Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Звернення до читача (переклад англійською мовою)Переклад виконали:

  • Томич Олександр (від початку до слів "життя ОУНБ")
  • Афтанас Сніжана (від слів "життя ОУНБ" до кінця)

ЗВЕРНЕННЯ ДО ЧИТАЧА

Оригінал

Переклад англійською

Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка.

 

Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека імені І.Франка - осередок громадської активності, інтелектуального спілкування, залучення до читання. Це - публічний простір, що відповідає інформаційним і духовним потребам сучасного користувача. Наші поетапні професійні набутки формувалися і формуються копіткою працею фахівців бібліотеки.

 

Налагоджені успішні комунікативні взаємини з творчими спілками і громадськими організаціями, владними структурами, закладами культури, освіти, бізнесу допомагають бути затребуваними, реалізовувати інновації, розширювати спектр бібліотечних послуг, популяризувати вітчизняну і світову літературу з різних галузей знань, наукові, винахідницькі, творчі звершення краян. Головним завданням нашої бібліотечної команди є рух до утвердження основних гуманітарних цінностей суспільства, створення особливого середовища для людей, які націлені на самореалізацію.

 

Життя ОУНБ ім. І. Франка  - це минувшина і сьогодення, де як у барвистому вінку переплелися яскраві незабутні роки праці кількох поколінь бібліотечних працівників, де шанують традиції, впроваджують інновації, дбають про прийдешнє.

 

Наша бібліотека - це храм науки і освіти, духовності і добра. Адже саме тут кожен може наблизитись до скарбів світової думки, знайти велику користь душі своїй, піднятися над буденністю і поринути у віртуальний світ Інтернету.

 

Запрошуємо до обласної бібліотеки всіх, хто прагне нових знань, нових книг та інформації, нових вражень і здивувань.

Людмила Бабій

 

директор обласної універсальної

 

наукової  бібліотеки ім. І. Франка,

 

заслужений  працівник культури України

Ivano-Frankivsk Regional Universal Scientific Library named after Ivan Franko.

 

The Ivano-Frankivsk Regional Universal Scientific Library named after Ivan Franko is a centre of social activity, intellectual communication, and engagement in reading. It is a public space that meets the information and spiritual needs of the modern user. Our gradual professional achievements have been and are being shaped by the hard work of the library's specialists.

 

Successful communication relations with creative unions and public organisations, government agencies, cultural, educational and business institutions help us to be in demand, implement innovations, expand the range of library services, promote national and world literature in various fields of knowledge, scientific, inventive and creative achievements of our countrymen. The main task of our library team is to move towards the establishment of the basic humanitarian values of society, creating a special environment for people who are focused on self-realisation.

 

The life of the RUSL named after Ivan Franko is the past and the present, where bright unforgettable years of work of several generations of librarians intertwined like a colorful wreath, where traditions are honored, innovations are introduced, and the future is taken care of.

 

Our library is a temple of science and education, spirituality and goodness. It is here that everyone can get closer to the treasures of world thought, find great benefit for their souls, rise above everyday life and plunge into the virtual world of the Internet.

 

We invite everyone who seeks new knowledge, new books and information, new impressions and surprises to the regional library.

Liudmyla Babii

 

Director of the Regional Universal

 

Ivan Franko Regional Universal Scientific Library,

 

Honored Worker of Culture of Ukraine

 

Оновлено 19-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка