Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail: Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31


Графік роботи:

Щоденно: з 10 - до 19 години
В неділю: з 10 - до 18 години
Субота - вихідний день
Останній четвер місяця - санітарний день.


Енциклопедія Сучасної України

Людмила Бабій : „Головне – це хороший колектив”Обласну наукову бібліотеку на вулиці В.Чорновола знає ба­гато жителів нашого міста і області. Недавно на місце директо­ра бібліотеки призначили людину, яка 27 років працювала тут. Пропонуємо нашим читачам інтерв'ю з Людмилою Бабій про те, якою буде бібліотека в майбутньому та які зміни чекають на її читачів.

 - Людмило Василівно, з не­давнього часу Ви на посаді в.о. директора обласної універ­сальної наукової бібліотеки. Чи було це призначення для Вас несподіванкою?

- Певною мірою і так, і ні. Я багато років пропрацювала за­ступником директора цієї бібліо­теки. Мені дуже добре працювалося з попереднім директором Марією Альбою, ми завжди зна­ходили спільну мову у вирішенні найрізноманітніших питань. На­певно, та робота, яка велася в бібліотеці, і ті успішні здобутки, які є, - це завдяки якраз такій ко­мандній роботі.

- Що Ви застали? В якому стані бібліотека на даний момент?

- Бібліотечна робота постав­лена на досить високому рівні, хоч, звичайно, є певні проблеми. Ще при Марії Вікторівні розмова зелася   про   ремонт  дахової покрівлі і третього-четвертого поверхів. Закладені кошти для ре­монту нашого приміщення на вул. Сахарова, 30. Те, як все це робитиметься, побачимо з часом. Є потреба у автоматизації певних бібліотечних процесів. Але голов­не  - це хороший колектив про­фесіоналів, який я дуже добре знаю. Гадаю, що ми спрацюємо­ся і всі ці плани будуть реалізо­вані.

- Якими були Ваші перші дії на посаді директора бібліотеки?

- На перші дні після мого при­значення була, запланована пре­зентація книги Мирослава Аронця  „Денис   Іванцев.   Життя   і творчість", яку презентували у трохи незвичний час, в 10-тій годині ранку, але ми добре попра­цювали над організацією. Була переповнена зала, багато зацікав­лених людей. Також недавно наша регіональна команда - три представники кожної обласної бібліотеки  - відвідали у Києві проект „Глобальні бібліотеки", метою якого є проведення аналі­зу стану бібліотек всієї області до готовності впроваджень сучасних новітніх технологій. Це велика ділянка роботи, тому що термін дуже короткий  - півтора місяця. Надалі планується впровадження системи Інтернет і в селах, і в містах, і в районах області. Оскільки загальна кількість бібліо­тек по Україні  - 18 000, то фун­дація Білла та Мелінди Гейтс планує охопити цим проектом 1000 бібліотек. Тому від того, яка об­ласть представить якісне дослід­ження, залежить те, чи будуть охоплені Інтернетом бібліотеки, в її населених пунктах.

- Що нового плануєте ввес­ти? Чи передбачаються якісь кардинальні зміни? І взагалі, які плани?

- У бібліотеці є свої хороші традиції, певні тенденції розвит­ку. Є, звісно, і проблеми  - по­трібне формування якісного нау­кового фонду, рідкісних видань, але поки що цьому перешкоджає тендерна політика. Тому сподіваємося, що найближчим часом Вер­ховна Рада візьме це до уваги.

Крім того, хотілося б запро­шувати на наші творчі зустрічі більше молодих людей, які тво­рять зараз і є цікавими насампе­ред для молоді. Зокрема, недав­но ми проводили презентацію російськомовної книги „Паролі і пробудження", і в ній мене заці­кавила проза молодої авторки Наталії Щерби. Хотілося б окре­мо провести зустріч з нею. Також думаємо провести зустріч з учас­никами літературної студії, яку веде Галина Петросаняк. Є бага­то інших задумів.

- Деякі скептики вважають, що Інтернет цілком і повністю замінить книжки.  На  Вашу думку, чи потрібною буде бібліотека в майбутньому?

- Звичайно, що буде. Власне, ми у своїй бібліотеці робимо дуже багато презентацій книг, тішимо­ся з того, що бачимо переповнені зали, що люди цікавляться кни­гою і намагаємося донести до громадян ту інформацію, яка є не в Інтернеті, а в книжках. Книга була, є і буде тим джерелом інформації, яке цікаве для людства. Я гадаю, що все це буде існувати паралель­но. Інтернет не переможе друко­вану продукцію.

-  Багато людей думають, що робота бібліотекаря  - це лише видача книг. Чи це так і що ще входить до обов'язків працівника бібліотеки?

- Бібліотекар має бути висо­коосвіченою людиною, професіоналом. Щоб навіть просто ви­дати читачеві книгу, треба зна­ти її: як нову, яка щойно з'явалася в бібліотеці, так і ту, що давно у фондах. Сьогодні читачі приходять із певними запитами. Дехто звертається до залу ката­логів, де можна отримати інфор­мацію і в електронному вигляді, а дехто підходить одразу до працівника того чи іншого відділу. І треба вміти видати літературу по певній тематиці. Бібліотекар по­винен постійно працювати над підвищенням свого фахового рівня. Ця людина повинна бути дуже комунікабельною, ввічли­вою. Крім того, в нашій бібліо­теці проводиться велика видав­нича робота, матеріали якої надсилаються як в бібліотеки області, так і по Україні. Ми здійснюємо інформаційне забезпечення громадян з різних питань, які їх цікавлять. На сьогодні у нашій бібліотеці діють чотири грантові проекти, ми проводимо соціологічні, дослідження, які дають нам можливість прогнозувати діяльність бібліотеки на перспективу. Проводиться велика методична, просвітницька і краєзнавча робота. Також під час роботи різних клубів, що діють в бібліотеці, ми надаємо можливість нашим читачам по-іншому побачити людей, які є цікавими і відомими.

Розмовляла Любов ЗАГОРОВСЬКА

Бабій Л. Людмила Бабій : „Головне - це хороший колектив" : [розмова з дир. б-ки Л. Бабій / бесіду вела Любов Загоровська] // Станіславська газета. - 2008. - 20 берез. (№ 11). - С. 6.

Оновлено 11-07-2020
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка