Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 19:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Polsko-ukraiDska wymiana biblioteczna21-28 listopada delegacja Iwano-Frankowskiej Obwodowej Biblioteki Uniwersalno-Naukowej im. I. Franki odwiedziła Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. E. Smolki w Opolu. W składzie delegacji był dyrektor OBUN L. Babij, zastępca dyrektora L. Fedyk, kierownik działu literatury i sztuki G. Prystaj, dr. nauk filologicznych, dyrektor katedry ukrainoznawstwa Iwano-Frankowskiego Uniwersytetu Medycznego W. Kaczkan, dyrektor Centralnego Systemu Bibliotecznego M. Budakowska.

Gości z Ukrainy powitali pracownicy opolskiej biblioteki, z dyrektorem Tadeuszem Chrobakiem na czele oraz przedstawicielami władz miejskich J. Wójcikiem, I. Malkowiak. Podczas konferencji prasowych i dyskusji przy okrągłym stole skupiono się przede wszystkim na kwestii rozwoju ukraińsko-polskich stosunków, wymiany doświadczeń w dziedzinie biblioteczno-informacyjnych technologii, kulturalno-oświatowej działalności, partnerskiej współpracy obu bibliotek.

Reprezentacja z Iwano-Frankowska miała okazję zapoznać się z kolekcją rzadkich starodruków, rękopisów, kartografii, mikrofilmów, a także z działalnością spółeczno-kulturową. Dzięki wizycie w austriackim, muzycznym i miejskim dziale biblioteki goście zobaczyli, w jaki sposób organizuje się konkursy, kursy językowe, wieczory poświęcone zapoznawaniu się z poszczególnymi krajami, koncerty i wystawy artystyczne.

Pracownicy iwano-frankowskiej biblioteki zwiedzili także biblioteki w sąsiednich miastach Kędzierzynie-Koźlu, Pakosławicach, Nowakach i Prószeniowicach. Oczywiście, nie zostały pominięte najważniejsze zabytki poszczególnych miast - Muzeum Sztuki w Opolu, bazylika św. Anny w Kędzierzynie-Koźlu, kościoł św. Jakuba w Nysie, Muzeum Historyczne w Krakowie Wawel.

W czasie spotkania, prof. Kaczkan odczytał swoje wiersze oraz poprowadził rozmowę o polsko-ukraińskich tradycjach w literaturze. A otrzymane w prezencie nowe książki i materiały metodyczne będą z pewnością niezwykle przydatne w dalszej pracy biblioteki w Iwano-Frankowsku.

Ludmiła Babij

Babij L. Polsko-ukraińska wymiana biblioteczna / Ludmiła Babij // Kurier Galicyjski. - 2010. - № 23-24. - S. 27.

 

Оновлено 15-08-2022
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка