Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail: Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31


Графік роботи:

Щоденно: з 10 - до 19 години
В неділю: з 10 - до 18 години
Субота - вихідний день
Останній четвер місяця - санітарний день.


Енциклопедія Сучасної України

Гедонізм у новелістиці Марка ЧеремшиниЛариса ГОРБОЛІС, кандидат філологічних наук

ГЕДОНІЗМ У НОВЕЛІСТИЦІ МАРКА ЧЕРЕМШИНИ

(РАДІСТЬ ІСНУВАННЯ НА ЗЕМЛІ ЯК ЕТИКО - ЕСТЕТИЧНЕ ВИРАЖЕННЯ СУТНОСТІ РЕЛІГІЙНОГО БУТТЯ УКРАЇНЦЯ)

Творчий доробок українських письменників кінця XIX- початку XX ст. дедалі частіше привертає увагу сучасних літературознавців: студіюють стильову специфіку прози митців, простежують співзвучність художньо-виражальної системи з надбаннями модернізму тощо. Безперечно, за­значені проблеми важливі, але часто при цьому спрощу­ється значеннєвість духовної культури, а це призводить до викривлення загальної картини літературного процесу до поверховості в оцінці спадщини митця, надто ж тих письменників, які були чутливими до специфіки націона­льного буття, характеру народу та ін.

Про багатий духовний простір гуцулів, так майстерно відображений Марком Черемшиною, мовилося чимало. Літературознавці О.Засенко, О.Гнідан ґрунтовно досліди­ли зв'язки новелістики прозаїка з народно-поетичними зразками, виявили новий рівень освоєння фольклору, з'я­сували особливості психологізму, архітектоніки прози. І все ж лишається невисвітленою релігійна духовність горян, розглянути яку доречно крізь призму етико-естетичної про­блеми, що концентрується навколо гедоністичного сприймання й розуміння світу...

 

Повний текст статті можна знайти у фондах ОУНБ ім. І. Франка.

Оновлено 16-07-2019
© 2017. ОУНБ iменi I. Франка