Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail: Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31


Графік роботи:

Щоденно: з 10 - до 19 години
В неділю: з 10 - до 18 години
Субота - вихідний день
Останній четвер місяця - санітарний день.

У пісні перейду, переплавлюсь у звуки…Дмитро Юсип

«У ПІСНІ ПЕРЕЙДУ. ПЕРЕПЛАВЛЮСЬ У ЗВУКИ...»

До 70-річчя від дня народження Тараса Мельничука

З чого почати своє слово про нього? Чи з його славного гуцульського роду... Чи, може, з опису села Уторопи, де він 20 серпня 1938 року прийшов на світ і звідки почався його страдницький шлях...

Можна би розпочати і з вироку, який вперше за­читали йому в Івано-Франківському обласному суді 11 травня 1972 року. Чи коли зачитали вдруге через сім років у Косові...

Я міг би розпочати свою сповідь про нього і з його перебування в Джурівській лічниці, що в Снятинському районі, де він опинився, начебто на при­мусовому лікуванні від алкоголізму... Або - з пере­бування в Підмихайлівській психлікарні Рогатинського району... В той час божевільні в роботі совіцьких спецслужб послуговували найкращою підмогою для компрометації «українських буржуазних націо­налістів».

Отже, будь-який факт з життя і творчої діяльності лауреата Національної премії імені Тараса Шевчен­ка, поета Тараса Мельничука може послужити почат­ком розмови про нього, настільки кожен факт промо­вистий, вагомий і неординарний...

Скажімо, сім'я поетового діда Федора Мельничу­ка була в Уторопах найчисленнішою, вона складала­ся із... шістнадцяти осіб. Або помандруємо разом з поетом у «світ незнаними шляхами» після того, як він закінчив школу. Важкі то були і виснажливі ман­дри.

Спочатку шляхи-дороги пролягли через дон­басівські новобудови, куди вчорашній десятикласник, підхоплений вітрами романтики, поїхав за комсомольською путівкою. Потім - армія. Демобілізував­шись, Тарас вступає на стаціонарне відділення філо­логічного факультету Чернівецького державного уні­верситету імені Юрія Федьковича. Але провчився лише три курси. Через матеріальну скруту і бунтівли­вий характер залишив вуз і знову подався на заробіт­ки. На цей раз шляхи-дороги привели в Кривий Ріг, звідти - в Красноярськ... Мрія про заробіток не збу­лась. Зате додому повернувся з валізою, вщерть на­повненою рукописами поезій та зшитками російсько­мовних газет, на сторінках яких публікував свої по­етичні твори.

Повний текст статті можна знайти у фондах ОУНБ ім. І. Франка.

Оновлено 23-10-2020
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка