Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Освіта: нові вимоги   За проектом Головного тренінгового центру для бі­бліотекарів, створеного Укра­їнською бібліотечною асоці­ацією за сприяння програми «Бібліоміст» при Національ­ній академії керівних кадрів культури і мистецтв України у смт Славське Львівської області відбулася III Всеукраїнська кон­ференція «Сучасна бібліотечно-інформаційна безперервна осві­та: нові вимоги». Організатором конференції стала Українська бі­бліотечна асоціація (УБА) за фі­нансової підтримки програми «Бібліоміст».

   До Славського з'їхались понад 70 бібліотекарів - тренерів і коор­динаторів регіональних тренінгових центрів, що завдяки програмі «Бібліоміст» діють у кожній облас­ній універсальній науковій бібліо­теці України. В таких регіональних тренінгових центрах (РТЦ) прохо­дять навчання районні і сільські бібліотекарі, чиї бібліотеки стали переможцями конкурсів програ­ми «Бібліоміст» на встановлення сучасного комп'ютерного облад­нання в бібліотеці. Серед учасни­ків були й тренери Львівського РТЦ, а також господарі - праців­ники Сколівської районної цен­тральної бібліотеки та бібліотеки смт Славське. Бібліотеки Сколівського району минулого року стали переможцями конкурсу та грантерами програми «Бібліоміст». Комп'ютеризація допома­гає бібліотекарям перетворити свої книгозбірні на сучасні центри безкоштовного доступу до інфор­мації, надання нових послуг, ор­ганізувати спілкування, дозвілля і творчий розвиток своїх корис­тувачів.

   Конференція відбувалася в надзвичайно цікавому, інтер­активному форматі: команди учасників відвідали чисель­ні майстер-класи, брали уроки в адвокаційній, психологічній, дидактичній майстернях, отри­мали поради у Школі майбутніх лідерів «Як стати директором бібліотеки». В межах конферен­ції відбулись: акція «Бібліотеч­на фотосушка» (кожен тренер привіз кілька цікавих фотогра­фій на тему «Моя бібліотека» і «Наш РТЦ») та акція збирання і передачі книг від учасників для бібліотеки смт Славське.

   Результатом активної ро­боти протягом чотирьох днів стало створення навчаль­них відеофільмів, які допомо­жуть бібліотекарям навчати своїх користувачів основам комп'ютерної грамотності, продемонструють можливості комп'ютеризованої бібліотеки, познайомлять із сучасними бібліотечними сервісами та засо­бами адвокації.

                                                                                            Президія та Виконавчий офіс УБА

 

                                               Освіта : нові вимоги // Культура і життя. -  2013. - № 12. - С.12.

 

Оновлено 15-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка