Пошук
Архіви

Україна – Європейський вибір

Україна – європейський вибір

  Методичні поради

 

 

Дані методичні поради підготовлено на основі видання Національної парламентської бібліотеки України

  Україна – шлях до Європи: Примірна тематика семінарів працівників район. і міськ. б-к. – Вип.3. – К., 2006. – 51 с.

 

 

          

 

Тираж 40 прим.

 

Методичні поради присвячено актуальній проблемі нашого часу – інтеграції України в європейський простір. Їх мета ознайомити бібліотечних фахівців з основними питаннями діяльності Європейського Союзу, тенденціями розвитку держав-членів, щоб  в подальшому допомогти пересічному громадянину розібратися із принципами функціонування, напрямками роботи ЄС, політикою взаємовідносин між країнами-учасницями.

 

 

 

Європейська Спільнота була створена на основі Римського договору, підписаного 25 березня 1957 року Бельгією, Італією, Люксембургом, Нідерландами, Німеччиною та Францією.У 1973 році до цих країн приєдналися Данія, Ірландія та Великобританія, у 1981 році – Греція, у 1986 році – Іспанія та Португалія, а у 1995 році – Австрія, Фінляндія та Швеція. У 2004 році ­­­- Естонія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина, Чеська Республіка, Мальта, Кіпр, у 2007 році – Болгарія та Румунія.

            Головним органом ЄС є Європейська Рада. На її засіданні, що відбулося 9-10 грудня 1991 року в Маастрихті, глави держав і урядів ЄС уклали угоди про політичний союз і про економічний та монетарний союз, які разом становлять Договір про Європейський Союз (набув чинності з 1 листопада 1993р. після ратифікації усіма сторонами).

            Роль Європейського Союзу в міжнародних відносинах є надзвичайно вагомою.Це стосується, перш за все, питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки.

 ЄС виробляє одну четверту валового національного продукту світу. Це ще й найбільший суб’єкт світової торгівлі (його частка складає 20 % в загальному обсязі). Він також є найбільшим фінансовим донором для країн, що розвиваються, надає допомогу у розвитку різних галузей економіки. Частка ЄС в усьому обсязі світової допомоги іншим країнам становить 55 %.

            Роль ЄС у зовнішніх відносинах ще більше посилилась після створення Європейського економічного і монетарного союзу та введення єдиної валюти євро.

            Функціонування Європейського Союзу забезпечує ряд органів, основними з яких є:

            1. Європейський Парламент (обирається народами держав-членів).

            2. Рада Європейського Союзу (представляє уряди держав-членів).

            3. Європейська Комісія (рушійна сила та виконавчий орган)

            4. Суд ЄС (забезпечує законність)

            5. Європейський Суд аудиторів (контролює управління фінансами)

 

Щоб вступити до Євросоюзу, країни-кандидати повинні відповідати „Копенгагенським критеріям”, згідно з якими майбутній член ЄС має:

            - бути стабільною демократичною країною, що поважає права людей, бути правовою державою, захищати права меншин;

            - мати ринкову економіку, що діє;

            - приймати загальні правила, стандарти і політичні рішення, котрі складають основу законодавства ЄС;

            - підпорядковувати адміністративну систему вимогам законодавства Європейського Союзу таким чином, щоб положення законодавства могли бути включені до національного законодавства.

            Членство у Європейському Союзі забезпечує доступ до його внутрішнього ринку, участь у його програмах, співпрацю у сфері транспортних та енергетичних мереж тощо.

           

 

            Щоб читачі завжди могли віднайти потрібні матеріали даної тематики,  у  бібліотеках варто організувати  інформаційний куток „Європейський Союз – наш сусід”. Тут можна запропонувати аналітичні матеріали, періодичні видання,   представити інформаційний калейдоскоп „Як навчатися в Європі”, „Панорама культурного життя Італії (Франції і ін.)”.

   До дня Європи (9 травня) радимо підготувати інформаційні години: „Україна та Європейський Союз – перспективи інтеграції”, „Україна  і ЄС – разом у майбутнє”, „День Європи”.

Кожен громадянин України має право на вільний доступ до інформації, а також право висловити свою позицію щодо процесів, які істотно впливають на життя суспільства. Зважаючи на  це, у бібліотеках доцільно було б провести круглий стіл на тему „Проблеми та тенденції входження України в ЄС”, на якому обговорити полемічні статті, гострі питання.

            Під час круглого столу „Україна – ЄС – НАТО:  „за” і „проти” ” доречно розглянути такі теми:

            - вплив міфів і стереотипів на ставлення українців до ЄС і трансформованої НАТО;

            - інтеграція до ЄС і НАТО як  процес досягнення високої якості життя.

           

            При підготовці  таких заходів можна організувати виставки -дискусії „Євросоюз – новий старт для України”, „Політики – „за”,  політики – „проти”, тематичні виставки: „Україна – європейська держава”,  „Європа стає ближчою”, „Європа: історична спадщина і сучасність”,  „Україна – шлях до Європи”.

            Цікаво можна організувати роботу з популяризації культурної спадщини  Європи. Для цього варто організувати книжкові виставки: „Шедеври європейського письменництва в українських перекладах”,  „Ліричні мотиви європейської поезії”, перегляди літератури „Знайомтесь:  європейська література”, огляди  „На  чому виховувалась Європа:  письменники –класики”. Такі заходи варто супроводжувати класичною музикою.

            Знайомство з мистецькою спадщиною можна розпочати з ілюстрованого перегляду „Західноєвропейський живопис в музеях України”, продовжити виставкою-панорамою „Музеї  Європи”.

            Доцільно було б організувати цикли виставок, присвячених окремим країнам, які входять до Європейського Союзу: „Наші сусіди – новий погляд”, „Душа Польщі в її традиціях”, „Швейцарія – країна озер та банків”, „Моду диктує Париж”, „Англія знайома і незнайома” тощо.

Обов’язково потрібно звернути увагу на зв’язки України з Європою. Адже культура українського народу розвивалася в руслі загальноєвропейських і загальнолюдських цінностей. Пропонуємо організувати книжкову виставку

 

„Історія України в європейському контексті”.

 

      І розділ. Подорож до загадкової Скіфії.

 

1. Братко-Кутинський О. Феномен України.-К.,1996.-301с.

2. Грушевський М.С. Історія України – Руси: В 11т.,12 кн. – Репринт. вид. – К.: Наук. думка, 1994-2000- (Пам’ятки іст. думки України)

      Т.1: До початку ХІ віка. – 1994 . – 648 с.

3. Денисов О., Ведейко М. Онуки Зевса і Борисфена. – 2: Історія скіфів // Голос України. – 2004. – 15 черв. – С.20-21.

4. Знойко О.П. Міфи Київської землі та події старовинні. – 2-ге вид. – К.: Молодь, 2004.-335 с.: іл.

5. Канигін Ю. Шлях аріїв: Україна в духов.історії людства: Роман-есе. – К.: Україна, 1997. – 324 с.

6. Чемерис В. Ольвія. – К.: Укр. центр духов. культури, 1993. – 383 с.

 

                І І розділ. Доньки Ярослава на престолах Європи.

 

1. Загребельний П. Євпраксія: Роман. – Х.: Фоліо, 2004. – 349 с.

2. Котляр М.Ф. Історія України в особах: Давньорус. держава.- К.: Україна, 1996. – 238 с.

3. Луговий О. Визначне жіноцтво України: Іст. життєписи. – К.: Дніпро, 1994. – 334с.

4. Повість минулих літ.- К.: Україна, 1996.- 283с.

5. Скільки століть слов’янській цивілізації // Укр.культура.-2005 .- № 3-4.

 

           І І І розділ. Трипільська культура – одне з найяскравіших явищ в історії Європи

 

1. Археологія Української РСР: У 3 т.- К.: Наук. думка, 1971-1975.

            Т.1. Первісна археологія, 1971.- 451с.

2. Денисів О. Трипільська цивілізація // Голос України.- 2003.- 4 листоп. – С.1-         9.

3. До одаяної сонцем країни: (Трипіл.культура) // Укр.культура.- 2003.- № 10.- С.23.

4. Мисик В. Хто заснував Трипільську культуру? // Укр.культура.- 2002.-№ 2.- С.32.

5. Питома культура рідної землі // Укр. культура.- 2004. – № 4. – С.26.

6. Середа С. Антропологічний склад населення трипільської культури // Укр.культура . – 2005. – № 3-4. –С.28.

 

            Активізувати використання наявної літератури у фондах бібліотеки допоможуть виставки однієї книги. Так, презентуючи видання С.Геника „150 великих українців”, варто більше розказати про героїв книги, діяльність яких широко відома в Європі. Це, наприклад, В.Вернадський, В.Винниченко, С.Крушельницька, І.Мечніков, Є.Патон та ін.

            Можна підготувати і цикл виставок „Ці знайомі європейці”, де представити видатних діячів Європи, яких знає кожен українець.

 

 

              З метою налагодження ефективної системи поширення інформації про Європейський союз та відносин України з цією організацією, підвищення рівня обізнаності бібліотечних працівників з питань розвитку і діяльності ЄС рекомендуємо провести районний семінар „Україна – європейський вибір”.

                                               План проведення

§         Лекція „Європейський Союз: шляхи інтеграції ”

§         Консультація „Європейське бачення публічної бібліотеки”

§         Консультація „Форми та методи роботи публічних бібліотек з популяризації матеріалів щодо ЄС та євроінтеграції України”

§         Сторінка бібліографа „Питання євроінтеграції – інформаційне забезпечення”

§         Практичні заняття

 

 

                                                                                                                Додаток 1

 

Вікторина

Що ти знаєш про Європейський Союз?

 

 

1.Який вигляд має Прапор ЄС ? Скільки на ньому зірок?

(На прапорі ЄС – коло з 12 золотих зірок на блакитному тлі. Це є символом єдності та ідентичності народів Європи. Коло означає солідарність та гармонію, а зірки – абсолютну досконалість, і в ніякому разі не число держав- членів Євросоюзу).

            2.Який музичний твір було затверджено як гімн Європейського союзу?

(У 1972 році „Ода радості”- музика фіналу Дев’ятої симфонії Людвига ван Бетховена, стала офіційним гімном Ради Європи, а 1985 року глави держав та урядів Європейського Союзу затвердили „Оду радості” як гімн цієї організації. Він призначений не для того, щоб замінити національні гімни держав- членів, а швидше відзначити їхні спільні цінності та їхню єдність і різноманіття. До речі, саме так звучить і девіз Євросоюзу „Єдність у різноманітності”).

            3.Коли святкується День Європи? 

(День Європи відзначається 9 травня).

            4.Коли було введено спільну європейську валюту – євро?

 ( У 1992 році було прийнято рішення запровадити в рамках ЄС єдину європейську валютну одиницю – євро, що була випущена в готівковий обіг 1 січня 2002 року. Знаком євро є грецька літера епсілон, яка виражає як зв’язок з колискою європейської цивілізації та демократії, так і першу літеру слова „Європа”. Дві чіткі паралельні лінії символізують стабільність євро.

            5.Які головні керівні інституції Європейського союзу? ( В Європейському союзі наразі п’ять інституцій: Європейський Парламент, Рада Європейського Союзу, Європейська Комісія, Суд ЄС, Європейський Суд аудиторів).

            6.Чим Європейський Парламент відрізняється від Ради ЄвропейськогоСоюзу?

( Європейський парламент обирається народами держав-членів; Рада Європейського Союзу представляє уряди держав членів)

            7.Яку назву має виконавчий орган ЄС?

 (Європейська комісія. До її складу входять 20 членів, що призначаються урядами країн – членів ЄС терміном на 5 років)

            8.В якому році відбулося найбільше розширення ЄС? (2004р. П’яте розширення ЄС, до якого увійшли Чехія, Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Угорщина, Мальта, Польща, Словенія, Словаччина)

            9.Яке місто було обрано культурною столицею Європи у 2006 році? (Патри – одне з найбільших і найважливіших грецьких міст, центр мистецького і духовного життя країни)

            10.Назвіть офіційні мови ЄС?

 (Данська, голландська, англійська, фінська, французька, німецька, грецька, італійська, португальська, іспанська, шведська)

            11.Коли набуває чинності угода, підписана главами держав – членів ЄС? (Після ратифікації відповідними парламентами)

            12.У якому році відбувся перший самміт Україна – ЄС ?

 (У 1997 р.)

            13.Який Президент України підписав Угоду про партнерство та співробітництво з ЄС?

( Леонід Кравчук)

            14.Які області  були залучені до функціонування українських єврорегіонів?

( Волинська, Чернівецька, Закарпатська, Одеська, Івано-Франківська та Львівська)

 

Коментарі виключені.