Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Степан БандераЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ

СТЕПАНА БАНДЕРИ

 

 

 

 Степан Бандера : Документи і матеріали (1920-1930 рр.) / упоряд. М. Посівнич. - Л., 2006. - 248 с.

 Степан Бандера : 90 років з дня народження. - Л. : Галицька Видавнича Спілка, 1998. - 16 с.

Степан Бандера : Мифы, легенды, действительность [Текст] . - Х : Фолио, 2007. - 382 с. - (Время и судьбы).

 Степан Бандера - символ нації: матеріали наук. конф., присвяч. 90-річчю від дня народж. провідника ОУН С. Бандери. - Івано-Франківськ, 1999. - 63 с.

            Із змісту : Скрипничук В. Ідеї державного будівництва в науково-публіцистичній спадщині Степана Бандери. - С. 3 ; Федорів Т. Степан Бандера: дитячі та юнацькі роки. Початок політичної діяльності. - С. 14 ; Сич О. Два провідники: Степан Бандера і Степан Ленкавський. - С. 35 ; Бочкур І. Степан Бандера в періодичних та книжкових виданнях. - С. 42 ; Яневич Б. Пісні родинного села Степана Бандери. - С. 53.

 Степан Бандера - символ нації / уклад. М. Коломиєць. - Брошнів : Таля, 1998. - Буклет.

Степан Бандера та його родина / авт.-упоряд.: Петро Арсенич [та ін.]. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. - 367 с.

 Бандерівський край : культурно-просвітній краєзнавчий альманах.   Ч. 1 / історико-мемор. музей С. Бандери. - Калуш, 2000. - 20 с.

Бабій В. Планета на ім'я Бандера [Текст] : повість / В. Бабій. - Івано-Франківськ : ПП Супрун В. П., 2008. - 143 с.

 Батьківщина Бандери / авт.-упоряд. Т. Федорів. - Старий Угринів, 2007. - 116 с.

 Бурнашов Г. Лицар великої ідеї  / Г. Бурнашов. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. - 184 с.

 Вбивство Степана Бандери. - Л. : Червона Калина, 1993. - 356 с.

Велет національної ідеї : зб. творів до 100-річчя від дня народж. С. Бандери. - Коломия : Вік, 2008. - 127 с.

Вір! Борись! Перемагай! / Івано-Франків. музей визвольних змагань Прикарпат. краю. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. - 40 с. : іл.

Галичина [Текст] : всеукр. наук. і культ.-просвітній краєзн. часопис. Ч. 15-16'2009 : до 100-річчя від дня народж. С. Бандери / ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2009. - 772 с.

 Гордасевич Г. Степан Бандера: людина і міф / Г. Гордасевич. - 3-е вид., доп. - Л. : ЛА „Піраміда", 2001. - 208 с. : іл.

 Історичні портрети: Махно, Петлюра, Бандера / Респ. центр духов. культури ; [підгот. М. Р. Новиченко] . - К. : РБЕНТП, 1991. - 32 с.

Когут М. Степан Бандера : фотомиті життя Провідника ОУН / М. Когут. - Калуш : Копі-центр, 2009. - 35 с. : фото.

 Кук В. Степан Бандера (1909-1999 рр.) / В. Кук. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1999. - 50 с.

Нагірняк В. Во Славу Золотого Тризуба [Текст] / В. Нагірняк. - Івано-Франківськ : ЛІК, 2008. - 150 с.

 Науково-популярний бюлетень : вісник історико-мемор. музею  С. Бандери / ПНУ ім. В. Стефаника ; редкол. : Б. Гаврилів [та ін.]. - Івано-Франківськ, 2006. - Вип. І. -  114 с.

Із змісту: Круковський О. Про Степана Бандеру - пластуна. - С. 31-32 ; В'ятрович В. Степан Бандера про боротьбу Української Повстанської Армії. - С. 41-44 ; Посівнич М. Становлення Степана Бандери як Крайового Провідника ОУН. - С. 44-50 ; Федорів Т. Степан Бандера на чужині: маловідомі факти з життя та діяльності Провідника ОУН в роки еміграції (мовою документів і матеріалів). - С. 50-52 ; Бандера О. Відійшов як справжній революціонер : [спогади  про С. Бандеру та його родину]. - С. 84-90 ; Мельник Г. Причинки до характеристики Степана Бандери. - С. 90-91 ; Яневич Б., Лесів С. Лист Степана Бандери до полковника Андрія Мельника : [причини написання листа і  скорочений текст листа]. - С. 92-95 ; Бойчук З. Лист Марка Боєслава Провідникові ОУН. - С. 98-100. 

Перепічка Є. Феномен Степана Бандери [Текст] : моногр. / Є. Перепічка. - Вид. 2-е, доп. - Л. : СПОЛОМ, 2008. - 735 с. : іл.

Репресії в Україні (1917-1990 рр.) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / авт.-упоряд. : Є. К. Бабич, В. В. Патока. - К. : Смолоскип, 2007. - (див. іменний покажчик - С. 460.)

Сватко Я. Місія Бандери [Текст] / Я. Сватко. - Вид. 4-е, допов. і випр. - Л. : Галицька вид. спілка, 2008. - 65 с.

 Феномен „Бандерофобии" в русском сознании : взгляд на проблему глазами русского аналитика в Украине : зб. ст. / Укр. Вид. Спілка. - К., 2007. - 43 с.

 Чайковський Д. Московські вбивці Бандери перед судом / Д. Чайковський. - Дрогобич : Бескид, 1992. - 388 с. : іл.

Юзич Ю. Пластова юність Степана Бандери / Ю. Юзич. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. - 20 с. : іл.

*   *  *   *   *

 Андрухів І. „З хиби кождої у тебе вже й прикмета наросте" /  І. Андрухів, Р. Петрів // Галичина. - 1996. - 31 груд.

  Байляк В. У четвер 1959-го... / В. Байляк // Народна воля. - 1992. - 13, 20, 27 жовт.

 Бандера Степан Андрійович : [біогр. довід.] // Арсенич П. Діяльність УПА та збройного підпілля ОУН на Прикарпатті. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 130-131 ; Ґеник С. 150 великих Українців. - Івано-Франківськ, 2001. - С. 15-18 ; Губарев В. К. Історія України: Універсальний ілюстрований довідник. - Донецьк, 2007. - С. 422-423 ; Державні, політичні та громадські діячі України: політичні портрети. - К., 2002. - С. 329-331 ; Довідник з історії України (А-Я) / за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. - К., 2001. - С. 48 ; Енциклопедія історії України. Т. 1. (А-В). - К., 2005. - С. 177 ; Енциклопедія сучасної України. Т. 2. - К., 2003. - С. 191-192 ; Енциклопедія Українознавства. Т. 1. - Перевид. в Україні. - Л., 1993. - С. 87 ; Золота книга української еліти. Т. 1. - К., 2001. - С. 270-271 ; Когут М. Калущина: люди і долі : біогр. довід. - Калуш, 2006. - С. 19-20 ;  Новий довідник: Історія України. - К., 2005. - С. 564.

С. Бандера очима його сучасників : [С. Мудрика ("Мечник"), Д. Терена, Б. Казанівського та ін.] // Дзвони Підгір'я. - 2008. - 12 груд. (№ 50).

  Бандера про Бандеру : [авт. - онук С. Бандери] // Дзвони Підгір'я. - 2002. - 11 верес.

  Степан Бандера - творець нової епохи // Визвольний шлях. - 1989. - № 10. - С. 1155-1158.

 Батьківщиною Степана Бандери (Станіславська земля, Калущина) // Стежками УПА : туристич. путівник. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 5-34.

 Бедрій А. Провідник ОУН Степан Бандера з перспективи 30 років / А. Бедрій // Визвольний шлях. - 1989. - № 10. - С. 1168-1179.

 Безпалий В. Степан Бандера: Політичний портрет / В. Безпалий // Прикарпатська правда. - 1990. - 31 лип.

 Безпалий В. Ще раз про С. Бандеру / В. Безпалий // Освіта. - 1991. - 12 лют.

 Бесяда І. Маловідомі сторінки життя, діяльности та теоретичної спадщини Степана Бандери / І. Бесяда // Визвольний шлях. - 1999. - № 10. - С. 1252-1254.

Бібліографічний покажчик "Життя і чин Степана Бандери" // Нова Зоря. - 2008. - 17 жовт. (№ 41). - С. 5.

 Бойко С. Слідами Степана Бандери за кордоном / С. Бойко // Нова Зоря. - 2007. - 14 груд.

Бойчук З. Лист Марка Боєслава до Степана Бандери / Зіновій Бойчук // Краєзнавець Прикарпаття. - 2008. - № 12. - С. 27-28.

Брухаль Г. Прочитати має кожен... : [про презентацію в Івано-Франківську кн. В. Сергійчука "Степан Бандера у документах радянських органів державної безпеки (1939-1959)"] / Г. Брухаль // Світ молоді. - 2010. - 4 лют. (№ 5). - С. 4.

 Бузина О. Степан Бандера : „Наша влада буде страшною" / О. Бузина // Сегодня. - 2007. - 20 окт. - С. 8-9.

 Бурнашов Г. Лицар великої ідеї / Г. Бурнашов // Галичина. - 2004. -  3 січ.

 Бурнашов Г. „Реінкарнація Степана Бандери" : [ставлення автора до публікацій в рос. періодичних виданнях про С. Бандеру] // Бурнашов Г. Ми - українці / Г. Бурнашов. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 70-78.

Бурнашов Г. Таємне стає явним... : [про вбивство С. Бандери] / Г. Бурнашов // Галичина. - 14 жовт. (№ 154). - С. 4.

 Бурнашов Г. У Мюнхені стріляли отрутою : [про вбивство Степана Бандери] // Бурнашов Г. Не поляже наша слава : (вибране) / Г. Бурнашов. - Івано-Франківськ, 2002. - С. 190-195.  

 Визначні постаті визвольної боротьби України (найновіша доба) // Мандрівець. - 1995. - № 3. - С. 79-86.

 Вівчар Б. Степан Бандера про Степана Бандеру : [про конф. „Укр. націоналізм - історія та сучасність" в Калуші] / Б. Вівчар // Галичина. - 2007. - 30 січ. - С. 2.

 Вівчар Б. Незнищенний символ визволення нації / Б. Вівчар // Галичина. - 1994. - 15 жовт.
        Вівчар Б. Символ визвольної боротьби : [про С. Бандеру та діяльність ОУН-УПА на Прикарпатті] / Б. Вівчар // Тижневик Галичини. - 1999. - 14 січ.

 Вівчар Б. Символ української нації / Б. Вівчар // Галичина. - 1999. - 5 січ.

 Він був для мене просто братом... : [спогади П. Антоновича і В. Бандери про Степана Бандеру] // Галичина. - 2000. - 30 груд.

 Вбивця Степана Бандери : (за матеріалами зарубіж. преси) // Служинська З. Генеалогія : Ч. 2. - Л., 2003. - С. 57-67.

 Володимирський Ф. Лицар українського духу і звитяги / Ф. Володимирський // Галичина. - 2007. - 29 груд.

 Воловинець П. ...Хто прапором став для народу : [про наук.-теорет. конф. у Калуші, присвяч. 85-річчю від дня народж. С. Бандери] / П. Воловинець // Галичина. - 1993. - 28 груд.

 Вронки - 1938. Невдала спроба [звільнення С. Бандери з тюрми за вбивство Б. Перацького] // Галичина. - 1998. - 13 черв. (Спецвип. „Рани". - С. 4.)

 В'ятрович В. Степан Бандера про визвольну боротьбу Української Повстанської Армії / В. В'ятрович // Визвольний шлях. - 1999. - № 10. - С. 1210-1215 : фото.

 Гановський Є. Людяний і діловий стиль провідництва : [спогади про С. Бандеру записав Г. Дем'ян] / Є. Гановський // Визвольний шлях. - 1999. - № 10. - С. 1246-1248

 Ганущак В. Він був людиною чину, якими ми є? / В. Ганущак // Новий час. - 1994. - 22 жовт.

 Гвоздик І. К. Так мав умерти Степан Бандера / І. К. Гвоздик // Визвольний шлях. - 1964. - № 10. - С. 1013-1027.

 Глібчук В. Степан  Бандера / В. Глібчук // Гуцульський край. - 1995. - 30 груд. ; Історичний календар. - 1999. - К., 1998. - С. 14-15.

 Глібчук В. Доля Степана Бандери / В. Глібчук // Криця. - 1996. - 1, 8 січ. ; Гуцульський край. - 1999. - 2 січ.

 Гнатюк В. Уроки Степана Бандери : [роздуми над кн. С. Бандери „Перспективи укр. революції"] / В. Гнатюк // Визвольний шлях. - 2000. -     № 10. - С. 24-30.

 Гордасевич Г. Степан Бандера - людина і міф / Г. Гордасевич // Кур'єр Кривбасу. - 2000. - № 128. - С. 45-72 ; № 129. - С. 68-98 ; № 130. -   С. 77-107.

 Гордієвський О. Московські вбивці Степана Бандери / О. Гордієвський // За вільну Україну. - 1991. - 3 січ.

 Гоць П. Дубляни в долі Степана Бандери / П. Гоць // Шлях перемоги. - 2001. -  3 січ.

 Гринів О. Без ідеологічного намулу / О. Гринів // Молодь України. - 1998. - 29 груд.

 Гринів О. Теоретик української революції / О. Гринів // За вільну Україну. - 1994. - 4 січ.

 Гриців П. Трагічна подія 1959 року / П. Гриців // Народна воля. - 1994. - 14 жовт.

Грицьків Р. Життя і діяльність Степана Бандери : [про зб. М. Посівнича "Життя і діяльність Степана Бандери : документи і матеріали" (Тернопіль)] / Р. Грицьків // Шлях перемоги. - 2008. - 26 листоп. (№ 48). - С. 11.

Гук В. Степан Бандера - символ української нації / Василь Гук // Краєзнавець Прикарпаття. - 2008. - № 12. - С. 3-5.

 Гурак Г. Крізь серце і пам'ять / Г. Гурак // Край. - 1995. - 30 груд.

 Дебрицький Р. Два роки з Степаном Бандерою / Р. Дебрицький // Літопис Червоної Калини. - 1994. - № 1-3. - С. 29-33,41.

 Дем'ян Г. Всеукраїнська і світова велич Степана Бандери / Г. Дем'ян // Визвольний шлях. - 2002. - № 1. - С. 31-46.

 Дем'ян Г. Головний ідейно-політичний і організаційний натхненник творення і боротьби УПА / Г. Дем'ян // Визвольний шлях. - 1999. - № 3. -   С. 301-305. 

 Дем'ян Г. Оцінка УГВР у теоретичних працях та публіцистичних виступах Степана Бандери : [є фото похорону С. Бандери] / Г. Дем'ян // Визвольний шлях. - 1999. - № 10. - С. 1188-1193.

 Дем'янів О. За Україну, за її волю / О. Дем'янів // Молодь України. - 1998. - 20 лют.

 Довгань В. Кем был Бандера? Штрихи к политическому портрету /  В. Довгань // Правда Украины. - 1990. - 13-26 дек.

 Дужий П. Боротьба за державу триває / П. Дужий // За вільну Україну. - 1997. - 1 січ.

 Дужий П. За яку Україну боровся Степан Бандера? / П. Дужий // Криця.  - 1998. - 14 жовт.

 З життєвого шляху С. Бандери // Визвольний шлях. - 1959. - №  11. - С. 1208-1209.

 Заблоцький Ю. Степан Бандера - символ волі народу /  Ю. Заблоцький // Визвольний шлях. - 1969. - № 10. - С. 1107-1119.

 Заблоцький Ю. Степан Бандера - символ доби / Ю. Заблоцький // Визвольний шлях. - 1960. - № 10. - С. 1089-1094.

 Заходи з відзначення в м. Івано-Франківську 100-річчя від дня народження С. Бандери на період до 2009 р. // Західний кур'єр. - 2008. - 17 квіт. - С. 12.

 Звернення Проводу ОУН до української громадськости у десятиріччя з дня смерти Сл. П. С. Бандери // Визвольний шлях. - 1969. - №10. - С. 1092-1097.

 Зізнання вбивці: 15 жовтня 1959 року : [уривок із стенограми суд. процесу над вбивцею С. Бандери - Б. Сташинським про останні хвилини життя Провідника] // Літературна Україна. - 1992. - 23 січ. - С. 6.

 Злупко С. Економічні погляди Степана Бандери та економічні проблеми суверенної України / С. Злупко // Визвольний шлях. - 1999. - № 10. - С. 1194-1200.

 Інтерв'ю німецької радіостанції в Кельні зі Степаном Бандерою, 1954 р. // Просвіта. - 2001. - № 1 (січ.).

 Його ім'я - символ // Рідна земля. - 1994. - 14 жовт.

 Канюка М. Как КГБ убивал Степана Бандеру / М. Канюка // Независимость. - 1998. - 22, 24 июля.

  Карбович З. Несплямлений прапор національно-визвольної революції / З. Карбович // Визвольний шлях. - 1969. - № 10. - С. 1098-1106 : фото.

 КДБ проти ОУН, або Як був убитий лідер українських націоналістів Степан Бандера // Галичина. - 1990. - 13 жовт.

 Кізко П. Степан Бандера як публіцист / П. Кізко // Визвольний шлях. - 1960. - № 5. - С. 579-581.

 Кіпіані В. Степан Бандера повертається в бібліотеки. На часі повернення праху в рідну землю : [презентація однотомника праць  С. Бандери] / В. Кіпіані // Дзвони Підгір'я. - 1999. - 24 лют.

 Кічак І. Це було 1960 року : [з приводу вбивства С. Бандери] / І. Кічак // Визвольний шлях. - 1995. - № 5. - С. 617-619.

 Климишин М. Значення Степана Бандери в історії ОУН / М. Климишин // Визвольний шлях. - 1999. - № 2. - С. 131-140.

 Коваль І. Степан Бандера : Спроба політичного портрета / І. Коваль // Галицьке слово. - 1991. - 23 трав.

 Козак В. Борець за народну волю / В. Козак // Свіча. - 2006. - 6 січ. : фото.

 Косик В. Початок руху під проводом С. Бандери // Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні / В. Косик. - Париж ; Нью-Йорк ; Львів, 1993. - С. 81-85.

 Кость С. Проблеми визвольної боротьби у публіцистиці С. Бандери /  С. Кость // Укр. періодика : історія і сучасність : Доп. та повідомлення 9-ї Всеукр. наук.-теорет. конф. Львів, 28-29 жовт. 2005. - Л., 2005. - Т. 9. - С. 592-597.

 Костюк С. „До споминів про славного пана Степана Бандеру" / С. Костюк // Вісник Коломиї. - 1992. - 25 листоп.

 Крайківський О. Його ім'я - як символ боротьби / О. Крайківський // Рідна земля. - 1999. - 1 січ.

Крайній І. Державник змалку : [про дитинство С. Бандери] / І. Крайній // Україна молода. - 2008. - 30 груд. (№ 247). - С. 7.

 Кротов Я. Молитва за Бандеру : [ставлення Росії до Бандери] / Я. Кротов // День. - 2008. - 24 трав. - С. 4.

 Круковський О. Архівні джерела про Степана Бандеру - пластуна / О. Круковський // Визвольний шлях. - 1999. - № 6. - С. 683-685.

 Кузьмінець О. Степан Бандера / О. Кузьмінець // Історія України.  - 1997. - № 47 (груд.)

 Кузьмінець О. Степан Бандера як теоретик та ідеолог визвольної боротьби українського народу / О. Кузьмінець // Матеріяли наукової конференції „ОУН і УПА: історія, уроки, сучасність". - Стрий, 1993. - С. 111-112.

Купчинський Б. Небезпечний для Рейху : постать С. Бандери в секретних документах гітлерівців / Б. Купчинський // Край. - 2010. - 1 січ. (№ 1). - С. 6-7.

 Кушніренко Н. Село Бандери [Старий Угринів Калус. р-ну] / Н. Кушніренко // Експрес. - 2002. - № 156 (жовт.). - С. 8.

 Куштепа О. Знав його особисто... : [спомин про С. Бандеру] / О. Куштепа // Літературна Україна. - 1992. - 23 січ. - С. 6.

 Лаврів П. Як КГБ убив Степана Бандеру / П. Лаврів // Галицьке слово. - 1994. - 15 жовт.

 Ленкавський С. Вбивство Степана Бандери / С. Ленкавський // Дзвін. - 1992. - № 1-2. - С. 143-149 ; № 3-4. - С. 109-116 ; № 5-6. - С. 114-117. 

 Лесюк М. Бандера - це прапор (до етимології прізвища) / М. Лесюк // Галичина. - 1999. - № 3. - С. 52-57.

 Липовецький С. З ясним поглядом на світ : Історія одного „забутого" суду [Варшав. та Львів. над „С. Бандерою та товаришами"] / С. Липовецький // День. - 2005. - 26 листоп. - С. 7.

 Липовецький С. Невідомий Бандера :[в дитинстві вчився витримувати тортури] / С. Липовецький // Україна молода. - 2008. - 23 трав. - С. 20.

Липовецький С. Провідник на псевдо "Баба" : [про становлення та діяльн. Край. Провідника ОУН С. Бандери] / С. Липовецький // Шлях перемоги. - 2008. - 18 черв. (№ 25). - С. 5.

Липовецький С. Юність Бандери / С. Липовецький // Шлях перемоги. - 2008. - 4 черв. (№ 23). - С. 5.

 Лист Марка Боєслава до Степана Бандери // Андрухів І., Француз А. Станіславщина : Двадцять буремних літ (1939-1959). - Рівне ; Івано-Франківськ, 2001. - С. 232-237 ; Дзвони Підгір'я. - 2005. - 23 берез. ; Вечірній Івано-Франківськ. - 2005. - 11 жовт.

 Львівський процес Бандери і товаришів // Галамай С. У боротьбі за Українську Державу. - Л., 2003. - С.  104-107.

Малкош В. Степан Бандера і дивізія "Галичина" / В. Малкош // Галичина. - 2008. - 20-26 листоп. (№ 175-176). - С. 16; Галицька Просвіта. - 2008. - 14 листоп. (№ 45). - С. 3, 28 листоп. (№ 47). - С. 3.

 Маловідома історія Степана Бандери // Калуське віче. - 1999. - 20 листоп.

 Марченко В. Степан Бандера - Польща его приговорила к смерти, Гитлер бросил в концлагерь, агент КГБ убил его в Мюнхене / В. Марченко // Наук. Вісн. Укр. Іст. Клубу. Т. ІV. - М., 2000. - С. 147-151.

 Масловський В. Бандера: прапор чи банда / В. Масловський // Радянська Україна. - 1990. - 14, 16 жовт.

 Махно Т. Степан Бандера: міф і реальність / Т. Махно // Персонал плюс. - 2006. - 29 груд. - С. 13.

 Мельник В. З прометеївським вогнем у серці / В. Мельник // Голос Опілля. - 1994. - 31 груд.

105.   Мельник О. Степан Бандера ще поза владою / О. Мельник // Українська газета. - 2000. - 23 берез.

 Мечник С. Степан Бандера: „Ми знаємо свою мету, до якої ідемо"  / С. Мечник // Криця. - 1998. - 31груд.

 Мечник С. Убивця Степана Бандери / С. Мечник //  Літопис Червоної Калини. - 1995. - № 4-6. - С. 48-50.

 Митюрин Д. У каждого своя Украина : [С. Бандера та М. Хрущов] / Д. Митюрин // Секретные материалы. - 2004. - № 25. - С. 6-7. : фото.

 Михайлюк-Новицький Б. Бунт Бандери / Б. Михайлюк-Новицький // Прикарпатська правда. - 1992. - 18, 22, 29 лип. ; 1-15 серп.

 Михльонок Я. Там, де мордувався Бандера / Я. Михльонок, Я. Музиченко // Україна молода. - 2007. - 8 трав. - С. 8.

 Мірчук П. Степан Бандера : Голова проводу ОУН / П. Мірчук // Стрийщина. Т. 1. - Нью-Йорк ; Торонто ; Париж ; Сидней, 1990. - С. 219-220.

 Мірчук П. Зустрічі зі Степаном Бандерою / П. Мірчук // Стрийщина. Т. 1. - Нью-Йорк ; Торонто ; Париж ; Сидней, 1990. - 235-238.

 Мороз Б. Безсмерття Степана Бандери / Б. Мороз // Українська газета. - 1999. - 28 січ ; 25 лют. ; 11 берез.

 Мудрик-Мечник С. Замах у Мюнхені : [бесіда з колиш. членом Центр. Проводу ОУН-УПА С. Мудриком-Мечником / записав О. Романчук] / С. Мудрик-Мечник // Молода Галичина. - 1993. - 19 січ.

Нагірняк В. "Во славу Золотого Тризуба" : [розмова з В. Нагірняком про його однойменну кн. про провідника ОУН С. Бандеру / записала Л. Клим] // Верховинські вісті. - 2008. - 7 листоп. (№ 45), Галичина. - 2008. - 27 груд.-2 січ. (№195-196). - С. 5.

 Настільна книга нової генерації : [ дир. вид-ва Музею визвол. змагань  Ю. Манюх розповідає про видану ними кн. С. Бандери „Перспективи Української революції", кошти на яку виділили ОДА та міська рада] // Тижневик Галичини. - 2000. - 20 січ.

 Незабутній Провідник Нації : [до дня смерті С. Бандери. За „Збіркою документів і матеріалів про вбивство Степана Бандери", виданою в 1989 р. Світ. Укр. Визвол. Фронтом] // Поклик. - 1995. - 14 жовт.

 Несплямлений прапор революції // Визвольний шлях. - 1959. - № 11. - С. 1204-1206.

 О. Д. Степан Бандера про перспективи української національно-визвольної революції / О. Д. // Визвольний шлях.  - 1964. - № 10. - С. 1027-1045 ; № 11. - С. 1161-1178.

 Олексюк М. Послідовний борець і теоретик / М. Олексюк // За вільну Україну. - 1999. - 1 січ.

 Онишкевич Р. Осінній постріл в Мюнхені / Р. Онишкевич // День. - 1998. - 15 жовт. - С. 5.

 Орос Я. Кожум'яцьке наше щастя... : [про вбивство С. Бандери] / Я. Орос // Сільські обрії. - 1991. - № 12. - С. 17-18.

 Павлів Б. Степан Бандера - патріот, борець чи ворог? / Б. Павлів // Освіта. - 1998. - 23-30 груд.

 Падох Я. Стрийські журналісти. Степан Бандера / Я. Падох // Стрийщина. Т. 2. - Нью-Йорк ; Торонто ; Париж ; Сидней, 1990. - С. 133.

 Пастух Р. „А попереду йде Степан Бандера" / Р. Пастух // За вільну Україну. - 2002. - 27 груд. - С. 7.

 Патриляк І. Теоретична спадщина Степана Бандери та сьогодення / І. Патриляк // Визвольний шлях. - 2005. - № 1. - С. 94-98.

 Перше інтерв'ю провідника ОУН Степана Бандери з чужими журналістами // За незалежність. - 1991. - 12 жовт.

 Петров І. Мюнхенські адреси Степана Бандери / І. Петров // Молодь України. - 1998. - 10 груд.

 Погрібний А. Звитяжний провідник нації : [вступ. сл. до 95-річчя            С. Бандери в Києві] / А. Погрібний // Шлях перемоги. - 2004. - 21 січ. - С. 8.

 Покальчук Ю. Бандера, Лебідь та інші : [уривки із ст. у тижневику „Заповіт"] / Ю. Покальчук // Прикарпатська правда. - 1990. - 31 жовт.

 Посівнич М. Степан Бандера - Провідник Крайової Екзекутиви ОУН (1933-1934) / М. Посівнич // Визвольний шлях. - 2004. - № 1. - С. 86-95.

 Посівнич М. Життя, присвячене свободі /  М. Посівнич // За вільну Україну. - 2006. - 19 січ. - С. 12.

 Предатель? Освободитель? Жертва? : [С. Бандера] // Родина. - 1991. - № 6-7. - С. 92-94.

 Прийма С. Національно-визвольний рух і його лідер Степан Бандера у боротьбі за Українську державу / С. Прийма // Тижневик Галичини. - 1998.  - 1 січ.

 Провідник ОУН - в іпостасі теоретика : [про публіцист. зб. С. Бандери „Перспективи української  революції", який вийшов у Дрогобиц. вид-ві „Відродження"] // Галичина. - 1999. - 20 лют.

 Процев'ят Т. Знайомтеся: Бандера / Т. Процев'ят // Україна молода. - 2003. - 3 січ. - С. 4.

 Ровенчак О. Про життя і чин провідника ОУН : [про бібліогр. покажч. присвяч. С. Бандері, виданий ОУНБ ім. І. Франка] / О. Ровенчак // Свіча. - 2008. - 8 жовт. (№ 79).

 Романчук О. Замах у Мюнхені / О. Романчук // Вісті з України. - 1993. - № 48 (листоп.).

 Романюк С. Тот самый Бандера / С. Романюк // Комсомольская правда. - 1990. - 27 июня.

 Савченко В. Бандера скаже - як відріже : [розповідає гімназійний колега С. Бандери Р. М. Яримович] / В. Савченко // Дзвони Підгір'я. - 2004. - 13 жовт.

 Сватко Я. Степан Бандера / Я. Сватко // Літопис Червоної Калини. - 1992. - № 1. - С. 62-70.

 Сватко Я. З невичерпного джерела : [про життєв. шлях та політ. світогляд С.Бандери] / Я. Сватко // Просвіта. - 2005. - Ч. 11-12 (листоп.-груд.). - С. 6-7.

 Сербіна Л. Все, що мав у житті він віддав для одної ідеї / Л. Сербіна // Говорить і показує Україна. - 2004. - 12 лют. - С. 3.

 Сич О.  Пласт у житті Бандери та очолюваної ним ОУН / О. Сич // Визвольний шлях. - 1999. - № 7. - С. 811-818.

 Скуратівський В. Рік сподвижника нації / В. Скуратівський // Берегиня. - 1999. - № 1. - С. 3-6.

 Скуратівський В. Своє життя віддав інтересам і добробуту нації / В. Скуратівський // Берегиня. - 2004. - № 3. - С. 4-7.

 Стецько С. Ідеї і чин Степана Бандери - наш дороговказ : [виступ на уроч. академії у Львові] / С. Стецько // За вільну Україну. - 1999. - 12 січ.

 Стецько Я. Степан Бандера / Я. Стецько // Новий час. - 1994. - 1,6, 12 січ.

 Стецько Я. Його дух мобілізує нас : (Промова в 5-ту річницю загибелі Степана Бандери) / Я. Стецько // Визвольний шлях. - 1999. - № 10. - С. 1155-1157.

 Стецько  Я. Твори Степана Бандери / Я. Стецько // Визвольний шлях. - 1978. - № 10. - С. 1091-1095.

Тимів С. Степан Бандера : сторінки життєпису / С. Тимів // Слово народу. - 2008. - 14 листоп. (№ 46). - С. 2, 22 листоп. (№ 47).

 Трагічні роковини : [32-а річниця з дня загибелі С. Бандери] // Галичина. - 1991. - 16 жовт.

 Тырнов В. Реинкарнация Бандеры : Точка зрения / В. Тырнов, А. Клева // Секретные материалы. - 2003. - № 2 (янв.) - С. 6-7.

 У десятиріччя з дня смерти великого сина України // Визвольний шлях. - 1969. - № 12. - С. 1432-1433.

 Убивство Степана Бандери : [добірка матеріалів про суд. процес над вбивцею Б. Сташинським] / вступ. Ю. Мельничука // Дніпро. - 1992. - № 6-7. - С. 178-192.

 Україна Степана Бандери / Підгот. Т. Федорів // Галицька Просвіта. - 2007. - 28 груд.

 Федорів Т. Степан Бандера - антифашист / Т. Федорів // Дзвони Підгір'я. - 1999. - 22 трав.

 Федорів Т. Степан Бандера і Старий Угринів : [маловідомі факти з життя С. Бандери] / Т. Федорів // Тижневик Галичини. - 1998. - 15 жовт.

 Федорів Т. Степан Бандера як людина і політик / Т. Федорів // Галичина. - 2004. - № 10. - С. 115-121. - Бібліогр. в кінці ст.

 Федорів Т. Степан Бандера : людина і політик / Т. Федорів // Бандерівський край. - 2000. - Ч. 1. - С. 3-6.

 Федорів Т. Степан Бандера - студент Львівської Політехніки / Т. Федорів // Дзвони Підгір'я. - 1998. - 25 листоп.

 Федорів Т. Степан Бандера : формування світогляду, початок політичної діяльності (1909-1933 рр.) / Т. Федорів // Галичина. - 1999. - № 3. - С. 45-51.

 Федорів Т. Молоді літа буремні : [про юнацькі роки С. Бандери] / Т. Федорів // Світ молоді. - 1999. - 1 січ.

 Федорів Т. Наш Бандера: Провідник у пам'яті й сьогоденні земляків / Т. Федорів // Рідна земля. - 2002. - 3 січ.

 Фостун С. Степан Бандера / С. Фостун // Визвольний шлях. - 1978. - № 10. - С. 1096-1099.

 Фостун С. Степан Бандера - символ визвольної боротьби / С. Фостун // Українська думка.  - 2004. - 5 лют.

 Фостун С. Роздуми у святу ніч : Степан Бандера - символ визвольної боротьби / С. Фостун // Відомості митрополії у діяспорі й єпархії у Великій Британії. - 2005. - Ч. 1 (січ.). - С. 5-6; 40-41.

 Фріс З. Мюнхенський слід Хрущова - 3 : [про убивцю Ребета і Бандери - Б. Сташинського] / З. Фріс // Галичина. - 1997. - 28 жовт. ; 1, 4, 7 листоп.

 Харченко А. Бандеру-Попеля убивал „ручкой" с кислотой : [вбивство С. Бандери ; є фото знаряддя вбивства] / А. Харченко // Сегодня. - 2008. - 22 мая. - С. 35. 

 Ходак І. Московські вбивці Бандери : [промова Голови Суду] / І. Ходак  // Вільний голос. - 1992. - 17 верес.

 Ходєєв І. Святе місце на кладовищі в лісі : [про могилу С. Бандери в Німеччині] / І. Ходєєв // Україна молода. - 2008. - 22 трав. - С. 10.

 Хто він, Степан Бандера? : [факти з вітчизн. часописів] // Самостійна Україна. - 1992. - № 15 (квіт.).

 Хто такий Бандера // Трибуна лектора. - 1990. - № 5. - С. 29.

 Ців'юк Д. Брехня про Бандеру та бандерівців / Д. Ців'юк // Освіта. - 1995. - 15 лют.

 Чекалюк С. Степан Бандера - про суть російського комунізму / С. Чекалюк // Свіча. - 1998. - 30 груд.

Чемеринський А. Життя і чин Степана Бандери : [про однойм. біобібліогр. покажч., виданий ОУНБ ім. І. Франка] / А. Чемеринський // Галицька Просвіта. - 2008. - 17 жовт. (№ 41). - С. 2.

 Чечелюк О. Чорні справи „Сірого": Кому вигідно робити з С. Бандери „національного героя"? / О. Чечелюк // Радянська Україна. - 1990. - 9 верес.

 Шатилов М. Смерть [С. Бандери] в осінньому Мюнхені / М. Шатилов // Визвольний шлях. - 1994. - № 1. - С. 56-65. ; № 2. - С. 176-185 ; № 3. - С. 307-315 ; № 4. - С. 427-431 ; Березіль. - 1993. - № 1. - С. 119-144.

 Шацький Р. Вронки... Серпень 1938-го : [про спробу викрадення Степана Бандери з в'язниці] / Р. Шацький // Галичина. - 2006. - 29 груд.

 Шевчук П. Засвітилася ще одна свічка. Патріотична : [фоторепортаж з урочистого віча в Старому Угринові з нагоди 89-ї річниці від дня народж. С. Бандери] / П. Шевчук // Тижневик Галичини. - 1998. - 10 січ. - С. 4.

 Шевчук П. ...І він пішов у революцію : [розмова з М. Климишиним, соратником С. Бандери] / П. Шевчук // Галичина.  - 1992. - 8, 11, 12 серп.

 Яд для Степана Бандеры : [про діяльність 13-го відділа КДБ в 50-х роках] // Строительная газета. - 1991. - 24 сент. - С. 13.

 

Оновлено 12-06-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка