Армія безсмертних: повстанські світлини [Текст] / ред. : В. В’ятрович, В. Мороз; упоряд. : В. В’ятрович, Т. Гривул, В. Гуменюк та ін. – Л. : Ме, 2002. – 205 с. : фото– ISBN 966–95739–1–2: 20.00 грн.
Книга містить більше 240 фотографій, які висвітлюють боротьбу відділів Української повстанської Армії та збройного підпілля Організації Українських Націоналістів. Пропонований альбом є першою спробою комплексно розповісти читачеві мовою світлин про національно-визвольну боротьбу українського народу середини XX ст. Крім світлин книга містить публікації, які знайомлять читача з такими аспектами історії УПА, як нагороди цієї армії. Також тематично включені повстанські документи: „Присяга вояка УПА”, декларація „За що бореться УПА”, повідомлення про смерть ген. Романа Шухевича - Тараса Чупринки, наказ Головного Командування  до 10-тої річниці УПА, інструкція про вшанування могил загиблих повстанців.

Літопис Української Повстанської Армії [Текст]. – Торонто; Л. : Літопис УПА, 2008. –. Т. 9 : Коханська Г. З Україною у серці : спомини / ред. : П. Й. Потічний, М. Посівнич. – 384 с. – (Бібліотека). – ISBN 978–966–2105–05–6 – 25.00 грн.
Спомини присвячені історії національно-визвольного руху на Волині 1930-1940 рр. Вони відображають діяльність польського окупаційного режиму та більшовицькі репресії 1939-1941 рр. Авторка детально розповідає про свій вступ у ряди ОУН, проходження вишколів, діяльність в Колківській республіці УПА у відділі розвідки. Окремий розділ споминів відтворює картини ув’язнення в совєтських концтаборах.
Ідзьо В. Українська Повстанська Армія - згідно зі свідченнями німецьких та радянських архівів [Текст] : моногр. / В. Ідзьо. – Л. : Сполом, 2005. – 208 с. - ISBN 966-665-268-4: 9.00 грн.
Монографія Віктора Ідзя відображає точку зору відомого українського історика стосовно національно-визвольної боротьби української інтелігенції, українського народу в 30-50 роках ХХ століття, що базується на глибокому аналізі документальних джерел з московських архівів, більшість яких апробується вперше. Дослідник з’ясовує питання становлення та розвитку українського національно-визвольного руху, зокрема ОУН та УПА, з урахуванням історичних процесів, які проходили в українському суспільстві.
Лебедь М. УПА. Її генеза, ріст і дії у визвольній боротьбі українського народу за Українську Самостійну Соборну Державу [Текст] : ч.1 : Німецька окупація України / М. Лебедь. – Дрогобич : Відродж., 1993. – 208 с. – ISBN 5-7707-5092-8: 2.00 грн.
Автор у своїй книзі наводить дуже багато оригінальних документів боротьби УПА і українського проти німецького та проти більшовицького підпілля у Другій світовій війні взагалі — його праця стала першоджерельним документом для студій доби та дій, про які в ній іде мова. Зайво пояснювати, що, хоч від часу постання УПА минуло багато років, книжка Лебедя ні в чому не втратила своєї актуальності.

На початок      Далі

Оновлено 18-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка