Пошук
Архіви

Проблемні питання, які виникають в процесі формування спроможних об’єднаних територіальних громад (ОТГ)

1. Чи зміниться статус населеного пункту при об’єднанні кількох територіальних громад в одну? Чи збережеться статус гірських населених пунктів при об’єднанні?

***Добровільне об’єднання територіальних громад не призводить до зміни статусу населених пунктів як сільської чи міської місцевості.

Статус гірського надається населеним пунктам відповідно до Закону України ” Про статус гірських населених пунктів в Україні”, який є чинний. Критерії віднесення населених пунктів до категорії гірських не залежать від адміністративно-територіального устрою.

 

2. Хто буде надавати муніципальні послуги на селі (видача довідок, реєстрація шлюбу, народження дитини тощо), якщо не буде сільської (селищної) ради?

***Послуги надаватимуться у центрі надання адміністративних послуг новоствореної об’єднаної територіальної громади.

Проте, нічого принципово не змінюється, оскільки мешканець села брав довідку або будь-який інший документ у сільській раді, але надавав її за місцем призначення, як правило, у районний центр. Після об’єднання новостворені адміністративні центри об’єднаних громад будуть наближені до сіл (селищ), що в цілому спростить процедуру подачі довідок за місцем призначення.

Окрім того, у Положенні про старосту, яке затверджується радою об’єднаної територіальної громади, можуть бути передбачені повноваження щодо надання ним деяких муніципальних послуг.

Варто також зазначити, що у перспективі державні органи будуть самостійно обмінюватися необхідними їм довідками без залучення громадян.

 

3. Хто вирішуватиме питання, які сьогодні належать до компетенції сільських, селищних, міських рад? На що зможе впливати об’єднана територіальна громада?

***Територіальні громади, об’єднані в порядку, встановленому законом, утворюють єдині органи місцевого самоврядування та обирають відповідно сільського, селищного, міського голову. Рада об’єднаної територіальної громади  вирішуватиме всі питання функціонування та розвитку цієї громади. До повноважень об’єднаної територіальної громади належатимуть:

 • місцевий економічний розвиток;
 • розвиток та утримання інфраструктури об’єднаної громади;
 • планування розвитку території громади;
 • питання забудови території громади;
 • благоустрій територій;
 • житлово-комунальні послуги;
 • утримання об’єктів комунальної власності;
 • соціальна допомога;
 • первинна охорона здоров’я та швидка медична допомога;
 • середня, дошкільна та позашкільна освіта;
 • розвиток культури та фізичної культури й спорту;
 • охорона правопорядку (муніципальна міліція);
 • пасажирські перевезення на території громади.

 

4. Чи будуть закриватися фельдшерсько-акушерські пункти, малокомплектні школи, дошкільні заклади, клуби, бібліотеки?

***Ні. Питання функціонування об’єктів соціальної інфраструктури належатиме до компетенції ради об’єднаної територіальної громади. Їх функціонування та розвиток безпосередньо залежатиме від потреб жителів  громади та наявних фінансових ресурсів.

 

5. Який юридичний статус та повноваження старости? Староста громади буде обиратися чи призначатися? Чи буде староста в кожній бувшій сільській раді новоствореної спроможної об’єднаної територіальної громади? Чи будуть старости в тих селах, де зараз немає сільських рад?

*** У Законі України “Про місцеве самоврядування в Україні ” зазначено:

Стаття 141. Староста

1. У селах, селищах, визначених за рішенням місцевої ради об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”, за винятком її адміністративного центру, обирається староста на строк повноважень місцевої ради.

2. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування.

3. Староста:

1) представляє інтереси жителів села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради;

2) сприяє жителям села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

3) бере участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного села, селища;

4) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного села, селища виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб;

5) здійснює інші обов’язки, визначені Положенням про старосту.

4. Положення про старосту затверджується сільською, селищною, міською радою відповідної об’єднаної територіальної громади.

У Положенні визначаються права і обов’язки старости, порядок його звітності, інші питання, пов’язані з діяльністю старости.

5. Староста обирається в порядку, визначеному законом.

6. Староста є членом виконавчого комітету ради об’єднаної територіальної громади за посадою”.

Стаття 51. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті ради

4. До складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради входять також за посадою секретар відповідної ради, староста (старости).

 

6. Хто керуватиме громадами в період між прийняттям рішення про створення об’єднаної громади та першими виборами до ради такої громади?

 • Прикінцевих положень Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”

У селах, селищах, в яких знаходилися органи місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єдналися, обов’язки старости до обрання на перших виборах старости виконує особа, яка здійснювала повноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної громади до об’єднання.

 

7. Для чого розміщувати в кожній об’єднаній територіальній громаді всі служби (представників Пенсійного фонду, Держказначейства, Фінансової інспекції тощо)?

*** Доцільність розміщення в кожній об’єднаній територіальній громаді представників державних служб обґрунтовується метою наближення послуг до мешканців територіальних громад.

 

8. Які повноваження залишаться у компетенції району? Хто розпоряджатиметься об’єктами, які сьогодні перебувають у комунальній власності району? Чи передаватиметься таке майно у власність ОТГ?

*** У компетенції району залишаться такі повноваження:

 • утримання об’єктів спільної власності територіальних громад району;
 • транспортна інфраструктура районного значення;
 • забезпечення надання вторинної медичної допомоги;
 • виховання та навчання дітей у школах-інтернатах загального профілю.

 

9. Чи скоротиться кількість робочих місць при об’єднанні кількох громад в одну та ліквідації сільських (селищних, міських) рад?  Що очікує працівників сільських рад після об’єднання територіальних громад та їх працевлаштування ?

*** Виходячи з функцій органів місцевого самоврядування спроможних територіальних громад, у кожному новоствореному районі можуть функціонувати як окремі виконавчі органи спеціальної компетенції такі структурні одиниці:

 • голова територіальної громади;
 • 2-3 заступники голови територіальної громади;
 • секретар ради територіальної громади;
 • фінансове управління;
 • відділ комунальної власності та земельних відносин;
 • сектор з юридичних питань;
 • відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони;
 • навколишнього природного середовища та інфраструктури;
 • відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій;
 • відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва;
 • служба містобудівного кадастру;
 • загальний відділ;
 • сектор організаційно-кадрової роботи;
 • відділ ведення Державного реєстру виборців;
 • центр надання адміністративних послуг;
 • дозвільний центр;
 • сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і територій;
 • архівний відділ;
 • відділ освіти, молоді та спорту;
 • відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації;
 • управління соціального захисту населення та праці;
 • служба у справах дітей, центр сім’ї та молоді, центр обліку бездомних осіб;
 • відділ охорони здоров’я;
 • старости територіальної громади у складі виконавчого комітету.

Крім того, планується, що органи місцевого самоврядування матимуть можливість створювати власні органи охорони правопорядку (муніципальна міліція).

Тому можна припустити, що кількість робочих місць при об’єднанні кількох громад в одну та ліквідації сільських (селищних) рад не тільки не зменшиться, а й матиме тенденцію до збільшення.

 

10. Чи можна проводити об’єднання, змінюючи межі району (області)? Який порядок зміни меж районів?

*** Перспективний план формування об’єднаних територіальних громад розробляється в межах області.

Межі районів можна змінювати, якщо це обґрунтовано вагомими причинами.

У разі доцільності входження до складу нового об’єднання територіальної громади, розташованої на території суміжного району, обласна рада звертається з поданням до Верховної Ради України щодо зміни меж відповідних районів у порядку, визначеному законом. У такому випадку питання про утворення об’єднаної територіальної громади розглядається обласною радою протягом 30 днів з дня набрання чинності рішенням Верховної Ради України про зміну меж відповідних районів.

 

11. Чому не робиться реформа адміністративним шляхом?

*** Застаріла командно-адміністративна форма правління в сьогоднішньому демократичному суспільстві не може дати позитивних результатів. Чи не вперше в історії незалежної України громаді дали право вирішувати своє майбутнє, активно впливати на результати реформи.

З метою врахування інтересів територіальних громад уповноважені облдержадміністрацією посадові особи проводять консультації з представниками органів місцевого самоврядування та територіальних громад для розроблення найбільш оптимальної моделі територіального устрою в межах області.

 

12. Чи не збідніють села після об’єднання?

*** Однозначно НІ.

Об’єднані територіальні громади будуть мати значно більше повноважень, можливостей і реальних шансів на поліпшення якості життя, розвиток інфраструктури, формування достатнього бюджету.

Територіальні громади, які об’єднаються до 15 жовтня року, що передує плановому, матимуть прямі міжбюджетні відносини  з державним бюджетом, починаючи з планового бюджетного періоду, а ті, що об’єдналися не пізніше 15 липня року, що передує бюджетному періоду отримують фінансову підтримку у вигляді субвенцій на формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади.

Водночас, до бюджету об’єднаної територіальні громади буде зараховуватись 60% від податку на доходи фізичних осіб, сплаченого на території громади (сьогодні відповідні кошти сплачуються до районного бюджету).

Новоутворені громади з недостатньою забезпеченістю доходної бази отримають компенсацію за рахунок трансферту з державного бюджету – базову дотацію в залежності від надходжень податку на доходи фізичних осіб на 1 жителя.

 

13. Чи передбачено законодавством вихід з об’єднаної територіальної громади?

*** Територіальні громади села, селища, міста, що добровільно об’єдналися в одну територіальну громаду, можуть вийти із складу об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному законом.

 

14. Скільки об’єднаних територіальних громад передбачається в Івано-Франківській області? Скільки громад необхідно утворити ?

*** У кожному районі нашої області створено районну робочу групу з формування перспективного плану територій громад, завданням яких є формування найбільш оптимальної просторово-територіальної моделі утворення ОТГ відповідно до Методики формування спроможних територіальних громад, затвердженої постановою КМУ від 08.04.2015 № 214. Саме від результатів діяльності таких робочих груп безпосередньо залежатиме, скільки об’єднаних територіальних громад потенційно може бути сформовано на території області.

Визначеної кількості громад, які потрібно утворити – немає. Кількість об’єднаних громад, які утворяться відповідно до розробленого перспективного плану, залежатиме від доброї волі жителів територіальних громад.

 

15. Хто відповідатиме за стан доріг місцевого та районного значення.

*** У державному бюджеті на 2015 рік субвенція місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у 2015 році не передбачена.

Згідно зі статтею 19 Закону України “Про автомобільні дороги” організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міст та інших населених пунктів належить до основних обов’язків органів місцевого самоврядування.

Слід зазначити, що змінами до бюджетного законодавства передбачено збільшення джерел формування дохідної бази місцевих бюджетів за рахунок передачі окремих доходів з державного бюджету, запровадження нового виду податку – акцизного податку з кінцевих продажів та розширення бази оподаткування податком на нерухомість.

Статтею 91 Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс) передбачено, що видатки на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів.

Отже, рішення щодо спрямування коштів місцевих бюджетів на розвиток доріг комунальної власності має прийматися місцевими радами при затвердженні місцевих бюджетів з урахуванням визначених у відповідному місцевому бюджеті пріоритетів розвитку.

 

 

16. Хто відповідатиме за забезпечення автобусним пасажирським сполученням між населеними пунктами об’єднаної територіальної громади.

*** Організація пасажирських перевезень на території громади належатиме до власних повноважень Ради об’єднаної територіальної громади.

 

17. Який буде розвиток інфраструктури об’єднаної територіальної громади? Яка ймовірність її кращого розвитку?

*** Для розвитку інфраструктури держава надаватиме об’єднаним територіальним громадам фінансову підтримку у вигляді субвенції з державного бюджету на формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади.

Також об’єднані територіальні громади зможуть залучати кошти фонду регіонального розвитку відповідно до постанов КМУ від 18.04.2015 р. №195 та 196 та кошти міжнародної технічної допомоги на реалізацію проектів, спрямованих на розвиток інфраструктури.

Відповідно до статей 16, 67, 74 Бюджетного кодексу України об’єднані територіальні громади мають можливість здійснювати місцеві зовнішні запозичення шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій.

Загалом розвиток об’єднаних територіальних громад безпосередньо залежатиме від їх вміння господарювати та ефективно використовувати свої ресурси.

 

18. Що буде з тими селами, які не виявлять бажання об’єднуватись? Чи буде держава допомагати тим громадам, які не об’єднаються.

*** Органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах районного значення, що не об’єднаються, будуть позбавлені права на виконання делегованих державою повноважень. Вони виконуватимуть виключно самоврядні повноваження.

Доходи громад, які не вияввли бажання об’єднуватись, формуватимуться відповідно до статей 69 та 691, а видатки – статей 88 та 91 Бюджетного Кодексу України.

Посилання на джерело

Коментарі виключені.