Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail: Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31


Графік роботи:

Щоденно: з 10 - до 19 години
В неділю: з 10 - до 18 години
Субота - вихідний день
Останній четвер місяця - санітарний день.


Енциклопедія Сучасної України

Сподвижник-народознавець, професор Володимир Качканодин із поодиноких сміливців, котрий відважився заглибити­ся в Таїну Гончарного Скарбу Опішного. І на цьому сповідальному шляху йому вдалося чимало - хоча й не пізнати доконечно цю Загадкову Атлантиду Українського Менталітету, але побачити непересічні постаті Митців, виокреслити анатомію життєвих доль Творців, співставити помисли і діяння Мудреців, сягнути до утаємниченого Саду Посвячених Душ. Талант Автора спостеріг дуже багато - значно більше, аніж щодня впродовж цілого життя бачать пересічні опішненці, випадкові візитери до гончарського центру з далеких і близьких країв; значно більше, аніж досі знала богемна Україна.

Хочу також застерегти дослідників, котрі вивчатимуть фено­мен Опішного. Книга не є збірником академічних розвідок чи документальних матеріялів. Наведені в творі цитати, в тому числі й листування Великої Гончарівни Олександри Селюченко, мо­жуть слугувати лише поштовхом до подальших наукових студій. Специфіка жанру не вимагала від Автора автентичного фіксування першоджерел, як і неодмінно опішненського походження вико­ристаних фольклорних творів (приказок, примовок, легенд, вірувань тощо), які постають передовсім своєрідним інструмен­том творення етнічного тла літературного твору. Для глибоких досліджень слід послуговуватися, насамперед, оригінальними джерелами.

Захоплююча книга Володимира Качкана - це, головним чином, спогад-враження від довгоочікуваних відвідин „столиці українського гончарства", зосередженого спілкування з творця­ми її слави. З калейдоскопу історичних подій і документальних свідчень, власних переживань вибудовується цільний образ Гончарської Мекки України.

 

Оновлено 19-09-2019
© 2017. ОУНБ iменi I. Франка