Пошук
Архіви

ПОЛОЖЕННЯ про проведення обласного Інтернет-Festу соціальних проектів «Бібліотеки і громада: спільна праця – спільне майбутнє»

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ІНТЕРНЕТ-FESTу

З ініціативи ОУНБ ім. І. Франка з 3 квітня 2017 р. стартує обласний Інтернет-Fest соціальних проектів «Бібліотеки і громада: спільна праця – спільне майбутнє», МЕТОЮ якого є:

– впровадження та реалізація безкоштовних соціальних послуг для громади краю;

– вироблення та підтримка нових, оригінальних, інноваційних ідей соціальної тематики у бібліотечному середовищі, які допоможуть перетворити бібліотеки на комфортні місця для різних категорій користувачів, надаючи можливість окремим особам і всім громадам досягати своїх цілей.

Завдання Інтернет-Festу:

  • стимулювати  працівників бібліотек розробляти проекти у співпраці з членами громади, вживати заходів, спрямованих на залучення нових користувачів до бібліотек, і демонструвати, як бібліотеки слугують їхнім інтересам та задовольняють потреби. (Особливо звернути увагу на реалізацію проектів, у яких бібліотека працюватиме з групою населення, яка наразі не відвідує бібліотеку та проводитиме заходи поза межами книгозбірні і позиціонуватиме себе як сучасну установу з новими послугами для громади);
  • заохочувати громади використовувати нові технології у бібліотеках для підтримки місцевого розвитку;
  • сприяти збільшенню кількості мешканців громади, які активно і постійно користуються бібліотеками,  розуміють їх важливість для місцевої громади і можуть допомогти у вирішенні соціальних питань;
  • розвивати та позиціонувати кращий досвід тісної співпраці бібліотек з місцевими громадами;
  • активізувати проведення заходів у місцевих громадах щодо адвокації культурних прав, адже культура як складова трансформаційних процесів допомагає розбудовувати діалог в громаді.

Центрами розвитку громад, справжніми соціальними інститутами згуртування мешканців краю мають стати установи культури, в т.ч. бібліотеки. Місцеві органи влади і громада мають усвідомлювати, що сьогодні культурні інституції мають набагато ширші функції, а успішний розвиток регіонів безпосередньо пов’язаний з новим баченням культури. Це нові робочі місця і розвиток бізнесу: створення умов для розвитку народних ремесел, сільських музеїв з внутрішнім туризмом, творчої діяльності у кожному конкретному регіоні та багато іншого.

 

2. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ОБЛАСНОЇ АКЦІЇ

На Інтернет-Fest приймаються проекти, реалізовані бібліотеками, які присвячені вирішенню актуальних соціальних проблем мешканців населених пунктів Івано-Франківщини.

Інтернет-Fest соціальних проектів проводиться для працівників бібліотек ЦБС та об’єднаних територіальних громад.

Бібліотекам необхідно стати незамінними у соціально-економічному та культурному розвитку інфраструктури краю, мати чітке уявлення щодо своєї ролі у цьому процесі та визначити стратегію своєї діяльності; довести своїм громадам, що книгозбірні є необхідними складовими суспільного життя, відкритими для всіх, кому вони потрібні у повсякденному житті.

Бібліотеки, маючи відповідні приміщення та кваліфікований персонал, відповідають цим вимогам, можуть і повинні стати серцем своїх громад, працюючи з різними групами користувачів.

Діяльність бібліотек із соціальних питань не можна розглядати ізольовано від життєвих реалій. Вона має поєднуватися з роботою інших місцевих служб та партнерів, таких як громадські організації, освітні установи, соціальні служби, для того щоб разом пропонувати послуги всім групам населення.

Як можуть публічні бібліотеки діяти в реаліях сьогодення?

Перш за все, за допомогою соціологічних досліджень, міні та експрес-опитувань визначити проблеми соціальної допомоги і зробити цей напрям пріоритетним у своїй діяльності. Окреслити відповідні послуги, щоб задовольнити потреби різних категорій жителів. Встановити зручні години роботи з урахуванням потреб та інтересів членів громади.

Результати та успішність бібліотечної послуги необхідно регулярно оцінювати відповідно до визначених цілей і показників роботи (плани/звіти). Категорії реальних та потенційних користувачів, на які потрібно звернути особливу увагу:

  • безробітні, яким необхідна інформація про наявні вакансії;
  • молодь, якій потрібно місце для зустрічей;
  • діти, які потребують додаткових програм поглиблення знань, отриманих у школі;
  • люди поважного віку, яким важливо читати книги, періодичні видання, котрі вони не можуть купувати через дорожнечу;
  • люди з обмеженими фізичними можливостями, які мають потребу в бібліотеках та їхніх послугах.

Обслуговування таких соціально незахищених груп населення, допомога їм у соціальному становленні та соціальній адаптації, поглибленні й розширенні знань, підвищенні культурного рівня, формування системи ціннісних орієнтацій та національно-патріотичне виховання, залучення до спілкування, організація дозвілля таких людей мають стати пріоритетними напрямами діяльності бібліотек.

Рекомендуємо:

–        бібліотекам стати партнерами територіальних центрів соціального обслуговування та інших установ, які організовують роботу Університетів третього віку і долучитися до запровадженої соціально-педагогічної послуги, створивши факультети: «Здоровий спосіб життя», «Основи комп’ютерної грамотності», «Психологія та право», «Рукоділля» та ін., які можуть діяти і в стінах бібліотеки. Заняття можуть доповнюватися соціокультурними заходами, що включають проведення творчих зустрічей з письменниками та митцями краю, презентацій книг, різноманітні тематичні майстер-класи тощо;

–       Для тих, хто фізично не може прийти в бібліотеку, можна запропонувати безкоштовне кур’єрське доставляння книжок за адресою за попередньою заявкою. Аналогічним чином можна повернути бібліотечні книги;

–       Тісно співпрацюючи з громадськими організаціями та установами запрошувати фахівців різних галузей знань для консультування мешканців громад, створивши при бібліотеках громадські приймальні та ін.

 

Для участі в Інтернет-Festі необхідно надіслати на електрону адресу науково-методичного відділу ОУНБ ім. І. Франка  metodlibif@gmail.com

до 1 листопада 2017 року матеріали про соціальні проекти, які впроваджені у практику роботи бібліотек.

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ, ПРЕДСТАВЛЕНИХ ДЛЯ ОБЛАСНОГО ІНТЕРНЕТ-FESTу:

інноваційність,

актуальність,

значущість,

ясність і доступність викладу матеріалу.

 

ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ ОБЛАСНОГО ІНТЕРНЕТ-FESTу СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

Коментарі виключені.