Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail: Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31


Графік роботи:

Щоденно: з 10 - до 19 години
В неділю: з 10 - до 18 години
Субота - вихідний день
Останній четвер місяця - санітарний день.


Енциклопедія Сучасної України

Жива скарбницяНезважаючи на стрімкий розвиток інформаційних технологій, широкий доступ до Інтернету, спілкування з книгою, на щастя, залишається модним і актуальим завжди.     Місцем, де можна досхочу насолодитися читанням художньої, наукової літератури та періодики, була і залишається Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка. Колектив закладу, керівником якого є Людмила Бабій, успішно працює над вдосконаленням, не цураючись нічого нового, тому не втрачає своїх читачів.

- То хто зараз є основним відвідувачем вашої бібліотеки? Молодь чи старше покоління?

- Ми уважно вивчаємо читацьку аудиторію. Оскільки наша бібліотека має статус універсальної, формуємо фонди відпоівдно до різних галузей знань.

Тож до нас залюбки звертаються, в першу чергу, студенти, аспіранти, фахівці, які пишуть наукові роботи. Шістдесять вісім відсотків читачів бібліотеки становлять науковці та фахівці різних галузей.

Високий відсоток наших постійних відвідувачів становить молодь. Нам це особливо приємно, тим більше, що в Івано-Франківську та області є достатньо бібліотечних закладів, а імідж нашого закладу залишається на висоті. Звертаємо увагу на комплектування новою художньою літературою - модерною, авангардною, яка користується попитом саме зараз. Виконуємо і спеціальні запити викладачів, фахівців та молоді, яка навчається в Малій академії наук. Для цих молодих науковців-школярів - робимо виняток: вони можуть без обмежень користуватись фондами нашого читального залу.

Безумовно, цінуємо читачів, які відвідують нашу бібліотеку протягом багатьох років. Також тих, хто приїздить до Івано-Франківська в гості, щоб дослідити наш край, і звертається до нас по допомогу.

- Чи вистачає літератури бібліотеці? Чи задовільним є комплектування новими книгами? 

- Звичайно, недостатньою є кількість певної літератури. Хоча книг ніколи не буває забагато. На щастя, ми не обділені коштами на придбання нової літератури та передплату періодичних видань. Обласна державна адміністрація сприяє цьому. Як і у видавничій діяльності обласної бібліотеки - сприяє у виданні бібліографічних покажчиків, яких виходить приблизно до п'ятиста на рік.

Формуання фондів потребує справді наукового підходу, бо включає в себе створення спеціальних баз даних, перш за все, для вчених, фахівців, викладачів вищих навчальних закладів. Для них забезпечуємо доступ навіть до іноземних видань.

Щодо закупівлі книг, то систему книгорозповсюдження в державі необхідно вдоскона­лювати. В наші книгарні не зав­жди потрапляє та література, яка була видана в інших облас­тях. Тому самі спілкуємося безпосередньо з видавцями, серед яких маємо постійних партнерів.

Обов'язково зважаємо на побажання читачів, намагає­мося виконувати їх спеціальні замовлення на ті чи інші книги. До речі, маємо навіть міжнародний обмін книгами - співпрацюємо з Опольською воєводською бібліотекою в Республіці Польща.

Працюємо над формуван­ням фонду рідкісних видань та рукописів. Є багато бажаючих допомогти в цьому.

- Ваші читачі можуть ско­ристатися доступом до ком­п'ютерів та Інтернету?

- Інтернет-центр було відкрито у нашій бібліотеці в 2001 році, тоді він завдяки грантовому проекту був безкош­товним для читачів. Зараз він є платним.

Але маємо інші безкоштовні проекти. Завдяки партнерсь­ких стосунків з громадською організацією „Ділові ініціативи" і за кошти міжнародного фон­ду „Відродження". Маємо змо­гу надавати всім бажаючим безкоштовний доступ через Інтернет до інформації про краї­ни Євросоюзу.

У червні в нашій області було проведено всеукраїнський фо­рум Центрів європейської інформації. Тож мали змогу об­мінятися досвідом з колегами зі всієї України. Наш центр всім дуже сподобався. Тому при­ємним сюрпризом було те, що Івано-Франківська обласна уні­версальна наукова бібліотека імені Івана Франка перемогла у конкурсі на продовження цьо­го проекту.

Ще один проект, який діє на базі закладу з 2004 року за сприяння посольства США в Україні, - „Вікно в Америку". За хорошу діяльність в рамках цього проекту ми отримали 400 доларів для придбання но­вого кольорового принтера. Нещодавно прийшла також призова винагорода в сумі 1000 доларів на придбання но­вого комп'ютера. Завдяки цьому наші читачі мають можливість отримати додатковий доступ до колекції різногалузевої літератури та колекції фільмів англійською мовою.

Також завдяки саме цьому проекту наші читачі можуть відвідувати спеціальні курси англійської мови. Наша колега Людмила Жирик була нагород­жена призовою поїздкою до США та Австрії.

Продовжується робота над новими проектами, останній з яких - „Бібліоміст".

Маємо підготувати свій про­ект, який дасть можливість іншим бібліотекам у всіх райо­нах області отримати мож­ливість доступу до мережі Інтернет.

Постійно вдосконалюємо­ся, підвищуємо фах. Наші працівники відвідують міжнародні та всеукраїнські семінари та конференції.

І головне - Івано-Франківсь­ка обласна універсальна науко­ва бібліотека імені Івана Фран­ка має власний веб-сайт, який ми постійно оновлюємо. Його можуть відвідати всі бажаючі і ознайомитися з усіма нашими можливостями, діяльністю і фондами.

- Ваш заклад є не лише суто бібліотечним, а й своє­рідним культурним, мис­тецьким центром...

- Справді, є осередком, де збирається наукова, творча, ділова еліта. У нас відбуваються надзвичайно цікаві зустрічі, літературні вечори, читання, наукові дискусії. Плідно працює інтелектуальний клуб творчих особистостей - спільний проект обласної бібліотеки, ради обласних організацій винахідників та раціоналізаторів і спілки наукових та інженерних об'єднань України.

Особливо цікавими і попу­лярними для кожного є зустрічі з письменниками - нещодав­но відбувся творчий вечір Марії Турчин, в планах - зустріч з Василем Добрянським. На черзі - презентація нових ви­дань академіка Володимира Качкана.

Тож наші читачі мають змо­гу познайомитися з особисто­стями обдарованими та твор­чими. Цікаво, що кожен науко­вий та творчий захід має свою аудиторію і він не схожий на інший.

Та ми навряд чи змогли б проводити такі заходи, якби не обласні спілки письменників, художників, фотомитців, нау­кове товариство імені Тараса Шевченка, товариство „Про­світа", ділові партнери, музеї, вищі навчальні заклади та зак­лади культури. Також багато співпрацюємо з підшефною військовою частиною. На обласному радіо тричі на тиждень звучить наша програ­ма „Скарбниця".

Марина  ПОЛОНСЬКА

Бабій Л. Жива скарбниця : [інтерв'ю з дир. ОУНБ ім. І. Франка Л. Бабій / розмову вела Марина Полонська] // Західний кур'єр. - 2009. - 22 жовт. (№ 42). - С. 11.

Оновлено 11-07-2020
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка