Пошук
Архіви

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ БІБЛІОТЕК ОБЛАСТІ на 2024 рік

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ БІБЛІОТЕК ОБЛАСТІ на 2024 рік
«Без пристрасті до книжки людині недоступна культура сучасного світу, інтелектуальне та емоційне вдосконалення».
В. Сухомлинський
Дорогі колеги, більше року в Україні триває кровопролитна війна, яка забирає життя у тисячі мирних жителів та мужніх військових, які безстрашно стали на захист нашої з вами незалежності, наших прав та свобод.
Українці гідно захищають наші землі, нашу багату духовну культуру. Бібліотеки Івано-Франківщини теж задіяні у боротьбі проти російських окупантів, вони міцно тримають інформаційних фронт, протидіють розповсюдженню фейкової інформації, ведуть активну волонтерську роботу, допомагають внутрішньо переміщеним особам.
Сьогодення ставить перед бібліотечними працівниками важливе і невідкладне завдання – виховати свідомого громадянина, патріота рідної землі, який завжди готовий буде захищати свою землю.
Бібліотека завжди була і залишається центром збереження і розвитку національної культури, патріотичного виховання особистості, адже патріотизм поєднує в собі любов до України, до свого народу, до своєї мови, слова, гордість за її минуле і сьогодення.
Приорітетом у роботі книгозбірень залишається культурно-просвітницька діяльність, спрямована на формування у населення моральних якостей, національної самосвідомості, інтересу до літератури, мистецтва та сприяє гуманізації та гуманітаризації освіти.
Робота методистів ОУНБ ім.І.Франка спрямовується на вдосконалення управління бібліотечною справою в регіоні, вирішення організаційних проблем функціонування бібліотек в умовах завершення децентралізації, забезпечення стратегії їх подальшого розвитку в ТГ, впровадження у діяльність бібліотек області показників ефективності та результативності, якості інноваційних бібліотечних послуг, заснованих на інформаційно-комунікативних технологіях, перехід на корпоративні технології, реалізацію корпоративних проєктів, пошук і розроблення різних моделей розвитку бібліотек регіону, методичної і практичної допомоги у визначенні та реалізації пріоритетних напрямів обслуговування користувачів різного віку та задоволення їхніх різноманітних інформаційних потреб.
Основний меседж бібліотек на сьогодні полягає в тому, що сучасна публічна бібліотека має позиціонувати себе як активного члена громади, трансформувати свої послуги відповідно до потреб мешканців ТГ, активно впроваджувати інновації та постійно піклуватися про професійний ріст працівників, оволодіння ними новими знаннями та навиками.

Рекомендації Міністерства культури та інформаційної
політики України щодо актуалізації бібліотечних фондів
у зв’язку зі збройною агресією російської федерації проти України

Відповідно до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”
(від 27.01.1995 № 32/95-ВР України):
Бібліотека є інформаційним, культурним, освітнім закладом (установою, організацією) або структурним підрозділом, що має упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації та головним завданням якого є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки.
Частиною другою статті 4 Закону визначено, що держава координує діяльність бібліотек усіх форм власності, регулює діяльність бібліотек, що є в
державній і комунальній власності.
Бібліотечні ресурси – упорядковані бібліотечні фонди документів на різних носіях інформації, бази даних, мережні інформаційні ресурси, довідково-пошуковий апарат, матеріально-технічні засоби опрацювання, зберігання та передачі інформації.
Відповідно до статті 11 Закону бібліотеки України є складовою частиною інформаційної системи держави, а бібліотечні ресурси – складовою частиною інформаційних ресурсів держави.
Указом Президента України від 28 грудня 2021 року № 685/2021 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року “Про Стратегію інформаційної безпеки” та затверджено Стратегію інформаційної безпеки.
Стратегією визначено, що основними напрямами забезпечення інформаційної безпеки України є стійкість та взаємодія, для досягнення яких необхідним є виконання певних стратегічних цілей та завдань. Зокрема, досягнення стратегічної цілі
1. “Розвиток інформаційного суспільства та підвищення рівня культури діалогу” здійснюватиметься шляхом виконання завдань, одним з яких є стимулювання інновацій та забезпечення всебічного розвитку й захисту національної інформаційної інфраструктури, зокрема її телекомунікаційної складової, як сукупності різноманітних інформаційних (автоматизованих) систем, інформаційних ресурсів, телекомунікаційних (електронних комунікаційних) мереж, засобів комунікацій і управління інформаційними потоками, а також організаційно-технічних структур, механізмів, що забезпечують їх функціонування.
2. Варто зазначити, що згідно зі статтею 17 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Бібліотечні ресурси, як складова інформаційних ресурсів держави, потребують особливої уваги, а також розвитку і захисту, зокрема і від поширення ворожих інформаційних впливів.
З огляду на це вважаємо, що в умовах збройної агресії російської федерації проти України актуалізація бібліотечних фондів є необхідною та, водночас, має відбуватися виважено, з урахуванням виду бібліотеки, із застосуванням індивідуального підходу до кожного документа, який зберігається в її фонді.

У процесі актуалізації бібліотечних фондів у зв’язку зі збройною агресією російської федерації проти України у складі бібліотечних фондів рекомендовано не залишати видання:

1) зміст яких порушує вимоги частини третьої статті 2 Закону України «Про захист суспільної моралі», а саме: які пропагують війну, національну та релігійну ворожнечу, зміну шляхом насильства конституційного ладу або територіальної цілісності України; які містять виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії російської федерації проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської війни, заперечення тимчасової окупації частини території України; які глорифікують осіб, які здійснювали збройну агресію російської федерації проти України, представників збройних формувань російської федерації, іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих російською федерацією, а також представників окупаційної адміністрації російської федерації, яку складають її державні органи та інші структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та представників підконтрольних російській федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, у тому числі шляхом їх визначення як «повстанці», «ополченці», «ввічливі військові люди»;

2) внесені до Переліку книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, що ведеться Державним комітетом телебачення і радіомовлення України та оприлюднюється на його офіційному
вебсайті за посиланням: https://cutt.ly/CHD24vq ;

3) внесені до Переліку видавничої продукції держави-агресора, на ввезення якої надано відмови у видачі дозволів на підставі негативних висновків експертної ради Держкомтелерадіо у зв’язку з невідповідністю видань Критеріям оцінки видавничої продукції, що ведеться Державним комітетом телебачення і радіомовлення України та оприлюднюється на його офіційному вебсайті за посиланням: https://cutt.ly/IHD9wm3 ;

4) автора (одного з авторів), яких внесено до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, що ведеться Міністерством культури та інформаційної політики України та оприлюднюється на його офіційному веб-сайті за посиланням: https://cutt.ly/SHD9ogQ ;

5) до видавців або авторів яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до рішень Ради національної безпеки і оборони України, прийнятих згідно з Законом України «Про санкції» та уведених в дію відповідними Указами Президента України, зокрема видавництв Эксмо, АСТ, Центрполиграф, Издательский дом «Питер», Яуза, Яуза-пресс, Вече, Алгоритм, Книжный мир (позиції 20-28 додатку 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року «Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2019
року № 82/2019);

6) автори яких публічно підтримали агресію російської федерації проти України, інформація про що міститься у відкритому доступі в мережі Інтернет.

Зважаючи на особливий статус та призначення національних, державних та центральних (обласних універсальних наукових) бібліотек, у разі зберігання у їх фондах вищезазначених документів, такі бібліотеки не повинні популяризувати та представляти їх у відкритому доступі читачам.
Також не рекомендується зберігати в бібліотечних фондах фізично зношені та морально застарілі видання, зокрема періоду СРСР, за виключенням окремих документів, що становлять ядро бібліотечного фонду (зокрема, видання краєзнавчого характеру, книжкові пам’ятки тощо).
Варто звернути увагу, що відповідно до статті 19 Закону бібліотеки, незалежно від форм власності, не мають права вилучати та реалізовувати документи, віднесені до цінних і рідкісних видань, унікальних документальних пам’яток, крім випадків, передбачених законодавством.

Списання документів з бібліотечних фондів здійснюється відповідно до вимог, встановлених нормативно-правовими актами у сфері бухгалтерського
обліку.
Процедура списання документів з фондів бібліотек державної власності визначена Порядком списання об’єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314
(із наступними змінами).
Механізм списання документів з фондів бібліотек комунальної власності визначається відповідними органами місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Документальне оформлення списання документів із фондів бібліотек державної і комунальної власності здійснюється відповідно до Порядку складання типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору, затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 13 вересня 2016 року № 818 (із наступними змінами), а також Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 11 (із наступними змінами).
Інформація про списані видання (бібліографічні записи) вилучається з карткових та електронних каталогів.
Рекомендовано вести окремий службовий облік документів, списаних у зв’язку зі збройною агресією російської федерації проти України, з метою подальшого врахування при поповненні бібліотечних фондів за рахунок відповідних бюджетних програм.
Також вважаємо, що слід припинити поповнення бібліотечних фондів виданнями, що мають походження або виготовлені та/або ввезені з території
держави-агресора, тимчасово окупованої території України відповідно до статті 28 Закону України «Про видавничу справу».

Пропонуємо звернути увагу на:
1. удосконалення та розвиток національно-патріотичного виховання
Кабінет Міністрів України затвердив першу в Україні державну цільову соціальну програму національно-патріотичного виховання на період до 2025 року (30.06.2021). Програма передбачає:
– підвищення ролі української мови як національної цінності;
– подолання посттоталітарних деструктивних наслідків у свідомості населення України;
– запобігання проявів ксенофобії, расової дискримінації;
– залучення жителів тимчасово окупованих територій до участі у проєктах національно-патріотичного виховання;
– формування оборонної свідомості громадян;
– формування розуміння і підтримки державної політики щодо євроатлантичної інтеграції.
З метою патріотичного виховання, що передбачає формування громадянина-патріота, спрямованого на розуміння та усвідомлення української незалежної держави, готовності до захисту своєї Вітчизни, сприянню розбудові незалежної держави бібліотеки повинні організовувати тематичні книжкові виставки, інформаційні години, години пам’яті, години державності, диспути, обговорення книг історичної тематики, літературно-мистецькі вітальні, творчі зустрічі та ін.
2. сприяти поширенню української мови у всіх сферах життя
Розпочався новий етап (від 16.07.2021) втілення норм Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (за № 2704-VIII, від 25 квітня 2019 року), який забезпечує збільшення присутності державної мови в публічному просторі та зміцнення її статусу як державної. Різні заходи та події мають відбуватися державною мовою.
Рекомендуємо активно проводити тематичні соціокультурні заходи, використовуючи різноманітні форми, відводячи особливе місце історичним екскурсам, мандрівкам, урокам історії, конкурсам, діалогам, зустрічам, вікторинам, конференціям, акціям, присвяченим українській державності, національній символіці, рідній мові, культурі, традиціям. В пріоритеті мають бути активні форми, що стимулюють творчість, ініціативу, самостійне та критичне мислення й базуються на принципі багатосторонньої взаємодії. До них належать різноманітні види дискусій, ситуаційно-рольові ігри, ігри-драматизації, «мозкові атаки», інтелектуальні аукціони, методи аналізу проблемної ситуації.
3. модернізація бібліотек у сучасні та зручні простори
Сприяти перетворенню бібліотек у сучасні простори, які надихають ззовні і зсередини, сприяють навчанню впродовж життя, дозволяють зустрітися з друзями та змістовно відпочити, долучають до соціальної взаємодії.
За останні двадцять років світ кардинально змінився. Змінилися інтереси людей, підходи до пошуку інформації, формати її подачі та сприйняття. Сьогодні в суспільстві великий запит на інноваційність. Бібліотеки не можуть залишатися осторонь сучасних трендів. Саме тому був запущений проєкт «Чотири простори бібліотеки: інноваційна модель діяльності». Такий формат книгозбірні буде цікавим для всіх мешканців громади, а самі бібліотеки стануть для них платформою для реалізації творчого потенціалу та отримання знань і навичок, які допоможуть у житті.
4. підвищувати професійний рівень, який дозволить бібліотекарям діяти більш творчо та креативно, згідно до вимог часу
Контекст роботи бібліотекаря за останній час дуже змінився. Пандемія, карантинні обмеження, робота бібліотек в умовах воєнного стану, заставили вийти за межі власного комфорту, своїх компетенцій і знань, за межі професійних звичок і традицій, звичних каналів комунікації з своїми читачами. І в майбутньому маємо бути готові до подібних чи інших нововведень. Бібліотекарі мають подбати про те, щоб створити для своїх користувачів нешкідливі умови для їх здоров`я.
Бібліотекарі мають стати громадськими активістами або тісно співпрацювати з ними, щоб реалізовувати цікаві, корисні та дієві ініціативи, які сприяють розвитку громад.
Зокрема в літній час потрібно якнайповніше використовувати поза бібліотечний простір. Чудово, якщо книгозбірня має такий простір поряд, однак можливостей є безліч. Це може бути парк відпочинку, сад біля бібліотеки, вулиці міста чи села. Важливо, щоб такий захід не був одноразовим. Можна створити програму, проєкт, або ініціювати акцію «Мої канікули з книгою», «Літо – час насолоджуватися книгою», «З книгою на природі» та ін. Головне – безпечне спілкування та можливість розповісти про можливості книгозбірні, цікаві надходження та послуги, розвивати та підтримувати робочу базу даних потенційних відвідувачів та партнерів книгозбірні, зав`язувати корисні для установи знайомства для подальшого надання послуг або проведення спільних заходів.
5. популяризація книжки, висвітлення роботи бібліотеки у соцмережах
Сьогодні очевидно, що без активної роботи в онлайн-площині бібліотеки втрачають своїх потенційних користувачів. Контент веб-сайтів, блогів та сторінок в соцмережах має постійно оновлюватися. Епідемія коронавірусу та військові події поставили бібліотеки у ситуацію швидкого реагування і розвитку онлайнових сервісів. Як не зменшувати активності без реальних користувачів і реальних подій? Як не втратити свого читача? З допомогою програм Viber, Zoom, скайп-зв`язку можна проводити казкотерапевтичні заняття, флешмоби, години інформації, бесіди-обговорення, що стосуються сімейних цінностей, здорового способу життя та ін. з користувачами різного віку. Цікавим для онлайн-аудиторії може бути проведення майстер-класів, виступи письменників, відомих людей чи митців. Режим прямого ефіру дасть ефект живого спілкування, глядачі можуть писати коментарі, висловлювати свої емоції, ставити запитання.
6. сучасний бібліотекар – модератор розвитку громади
Роль бібліотекаря має розширюватися і ставати більш проактивною. Він має створювати умови для спілкування, організовувати та модерувати заходи, сприяти пошуку і поширенню найкращого досвіду для місцевого розвитку. По суті, працівник бібліотеки стає модератором розвитку громади, соціальним працівником і менеджером з організації подій. Ця нова функція як пріоритет максимально сприятиме читанню, адже з’являється більше причин прийти в бібліотеку і контактувати з книжками, збільшується запит на інформацію, яка потрібна для вирішення задач жителів громади. В такий спосіб функції бібліотек будуть більше узгоджені з потребами громад та громадян, цілями місцевого розвитку, тоді у останніх буде мотивація їх утримувати, а не закривати.
Публічна бібліотека має бути залучена (реально або потенційно) у кожну зі сфер життя мешканців громади і розвивати їх, нарощувати спроможності, створювати соціальні простори, де буде відбувалася активна соціальна взаємодія та обговорення місцевих проблем.
Рекомендуємо включати в план роботи такі заходи, які допоможуть бібліотечним працівникам підвищити свій авторитет серед місцевої громади, сприятимуть залученню потенційних користувачів до бібліотеки та згуртують навколо бібліотеки лідерів громади та активну молодь, серед них: круглий стіл «Бібліотека та читач: пошук ідеальної моделі взаємодії», PR-акція «Імідж бібліотеки та бібліотекаря: як змінити стереотипи», конкурси: на кращу краєзнавчу подорож «Вулиця мого дитинства», «Моє мальовниче село», виготовлення стендів «Вами пишається рідне село», організація різноманітних тематичних клубів за інтересами для різновікових мешканців громади, праця на задоволення потреб громади: прибирання кладовищ, пам’ятників, берегів річок, разом з соціальним працівником або з волонтерами допомога одиноким мешканцям села похилого віку (це також має бути відображено в планах) тощо.
7. регулярно проводити цікаві масові заходи
Систематично проводити як власні, так і партнерські просвітницькі заходи: зустрічі з письменниками та видатними особистостями, презентації, вернісажі, профорієнтаційні заходи, майстер-класи, засідання клубів та гуртків за інтересами. За потреби – розвивати інклюзивний напрям роботи.
Завдяки такій трансформації бібліотека стане платформою для масштабних культурно-освітніх інновацій та соціально-корисних громадських ініціатив у громаді, центром соціально-культурної адаптації і реабілітації незахищених верств населення (людей похилого віку, дітей з малозабезпечених сімей, ВПО, осіб із обмеженими фізичними можливостями), надаючи їм вільний доступ до інформаційних технологій та ресурсів.
8. створення умов для всебічного розвитку мешканців територіальних громад
Указом Президента України затверджено «СТРАТЕГІЮ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ» (від 02.06.2021 р. за 225/2021). Метою реалізації Стратегії є розширення можливостей реалізації потенціалу і свободи особистості, її громадянської активності заради формування згуртованої спільноти громадян, здатних до активної творчої співучасті у гармонійному, збалансованому та сталому розвитку держави.
Дана Стратегія безпосередньо впливатиме і на розвиток бібліотек. В умовах швидкого інформаційного розвитку бібліотеки необхідно трансформувати в сучасні інформаційні центри, які зможуть задовольняти потреби не тільки в наявній якісній літературі, а й у наданні цифрових інформаційних послуг, оновлення їхньої матеріально-технічної бази.
Стратегічні та оперативні цілі безпосередньо вплинуть на розвиток бібліотек:
- сприятимуть формування всебічно розвиненої людини, патріота України, сприяння духовному розвитку та створення можливостей для творчого самовираження і самореалізації у культурному та спортивному напрямі;
- забезпечать населення високоякісними і доступними культурними послугами для підвищення його культурного та духовного рівня;
- покращать розвиток бібліотечної справи та популяризація читання;
- стимулювання населення до економічної активності та сприяння його продуктивній зайнятості, яка передбачає забезпечення подальшого розвитку неформальної освіти та підтвердження професійної кваліфікації…

9. започатковувати різноманітні проєкти для молоді
Рекомендуємо ініціювати проєкти з освіти для дорослих – для майбутніх бізнесменів «Мій шлях – моя ціль», або для активної молоді «Інвестую у майбутнє», реалізація яких сприятиме культурному та інтелектуальному розвитку, підвищенню рівня поінформованості економічно неактивних мешканців. Можна організовувати колективні зустрічі, різноманітні заходи для дозвілля, уроки комп’ютерної грамотності, заходи для надання психологічної допомоги, консультативні послуги як започаткувати бізнес та інші ініціативи, що сприятимуть соціальній згуртованості людей.
10. збережемо природу рідного краю
Екологічна складова – один з головних напрямів Концепції сталого розвитку, прийнятої ООН. Екологічна робота є одним з трендів для бібліотек світу. Формувати екологічну культуру можна за допомогою таких форм: екологічні марафони та тижневики; зустрічі з екологами, біологами, генетиками; змагання, конкурси, вікторини; відео та літературні подорожі; віртуальні екскурсії; екологічні акції «Чисте довкілля», «Майбутнє природи в твоїх руках» та квести; тренінги, форуми, круглі столи; дні інформації; автограф-сесії; екологічні свята відповідно до календаря екологічних дат; прес-конференції; майстер-класи; літні майданчики та виїзди на природу; гуртки юних любителів природи, сюжетно-рольові ігри за допомогою ляльок та театральні постановки; виставки-огляди екологічної літератури; виставки малюнків та творчих робіт з природних матеріалів; наприклад – «Практичні речі своїми руками», «Створення екологічної іграшки», «Екодіалог», «Збережемо планету разом» та ін.
11. безбар’єрність: створення комфортних та рівноправних умов для всіх користувачів
Національна стратегія із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, схвалена розпорядженням КМУ від 14 квітня 2021 р. № 366-р, визначає безбар’єрність як рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності. Зокрема, складовими безбар’єрності є:
- освітня безбар’єрність – це рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей;
- економічна безбар’єрність. Незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я всі громадяни мають умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом чи самозайнятістю;
- інформаційна безбар’єрність – коли незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей люди мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації;
- фізична безбар’єрність – доступність усіх об’єктів фізичного оточення для всіх соціальних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак;
- цифрова безбар’єрність – це коли усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації.
Публічні бібліотеки, які зобов’язані надавати вільний доступ до друкованих та електронних видань, інформації усім соціальним та віковим групам в межах відповідної територіальної громади, мають відповідати вимогам безбар’єрності
Люди з особливими потребами є повноцінними членами нашого суспільства і потребують постійної уваги до своїх проблем. І це не лише люди з інвалідністю. До цієї категорії громадян також належать особи похилого віку, вагітні жінки, особи з дитячими колясками та ті, хто мають тимчасові проблеми зі здоров’ям. Створення безбар’єрного середовища, в т. ч. для неформальної освіти як складової безперервного навчання для маломобільних груп мешканців ТГ дасть можливість повною мірою користуватися всіма правами та основоположними свободами, що є надзвичайно необхідним.
12. бібліотека- центр популяризації туризму
Сьогодні, коли між громадами зростає конкуренція за туристів, мешканців, все активніше та креативніше необхідно підходити до використання промоції, домогтися включення таких сільських бібліотек у туристичну мапу ОТГ.
Під час формування краєзнавчих ресурсів, продуктів і послуг звертати увагу на те, щоб вони були спрямовані на інформаційне забезпечення процесу вирішення завдань, зазначених у регіональних програмах розвитку краєзнавства і туризму. Досить цікавою є послуга «бібліотечний етнотуризм» (створення туристичних маршрутів), яка дасть можливість проводити екскурсії та знайомити з принадами краю.
13. бібліотеки за збереження та зміцнення ментального здоров’я
Дотримання здорового способу життя, зокрема збереження ментального здоров’я сприяє інтелектуальному та духовному розвитку особистості.
Рекомендуємо організовувати дні інформації, години корисних порад, бесіди-рекомендації, години ментального здоров`я, зустрічі з психологами, медпрацівниками, священниками, проводити бліц-інтерв’ю з фахівцями-медиками, дискусії, майстер-класи, творчі майстерні з практикуючими лікарями, ініцюювати заходи, які спрямовані на підтримку соціокультурної реабілітації інвалідів війни і забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, розширення кола спілкування, реалізацію їх творчого та інтелектуального потенціалу.
Проводити дні здоров’я, взяти участь у обласній акції акції ««МЕНТАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я: ЯК ПОДБАТИ ПРО СЕБЕ!»».
Рекомендуємо бібліотекарям вести тематичні картотеки; готувати рекомендаційні списки літератури, оформляти інформаційні стенди, альбоми, створювати буклети, формувати інформаційні папки.

Внесок бібліотек в реалізацію Цілей сталого розвитку
Орієнтир діяльності бібліотек – УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №722/2019 Про Цілі сталого розвитку (ЦСР) України на період до 2030 року, яких на сьогодні дотримуються всі країни світу, встановлюють власні показники розвитку і включають 17 цілей і 169 конкретних завдань.
ЦСР-1 «Подолання бідності» – сприяти реалізації цієї цілі шляхом надання доступу до інформації та ресурсів, що уможливлюють покращення людиною свого життя; можливостей оволодіння новими навиками, потрібними для освіти та працевлаштування та ін.
ЦСР-3 «Підтримання хорошого здоров`я» – проводити промоції здорового способу життя та свідомого ставлення до здоров’я. Що може запропонувати бібліотека у цьому напрямку? Це може бути: висвітлення профілактики захворювання, в т.ч. на короновірус та дотримання санітарно-гігієнічних вимог, інформування щодо наслідків гіподинамії та надмірної ваги; популяризація медіа ресурсів для танцювальних занять, онлайн консультації сімейних лікарів; мережеві акції, челенджі, відеоролики, вікторини, що спонукатимуть до оздоровчо-профілактичних дій і вчинків.
ЦСР-4 «Якісна освіта» – сприяти освіті дорослих, яка забезпечує підтримку користувачам впродовж їх кар’єри та життя, пропонує нові можливості для працевлаштування, допомагає людям, які свого часу не закінчили навчання, продовжити його тощо. Сьогодні бібліотеки надають можливості проходження дистанційних навчальних курсів з отриманням сертифікату; створюють інклюзивні простори, які дають рівні можливості всім мешканцям отримувати якісні послуги.
У співпраці з органами державної влади та громадськими організаціями в публічних просторах бібліотек рекомендуємо активно проводити тематичні семінари, презентації, засідання «круглих столів», організовувати сімейні клуби, зустрічі та консультації користувачів з юристами, психологами, лікарями, фахівцями центру зайнятості, з педагогами для протидії стереотипному вихованню дітей; рекламні кампанії серед молодих сімейних пар та людей репродуктивного віку з популяризації спільного догляду та виховання дітей; влаштовувати перегляди фільмів та проведення дискусій.
Оперативна ціль 4.2 зі «Стратегії людського розвитку» також підтримує розвиток неформальної освіти як складової безперервного навчання для маломобільних груп мешканців місцевих громад). Це ще раз підкреслює важливість створення в бібліотеці середовища для освіти дорослих.
ЦСР-5 Бібліотеки можуть сприяти реалізації і такої цілі як забезпечення гендерної рівності, пропонуючи: безпечне та привітне місце для зустрічей та спілкування; програми та послуги для задоволення потреб жінок і дівчат, зокрема стосовно їх прав чи здоров’я; доступ до інформації та інформаційно-комунікаційних технологій, що допомагають жінкам опановувати бізнесові навички та ін. Створення гендерних book-студій вільного спілкування сприятиме психологічному розвантаженню жінок та людей похилого віку, неактивних багатодітних жінок, а також жінок, які опинилися в складних життєвих обставинах.
Плануючи проєктні ініціативи, пам’ятаймо що:
11 лютого — Міжнародний день жінок і дівчат в науці. Популяризація STEM-освіти

1 березня — День без дискримінації

15 травня — Міжнародний день сім’ї

2-га неділя травня — День матері

3-тя неділя червня — День батька

11 жовтня — Міжнародний день дівчат

15 жовтня — Міжнародний день сільських жінок

18 жовтня — Європейський день протидії торгівлі людьми

25 листопада — Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Початок Глобальної кампанії «16 днів проти ґендерного насильства»
18 грудня — День ухвалення Конвенції ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок
ЦСР-8 – «Гідна праця та економічне зростання» – бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі, надаючи доступ до інформації та навчаючи пошуку роботи, створюють умови для підвищення рівня зайнятості населення. Бібліотечні ініціативи, що спрямовані на досягнення вищезгаданої цілі можна умовно поділити за наступними напрямами:
– просвітницька діяльність з профорієнтації та професійної адаптації молоді. Наприклад, організація ярмарків професій, Днів робітничих професій, профіFest тощо;
– сприяння підвищенню зайнятості населення, інформування про нові можливості для працевлаштування. Бібліотеки можуть стати містком між Центром зайнятості та місцевими мешканцями, допомагаючи консультаціями щодо написання резюме. У бібліотеках можуть проводитися ярмарки вакансій для безробітних, тренінги з основ комунікації, «Тайм- менеджмент для майбутніх лідерів», «Перший крок до мрії», «Секрети сімейного гаманця» у рамках «Бізнес-школи» та «Школи менеджменту» за підтримкою фахівців цих галузевих знань. Курси «Фінансова грамотність» для молоді з основ підприємництва та бізнесу з тем, таких як «Гроші, ви звідки?», «Історія успіху мільйонерів», «Кредит та депозит: дві сторони однієї медалі», «Вдала рекламна кампанія – запорука успіху!» та ін.;
–надання можливості для самореалізації потенціалу економічно активного населення та розвитку креативної економіки, наприклад, організовуючи «школи з основ підприємницької діяльності», де можна зробити бізнес-моделювання власної справи.
– сталий розвиток туризму та позитивні соціальні й економічні наслідки цього. Зокрема, під час формування краєзнавчих ресурсів, продуктів і послуг звертати увагу на те, щоб вони були спрямовані на інформаційне забезпечення процесу вирішення завдань, зазначених у регіональних програмах розвитку краєзнавства і туризму. Досить цікавою є послуга «бібліотечний етнотуризм» (створення туристичних маршрутів), яка дасть можливість проводити екскурсії та знайомити з принадами краю.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2020 р. за № 1035-р було схвалено КОНЦЕПЦІЯ реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами.
Метою Концепції є визначення основних завдань і способів створення умов для запровадження нового механізму фінансування системи забезпечення населення культурними послугами. Серед основних завдань реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами зазначено й оновлення системи оплати праці працівників сфери культури. Чітко визначено, що система оплати праці повинна включати стимули для якісної та ефективної роботи працівників закладів сфери культури. Виконання цього завдання передбачає, зокрема: вжиття заходів до впорядкування умов оплати праці працівникам сфери культури відповідно до показників ефективності їх роботи; проведення дослідження можливостей впровадження системи заохочувальних виплат для працівників державних і комунальних закладів культури з урахуванням показників результативності, ефективності та якості їх роботи.
При плануванні потрібно враховувати:

Міжнародні десятиліття, проголошені ООН:
2021–2030 рр. – Десятиріччя науки про океан в інтересах сталого розвитку
Відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/72/73
2021–2030 рр. – Десятиріччя Організації Об’єднаних Націй з відновлення екосистем
Відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/73/284
2019–2028 рр. – Десятиріччя миру на згадку про Нельсона Манделу
Відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/73/1
2019–2028 рр. – Десятиріччя сімейних фермерських господарств
Відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/72/239
2018–2028 рр. – Міжнародне десятиріччя дій «Вода для сталого розвитку»
Відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/71/222
2016–2025 рр. – Десятиріччя дій Організації Об’єднаних Націй з проблем харчування
Відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН А/RES/70/259
2015–2024 рр. – Міжнародне десятиріччя осіб африканського походження
Відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/68/237
2014–2024 рр. – Десятиріччя сталої енергетики для всіх
Відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/67/215

Орієнтир діяльності бібліотек – УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №722/2019 Про Цілі сталого розвитку (ЦСР) України на період до 2030 року, яких на сьогодні дотримуються всі країни світу, встановлюють власні показники розвитку і включають 17 цілей і 169 конкретних завдань.

Президентом України оголошено:
2018 – 2027 – Десятиріччям української мови

2024 рік ознаменовано багатьма ювілейними і пам’ятними датами в
культурно-мистецькому житті України та інших країн.

Серед дат, що відзначатимуться:
01.01 – Новорічне свято
– Всесвітній день миру або День всесвітніх молитов про мир
– День суспільного надбання
04.01 – Всесвітній день азбуки Брайля
12.01 – День українського політв’язня
20.01 – День Автономної Республіки Крим
22.01 – День Соборності України
24.01 – Міжнародний день освіти
27.01 – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту
29.01 – День пам’яті героїв Крут
01–07.02 – Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин
04.02 – Міжнародний день загальнолюдського братерства
13.02 – Всесвітній день радіо
14.02 – Міжнародний день дарування книг
15.02 – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
16.02 – День військового журналіста України
– День єднання
19.02 – День Державного Герба України
20.02 – Всесвітній день соціальної справедливості
– День Героїв Небесної Сотні
21.02 – Всесвітній день екскурсовода
– Міжнародний день рідної мови
22.02 – Міжнародний день підтримки жертв злочинів
26.02 – День кримського спротиву російській окупації
01.03 – Всесвітній день цивільної оборони
03.03 – Всесвітній день письменника
– Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення
08.03 – Міжнародний жіночий день
14.03 – День українського добровольця
21.03 – Всесвітній день поезії
– Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової
дискримінації
– Міжнародний день лялькаря
– Міжнародний день Навруз
21–27.03 – Тиждень солідарності з народами, які борються проти расизму та расової дискримінації
24.03 – Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини та гідності жертви
25.03 – Міжнародний день солідарності з працівниками, які утримуються під вартою чи зникли безвісти
26.03 – День Національної гвардії України
27.03 – Міжнародний день театру
01.04 – День сміху
02.04 – Міжнародний день дитячої книги
04.04 – День створення НАТО
06.04 – Всесвітній день мультфільмів
– Міжнародний день спорту заради миру та розвитку
07.04 – Всесвітній день здоров’я
11.04 – Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів
12.04 – Всесвітній день авіації і космонавтики
18.04 – Міжнародний день пам’яток і визначних місць
– День пам’яток історії та культури
20.04 – День довкілля
– Всесвітній день цирку
21.04 – Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності
22.04 – Всесвітній день Матері-Землі
23.04 – Всесвітній день книги та авторського права
24.04 – Міжнародний день солідарності молоді
26.04 – День Чорнобильської трагедії
Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і
катастроф
– Міжнародний день інтелектуальної власності
28.04 – Всесвітній день охорони праці
– Всесвітній день поріднених міст
29.04 – День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї
– Міжнародний день танцю
30.04 – Міжнародний день джазу
01.05 – День весни та праці (День міжнародної солідарності трудящих)
03.05 – Всесвітній день свободи преси
05.05 – Міжнародний день боротьби за права інвалідів
08.05 – День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років
09.05 – День Європи
12.05 – День матері
14.05 – День пам’яті українців, які рятували євреїв під час
Другої світової війни
15.05 – Міжнародний день сім’ї
16.05 – Всесвітній день вишиванки
17.05 – Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного
суспільства
18.05 – День боротьби за права кримськотатарського народу
– День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу (1944)
– День науки
– Міжнародний день музеїв
19.05 – День пам’яті жертв політичних репресій
21.05 – Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку
22.05 – День перепоховання праху Т. Г. Шевченка на Чернечій горі
поблизу Канева
23.05 – День Героїв в Україні
24.05 – День слов’янської писемності і культури
25.05 – День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження
– День філолога
– Міжнародний день зниклих безвісти дітей
31.05 – Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням
01.06 – Міжнародний день захисту дітей
Всесвітній день батьків
04.06 – Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії День пам’яті дітей, загиблих внаслідок збройної агресії РФ
05.06 – Всесвітній день охорони навколишнього середовища
06.06 – День журналіста
12.06 – Всесвітній день боротьби з дитячою працею
16.06 – День батька
19.06 – Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту
20.06 – Всесвітній день біженців
22.06 – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні
25.06 – День дружби та єднання слов’ян
28.06 – День Конституції України
30.06 – День молодіжних та дитячих громадських організацій
01.07 – День архітектури України
08.07 – День родини
15.07 – День Української Державності
– День хрещення Київської Русі-України
– День українських миротворців
17.07 – День етнографа
30.07 – Всесвітній день протидії торгівлі людьми
– Міжнародний день дружби
02.08 – Міжнародний день пам’яті жертв нацистського геноциду ромів
06.08 – Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї
09.08 – Міжнародний день корінних народів світу
12.08 – День молоді
15.08 – День археолога
19.08 – Всесвітній день гуманітарної допомоги
23.08 – День Державного Прапора України
– Європейський день пам’яті жертв сталінізму та нацизму
– Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації
24.08 – День Незалежності України
29.08 – День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України
– Міжнародний день дій проти ядерних випробувань
30.08 – Міжнародний день жертв насильницьких зникнень
01.09 – День знань
05.09 – Міжнародний день благодійності
08.09 – Міжнародний день пам’яті жертв фашизму
– День пам’яті українців – жертв примусового виселення з
Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя,
Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944–1951 роках
– Міжнародний день грамотності
– Міжнародний день солідарності журналістів
11–17.09 – Тиждень освіти дорослих
14.09 – День українського кіно
– День фізичної культури і спорту України
15.09 – Міжнародний день демократії
17.09 – День усиновлення
21.09 – Міжнародний день миру
22.09 – День партизанської слави
26.09 – Європейський день мов
27.09 – Всесвітній день туризму
29.09 – День пам’яті трагедії Бабиного Яру
30.09 – Всеукраїнський день бібліотек
– Міжнародний день перекладача
01.10 – День захисників і захисниць України
– День Українського козацтва
– День ветерана
– Міжнародний день людей похилого віку
– Міжнародний день музики
05.10 – Всесвітній день вчителя
06.10 – День працівників освіти
07.10 – Всесвітній день архітектора
13.10 – День художника
24.10 – День Організації Об’єднаних Націй (ООН)
– Всесвітній день інформації про розвиток
24-30.10 – Тиждень роззброєння
27.10 – День української писемності та мови
– Всесвітній день аудіовізуальної спадщини
28.10 – День вигнання нацистських окупантів із України
– Міжнародний день анімації
02.11 – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів
06.11 – Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів
09.11 – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів
народного мистецтва
– Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму
10.11 – Всесвітній день науки
16.11 – День працівників радіо, телебачення та зв’язку
– Міжнародний день толерантності
17.11 – День студента
20.11 – Всесвітній день дитини
21.11 – День Гідності та Свободи
– Всесвітній день телебачення
23.11 – День пам’яті жертв голодоморів
25.11 – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками
27.11 – День заснування Національної академії наук України
01.12 – Всесвітній день боротьби зі СНІДом
02.12 – Міжнародний день боротьби за скасування рабства
03.12 – Всесвітній день комп’ютерної графіки (Міжнародний день дизайнерів та аніматорів)
– Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями
05.12 – Міжнародний день добровольців в ім’я економічного і соціального розвитку (Всесвітній день волонтерів)
06.12 – День Збройних сил України
07.12 – День місцевого самоврядування в Україні
08.12 – День благодійності
09.12 – Міжнародний день боротьби з корупцією
– Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду, вшанування їхньої людської гідності і попередження цих злочинів
10.12 – День прав людини
14.12 – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
20.12 – Міжнародний день солідарності людей
24.12 – День працівників архівних установ України

Головні релігійні свята за новим церковним календарем (новоюліанським):
06.01 (раніше – 19.01) – Хрещення Господнє. Святе Богоявлення
02.02 (15.02) – Стрітення Господнє
25.03 (07.04) – Благовіщення Пресвятої Богородиці
28.04 – Вхід Господній до Єрусалима (Вербна неділя)
05.05 – Світле Христове Воскресіння. Великдень
11.05 (24.05) – Рівноапостольних Кирила і Мефодія
13.06 – Вознесіння Господнє
23.06 – День Святої Трійці (П’ятдесятниця)
06.08 (19.08) – Преображення Господнє (Другий Спас)
15.08 (28.08) – Успіння Пресвятої Богородиці (Перша Пречиста)
08.09 (21.09) – Різдво Пресвятої Богородиці (Друга Пречиста)
01.10 (14.10) – Покрова Пресвятої Богородиці
21.11 (04.12) – Введення в храм Пресвятої Богородиці (Третя Пречиста)
06.12 (19.12) – День святого Миколая
25.12 (07.01) – Різдво Христове

Цього року відзначатимуться знаменні дати:

у громадсько-політичному житті України:
• 450 років з часу виходу у світ «Апостола» – першої друкованої книги в Ук¬раїні, виданої І. Федоровим у м. Львові (1574).
• 450 років з часу видання І. Федоровим у м. Львові «Букваря» – першого друкованого шкільного підручника на українських землях (1574).
• 365 років з часу Конотопської битви (1659).
• 350 років з часу видання у друкарні Києво-Печерської лаври «Синопсису» – першого нарису історії України (1674).
• 190 років з часу заснування Київського національного університету іме¬ні Тараса Шевченка (1834).
• 85 років від початку Другої світової війни (1939).
• 85 років з часу проголошення незалежності Карпатської України (15.03.1939).
• 80 років з часу завершення визволення України від фашистських загарбників у роки Другої світової війни (1944).
• 80-ті роковини депортації кримськотатарського народу (1944).
• 70 років з часу вступу України (УРСР) до ЮНЕСКО (Організація Об’єд¬-
наних Націй з питань освіти, науки і культури, 1954).

• 400 років від дня народження Мазепи Марини (у чернецтві – Марія Магдалина), ігумені Києво-Печерського Вознесенського і Глухівського Успенського дівочих монастирів, матері гетьмана України І. Мазепи, меценатки, основоположниці прикладного мистецтва – гаптування сухозліткою (вишивання золотою та срібною ниткою) церковного одягу та ікон (бл. 1624–1707).
• 385 років від дня народження та 315 років від дня смерті Мазепи Івана Степановича, українського військового, політичного і державного діяча, дипломата, мецената, гетьмана України (20.03.1639–22.09.1709).
• 370 років від дня народження Апостола Данила Павловича, українського військового, політичного та державного діяча, дипломата, гетьмана Лівобережної України (14.12.1654–28.01.1734).
• 170 років від дня народження Мандичевського Івана Корниловича, українського правознавця, літературознавця, перекладача, громадсько-культурного діяча (17.01.1854–26.03.1925).
• 160 років від дня народження Липківського Василя Костянтиновича, українського церковного і освітнього діяча, першого митрополита Української автокефальної православної церкви, історика, письменника, публіциста, репресованого (19.03.1864–27.11.1937).
• 150 років від дня народження Волошина Августина Івановича, українського політичного, культурного та релігійного діяча, педагога, письменника, священника, президента Карпатської України, жертви сталінського терору, Героя України (17.03.1874–19.07.1945).
• 145 років від дня народження Петлюри Симона Васильовича, україн¬ського державного, політичного та військового діяча, публіциста, журналіста, літературного і театрального критика (22.05.1879–25.05.1926).
• 115 років від дня народження та 65 років з часу загибелі Бандери Степана Андрійовича, українського політика, теоретика і провідного діяча українського національно-визвольного руху 1930–1950-х рр. (01.01.1909–15.10.1959).
• 90 років від дня народження Кравчука Леоніда Макаровича, українського політичного та державного діяча, першого Президента України, Героя України (10.01.1934–10.05.2022).
• 1055 років від дня смерті Ольги, святої рівноапостольної Великої княгині Київської (прибл. між 880 та 920–969).
• 970 років від дня смерті Ярослава Мудрого, Великого князя Київського, державного і політичного діяча Київської Русі (978, за ін. даними І-ша пол. 980-х рр. – 20.02.1054).
• 950 років від дня смерті Феодосія (Теодосій) Печерського, християнського святого, церковного і політичного діяча, одного із основоположників чернецтва у Київській Русі (р. н. невід. – 03.05.1074).
• 910 років від дня смерті Аліпія (Алімпій, Олімпій) Печерського, дав-ньоруського іконописця, мозаїста і золотаря, ченця та священника Києво-Печерського монастиря, православного святого (бл. 1050–17.08.1114).
• 530 років від дня смерті Юрія Дрогобича (справж. – Донат-Котермак Юрій Михайлович), українського вченого-просвітянина, поета, філософа, астронома, астролога, медика, мандрівника, першого вітчизняного автора друкованої книжки (бл. 1450–04.02.1494).
• 400 років від дня смерті Плетенецького Єлисея (у миру ¬– Олександр, у схимі – Євфимій), українського православного церковного, культурного і громадського діяча, архімандрита Києво-Печерської лаври, письменника, просвітителя (бл. 1554–29.10.1624, за ін. даними 19.10.1624).
• 375 років від дня смерті Кричевського (Кречовський) Михайла (Станіслав), україн¬ського військово-політичного діяча, наказного гетьмана українського козацтва (р. н. невід. – 03.08.1649).
• 80 років від дня смерті Андрея (у хрещенні Роман Марія Олександер) Шептицького, українського церковного, політичного та громадсько-куль-тур¬но¬го діяча, мецената, митрополита Української греко-католицької церкви (29.07.1865–01.11.1944).

у галузі театрального мистецтва:
• 175 років від дня народження Вітошинського Антона Петровича, українського театрального актора, співака (тенор), танцюриста (1849–1896).
• 150 років від дня народження Віриної Віри Василівни, української театральної актриси (бл. 1874–1947).
• 140 років від дня народження Ващука-Ващина (справж. – Волгін) Сергія Юхимовича, українського театрального актора, заслуженого артиста УРСР (1884–1962).
• 135 років від дня народження Каргальського (справж. – Слинько) Сергія Івановича, українського театрального актора і режисера, музичного та громадського діяча, заслуженого артиста УРСР, репресованого (1889–1938).
• 125 років від дня народження Лопатинського Фавста Львовича, українського актора та режисера театру і кіно, сценариста, педагога, репресованого (1899–1937).
• 150 років від дня смерті Моленцького (справж. – Найбок) Антона Матвійовича, українського актора, режисера, театрального діяча (1843–1874).

у галузі музичного мистецтва:
• 230 років від дня народження Матезонського Костянтина, українського музичного діяча, реформатора хорового співу на Закарпатті (1794–1858).
• 210 років від дня народження Холодного (справж. – Гриценко) Федора Федоровича, українського музиканта, бандуриста, кобзаря (бл. 1814 – бл. 1892).
• 200 років від дня народження Дідинського Владислава Михайловича, українського композитора та скрипаля (1824–1865).
• 180 років від дня народження Вагнера Івана, українського композитора і піаніста (бл. 1844 – р. смерті невід.).
• 180 років від дня народження Іскри Наталії Степанівни, української камерної співачки (сопрано; 1844 – після 1912).
• 180 років від дня народження Кулика Павла Васильовича, українського кобзаря (1844–1928).
• 175 років від дня народження Гладкого Гордія Павловича, українського композитора, хорового диригента, педагога (1849–1894).
• 165 років від дня народження Копка Максима Петровича, українського композитора та диригента, педагога, священника (1859–1918).
• 125 років від дня смерті Левицького Федора Петровича, українського оперного співака (бас; бл. 1850–1899).
• 120 років від дня народження Власка Семена Сидоровича, українського музиканта, кобзаря (1904–1967).
• 185 років від дня смерті Лизогуба Олександра Івановича, українського композитора і піаніста, одного із зачинателів української фортепіанної музики (1790–1839).
• 180 років від дня смерті Вітковського Івана Матвійовича, українського композитора, скрипаля, диригента, педагога (1777 – бл. 1844).
• 175 років від дня смерті Левандовського Прокопа, українського композитора і художника (1782–1849).
• 90 років від дня смерті Древченка (справж. – Древкін) Петра Семеновича, українського кобзаря, лірника, репресованого (бл. 1863, за ін. даними бл.
1871–1934).
• 90 років від дня смерті Луценка Павла Кіндратовича, українського піаніста, педагога, музично-громадського діяча (1873–1934).

у галузі образотворчого мистецтва:
• 280 років від дня народження Буряковського Максима Семеновича, українського живописця та іконописця (1744–1812).
• 200 років від дня народження Маляренка (Моляренко) Дмитра Петровича, українського живописця-портретиста (1824–1860).
• 150 років від дня народження Абрисовського Савина Йосиповича, укра¬їнського художника та композитора-аматора (1874–1900).
• 140 років від дня народження Антонович Катерини Михайлівни, української художниці, педагога, громадського діяча у Канаді (1884–1975).
• 140 років від дня народження Красовського Олексія Андрійовича, українського живописця і графіка, колекціонера (1884 – після 1920).
• 130 років від дня народження Максимовича Всеволода Миколайовича, українського художника-авангардиста (1894–1914).
• 220 років від дня смерті Білявського Євстахія (Остап), українського художника-портретиста (бл. 1740–1804).
• 220 років від дня смерті Філевича Михайла, українського скульптора,
різьбяра (р. н. невід. – 1804).

у галузі архітектури:
• 165 років від дня народження Кривошеєва Олександра Степановича, українського архітектора (1859–1916).
• 150 років від дня народження Делькевича Йосипа, українського та польського архітектора, скульптора (1874 – після 1931).
• 150 років від дня народження Рикова Валеріана Микитовича, українського архітектора-художника, будівельника, педагога (1874–1942).
• 150 років від дня народження Троуп’янського Федора (Файфель) Абрамовича, українського архітектора, педагога єврейського походження (1874–1949).
• 375 років від дня смерті Годного Мартина, українського будівничого (р. н. невід. – 1649).
• 265 років від дня смерті Меретина (Мердерер) Бернарда, українського ар¬хі¬тектора німецького походження, представника українського бароко (р. н. невід. – 1759).

у галузі декоративно-ужиткового мистецтва:
• 350 років від дня народження Галяховського (Галаховський) Данила, українського гравера, художника (1674–1709).
• 325 років від дня народження Волоха Петра Івановича, українського золотаря (1699–1768).
• 200 років від дня народження Грудиніна Лаврентія Матвійовича, українського майстра срібних справ (1824–1866).
• 175 років від дня народження Глодеревського Івана Степановича, українського майстра художньої кераміки (1849–1919).
• 170 років від дня народження Бацуци Якова Йосиповича, українського майстра художньої кераміки (1854 – бл. 1932).
• 160 років від дня народження Стовбуненка Федора Яковича, українського маляра, різьбяра та позолотника (бл. 1864–1933).
• 160 років від дня народження Турчинюка Василя Івановича, українського різьбяра, мебляра і будівничого (1864–1939).
• 130 років від дня народження Зленко Ганни Кузьмівни, української ви¬ши¬вальниці, майстра народного мистецтва УРСР (1894–1949).
• 310 років від дня смерті Щирського Івана (у чернецтві – Інокентій), українського гравера на міді доби бароко, поета, культурного та релігійного діяча
(бл. 1650–1714).
• 300 років від дня смерті Зубрицького Никодима, українського гравера на дереві та металі доби бароко, рисувальника, ченця (1688–1724).
• 110 років від дня смерті Падалки Федота Романовича, українського майстра керамічної скульптури (1850–1914).

у галузі фольклору та етнографії:
• 210 років від дня народження Думитрашка Костянтина Даниловича, ук¬ра¬їнського письменника, етнографа, теолога, перекладача (1814–1886).
• 210 років від дня народження Метлинського Амвросія Лук’яновича, ук¬ра¬їнського поета, фольклориста, етнографа, перекладача, видавця (1814–1870).
• 210 років від дня народження Огієвського-Охоцького Петра, українського поета, байкаря, етнографа, фольклориста, видавця, священника (1814 – бл.1870).
• 180 років від дня народження Венгрженовського Сергія Олександровича, українського етнографа, історика, фольклориста (1844, за ін. даними 1850– 1913).
• 130 років від дня народження Лозієва Павла Никифоровича, українського сходознавця, етнографа, перекладача, педагога (1894–1981).
• 220 років від дня смерті Марковича (Маркевич) Якова Михайловича, українського історика, етнографа, фольклориста (1776–1804).

у галузі кіномистецтва:
• 135 років від дня народження Гарбера Йони Соломоновича, українського організатора кіновиробництва, кіноінженера (1889–1968).
• 110 років від дня народження Котовця Олександра Івановича, україн¬ського організатора кіновиробництва (1914–1973).
• 100 років від дня смерті Тимченка Йосипа Андрійовича, українського механіка-винахідника, одного з конструкторів перших в світі кіноапаратів (1852–1924).

у галузі літератури:
• 325 років від дня народження Козачинського Мануїла (чернече ім’я – Михаїл) Олександровича, українського письменника, драматурга, філософа та педагога, одного з фундаторів середньої й вищої школи в Сербії (1699–1755).
• 165 років від дня народження Іваненка Дмитра Олексійовича, україн¬ського письменника, драматурга, журналіста, редактора (1859–1943).
• 130 років від дня народження Биковця Михайла Миколайовича, українського письменника, журналіста, літературного критика, педагога, громад¬ського діяча, жертви сталінського терору (1894–1937).
• 125 років від дня народження Піонтек Люціани Карлівни, української письменниці, літературного редактора, педагога, жертви сталінського терору (1899–1937).
• 115 років від дня народження Гребінки Леоніда Євгеновича, українського поета, журналіста, перекладача, репресованого (1909–1942).
• 320 років від дня смерті Ярошевицького Іларіона, українського поета, освітнього діяча (р. н. невід. – 1704).
• 85 років від дня смерті Атаманюка Михайла Івановича, українського письменника, публіциста, перекладача, педагога (1888–1939).
• 85 років від дня смерті Івченка Михайла Євдокимовича, українського письменника, літературознавця, перекладача, громадського діяча, репресованого (1890–1939).
• 80 років від дня смерті Загула Дмитра Юрійовича, українського поета-символіста, літературознавця, критика, публіциста, перекладача, педагога, громадського діяча, репресованого (1890–1944).

Громадськість України відзначатиме також ювілейні дати у житті творчих спілок, закладів культури, мистецьких
колективів та закладів освіти:

• 90 років з часу заснування Національної спілки письменників України (1934).
• 80 років – Національної спілки театральних діячів України (1944).
• 65 років – Національної спілки журналістів України (1959).

• 195 років з часу відкриття Одеської національної наукової бібліотеки (1829).
• 190 років – Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія (1834).
• 190 років – Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського націо¬на¬льного університету імені Тараса Шевченка (1834).
• 125 років – Обласної універсальної наукової бібліотеки імені Д. І. Чижевського (м. Кропивницький; 1899).
• 125 років – Черкаської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Тараса Шевченка (1899).
• 120 років – Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки (1904).
• 115 років – Київської обласної бібліотеки для дітей (1909).
• 100 років – Херсонської обласної бібліотеки для дітей імені Дніпрової Чайки (1924).
• 90 років – Одеської обласної бібліотеки для дітей імені В. Катаєва (1934).
• 90 років – Полтавської обласної бібліотеки для дітей імені Панаса Мирного (1934).
• 85 років – Національної історичної бібліотеки України (м. Київ, 1939).
• 85 років – Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки (1939).
• 80 років – Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих м. Києва (1944).

• 175 років з часу заснування Дніпропетровського національного історичного музею імені Д. І. Яворницького (1849).
• 125 років – Одеського національного художнього музею (1899).
• 125 років – Національного музею історії України (м. Київ, 1899).
• 125 років – Національного художнього музею України (м. Київ, 1899).
• 110 років – Дніпровського художнього музею (1914).
• 110 років – Миколаївського обласного художнього музею імені В. В. Верещагіна (1914).
• 105 років – Вінницького обласного художнього музею (1919).
• 105 років – Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (м. Київ, 1919).
• 105 років – Полтавського художнього музею (галерея мистецтв) імені Миколи Ярошенка (1919).
• 100 років – Музею західного і східного мистецтва в м. Одесі (1924).
• 90 років – Чернігівського літературно-меморіального музею-заповідника Михайла Коцюбинського (1934).
• 90 років – Національного заповідника «Софія Київська» (м. Київ, 1934).
• 80 років – Національного музею-садиби М. І. Пирогова (м. Вінниця, 1944).
• 80 років – Чернівецького літературно-меморіального музею Ольги Кобилянської (1944).
• 75 років – Національного музею Тараса Шевченка (м. Київ, 1949).
• 75 років – Літературно-меморіального музею Марка Черемшини у м. Снятині (Івано-Франківська обл., 1949).
• 50 років – Національного музею історії України у Другій світовій війні. Меморіального комплексу (1974).

• 150 років з часу відкриття Одеського обласного академічного драматичного театру (1874).
• 100 років з часу заснування Київського академічного театру юного глядача на Липках (1924).
• 90 років – Київського національного академічного театру оперети (1934).
• 85 років – Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка (1939).
• 85 років – Львівського обласного академічного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича (м. Дрогобич, 1939).
• 85 років – Рівненського академічного українського музично-драматич¬ного театру (1939).
• 85 років – Харківського державного академічного театру ляльок імені В. А. Афа¬насьєва (1939).

• 85 років з часу заснування Академічного симфонічного оркестру Дніпропетровської обласної філармонії імені Л. Б. Когана (1939).
• 85 років – Івано-Франківського національного академічного Гуцульського ансамблю пісні і танцю «Гуцулія» (1939).
• 80 років – Заслуженого академічного Буковинського ансамблю пісні і танцю імені А. Кушніренка Чернівецької обласної філармонії імені Д. Гнатюка (1944).

• 130 років з часу відкриття Одеського державного цирку (1894).

• 120 років з часу створення Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (1904).
• 90 років – Київського державного музичного ліцею імені М. В. Лисенка (1934).

• 100 років з часу створення Українського радіо (16.11.1924 р. у м. Харкові в ефір вийшла перша радіопередача).

Календар знаменних і пам’ятних дат на 2024 рік

СІЧЕНЬ
1 січня - 115 років від дня народження Степана Бандери (1909-1959), головного провідника ОУН, теоретика і практика національно-визвольного руху, уродженця с. Старий Угринів Калуського району
- 105 річниця (1919) проголошення м. Станиславова (нині Івано-Франківськ) столицею Західно-Української Народної Республіки
- 90 років від дня народження Степана Каспрука (1934-2021), художника, члена НСХУ, лауреата премії ім. Я. Лукавецького, родом із с. Нові Скоморохи Галицького району

60 років виповнюється Валентині Молинь (1964), кандидатці мистецтвознавства, завідувачці кафедри образотворчого мистецтва та академічних дисциплін Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв, членкині НСХУ, уродженці с. Рибне Косівського району
2 січня - 130 років від дня народження Василя Боднарчука (1894-1955), (літ. псевдонім Я. Чорнобривий), письменника-гумориста, громадського діяча, уродженця с. Чернятин Городенківського району
-

130 років від дня народження Василя Яшана (1894-1978), громадсько-політичного діяча, автора книги спогадів «Під брунатним чоботом» про Станіславщину в роки Другої Світової війни, уродженця с. Серафинці Городенківського району
3 січня – 105 років з часу, як Національна Рада ЗУНР у Станіславові (тепер м. Івано-Франківськ) схвалила Закон про злуку ЗУНР і УНР (1919)
4 січня – - 75 років від дня народження Руслани Кірєєвої (1949-2019), культурно-громадської діячки, багатолітньої директорки літературно-меморіального музею Марка Черемшини, родом з м. Снятина
5 січня - 130 років тому у м. Львові побачила світ перша книжка літературно-наукового і громадсько-політичного журналу «Життя і слово» під редакцією І. Франка (1894)
6 січня - Богоявлення Господнє (Водохреще, Йордан)
7 січня -
60 років виповнюється Володимиру Клапчуку (1964), досліднику Гуцульщини, доктору історичних наук (2010), професору Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника
9 січня - 100 років від дня народження Сергія Параджанова (1924-1990), українсько-вірменського кінорежисера, народного артиста України, який зняв у Карпатах свій кіношедевр «Тіні забутих предків»
-
80 років від дня народження Степана Мельника (1944-2020), майстра з виготовлення скрипок, заслуженого майстра народної творчості України (2012), уродженця с. Жураки Богородчанського району
12 січня - 75 років виповнюється Василю Бабію (1949), письменнику і краєзнавцю, члену НСПУ та НСКУ, автору багатьох художніх творів та історичних досліджень, уродженцю с. Серафинці Городенківського району
14 січня – 105 років від дня народження Остапа-Діонізія Пицка (1919-2005), композитора, музикознавця, диригента, спiвака (тенор), уродженця м. Івано-Франківськ
- 80 років виповнюється Михайлові Волошенюку (1944), педагогу, краєзнавцю, уродженцю с. Семаківці Коломийського району
15 січня -
120 років від дня народження Василя Кіщука (1904-1977), майстра різьблення на дереві, члена СХУ (1953), уродженця с. Річка Косівського району. Брат різьбяра Миколи Кіщука
- 80 років виповнюється Михайлові Дирбавці (1944), майстрові різьблення на дереві, живописцю і графіку, члену НСХУ, родом із м. Городенки
16 січня - 75 років від дня народження Марії Бабій (1949-2018), івано-франківської поетеси, педагогині, авторки збірок «Світанкові джерела», «Польова криниця», членкині НСПУ, родом з с. Нижній Струтин Рожнятівського району
17 січня - 170 років від дня народження Івана Мандичевського (1854-1925), громадсько-культурного діяча, бібліографа, уродженця м. Надвірної, який працював адвокатом у м. Станіславі (тепер м. Івано-Франківськ)
– 155 років від дня народження Івана Труша (1869-1941), галицького художника, живописця, громадського діяча, автора пейзажів, жанрових картин, портретів І. Франка, Л. Українки, І. Нечуя-Левицького, М. Лисенка, В. Стефаника
18 січня – 75 років виповнюється Тетяні Завгородній (1949), докторці педагогічних наук, професорці кафедри педагогіки та освітнього менеджменту ім. Б. Ступарика ПНУ ім. Василя Стефаника, авторці багатьох видань з історії педагогіки Західної України, заслуженій діячці науки і техніки України. Нагороджена краєзнавчою премією ім. П. Тронька (2017), родом з м. Івано-Франківська
20 січня –

115 років від дня народження Михайла Ясельського (1909-1985), талановитого скрипаля, вихователя багатьох поколінь музикантів та самодіяльних колективів, зокрема хорів Косівської середньої школи та фабрики «Гуцульщини», родом з Косова
21 січня –
80 років виповнюється Володимиру Грабовському (1944), музикознавцю, педагогу, громадському діячеві, уродженцю м. Косів
22 січня – День Соборності України. 105 років від дня Злуки усіх українських земель в Єдину Українську державу (1919)
23 січня –

70 років виповнюється Миколі Тинкалюку (1954), заслуженому художнику Міжнародної федерації фотомистецтва при ЮНЕСКО, члену Національної спілки фотохудожників України з 1989 року, уродженцю с. Снідавка Косівського району (живе у Львові)
24 січня –
145 років від дня народження Станіслава Людкевича (1879-1979), композитора, музикознавця, фольклориста, автора опери «Довбуш», музики до слів Б. Лепкого «Черемоше, брате мій»
- 90 років від дня народження Петра Арсенича (1934-2017), відомого краєзнавця, історика-музеєзнавця, етнографа, лауреата премій ім. П. Чубинського, Д. Яворницького, І. Вагилевича, Марійки Підгірянки, В. Полєка, автора та співавтора багатьох книжок, монографій і понад тисячі краєзнавчих статей, уродженця с. Нижній Березів Косівського району

25 січня - 75 років від дня народження Василя Ганущака (1949-2013), поета, журналіста, перекладача, літературознавця, публіциста з м. Калуша, автора збірок «Відрух», «Олекса Довбуш», «Олесь Бабій» «На бурунах часу», «Скоромовки», «Жбан запашного напою», лауреата обласної премії ім. В.Стефаника, уродженця с. Микитинці Косівського району
26 січня - 80 років від дня народження Степана Пушика (1944-2018), поета, прозаїка, фольклориста, літературознавця, політика, лауреата Національної премії України ім. Т. Шевченка та інших численних премій, уродженця с. Вікторова Галицького району
- 80 років виповнюється Оресту Князькому (1944), педагогу, поету, члену НСПУ, лауреату премій ім. Марії Підгірянки, ім. В. Сосюри, ім. Д. Загули та Міжнародної премії імені Б.-Н. Лепкого, автору поетичних збірок «Оминути не смію», «Непроминуща таїна», «Таємниця спалаху», «Коли з доріг вертаюся далеких», «Мій вічний подив», «Поема Незалежності», «Таїна високої води», збірників авторських пісень «Розмова з матір’ю», «Де три ріки гуцульські» та ін.
27 січня -
185 років від дня народження Павла Чубинського (1839-1884), вченого, історика, етнографа, поета, автора слів гімну «Ще не вмерла Україна»
28 січня – 75 років виповнюється Володимиру Кланічці (1949), професору кафедри фізики і методики викладання Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, уродженцю с. Довге Тисменицького району
¬¬ - 65 років виповнюється Богданові Бойчуку (1959), живописцю, графіку, кандидату мистецтвознавства, професору кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації Навчально-наукового Інституту мистецтва ПНУ ім. В.Стефаника, заслуженому діячу мистецтв України, члену НСХУ, уродженцю с. Крилос Галицького району
29 січня – День пам’яті учасників битви під Крутами
- 105 років від дня народження Ірини Маланюк (1919-2009), оперної співачки, уродженки м. Станіслава (тепер м. Івано-Франківськ), чиє ім’я носить Івано-Франківська обласна філармонія

30 січня - 125 років від дня народження Володимира Горбового (1899-1984), політичного діяча, провідного діяча ОУН, міністра закордонних справ в уряді Я. Стецька, родом із с. Оболоня Долинського району
- 190 років від дня народження Володимира Антоновича (1834-1908), історика, археолога, етнографа, дослідника історії козацтва
ЛЮТИЙ
2 лютого – Стрітення Господнє
- 85 років від дня народження Михайла Пилатюка (1939-2004) поета, педагога, автора збірок «Гуцулові птиці», «Жайвороночку мій», «Матерія і мати», уродженця с. Трач Косівського району
-
75 років виповнюється Галині Турелик (1949), поетесі, авторці багатьох збірок, зокрема, «Посіяний промінь», «Новосілля», «Між альфою й омегою», «Монолог», «Бурштинова ватра», «Здвиження» та ін., лауреатці обласної премії ім. В. Стефаника
3 лютого - 160 років від дня народження Володимира Самійленка (1864-1925), поета, перекладача, який деякий час жив на Прикарпатті
- 95 років від дня закінчення І Конгресу українських націоналістів, на якому створено ОУН
4 лютого - 170 років від дня народження Сидора Мидловського (1854-1916), актора, театрального діяча і письменника, уродженця с. Саджавка Надвірнянського району
6 лютого - 110 років від дня народження Омеляна Антоновича (1914-2008), культурно-громадського діяча діаспори, голови доброчинного фонду Омеляна і Тетяни Антоновичів, уродженця м. Долина
9 лютого -

110 років від дня народження Василя Ніньовського (1914-2002), письменника, мистецтвознавця, графіка, автора нарису «Коломия – столичне місто Покуття», «Поетична форма гуцульських колядок і щедрівок», «Мітологічні познаки гуцульських колядок і щедрівок», «Антоничів таємний перстень», «Відлуння ленінського пекла», уродженця с. Жукотин Коломийського району. З 1948 р. проживав у Канаді, перепохований у м. Коломия
10 лютого - 115 років від дня народження Емілії Кулик (1909-1990), драматургині, редакторки журналу «Жіноча доля» (1929, Коломия), уродженки м. Городенка. В Чикаго заснувала театр «Нова сцена», де поставила низку п’єс українських класиків
12 лютого - 120 років від дня народження Юрія Мушака (1904-1973), педагога, перекладача, літературознавця, уродженця с. Козаківка Болехівської міської територіальної громади Калуського району
13 лютого - Всесвітній день радіо
- 140 років від дня народження Наталії Полонської-Василенко (1884-1973), українського історика, археолога, суспільно-громадської діячки
-
110 років від дня народження Івана Самокішина (1914-1968), співака, громадсько-культурного діяча в діаспоріі, уродженця с. Печеніжин Коломийського району
- 100 років від дня народження Стефанії Дейчаківської-Гурко (1924-2019), поетеси, авторки збірок «Три джерела», «Співуча тиша», «Метастази міста», «На відчутності межі» та «Буремні роки», виданих у Канаді, книг «Подруга Галина» та «Заповідь віків», надрукованих в Україні, уродженки с. Ямниця Тисменицького району
14 лютого - Міжнародний день дарування книг
15 лютого - День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
- 75 років виповнюється Зиновію Куйбіді (1949), скульптору, живописцю, культурно-громадському діячеві, уродженцю с. Букачівці Рогатинського району
16 лютого - День вшанування військового журналіста України
18 лютого -
195 років від дня народження Ісидора Шараневича (1829-1901), історика, дослідника стародавнього Галича, уродженця с. Козарі Рогатинського району
- 100 років від дня народження Івана Фіцаловича (1924-2018), композитора, керівника струнного квартету в Станіславській (Івано-Франківській) філармонії (1951-1961), завідувача музичною частиною обласного муз.-драм. театру (1961-1963), викладача Станіславської ДМШ №1
19 лютого - 90 років від дня народження Василя Довірака (1934-1994), письменника, автора книг «Кров і квіти», «На вістрі долі», уродженця смт Печеніжин Коломийського району
20 лютого - День Героїв Небесної Сотні
-
130 років від дня народження Ярослава Івашкевича (1894-1980), польського письменника, перекладача і громадського діяча, творчість якого пов’язана з Прикарпаттям
21 лютого - Міжнародний день рідної мови
- 100 років від дня народження Ярослави Кушніревич-Стеців (1924-2004), художниці, майстрині декоративно-ужиткового мистецтва, уродженки смт Делятин Надвірнянського району
22 лютого - 210 років від дня народження Оскара Кольберга (1814-1890), польського фольклориста і композитора, автора чотиритомної фольклорно-етнографічної праці «Покуття» (1882-1889)
23 лютого - 120 років від дня народження Романа Савицького (1904-1974), композитора, поета, вчителя приватної гімназії в м. Станіславі (тепер м. Івано-Франківськ)
24 лютого – 80 років виповнюється Адріяну-Юрію Угорчаку (1944), краєзнавцю, лауреату краєзнавчих премій ім. І. Вагилевича (1996), В. Полєка (2011), Є. Паранюка (2022), автору книг, путівників, багатьох статей у часописах і збірниках, відповідальному секретарю регіонального науково-методичного альманаху «Краєзнавець Прикарпаття»
26 лютого - 115 років від дня народження Миколи Тимківа (1909-1985), майстра народного різьблення, уродженця с. Москалівка (тепер у складі м. Косова)

БЕРЕЗЕНЬ
3 березня - Всесвітній день письменника
4 березня - 75 років від дня народження Володимира Івасюка (1949-1979), українського композитора і поета, Героя України, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка, автора широковідомих пісень «Червона рута», «Водограй» та ін.
6 березня - 75 років виповнюється Мирославові Греську (1949), художнику іконопису та монументального малярства, члену НСХУ, уродженцю с. Тязів Тисменицького району
7 березня - 150 років від дня народження Івана Рубчака (1874-1952), драматичного актора і співака, уродженця м. Калуша
- 75 років від дня народження Стефана Загайкевича (1949), скульптора, члена НСХУ (1995), заслуженого художника України (2018), уродженця с. Назавизів Надвірнянського району
9 березня - 210-річчя від дня народження Тараса Шевченка (1814-1861), великого українського поета, художника, мислителя. 155 років тому у Станіславові вперше відбувся вечір, присвячений Кобзареві (1869)
- 135 років від дня народження Тараса Франка (1889-1971), педагога, письменника, сина Івана Франка, автора збірок «На крилах гумору», «З чужої левади», «Збиточний амор» та ін. У 1939-1945 роках проживав у м. Івано-Франківську
10 березня -
120-річчя від дня народження Докії Гуменної (1904-1997), письменниці української діаспори, зокрема авторки нарису про Жаб’є (тепер смт. Верховина) «Гуцульський Париж»
12 березня -
70 років від дня народження Василя Красьохи (1954), живописця, члена НСХУ (1984), заслуженого художника України (2014). Багато років працював в Івано-Франківську на творчій роботі (1979-1990)
13 березня - 140 років від дня народження Степана Витвицького (1884-1965), президента УНР в екзилі, уродженця с. Угорники Коломийського району
14 березня - День українського добровольця
15 березня -
175 років від дня народження Володимира Шухевича (1849-1915), культурно-освітнього діяча, етнографа, автора п’ятитомної монографії «Гуцульщина», уродженця с. Тишківці Городенківського району
- 85 років від дня народження Ігоря Деркача (1939-2005), художника, творця образотворчої Франкіани, ілюстратора багатьох краєзнавчих видань, лауреата премії ім. І. Вагилевича, уродженця с. Пасічна (тепер у складі м. Івано-Франківська)
17 березня - 205 років від дня народження Олексія Заклинського (1819-1891), галицького священника, громадсько-політичного діяча, поета і композитора, родом із с. Озеряни Тлумацького району
- 150 років від дня народження Августина Волошина (1874-1946), одного з організаторів національно-визвольного руху на Закарпатті та 85-річчя (1939) проголошення повної державної самостійності Карпатської України на чолі з Президентом Августином Волошиним
19 березня - 105 років від дня народження Григорія Никифорука (1919-1945), поета і журналіста, уродженця с. Орелець Снятинського району
- 85 років від дня народження Оксани Франко (1939-2021), професорки кафедри етнології Львівського національного університету імені Івана Франка, докторки історичних наук, дослідниці видатних постатей української історії, етнології та мистецтвознавства, уродженки с. Підгірки Калуського району
20 березня –
380 років від дня народження Івана Мазепи (1644-1709), гетьмана України, видатного державно-політичного і культурного діяча
-
135 років від дня народження Володислава Біберовича (1889-1966) громадського діяча, журналіста, публіциста, видавця, який працював у м. Коломиї
21 березня - Всесвітній день поезії
23 березня - 190 років від дня народження Венедикта Площанського (1834-1902), публіциста, громадського діяча, історика, уродженця м. Калуша
-

100 років від дня народження Володимира Флиса (1924-1987), композитора, педагога, викладача Івано-Франківського музичного училища ім. Д. Січинського (1961-1962), автора опери «Микола Шугай», ораторії «Камінь Довбуша», кантати «Дзвеніть, Карпати», пісні про Івано-Франківськ та ін.
24 березня - 155 років від дня народження Олени Кисілевської (1869-1956), письменниці, організаторки жіночого руху в Галичині та діаспорі, яка жила і працювала у м. Станіславі (тепер м. Івано-Франківськ) та м. Коломиї
25 березня - 105 років від дня народження Миколи Кіщука (1919-1998), майстра різьби на дереві, уродженця с. Річка Косівського району
- Благовіщення
27 березня - Міжнародний день театру
- 95 років від дня народження Федора Заставного (1929-2012), доктора географічних наук, родом із с. Добринів Рогатинського району
28 березня - 135 років від дня народження Ганни Герасимович (1889-1974), вишивальниці, ткалі, килимарниці, заслуженої майстрині народної творчості України, мешкала і похована в м. Косові
29 березня - 80 років виповнюється Григорію Михнюку (1944), художнику, родом із с. Павлівки Тисменицького району

КВІТЕНЬ
1 квітня - 135 років від дня виступу Івана Франка з доповіддю на Шевченківському вечорі у м. Станиславові (1889)
2 квітня - Міжнародний день дитячої книги
- 120 років від дня народження Володимира Гуза (1904-1991), косівського майстра різьблення по дереву та педагога, члена Спілки художників України
3 квітня - 80 років від дня народження Петра Чоловського (1944-2021), співака, педагога, заслуженого працівника культури України (1992), керівника багатьох чоловічих ансамблевих колективів, зокрема, «Легінь», «Коло», уродженця м. Калуш
- 75 років виповнюється Степанові Грицею (1949), художнику декоративного-прикладного мистецтва, члену НСХУ, уродженцю м. Долина
4 квітня - 240 років від дня народження Зоріана Доленги-Ходаковського (1784-1825), польського етнографа, фольклориста, який вивчав Галичину
7 квітня - Всесвітній день здоров’я
- 150 років від дня народження Івана Бодруга (1874-1952), вчителя, журналіста, публіциста, уродженця с. Верхній Березів Косівського району. 1907 р. еміґрував до Канади
9 квітня - 170 років від дня народження Іларія Гарасимовича (1854-1901), культурно-громадського діяча, однодумця І. Франка, уродженця с. Биткова Надвірнянського району
11 квітня - 65 років виповнюється Василеві Мойсишину (1959), доктору технічних наук, професору, завідувачу кафедри вищої математики ІФНТУНГу, поету, члену НСПУ, голові Івано-Франківського обласного осередку НТШ
12 квітня – 190 років від дня народження Мечислава Романовського (1834-1863), польського поета-романтика, уродженця с. Жуків Тлумацького району
16 квітня - 65 років виповнюється Богдану Тимківу (1959), професору, доктору філософії, завідувачу кафедри методики викладання образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та дизайну Навчально-наукового Інституту мистецтв ПНУ ім. В. Стефаника, заслуженому діячу мистецтв України, члену НСХУ, уродженцю с. Придністров’я Галицького району
- 130 років від дня народження Теодозії Бенцалевої (1894-1919), української актриси, уродженки м. Калуш
- 95 років від дня народження Володимира Барана (1929-2018), мистецтвознавця, краєзнавця, члена Національної спілки художників України, члена НСЖУ, лауреата премії імені Василя Стефаника (2004), уродженця м. Снятин
18 квітня - Міжнародний день пам’ятників та історичних місць. День пам’яток історії та культури
19 квітня – 65 років виповнюється Олександру Короваю (1959), живописцю, графіку, члену НСХУ (1994) з м. Івано-Франківська
-
135 років від дня народження Петра Шекерика-Дониківа (1889-1941), фольклориста, автора книг «Дідо Иванчік» та «Рік у віруваннях гуцулів», артиста Гуцульського театру Г. Хоткевича, уродженця с. Голови Верховинського району
20 квітня День Довкілля
22 квітня - Всесвітній День Землі
-
70 років від дня народження Володимира Яцоли (1954-1979), композитора, аранжувальника та музичного керівника ВІА «Гуцулочки»
-
50 років виповнюється Василеві Вірастюку (1974), українському спортсмену, заслуженому майстру спорту України, володарю титулів «Найсильніша людина України» і «Найсильніша людина світу», народному депутату України, уродженцю м. Івано-Франківська
23 квітня – Всесвітній день книги і авторського права
- 90 років минає Конгресу українського жіноцтва в Станиславові (тепер Івано-Франківськ)
25 квітня - 270 років від дня страти біля ратуші в м. Станиславові Василя Баюрака (1722-1754), ватажка опришків, наступника Олекси Довбуша
- 115 років від дня народження Вадима Лесича (1909-1982) (справжнє ім’я Володимир Кіршак), літературознавця, поета, перекладача з США, уродженця с. Устя Снятинського району
26 квітня – День Чорнобильської трагедії. Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф
28 квітня - Вербна неділя
29 квітня ¬- Міжнародний день танцю
- 210 років від дня народження Садока Баронча (1814-1892), польського та українського історика і фольклориста вірменського походження, автора праць з історії м. Тисмениці і м. Станіслава, видавця збірки українських казок. Народився у м. Станіславі (тепер м. Івано-Франківськ)
- 195 років від дня народження Миколи Кобринського (1829-1893), фольклориста й культурно-освітнього діяча. У 1856-1893 рр. був парохом с. Ціневи Рожнятівського району, де й похований

ТРАВЕНЬ
3 травня - 120 років від дня народження Ірини Гургули (1904-1967), мистецтвознавиці, співавторки та упорядниці кількох видань з історії народного мистецтва, родом із м. Болехова
5 травня - Воскресіння Христове, Великдень
- 120 років від дня народження Богдана Кравціва (1904-1975), українського поета США, літературознавця, журналіста, уродженця с. Лоп’янка Рожнятівського району
6 травня - 160 років від дня народження Кирила Трильовського (1864-1941), відомого громадсько-політичного діяча, організатора товариства «Січ». Похований у м. Коломиї
7 травня – День міста Івано-Франківська (1662)
8 травня – День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років
- 84 роки з часу відкриття обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка (1940)
- 65 років виповнюється Володимиру Довбенюку (1959), скульптору, члену НСХУ, уродженцю смт. Делятин Надвірнянського району
9 травня – День Європи
12 травня – День Матері (друга неділя травня)
13 травня - 165 років від дня народження Теодора Аксентовича (1859-1938), польського художника вірменського походження, який малював жанрові та пейзажні картини з життя Гуцульщини
-
150 років від дня народження Савина Абрисовського (1874-1900), українського художника і композитора, автора вальсів для гітари: «Sus Reciprocite», «Vogune la galere», «Вальс» (видані у Львові 1899 року), «З останніх днів» (видано у Станиславові у редакції Дениса Січинського 1903 року). Похований у Косові
14 травня – 100 років від дня народження Антіна Ясельського (1924-2007), організатора і довголітнього голови товариства «Гуцульщина» у Великобританії, Почесного громадянина смт Верховина, помер і похований у передмісті Лондона
15 травня - Міжнародний день сім’ї. День сім’ї в Україні
16 травня - Всесвітній день вишиванки
18 травня - Міжнародний день музеїв
- День науки
19 травня - День пам’яті жертв політичних репресій в Україні
-
135 років від дня народження Миколи Євшана (Федюшки, 1889-1919), критика, літературознавця, уродженця смт. Войнилів Калуського району
- 55 років виповнюється Василю Волощуку (1969), українському співаку, скрипалю, композитору, заслуженому артисту України, уродженцю с. Сваричів Рожнятівського району
20 травня - 80 років виповнюється Миколі Танасійчуку (1944), художнику, уродженцю с. Борщів Снятинського району
22 травня – День перепоховання праху Т. Г. Шевченка на Чернечій горі поблизу Канева
- 165 років від дня народження Антонія Єзерського (1859-1939), польського живописця, який у 1905 році переїхав до м.Коломиї
- 145 років від дня народження Симона Петлюри (1879-1926), громадсько-політичного і державного діяча, Головного Отамана військ УНР, Голови Директорії УНР
23 травня – День героїв (остання неділя травня)
-
95 років виповнюється Миколі Кардащуку (1929), лікарю-стоматологу, педагогу, кандидату медичних наук, вченому-винахіднику, громадсько-політичному діячеві, уродженцю с. Старі Кути Косівського району
24 травня - День слов’янської писемності і культури
25 травня - День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження
27 травня - 95 років від дня народження Романа Іваничука (1929-2016), письменника, лауреата Національної премії ім. Т. Шевченка, автора багатьох історичних творів, уродженця с. Трач Косівського району
29 травня - 65 років виповнюється Михайлові Зарицькому (1959), художнику, автору багатьох композицій, учаснику фестивалю ковалів «Гефест» (Чехія)
-
60 років від дня народження Олега Валенюка (1964-2012), художника-графіка, члена НСХУ та Української Спілки Образотворчих Мистців Канади, уродженця м. Долини (з 2000 р. мешкає у Канаді)
31 травня – 70 років виповнюється Юрію Кречуняку (1954), географу, організатору Верховинського регіонального історико-краєзнавчого музею Гуцульщини, уродженцю с. Дземброня Верховинського району

ЧЕРВЕНЬ
1 червня - Міжнародний день захисту дітей
- 70 років виповнюється Ганні Дорошенко (1954), педагогині і поетесі, членкині НСПУ та НСЖУ, лавреатці педагогічної премії ім. Б. Ступарика, авторці збірок «Квіт щастя», «Їм шутка шлях у вічність освятила», «Білі квіти самотності», «Чого лишень на світі не буває», «Як писанка людей і звірів помирила», «Колискова для сонечка», «Як діва-воїн боронила світ», «Задивлений у вічність: спогади про Людину, Патріота, Вченого», «На толоці одвічних таємниць», родом з м. Івано-Франківська
2 червня - 65 років виповнюється Богданові Білейчуку (1959), журналісту, автору документальних книг «Футбол без кордонів», «Будуймо пісенний храм», уродженцю с. Корнич Коломийського району
-

75 років виповнюється Василеві Ґрещуку (1949), мовознавцю, доктору філологічних наук, професору, завідувачу кафедри української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, лауреату премії ім. В. Стефаника, уродженцю с. Старі Кривотули Тисменицького району
- 95 років від дня народження Галини Хоткевич (1929-2010), української писанкарки у Франції, дочки та популяризаторки життя і творчості свого батька Гната Хоткевича
5 червня - Всесвітній день охорони навколишнього середовища
- 95 років від дня народження Володимира Луціва (1929-2019), українського співака-бандуриста, який з 1958 р. жив у Лондоні, уродженця м. Надвірної, похований у Надвірні
6 червня - День журналіста
9 червня – 115 років від дня народження Юліяна Дороша (1909-1982), піонера української кінематографії в Галичині, майстра етнографічної фотографії
10 червня - 145 років від дня народження Теофіля Меленя (1879-1915), громадсько-політичного діяча і публіциста, січового стрільця. Похований у с. Медуха Галицького району
13 червня - 150 років від дня народження Марка Черемшини (Івана Семанюка, 1874-1927), відомого письменника, новеліста, громадсько-культурного діяча, уродженця с. Кобаки Косівського району
- 60 років виповнюється Надії Дичці (1964), поетесі з м. Долини, лавреатці обласної премії ім. В. Стефаника (2001), літературної премії імені М. Томенка (2020), авторці збірок «Дорога», «Зимові лелеки», «Ввійду в храм», «Пора півоній», «Між злом і світлом», «Війна без приводу війни», книг для дітей «Золота хмаринка», «Абетка та казки», родом із с. Підмихайля Калуського району
14 червня – 205 років від дня народження Софрона Витвицького (1819-1879), письменника та етнографа, священника с. Жаб’є (тепер смт. Верховина), автора книги «Історичний нарис про гуцулів»
15 червня – 135 років від дня народження Гната Колцуняка (1889-1937), художника і музиканта, уродженця с. Яворів Косівського району
– 125 років від дня народження Онуфрія Манчука (1899-1941), письменника і вояка УСС, автора пісні «Як гуцули воювали за Україну», книг «Гуцульщина у співанках» і «Жаб’ївські новели», уродженця тепер смт. Верховина
- 80 років виповнюється Олегові Заставному (1944), графіку і художнику монументального розпису, члену НСХУ, родом із с. Княгиничі Рогатинського району
- 50 років виповнюється Роману Черковському (1974), письменнику, лауреату премії ім. І. Франка (2008), автору книг «Таксист, або Уламки дзеркала заднього огляду», «Фрондео», «Ігри мізантропа», уродженцю м. Калуш
16 червня - День батька
18 червня - 85 років від дня відкриття пам’ятника Тарасові Шевченку на його могилі в Каневі (1939)
19 червня -

75 років виповнюється Степанові Хоробу (1949), літературознавцю, театрознавцю, доктору філологічних наук, професору, завідувачу кафедри української літератури факультету філології ПНУ ім. В. Стефаника, лауреату обласної премії ім. В. Стефаника, міської премії ім. І. Франка, уродженцю с. Драгомирчани Тисменицького району
21 червня - 50 років виповнюється Роману Голінею (1974), письменнику, фізику, уродженцю смт Ланчин Надвірнянського району
22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні
23-27 червня – 90 років тому відбувся Світовий конгрес українських жінок в м. Станіславі (тепер м. Івано-Франківськ) (1934), в якому взяли участь відомі українські діячки О. Кисілевська, С. Русова, І. Вільде
23 червня – Трійця (Зелені свята)
- 95 років від дня народження Федора Погребенника (1929-2000), літературознавця, лауреата Національної премії ім. Т. Шевченка (1988), уродженця с. Рожнів Косівського району
24 червня - свято Івана Купала
- 110 років від дня народження Мирослава Івана Любачівського (1914-2000), голови Української Греко-Католицької Церкви, кардинала, уродженця м. Долини
25 червня -
90 років від дня народження Мирослава Стельмаховича (1934-1998), визначного педагога, академіка, професора Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, дослідника української народної педагогіки
- 75 років від дня народження Руслана Іщука (1949-2022), музиканта, диригента-хормейстера, члена Національної Ліги українських композиторів, Асоціації діячів естрадного мистецтва України. При Івано-Франківському педінституті (1972; нині Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника) заснував і очолював вокальний ансамбль «Росинка» та вокально-інструментальний ансамбль «Опришки»
27 червня – 110 років від дня народження Богдана Задорожного (1914-2009), видатного українського філолога-германіста, доктора філологічних наук, професора, уродженця м. Городенка
- 100 років від дня народження Івана Тинкалюка (1924-1991), майстра художньої обробки металу, уродженця с. Річка Косівського району
- 55 років від дня народження Тетяни Мурафи (1969), івано-франківської художниці
28 червня - День Конституції незалежної України (1996)

ЛИПЕНЬ
1 липня - День архітектури України
- 125 років від дня народження Івана Белея (1899-1970), громадсько-політичного діяча, лікаря, уродженця смт. Войнилів Калуського району
2 липня – День працівника державної податкової служби України
- 90 років від дня народження Володимира Баки (1934-2022), танцюриста і хореографа, заслуженого артиста України, уродженця м. Калуша
3 липня - 45 років від дня народження Надії Павлик (Луців) (1979), поетеси, членкині НСПУ, авторки збірок «Поміж рядками» (2004), «PS» (2009), лауреатки Всеукраїнської премії видавництва «Смолоскип», уродженки м.Надвірна
6 липня - 120-річчя від дня народження Степана Ленкавського (1904-1977), відомого діяча ОУН, автора знаменитого «Декалога українського націоналіста», уродженця с. Угорники біля Івано-Франківська
7 липня – 120 років від дня народження Михайла Мороза (1904-1991), художника, який деякий час працював у с. Космачі Косівського району. Створив чимало картин на гуцульську тематику
11 липня -

55 років виповнюється Олегові Гуцуляку (1969), поету, прозаїку, есеїсту, автору поетичних збірок «Поет і Тіамат», «Адепт», «Повстання скіфів», «Птахи та лілії», дослідження «Пошук заповітного царства» та ін. Живе і працює в м. Івано-Франківську
12 липня - 115 років від дня народження Евгена Гречука (1909-1969), режисера, заслуженого артиста УРСР (1960). Працював у Станіславському українському драматичному театрі (1960-1964) (тепер Івано-Франківський академічний драматичний театр імені І. Франка)
-
75 років виповнюється Василю Лесіву (1949), журналісту, письменнику, члену НСПУ, лауреату обласної премії ім. В. Стефаника, уродженцю с. Колінці Тлумацького району
14 липня -
65 років виповнюється Миколі Савчуку (1959), заслуженому артисту України, журналісту, поету, гумористу, збирачу фольклору, лауреату міжнародної премії ім. Петра Сагайдачного, родом із с. Великий Ключів Коломийського району
15 липня - День Української Державності
16 липня - Річниця прийняття Верховною Радою Декларації про державний суверенітет України (1990)

60 років виповнюється Олександру Сичу (1964), відомому історику, доктору політичних наук, професору, голові Івано-Франківської обласної ради, упоряднику книг «Монах ОУН», «Степан Ленкавський. Український націоналізм. у 3-х Т.», «КРЕDО українського націоналіста», «Соціально-консервативний націоналізм: теорія і політика» та ін.
17 липня - 75 років з часу відкриття Снятинського літературно-меморіального музею Марка Черемшини (1949)
20 липня - 105 років від дня народження Володимира Данькевича (1919-1998), поета, педагога. Працював і похований в м. Коломиї

- 70 років виповнюється Михайлові Кривеню (1954), співаку, народному артисту України, професору кафедри сценічного мистецтва і хореографії Навчально-наукового Інституту ПНУ ім. В. Стефаника, уродженцю с. Липівка Рогатинського району
24 липня - 115 років від дня народження Юрія Стефаника (1909-1985), критика, літературознавця, письменника-нарисовця, сина Василя Стефаника
27 липня - День медичного працівника
- 80 років від дня визволення м. Івано-Франківська від німецько-фашистських загарбників (1944)
– 75 років виповнюється Володимирові Кафарському (1949), громадському діячеві, педагогу, доктору юридичних наук, професору, родом із с. Ворона Коломийського району
– 70 років виповнюється Володимиру Домшинському (1954), українському композитору, аранжувальнику, педагогу, заслуженому діячеві мистецтв України (2004), який працює в жанрі української естрадної пісні, пише музику для театру, уродженцю с. Оболоня Долинського району
- 60 років виповнюється Іванові Тиміву (1964), педагогу, історику, краєзнавцю, члену НСКУ, автору книг «Бортники і Тлумаччина 1939-1959 рр.», «Село на Покутті в ХV–ХVІІІ ст.», «Історія церкви в селі Бортники ХVІ–ХХ ст.» та ін., провідному науковому співробітнику краєзнавчого музею Калущини, уродженцю с. Бортники Тлумацького району
29 липня - 175 років від дня народження Олени Пчілки (1849-1930), письменниці, перекладачки, етнографині, журналістки, педагогині. Бувала в Галичині та друкувалася у галицьких часописах
– 100 років від дня народження Дмитра Тонюка (1924-1977), майстра художньої різьби по дереву, заслуженого майстра народної творчості УРСР (1974), уродженця с. Річка Косівського району
31 липня -
115 років від дня народження Йосипа Мошури (1909-1942), поета і перекладача, уродженця селища Перегінська. У 1942 році розстріляний фашистами
- 85 років від дня народження Євдокії Ткачук, майстрині художньої вишивки зі Снятинщини, лауреатки районної премії ім. Марка Черемшини (1999), майстрині народної творчості України

СЕРПЕНЬ
1 серпня -
170 років від дня народження Юліана Макаревича (1854-1936), живописця, графіка, реставратора, оздоблював греко-католицьку катедру у Станиславові (1898-1902), відреставрував іконостас церкви Святого Духа в Рогатині (1885)
- 135 років від дня народження Корнила Заклинського (1889-1966), поета і літературознавця, родом із м. Станіслава (тепер м. Івано-Франківськ)
- 110 років від початку Першої світової війни (1914-1918)
– 100 років від дня народження Михайла Біласа (1924-2016), народного художника України, майстра гобеленів, уродженця с. Креховичі Рожнятівського району
2 серпня - 60 років виповнюється Вірі Жлудько (1964), художниці декоративно-ужиткового мистецтва і педагогині, кандидатці педагогічних наук з 2015 року, членкині НСХУ, родом із с. Жураки Богородчанського району
3 серпня - 75 років виповнюється Василеві Корпанюку (1949), заслуженому художнику України, члену Національної спілки художників України, голові Івано-Франківського обласного осередку НСНМУ, доценту кафедри методики викладання образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та дизайну Навчально-наукового Інституту мистецтва Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника, уродженцю с. Яворів Косівського району
- 35 років від дня народження Іванни Стеф’юк (1989), старшої наукової співробітниці Снятинського літературно-меморіального музею Марка Черемшини, членкині НСПУ, авторки книги новел «За руку з гостем» (2013), книги есеїв «Портрет українця» (2022), збірки прози «Про вас» (2022), поетичної збірки «Дика ягода» (2023), уродженки с. Кобаки Косівського району
4 серпня - 170 років від дня народження Марії Заньковецької (1854-1934), актриси і театральної діячки, народної артистки України. Виступала у м. Станіславі, Коломиї
5 серпня – 125 років від дня народження Бориса Антоненка-Давидовича (1899-1984), письменника, літературознавця, який неодноразово бував на Прикарпатті
6 серпня – Преображення Господнє (Спас)
– 80 років від дня народження Стефанії Сандюк (1944-2003), художниці, уродженки с. Кінашів Галицького району
-
230 років від дня народження Петра Ступницького (1794-1863), краєзнавця, історика-мемуариста Гуцульщини, уродженця с. Уторопи Косівського району
8 серпня - 190 років від дня народження Юрія Федьковича (1834-1946), письменника, поета, драматурга, перекладача, автора художніх творів про Гуцульщину і Буковину
- 85 років від дня народження Ярослава Заборовського (1939-2021), вченого, історика, педагога, кандидата історичних наук, професора
9 серпня -
125 років від дня народження Іллі Витановича (1899-1973), науковця, педагога та громадського діяча з діаспори, уродженця м. Бурштин
10 серпня -
65 років від дня народження Андрія Шабуніна (1959), івано-франківського художника, учасника багатьох міжнародних виставок
12 серпня – День молоді
- 120 років від дня народження Петра Козланюка (1904-1965), письменника, публіциста, уродженця с. Перерив Коломийського району
13 серпня -
60 років виповнюється Степанові Процюку (1964), письменнику, лауреату міської премії ім. І. Франка та обласної премії ім. В. Стефаника, володарю відзнаки «Золотий письменник України»
15 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці

16 серпня -
250 років від дня народження Михайла Левицького (1774-1858), українського греко-католицького церковного діяча, першого кардинала УГКЦ, митрополита Галицького, уродженця селища Ланчин Надвірнянського району
- 150 років від дня народження Модеста Левицького (1874-1927), хорового диригента, співака, музичного і театрального критика, уродженця с. Нижнів Тлумацького району
- 55 років виповнюється Юрію Остафійчуку (1969), художнику, родом із м. Надвірна
18 серпня -
95 років від дня народження Василя Фащука (1929-2016), педагога, просвітянина, драматурга-сценариста, автора збірок п’єс-інсценізацій «Княжа слава», «Борці за волю», «Терен на шляху», «Під тихий вечір» та ін., лауреату премій ім. І. Крип’якевича та М. Підгірянки, уродженцю с. Ямниця Тисменицького району
- 80 років виповнюється Софії Стадник-Соколовській (1944), архітекторці, членкині НСХУ
20 серпня -
140 років від дня народження Омеляна Ковча (1884-1944), священника Станиславівської єпархії, капелана УГА, уродженця с. Космач Косівського району, загинув у концтаборі Майданек
21 серпня - 170 років від дня народження Івана Біберовича (1854-1920), актора, режисера, який працював у м. Коломиї
– 80 років від дня народження Миколи Сарапіна (1944-2017), художника, члена НСХУ, мешкав в Івано-Франківську
23 серпня - День Державного Прапора України
24 серпня - День Незалежності України
25 серпня - 100 років від дня народження Павла Загребельного (1924-2009), відомого письменника, автора історичного роману «Роксолана»
- 95 років від дня народження Василя Твардовського (1929-2008), педагога, фольклориста, краєзнавця, лауреата обласної премії ім. І. Вагилевича

- 75 років від дня народження Богдана Сенюка (1949-2009), письменника, краєзнавця, автора книг «Непогасне світло» (1993), «Далибогова криниця» (2005), уродженця с. Підгайчики Коломийського району
27 серпня - день народження Івана Франка (1856-1916), видатного українського письменника, поета, літературознавця, філософа, громадсько-політичного діяча
- 70 років від дня народження Ігоря Токарука (1954), художника, уродженця м. Івано-Франківська
28 серпня - 115 років від дня народження Романа Яримовича (1909-1991), письменника, інженера-лісівника, уродженця с. Яворів Косівського району, емігрував до Америки, де видано книжку його нарисів «Гуцульськими плаями»
- 95 років від дня народження Тадеуша Ольшанського (1929-2023), польського журналіста, перекладача, публіциста, автора книг «Креси кресів. Станиславів» (2008), «Станиславів, однак, живе» (2010), «Колись у Станиславові…» (2016), уродженця м. Станіслава (тепер м. Івано-Франківськ)
- 90 років від дня народження Михайла Воробця (1934-2021), краєзнавця, педагога, лауреата краєзнавчої премії ім. Є. Паранюка (2018), уродженця с. Вербилівці Рогатинського району
- 85 років виповнюється Юстині Долінській (1939), авторці віршів для дітей, уродженки с. Ліски Коломийського району
29 серпня - День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України

- 155 років від дня народження Мирона Тарнавського (1869-1938), генерала-четара УГА, командира вишколу УСС

ВЕРЕСЕНЬ
1 вересня - День знань
-
135 років від дня народження Ольги Басараб (1889-1924), громадської і політичної діячки, родом із с. Підгороддя Рогатинського району
-
90 років виповнюється Михайлові Юсипчуку (Дідишин) (1934), майстрові декоративно-ужиткового мистецтва, краєзнавцю, публіцисту, засновнику музею Олекси Довбуша у рідному селі Космач Косівського району

- 60 років виповнюється Людмилі Воронюк (1964), майстрині художньої вишивки і ткацтва. Членкиня НСМНМУ (1990), уродженка с. Кривоброди Косівського району
3 вересня – 110 років з часу утворення Легіону Українських Січових Стрільців (1914)
4 вересня - 135 років від дня народження Остапа Бобикевича (1889-1970), піаніста, композитора, громадського діяча, родом із с. Слобода-Болехівська Долинського району
7 вересня - 40 років з дня смерті Йосифа Сліпого (1892-1984), визначного церковного діяча, Патріарха УГКЦ
8 вересня – День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості (друга неділя вересня)
9 вересня - 255 років від дня народження Івана Котляревського (1769-1838), письменника, класика нової української літератури
11 вересня - День пам’яті українців – жертв примусового виселення з
Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944–1951 роках
- 155 років від дня народження Михайла Петрушевича (1869-1895), письменника, уродженця с. Космач Богородчанського району, похованого у м. Болехові
– 130 років від дня народження Олександра Довженка (1894-1956), видатного українського кінорежисера, письменника. У 1939 р. знімав на Прикарпатті документальний фільм «Визволення», який був зразу ж заборонений
- 120 років від дня народження Івана Грималюка (1904-1989), майстра художнього випалювання по дереву, уродженця с. Річки Косівського району
14 вересня - День українського кіно (друга субота вересня)

-
130 років від дня народження Семена Корпанюка (1894-1970), майстра різьблення по дереву, уродженця с. Яворова Косівського району
– 100 років від дня народження Марка Теплінського (1924-2012), літературознавця, доктора філологічних наук, почесного професора ПНУ ім. В. Стефаника
16 вересня - 115 років від дня народження Івана Кейвана (1909-1992), графіка, художника і мистецтвознавця, який з 1944 р. працював у Німеччині, з 1949 р. – у Канаді. Народився в с. Карлів (тепер Прутівка) Снятинського району
17 вересня - 160 років від дня народження Михайла Коцюбинського (1864-1913), письменника, автора повісті «Тіні забутих предків», написаної на Гуцульщині
20 вересня – 100 років виповнюється Василю Стеф’юку (1924), театрознавцю, досліднику Гуцульщини, автору ряду видань, уродженцю с. Рожнів Косівського району
21 вересня - День винахідника і раціоналізатора
22 вересня - День партизанської слави
- 185 років від дня народження Корнила Устияновича (1839-1903), художника, письменника, етнографа. Гуцульській темі присвятив картини «Гуцулка біля джерела», «Гуцул» (1891)
- 70 років виповнюється Богдану Кіндратюку (1954), доктору мистецтвознавства, професору кафедри педагогіки та освітнього менеджменту ім. Б.Ступарика, директору Центру дослідження дзвонарства ПНУ ім.В.Стефаника, лавреату обласної премій імені Василя Стефаника (2015), уродженцю с. Прибилів Тлумацького району
23 вересня - 90 років виповнюється Миколі Ільницькому (1934), літературознавцю, критику, досліднику творчості багатьох західноукраїнських письменників
24 вересня - 130 років від дня народження Романа Купчинського (1894-1976), січового поета і композитора
26 вересня - 165 років від дня народження Олександра (Леся) Кульчицького (1859-1938), громадського діяча, одного із засновників коломийського тижневика «Діло», уродженця м. Коломия
- 110 років від дня народження Юрія Бундзяка (1914-1989), поета, педагога, члена СПУ (1989), автора збірок «Дзвінка далина» (1966), «Я не забув» (1973), «Під мирними небосхилами» (1987), лауреата премії імені Григорія Никифорука, родом із с. Глушків Городенківського району
27 вересня - Всесвітній день туризму
- 100 років від дня народження Володимира Полєка (1924-1999), ученого-філолога, бібліографа, історика літератури, краєзнавця, професора, уродженця м. Станіслава (тепер Івано-Франківська)
28 вересня -
95 років від дня народження Дмитра Павличка (1929-2023), поета, перекладача і літературознавця, лауреата Національної премії України ім. Т. Шевченка (1977), громадсько-політичного діяча, уродженця с. Стопчатів Косівського району
29 вересня – День пам’яті трагедії Бабиного Яру
30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек

ЖОВТЕНЬ
1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці
- День захисників і захисниць України
- День українського козацтва
- Річниця створення УПА
- Міжнародний день музики
- Міжнародний день людей похилого віку
- 80 років від дня народження Михайла Сливоцького (1944-2023), заслуженого діяча мистецтв України, співака, педагога, уродженця м. Калуша
2 жовтня - 185 років від дня народження Остапа Левицького (1839-1903), поета, перекладача, педагога, уродженця с. Раковець Городенківського району. Похований в м. Івано-Франківську
- 95 років від дня народження Лук’яна Вардзарука (1929-2015), краєзнавця, педагога, самодіяльного композитора і поета, лауреата обласної премії ім. В. Стефаника за працю «Реабілітовані історією», уродженця с. Космача Косівського району
- 60 років виповнюється Володимирові Повшику (1964), художнику, члену НСХУ
- 30 років від дня народження та 10 років від дня смерті Романа Гурика (1994-2014), студента Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, Героя Небесної сотні, родом з м. Івано-Франківська
3 жовтня -
115 років від дня народження Романа Антоновича (1909-1987), письменника, журналіста, члена літературної групи «Дванадцятка», брата Тараса та Омеляна Антоновичів, уродженця м. Долини
4 жовтня - 110 років від дня народження Михайла Марунчака (1914-2004), редактора альманаху «Городенщина», відомого громадсько-політичного і літературного діяча Канади, уродженця с. Далешове Городенківського району
6 жовтня – 115 років від дня народження Богдана-Ігора Антонича (1909-1937), поета і мистецтвознавця. На гуцульську тему написав лібрето опери «Довбуш»
- День працівників освіти (перша неділя жовтня)
8 жовтня -
140 років від дня народження Юліана Опільського (1884-1937, справжнє Рудницький Юрій Львович), українського письменника, автора історичних оповідань та повістей «Іду на вас», «В царстві золотої свободи», «Золотий лев», «Ідоли падуть», «Сумерк» та ін.

75 років виповнюється Володимирові Пірусу (1949), співаку, народному артисту України, професору кафедри виконавського мистецтва Навчально-наукового Інституту мистецтва Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, уродженцю с. Сапогів Галицького району
9 жовтня - 120 років від дня народження Миколи Бажана (1904-1983), поета, автора історичної поеми «Данило Галицький»
- 90 років від дня народження Христини Сорохтей (1934-1988), членкині Спілки журналістів, дочки художника Осипа Сорохтея, авторки видань «Івано-Франківськ», «Папороть цвіте восени», «Село розквітає», уродженки м. Івано-Франківська
10 жовтня – 115 років від дня народження Дарії Цвєк (1909-2004), відомої авторки книг з кулінарії. Проживала в м. Івано-Франківську
11 жовтня - 110 років від дня народження Петра Грегорійчука (1914-1990), живописця, монументаліста, члена СХУ, родом із с. Видинів Снятинського району
12 жовтня – 75 років виповнюється Лесі Диркавець (Пилип’юк) (1949), поетесі, головній редакторці Всеукраїнського дитячого журналу «Дзвіночок», лауреатці Міжнародної та Національної премій ім. Д.Нитченка та О.Пчілки, членкині НСПУ, авторці збірок для дітей, родом із с. Липівка Рогатинського району
13 жовтня – День художника (друга неділя жовтня)
14 жовтня – 880 років Галицькому Євангелію (1144), переписаному з південно-слов’янського оригіналу в Галичі, найстарішому збереженому тексту на західноукраїнських землях
17 жовтня - 210 років від дня народження Якова Головацького (1814-1888), поета, ученого-славіста, одного із членів «Руської трійці» та авторів і видавців альманаху «Русалка Дністрова»
18 жовтня - 55 років виповнюється Оксані Салабай (1969), художниці, родом із с. Підпечари Тисменицького району
19 жовтня – 50 років виповнюється Іванові Бойчуку (1974), поету, журналісту, автору збірок «Асиміляція дійсності» (1998), «The Wall/Стіна» (2001), «Сівіл» (2002), «Сплінські стани» (2010), уродженцю с. Вербовець Косівського району
20 жовтня - 130 років від дня народження Сергія Верхратського (1894-1988), відомого медика, автора наукових праць з хірургії та історії медицини. Помер і похований в м. Івано-Франківську
22 жовтня -
105 років від дня народження Тараса Герцюка (1919-1989), майстра художньої обробки дерева і металу, заслуженого майстра народної творчості УРСР, члена СХУ, уродженця с. Старі Кути Косівського району
24 жовтня - 80 років виповнюється Михайлу Тимофіїву (1944), педагогу, фольклористу, диригенту, композитору, заслуженому майстру народної творчості України (2009), уродженцю с. Мишин Коломийського району
27 жовтня - День української писемності та мови
- 120 років від дня народження Юрія Крохмалюка (1904-1994, псевдоніми – Юрій Орест, Юрій Тис), письменника, журналіста, видавця, військового історика. Закінчив гімназію в м. Станиславів (нині м. Івано-Франківськ, 1922), служив у Дивізії «Галичина»
28 жовтня - 140 років від дня народження Дмитра Николишина (1884-1950), видавця і освітянина, прозаїка, драматурга і дослідника української літератури, автора книг «Розладдя», «Самсон», «На вечорницях» та багатьох інших, вчителя Коломийської гімназії (1911-1930)
- 95 років від дня народження Надії Вербівської (1929-2011), майстрині художньої кераміки, онуки П. Цвілик, уродженки с. Старий Косів, де й похована

70 років виповнюється Василеві Добрянському (1954), письменнику, журналісту, члену НСПУ та НСЖУ, лауреату обласної премії ім. В. Стефаника, міської премії І. Франка, під псевдонімом Борис Крамер вийшли детективи «Чужа канва», «Куля для прокурора», «Пастка на полоза», «Убивство поза сценарієм», «Справа №… «Про страчений одяг» та інші
30 жовтня – 75 років від дня народження Олега Лишеги (1949-2014), поета, драматурга, перекладача, уродженця м. Тисмениці

ЛИСТОПАД
1 листопада –
– День державності на західноукраїнських землях
80 років з дня смерті митрополита Андрея Шептицького (1865-1944), видатного церковного, громадського і культурного діяча
2 листопада - 100 років від дня народження Ганни Василащук (1924-2004), гуцульської ткалі, вишивальниці, лауреатки Національної премії ім. Т. Г. Шевченка, уродженки с. Шешори Косівського району
3 листопада - 110 років від дня народження Катерини Зарицької (1914-1986), учасниці національно-визвольного руху, родом із м. Коломиї
- 70 років виповнюється Надії Семенкович (1954), заслуженій журналістці України, членкині НСЖУ (1993) та Міжнародної організації журналістів, авторці книжок «На паперті Колізею», «Колючі дощі літа»
- 55 років від дня народження Сергія Дідича (1969-2014), громадського активіста, голови Городенківської районної організації ВО «Свобода», Героя Небесної Сотні, уродженця с. Стрільче Городенківського району
7 листопада - 90 років від дня народження Романа Юзви (1934-2003), журналіста, поета, автора збірок «Береза під вікном», «З глибин землі», «Вишийте веселку», «Світло любові» та інших
8 листопада - 100 років від дня народження Дмитра Стринадюка (1924), майстра різьблення по дереву, уродженця м. Косів. Роботи майстра зберігаються у Національномуй музеї українського народного декоративного мистецтва у Києві, Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського у Коломиї
- 90 років від дня народження Богдана Радиша (1934-2023), поета, автора багатьох поетичних збірок, родом із с. Рожнів Косівського району
– 65 років виповнюється Олесю Дяку (1959), львівському поету, члену НСПУ (1995), заслуженому діячу мистецтв України (2017), барду. Народився у с. Радча Тисменицького району, навчався у Старомізунській школі Долинського району. Нині в. о. голови Львівської обласної організації Національної спілки письменників України
9 листопада - Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва
- 65 років виповнюється Володимирові Війтишину (1959), правлячому єпископу Івано-Франківської єпархії УГКЦ
11 листопада - 60 років виповнюється Людмилі Губаль (1964), майстрині художньої вишивки, членкині НСМНМУ, родом із с. Оболоня Долинського району
12 листопада -
95 років від дня народження Зеновія Красівського (1929-1991), поета, багатолітнього політв’язня, дисидента, уродженця с. Витвиця Долинського району
13 листопада - 135 років від дня народження Остапа Вишні (1889-1956), письменника, автора знаменитих «Усмішок». У 1945 і 1953 рр. побував у м. Станіславі, Коломиї та Яремче
14 листопада – 70 років виповнюється Миколі Грималюку (1954), живописцю, працює у царині станкового і декоративного малярства, члену НСХУ, уродженцю м. Косів
15 листопада - 55 років виповнюється Галині Петросаняк (1969), івано-франківській письменниці, літературознавці, перекладачці з чеської та німецької мов, членкині НСПУ, лавреатці премії Губерта Бурди, міської премії ім. І. Франка, авторці збірок поезій «Вілла Анемона», «Парк на схилі», «Світло окраїн», «Спокуса говорити», «Політ на повітряній кулі», «Екзофонія», «Не заважай мені рятувати світ», у перекладах «Остання Вікножирафа», «Наступного року в Єрусалимі», «В інші часи. Юні літа у Східній Галичині», «Ось іде людина», «Ганс Кох», родом з с. Черемошна Верховинського району
16 листопада - День працівників радіо, телебачення та зв’язку
17 листопада – День студента в Україні. День працівників сільського господарства (третя неділя листопада)
18 листопада -
165 років від дня народження Костя Левицького (1859-1941), громадсько-політичного діяча, голови уряду ЗУНР, історика, публіциста, уродженця м. Тисмениці
- 75 років від дня народження Петра Князевича (1949-2020), художнього керівника Національного академічного гуцульського ансамблю пісні і танцю «Гуцулія», народного артиста України (1998), уродженця с. Терновиця Тисменицького району
19 листопада - 160 років від дня народження Михайла Зобківа (1864-1928), вченого і публіциста, автора статей з етнографії, уродженця с. Верхня Липиця Рогатинського району
-
80 років виповнюється Василю Щеглюку (1944), письменнику, художнику, автору понад 20 збірок поезій, двох історичних романів: документального роману про ОУН-УПА «…Як роса на сонці» (1992), історичного роману «Несподівані скарби» (2012), спогадів Луки Павлишина «На грані двох світів» (2010). Уродженець с. Тяпче Долинського району
21 листопада - День Гідності та Свободи
- 35-ліття виходу з підпілля Української греко-католицької церкви (1989)
22 листопада –
100 років від дня народження Ярослава Гавучака (1924-1996), педагога, поета і прозаїка, знавця Гуцульщини, уродженця с. Шибене Верховинського району
– 45 років виповнюється Руслану Марцінківу (1979), політику, міському голові Івано-Франківська (з 2015), народному депутату України VII скликання (2012-2014), члену партії Всеукраїнського об’єднання «Свобода», лауреату Премії Кабінету Міністрів України
23 листопада - День пам’яті жертв голодоморів (четверта субота)
- 100 років від дня народження Святомира Фостуна (1924-2004), письменника і громадсько-культурного діяча, уродженця с. Милування Тисменицького району. Від 1944 р. – проживав в еміграції, у Лондоні, де був редактором газети «Українська думка». Похований у рідному селі
- 75 років виповнюється Петру Сіреджуку (1949), професору, досліднику історії Гуцульщини та перших писемних згадок населених пунктів Прикарпаття, уродженцю с. Космач Косівського району
24 листопада – 65 років виповнюється Марії Гринюк (1959), мистецтвознавиці, майстрині художньої кераміки, членкині НСХУ, родом із с. Старий Косів Косівського району
90-і роковини смерті Михайла Грушевського (1866-1934), видатного українського історика, громадсько-політичного діяча, одного з лідерів національного відродження України
26 листопада – 105 років від дня народження Григорія Гришка (1919-2005), поета, педагога, лауреата Снятинської районної літературно-мистецької премії ім. Марка Черемшини

ГРУДЕНЬ
1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом
– 135 років від дня народження Федора Федорціва (1889-1930), журналіста, перекладача, видавця, уродженця с. Долина Тлумацького району
- 130 років від дня народження Юліана Головінського (1894-1930), сотника і команданта бригад УГА
- 115 років від дня народження Анатолія Кос-Анатольського (1909-1983), композитора, творця опер, балетів і популярних пісень, уродженця м. Коломиї
2 грудня -
120 років від дня народження Андрія Красовського (1904-1942, псевдонім Андрій Грім), поета-селянина, автора поеми «Сон галицького села», уродженця с. Рожнів Косівського району
4 грудня – 85 років від дня утворення Станіславської (Івано-Франківської) області (1939)
6 грудня - День Збройних Сил України
- Свято Миколая Чудотворця
- 170 років від дня народження Іларія Огоновського (1854-1929), філолога і педагога, автора досліджень про Вергілія та Гомера, уродженця с. Чагрів Рогатинського району
- 140 років від дня народження Марії Колцуняк (Кузьми), (1884-1922), письменниці, уродженки с. Яворів Косівського району
7 грудня - День місцевого самоврядування
- 70 років виповнюється Василеві Рябому (1954), коломийському поету, члену НСПУ, автору збірок «Грань», «Постріл горіха», «Гримаса авгура», «Ловіння снів», «Біла космея», «Сологолос» та інших, родом із с. Корнич Коломийського району
8-9 грудня - 140 років тому відбулися організаційні збори Товариства руських жінок у Станіславі з ініціативи письменниці Наталі Кобринської (1884)
9 грудня - 70 років виповнюється Дмитру Іванціву (1954), калуському письменнику, члену НСПУ, прозаїку, автору книг «Журналіст» (2018), біографічного роману «Ми – вони» (2023)
10 грудня - Міжнародний день прав людини
14 грудня - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
- 140 років від дня народження Блаженного священномученика Миколи Чарнецького (1884-1959), єпископа УГКЦ, педагога, уродженця с. Семаківці Городенківського району
- 125 років від дня народження Василя Софронів-Левицького (1899-1975), журналіста, письменника, перекладача, родом із с. Стриганці Тисменицького району
15 грудня - 145 років від дня народження Ольги Левицької (1879-1925), української акторки, співачки, сестри А. Бучми, похована у м. Станиславі (нині Івано-Франківськ)
- 120 років від дня народження Миколи Девдюка (1904-1991), майстра різьблення по дереву, сина Василя Девдюка, уродженця с. Старий Косів Косівського р-ну
- 90 років від дня розстрілу 28 українців-поетів, критиків, громадських і політичних діячів. Серед них Іван і Тарас Крушельницькі (1934)
17 грудня - 115 років від дня народження Миколи Пітиляка (1909-1968), майстра художнього різьблення та інкрустації по дереву, уродженця с. Річка Косівського району
19 грудня -

65 років від дня народження Марії Матіос (1959), української письменниці, публіциста, громадського та політичного діяча, заслуженого працівника культури України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка
20 грудня –
85 років з часу створення нині Івано-Франківського національного академічного музично-драматичного театру ім. І. Франка на базі мандрівних театрів Галичини
21 грудня –
110 років від дня народження Івана Боднарчука (1914-1990), письменника, педагога української діаспори, уродженця с. Чернятин Городенківського району
24 грудня – День працівників архівних установ
– 180 років від дня народження Євгена Желехівського (1844-1885), лексикографа і фольклориста. З 1872 р. жив у м. Станіславі (тепер Івано-Франківську), де й похований
25 грудня - Різдво Христове
26 грудня - Собор Пресвятої Богородиці
28 грудня - 90 років виповнюється Михайлові Косіву (1934), музейному працівнику і політику, народному депутату України (1989-2001), заслуженому діячу мистецтв України, уродженцю с. Вільхівка Рожнятівського району
31 грудня - 125 років від дня народження Василя Мельника-Лімниченка (1899-1949), письменника, священника, уродженця с. Небилів Рожнятівського району
- Щедрий вечір, Маланка

У 2024 РОЦІ ЮВІЛЕЇ ПЕРШОЇ ПИСЬМОВОЇ ЗГАДКИ
святкуватимуть такі міста і села
650 років селам Жабокруки Обертинської селищної територіальної громади, Нараївка Більшівцівської селищної громади Івано-Франківського району (1374)
645 років селу Нижнів Тлумацької міської громади Івано-Франківського району (1379)
635 років селам Темирівці Галицької міської територіальної громади Івано-Франківського району, Тумир Дубовецької сільської громади Івано-Франківського району, Корнич, Шепарівці Коломийської міської територіальної громади Коломийського району, Сопів Печеніжинської селищної територіальної громади Коломийського району (1389)
630 років селам Пасічна (в 1958 р. включено в межі м. Івано-Франківська), Княжолука Долинської міської громади Калуського району, Черемхів Коршівської сільської територіальної громади Коломийського району, Журів Рогатинської міської територіальної громади Івано-Франківського району, Колоколин, Чагрів Букачівської селищної територіальної громади Івано-Франківського району, Топільське Рожнятівської селищної громади Калуського району, Джурів Снятинської міської громади Коломийського району, Загвіздя Загвіздянської сільської територіальної громади Івано-Франківського району (1394)
625 років селам Кропивник Вигодської селищної територіальної громади Калуського району, Надіїв Долинської міської громади Калуського району, Пнів Пасічнянської сільської громади Надвірнянського району, Черніїв Івано-Франківської міської територіальної громади, Івано-Франківського району (1399)
620 років селам Завій Новицької сільської територіальної громади Калуського району, Загайпіль Підгайчиківської сільської територіальної громади Коломийського району і Торговиця Городенківської міської територіальної громади Коломийського району (1404)
615 років селище Більшівці Більшівцівської селищної територіальної громади Івано-Франківського району (1409)
610 років селам Пуків Рогатинської міської територіальної громади Івано-Франківського району, Креховичі Брошнів-Осадської селищної територіальної громади Калуського району, Кутище Тлумацької міської територіальної громади Івано-Франківського району (1419)
600 років мікрорайону Опришівці Івано-Франківської міської ради, селам Жаб’є (з 1962 р. смт Верховина) Верховинської селищної громади Верховинського району, Дитятин Більшівцівської селищної територіальної громади Івано-Франківського району, Боднарів, Тужилів, мікрорайону Підгірки Калуської міської територіальної громади Калуського району, Рожнів Рожнівської сільської територіальної громади Косівського району, Старий Косів, Шешори Косівської міської територіальної громади Косівського району, Братишів, Грушка Тлумацької міської територіальної громади Івано-Франківського району, Живачів Олешанської сільської територіальної громади Івано-Франківського району (1424)
590 років селам Бабче Солотвинської селищної територіальної громади Івано-Франківського району, Коршів Коршівської сільської територіальної громади Коломийського району (1434)
585 років селам Лани Дубовецької сільської територіальної громади Івано-Франківського району, Старий Мартинів Бурштинської міської територіальної громади Івано-Франківського району, Михальче Городенківської міської територіальної громади Коломийського району, Репужинці Чернелицької селищної територіальної громади Коломийського району, Лука Войнилівської селищної територіальної громади Калуського району, Ворона Отинійської селищної територіальної громади Коломийського району, Камінне Івано-Франківської міської територіальної громади Івано-Франківського району, Воскресинці, Нижня Липиця Рогатинської міської територіальної громади Івано-Франківського району, Ганьківці Заболотівської селищної територіальної громади Коломийського району, Остриня Тлумацької міської територіальної громади Івано-Франківського району (1439)
580 років селам Колодіїв, Курипів, Перлівці Галицької міської територіальної громади Івано-Франківського району, Дубки, Колінки Чернелицької територіальної громади Коломийського району, Сівка Калуська Калуської територіальної громади Калуського району, Воскресинці Коломийської територіальної громади Коломийського району, Кіданч Печеніжинської селищної територіальної громади Коломийського району, Перерив Матеївецької територіальної громади Коломийського району, Угорники Отинійської територіальної громади Коломийського району, Ценява П’ядицької територіальної громади Коломийського району, Олешів Тлумацької міської територіальної громади Івано-Франківського району (1444)
575 років селам Лука, Семаківці Городенківської міської територіальної громади Коломийського району, Перевозець Войнилівської територіальної громади Калуського району, Залуччя Матеївецької територіальної громади Коломийського району, Любківці Заболотівської селищної громади Коломийського району (1449)
570 років селам Уніж Городенківської міської територіальної громади Коломийського району, Бережниця Новицької територіальної громади Калуського району, Вістова Калуської територіальної громади Калуського району, Пійло Калуської міської територіальної громади Калуського району, Годи (Годи-Добровідка) П’ядицької сільської територіальної громади Коломийського району, Пациків (з 1964 р. Підлісся) Загвіздянської сільської територіальної громади Івано-Франківського району, Надорожна Тлумацької міської територіальної громади Івано-Франківського району, Олеша Олешанської сільської територіальної громади, Івано-Франківського району, Пнів Пасічнянської сільської територіальної громади Надвірнянського району (1454)
560 років селам Липа Витвицької територіальної громади Калуського району, Гончарівка Тлумацької міської територіальної громади Івано-Франківського району, Рудники Заболотівської селищної територіальної громади Коломийського району (1464)
555 років селам Шевченкове Вигодської територіальної громади Калуського району, Приозерне Рогатинської міської територіальної громади Івано-Франківського району, Спас Спаської територіальної громади Калуського району, Задубрівці, Княже, Потічок Снятинської міської територіальної громади Коломийського району, Олешків Заболотівської селищної територіальної громади Коломийського району (1469)
550 років селам Молодків Надвірнянської територіальної громади Надвірнянського району, Далешове Чернелицької територіальної громади Коломийського району (1474)
545 років селу Новошин Вигодської територіальної громади Калуського району (1479)
540 років селу Верхня Верхнянської сільської територіальної громади Калуського району (1484)
530 років селу Копачинці Чернелицької територіальної громади Коломийського району (1494)
510 років селу Замулинці Матеївецької територіальної громади Коломийського району, Попельники Снятинської міської територіальної громади Коломийського району (1514)
500 років селам Підшумлянці Більшівцівської територіальної громади Івано-Франківського району, Виноград Городенківської міської територіальної громади Коломийського району, Колінці Тлумацької міської громади Івано-Франківського району (1524)
490 років селу Манява Солотвинської селищної територіальної громади Івано-Франківського району (1534)
480 років селу Ягодівка (до 1947 року – Фрага) Рогатинської міської територіальної громади Івано-Франківського району (1544)
475 років селу Дуба Дубівської територіальної громади Калуського району (1549)
465 років селу Цвітова Войнилівської територіальної громади Калуського району (1559)
460 років місту Косову Косівської міської територіальної громади Косівського району, селам Грушів Коломийської територіальної громади Коломийського району, Бучачки Заболотівської селищної територіальної громади Коломийського району, Драгасимів Снятинської міської територіальної громади Коломийського району (1564)
445 років селу Рунгури Печеніжинської селищної територіальної громади Коломийського району (1579)
430 років селам Стебник Лисецької територіальної громади Івано-Франківського району, Красна Надвірнянської територіальної громади Надвірнянського району (1594)
415 років місту Болехову Болехівської міської територіальної громади Калуського району, селам Брустурів Космацької сільської територіальної громади Косівського району, Грабич Отинійської селищної територіальної громади Коломийського району (1609)
410 років селу Височанка Галицької міської територіальної громади Івано- Франківського району (1614)

400 років селам Радча Івано-Франківської міської територіальної громади Івано-Франківського району, Слобідка Тисменицької міської територіальної громади Івано-Франківського району, Стриганці Єзупільської селищної територіальної громади Івано-Франківського району, Росільна Дзвиняцької сільської територіальної громади Івано-Франківського району (1624)
395 років селу Хмелівка Богородчанської селищної територіальної громади Івано-Франківського району (1629)
390 років селам Погоня Тисменицької міської територіальної громади Івано-Франківського району, Солотвин Солотвинської селищної територіальної громади Івано-Франківського району (1634)
385 років селам Середній Угринів Новицької сільської територіальної громади Калуського району, Виноград Отинійської селищної територіальної громади Коломийського району (1639)
380 років селу Велика Кам’янка П’ядицької сільської територіальної громади Коломийського району, Молодятин Печеніжинської селищної територіальної громади Коломийського району, Черганівка Косівської територіальної громади Косівського району, Глинки Ланчинської селищної територіальної громади Надвірнянського району (1644)
375 років селу Красноїлля Верховинської селищної територіальної громади Верховинського району (1649)
370 років селу Криворівня Верховинської селищної територіальної громади Верховинського району (1654)
365 років селам Дзвиняч Дзвиняцької сільської територіальної громади Івано-Франківського району, Іваниківка Богородчанської селищної територіальної громади Івано-Франківського району (1659)
360 років селам Глибівка, Глибока Богородчанської селищної територіальної громади Івано-Франківського району, Верхній Ясенів Верховинської селищної територіальної громади Верховинського району, Мала Кам’янка П’ядицької сільської територіальної громади Коломийського району, Молодилів Отинійської селищної територіальної громади Коломийського району, Парище Надвірнянської міської територіальної громади Надвірнянського району (1664)
355 років селу Білоберізка Білоберізької сільської територіальної громади Верховинського району (1669)
340 років селу Марківка Печеніжинської селищної територіальної громади Коломийського району (1684)
330 років селам Річка та Яворів Косівської міської територіальної громади Косівського району (1694)

280 років селу Лісна Слобідка Коршівської сільської територіальної громади Коломийського району (1744)
235 років селу Одаїв Олешанської сільської територіальної громади Івано-Франківського району (1789)
125 років селам Волова Верховинської селищної територіальної громади Верховинського району, Зелене Зеленської сільської територіальної громади Верховинського району (1899)
85 років від дня утворення Станіславської області (1939)

Дати перших письмових згадок населених пунктів Івано-Франківщини подані за дослідженнями історика П. Сіреджука

У 2024 РОЦІ МИНАЄ:
880 років з часу перепису в Галичі з південно-слов’янського оригіналу галицького Євангелія (1144)
825 років з часу об’єднання волинським князем Романом Мстиславовичем Волинської та Галицької земель і утворення Галицько-Волинського князівства (1199)
265 років від народження Меретина Бернарда (1759), видатного українського архітектора, автора костьолу у Городенці
195 років з часу укладення І. Могильницьким першої хрестоматії української літератури (1829)
190 років від народження Михайла Баранюка (1834-1902), народного майстра художньої кераміки, уродженця Косова
175 років з часу появи у Галичині першого літературного часопису (1849)
160 років від дня народження Петра Кошака (1864-1940), майстра кераміки, уродженця Косова
160 років від дня народження Василя Турчиняка (1864-1939), українського народного різьбляра, мебляра і будівничого
150 років
від дня народження Ілька Гаврилюка (1874-1947), письменника, учасника визвольних змагань 1918-1919 рр., уродженця с. Спас Коломийського району
150 років
від народження Ілька Кущука (1874-1945), майстра різьблення на дереві, художнього оброблення металу та шкіри, уродженця с. Снідавка Косівського району
150 років від дня народження Сави Чернецького (1874-1934), учителя, поета і прозаїка, уродженця с. Далешеве Городенківського району
145 років з часу виходу у Станіславові першої української газети «Господарь и Промышленник» (1879)
140 років з часу відкриття філії товариства «Руська бесіда» в Станиславові (1884)
135 років
з часу перебування у Косові, Жаб’ю (з 1962 р. смт. Верховина) та інших селах англійської письменниці М. М. Дові, яка написала про Гуцульщину книжку «Дівчина в Карпатах» (1891)
135 років
від народження Олександра Курдидика (1889-1964, псевдонім – Карпатський), оперного співака (баритон), уродженця с. Ганнівці, Галицького району
135 років від народження Романа Ставничого (1889-1959), українського хорового диригента і педагога, військовика, диригента хорового колективу товариства «Коломийський Боян» (1921-1939). Засновник і постійний голова музичного товариства ім. Лисенка, яке було організатором і фундатором музичного інституту в Коломиї
130 років з часу заснування у Станиславові хорового товариства «Боян» (1894)
120 років від народження Отто Гана (1904-1942), українського живописця і графіка, уродженця м. Станіслав (тепер м. Івано-Франківськ)
105 років створення Української Галицької Армії (УГА)
105 років від народження Богдана Бандери (1919-1943), брата С. Бандери, учасника національно-визвольних змагань
90 років з часу заснування Національної спілки письменників України (1934)
85 років з часу заснування центральної бібліотеки Косівського району (1939)
85 років з часу заснування центральної бібліотеки Коломийського району (1939)
80 років від часу завершення визволення України від німецько-фашистських загарбників у роки Другої світової війни (1944)
80 років депортації кримськотатарського народу (1944)
80 років з часу заснування центральної Калуської бібліотеки (1944)
70 років з часу заснування центральної бібліотеки м. Івано-Франківська (1954, з 1977 р. – Івано-Франківської МЦБС)
65 років з часу заснування Національної спілки журналістів України (1959)
35 років з часу легалізації Української греко-католицької церкви (1989)

В 2024 році будуть проходити такі заходи, орієнтовані на підвищення фахового рівня:

1. Обласний конкурс: «Краща бібліотека 2024 року»
2. Обласна акція: «Герої нашого часу»
3. Обласна акція: «Ментальне здоров’я: як подбати про себе!»
4. Літературний флешмоб присвячений 210-ій річниці від дня народження Т.Г.Шевченка: «Його слова пророчі і живі»
5. Cемінар на базі Рожнятівської ТГ: «Публічна бібліотека територіальної громади: виклики, можливості, досягнення» (з досвіду роботи)
6. Обласна школа менеджера: «Безбар’єрність – нова стратегія розвитку бібліотек» (круглий стіл)
7. Обласна профстудія для молодих працівників бібліотек (стаж роботи до 3-х років): «Імідж та професійна етика бібліотекаря»
8. Семінар для бібліотекарів ТГ (онлайн): «Написання грантових заявок: від теорії до практики»
9. Цикл-семінарів для бібліотекарів ТГ (онлайн) : «Зміцнюємо мережу комунікація, співпраця, координація»
10. Планування на 2025 рік (онлайн): «Чітке та конкретне планування – важлива умова досягнення якісних показників праці»

Коментарі виключені.