Пошук
Архіви

ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА – ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЇ

Дане соціологічне дослідження було проведено з метою вивчення інформаційних потреб і запитів користувачів Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка та окремих районних центральних бібліотек, де діють Інтернет-центри.

Підготувала:                                                С. Г. Фіцик – завідувачка
науково-методичним відділом
ОУНБ ім. І. Франка

Відповідальна за випуск:                            Л. В. Бабій – директор
ОУНБ ім. І. Франка

Сучасна публічна бібліотека, як соціальний інститут, покликана виконувати завдання, покладені на неї суспільством і державою, а саме функції забезпечення збору і зберігання джерел інформації та надання до них вільного і безперешкодного доступу всім громадянам.
В умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій та глобальної мережі Інтернет бібліотеки взяли на себе функції інформаційних центрів.
Сьогодні публічна бібліотека покликана надавати доступ до документів у різних форматах, що представлені у фондах в достатній кількості (книг, періодики, аудіо,- відеодокументів, електронних документів, СД-RОМів, баз даних, озвучення книг та інших), відповідати існуючому у суспільстві різноманіттю поглядів, вимогам громадян та постійно оновлюватися.
З метою вивчення інформаційних потреб і запитів користувачів області Івано-Франківська ОУНБ ім. І. Франка провела соціологічне дослідження у 4-х районах, де діють Інтернет-центри (Городенківська, Долинська, Надвірнянська та Рогатинська ЦБС). Було розповсюджено 150 примірників анкет користувача.
Анкетування виявило, що найбільш активними читачами бібліотек є студенти і спеціалісти, брали участь також службовці, пенсіонери, робітники безробітні. Респонденти мають переважно вищу і базову вищу освіту, віком від 17 до 70 років.
Які ж мотиви звернення до бібліотеки? Серед опитаних користувачів майже половина (44-48 %) відповіли, що приходять у бібліотеку з метою навчання та підвищення кваліфікації. Як бачимо, значна частина опитаних надали цим мотивам перше місце.
Серед інших мотивів звернення до бібліотеки користувачі ОУНБ на друге місце поставили самоосвіту (32%), на третє – дозвілля (9%), а читачі районних бібліотек навпаки: на другому – дозвілля (28%), на третьому -самоосвіта (18%).
Орієнтація в інформаційних ресурсах, їх аналіз, обробка та оперативне доведення до користувачів – так реалізується інформаційна функція бібліотек у сучасних умовах. На запитання „якою мірою задовольняє інформаційний ресурс бібліотеки”  тільки 38-40% респондентів відповіли позитивно, близько 55% користувачів задовільняє частково, а 7% опитаних відповіли на це запитання негативно.
Більшість респондентів книгозбірень не визначились з відповіддю щодо задоволення фондом електронних видань, що свідчить про поки що незначну його частку у загальному бібліотечному фонді та недостатній інтерес до нього.
Результати дослідження дозволили отримати інформацію і про тематику запитів респондентів.
Більшість учасників соціологічного дослідження у ЦРБ цікавить інформація з економіки, фінансів, педагогіки і психології, та туризму (20-32%). Наступне ранжування місць, що посіли теми запитів, дало чітку картину їх рейтингу:
– право та історія – 16%,
– культура та мистецтво -14%,
– краєзнавство та літературознавство – 12%,
– суспільно-політичне життя – 8%,
– природничі науки – 6%,
– інше – 4%.
Як засвідчило анкетування, 40-44% респондентів бібліотек повністю задоволені повнотою видань по темам, які їх цікавлять, 36-40% – не завжди. А 20-24% опитаних не задоволені кількістю наявних видань, якими на даний час укомплектовані бібліотеки.
У відповідь на запитання про одержання додаткової індивідуальної інформації, думки респондентів розділились майже порівно: 46% хотіли б отримувати таку інформацію, а 54% – дали негативну відповідь. Серед тем, що цікавлять опитаних, є такі: „Січові стрільці”, „Організація сільського зеленого туризму”, „Проблеми праці і зарплати”, „Податкова система в Україні”, „Новинки сучасної музики”, „Пам’ятки природи Прикарпаття”, географія, туризм, право, історія давніх документів, екологія, електроніка, механотроніка, дошкільна педагогіка, медієвістика, питання краєзнавства, зокрема, топоніміка краю, маловідомі митці та письменники Прикарпаття, діяльність ОУН-УПА.
Анкетування також виявило, що репертуар періодичних видань повністю задовільняє лише 30% опитаних в ЦРБ; частково – відповідно 34% та 36% у районах. Наявністю на даний час у бібліотеках періодичних видань не задоволені близько 35 % респондентів у районних бібліотеках. Серед газет і журналів, які хотіли б бачити користувачі, переважають видання фахового спрямування. Серед них читачі бібліотек назвали: „Все про бухгалтерський облік”, „Фінансовий контроль”, „Педагогіка і психологія”, „Філософська і соціологічна думка”, „Всесвітня культура та література”, „Вісник Верховного і Конституційного суду”, „Політика і час”, „Тижневик 2000″, а також молодіжні видання, журнали по в’язанню, дозвіллю.
Читачі добре орієнтуються у довідково-бібліографічному апараті бібліотек, використовуючи для пошуку потрібної інформації і алфавітний (74%), і систематичний (44%) каталоги, і систематичну картотеку статей (44%). Значно менше використовується на сьогодні електронний каталог (4% в ЦРБ). Причиною цього є те, що в окремих районних бібліотеках він існує лише на початковій стадії. І в цьому напрямку потрібно ще багато працювати.
На питання „Чи користуєтесь Ви бібліографічними і вебліографічними покажчиками при пошуку необхідної інформації?” позитивно відповіли 35% респондентів в районних бібліотеках, не завжди – 24%. 41% опитаних у ЦРБ не користуються покажчиками.
Розділились думки опитаних на рахунок необхідності додаткових автоматизованих робочих місць для пошуку інформації в електронному каталозі та базі даних. Вважають необхідністю збільшити їх кількість 58% користувачів районних бібліотек, 18-23% дотримуються думки, що потрібно, але не завжди; 24-30% вважають, що збільшувати кількість додаткових робочих місць не потрібно.
Опитування виявило, що популяризації нових видань найбільше, на думку читачів, сприяють
–    книжкові виставки нових надходжень (65%),
–    виставки нових періодичних видань та презентації нових видань за участю авторів —48% в ЦРБ,
–     інформаційні списки нових надходжень цікавлять 23% респондентів,
–    дні інформації та прем’єри книг зацікавили б 12% опитаних.
Не дуже цікавлять користувачів такі форми роботи, як дні бібліографії та інформаційні огляди (6%). Досить запитуваною послугою виявилося ознайомлення з новими виданнями на веб-сайтах бібліотек: нею користуються 32% респондентів.
Свідчить про популярність і необхідність існування Інтернет-центрів у бібліотечних закладах. їх послугами користуються близько половини опитаних в районних книгозбірнях. Ще певна кількість (21%) використовують інтернет-ресурси, але не завжди.
На запитання про додаткові послуги Інтернет-центру, більшість опитаних повністю задоволені існуючими послугами (75%). Деякі користувачі хотіли б отримувати такі додаткові послуги:
–    кольоровий друк,
–    самостійна робота з SD та DVD дисками,
–    швидкий Інтернет; пропонують збільшити час користування (згідно Правил…-1 год. в день) (7%), збільшити швидкість – 4%,
–    дозволити друк фотографій -4%,
–    підготовка рефератів – 3%,
–    проведення відеоконференцій – 1%. Інформацією, зосередженою на сайтах бібліотек районних центрів області, користуються 32% опитаних; 38% – не завжди користуються даною послугою; 30% респондентів не користуються взагалі.

Висновки
Дослідження підтвердило гіпотезу, що публічна бібліотека є центром інформації. Звичайно, авторитет її визначається багатством та якістю бібліотечних ресурсів, ступенем задоволення читацьких потреб. На даний період бібліотеки лише на 48% задовільняють інформаційні потреби користувачів.
Виділення коштів на передплату та придбання нової літератури з обласного та місцевих бюджетів характеризується нестабільністю, що, безумовно, негативно відображається на формуванні бібліотечних фондів.
Надання доступу до мережі Інтернет відкриває для користувачів можливості використання інформаційних ресурсів провідних бібліотек України та світу, інших джерел інформації. Входження сучасних бібліотек до інформаційного простору, поява нових технологій вимагають від бібліотечних фахівців пошуку нових підходів до окремих процесів роботи. На жаль, нерідко інформатизація публічних бібліотек сприймається лише як процес обладнання її сучасними технічними засобами. Але жодна, навіть найсучасніша, техніка не здатна підвищити ефективність роботи у випадку, якщо впровадження нових інформаційних технологій не супроводжується вагомими змінами всіх бібліотечних підсистем.
І хоча половина опитаних користується Інтернет-послугами, соціологічні дослідження підтвердили, що поява Інтернет-центрів не змогла замінити недостатню кількість нових видань на традиційних носіях.
Пошук додаткових альтернативних джерел фінансування (фандрейзинг), розвиток професійних навичок, адаптація бібліотечного персоналу до можливостей технічних засобів, освоєння нових технологій має бути завданням сучасної бібліотеки. Звичайно, формування повноцінного фонду і систематичне його оновлення можливе лише на основі стабільного фінансування. Крім того, необхідно визнати пріоритет бібліотеки, як головного суб’єкта книжкового ринку, який має гарантоване право на отримання нових і цінних видань.
Тематика інформаційних запитів користувачів згідно соціологічного дослідження підтверджує, що підвищення кваліфікації і навчання є головними причинами звернення до бібліотеки. Сьогодні гостро стоїть питання задоволення саме таких потреб.
І хоч велику роль в обслуговуванні читачів відіграє якісне, досконале комплектування, не менш важливими є питання підвищення фахового рівня працівників бібліотек, культура обслуговування, належна організація довідково-бібліографічного апарату та електронного каталогу, рекламна діяльність бібліотеки, створення і популяризація власних електронних ресурсів, тобто чинники, які залежать від кожної окремої людини. Все це в комплексі вплине на повноту задоволення інформаційних потреб користувачів.

Рекомендації:
1.  Вважати першочерговим завданням для кожної публічної бібліотеки вивчення користувача і його запитів усіма доступними установі методами.

2.  Створити у відділах обслуговування бібліотек області бази даних інформаційних читацьких потреб з метою систематичної фіксації незадоволеного запиту не лише на конкретне видання, й й на літературу певної тематики незалежно від її наявності у фонді даної бібліотеки.

3.     Практикувати організацію постійно діючих виставок нових надходжень з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів та реклами новинок.

4.     Забезпечити приведення ДВА у відповідність з потребами користувачів (аналітичне розписування книг і збірників з проблем, що найбільше цікавлять користувача).
5.  Спрямувати зусилля бібліотечних працівників на достатнє оволодіння комп’ютерними технологіями з метою повного задоволення інформаційних потреб користувачів.

6.  Активізувати створення власних електронних ресурсів бібліотек для забезпечення інформаційних запитів користувачів та забезпечити їх якнайширшу популяризацію.

7.   Врахувати запити читачів на окремі часописи при оформленні передплати на 2009 рік.

Додаток

ШАНОВНИЙ ЧИТАЧУ!

Для вивчення Ваших інформаційних потреб і запитів просимо Вас ВІДПОВІСТИ   на   запитання   анкети
„ПУБЛІЧНА   БІБЛІОТЕКА   -   ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЇ”.

Необхідне підкресліть.
1.  Вкажіть мотиви Вашого звернення до бібліотеки:
підвищення кваліфікації                   самоосвіта
навчаню                                            дозвілля

Якою мірою задовільняє Вас інформаційний ресурс бібліотеки:
Повністю    Частково    Не задовільняють
Книжковий фонд
Періодика
Електронні видання
Інформація якої тематики Вас цікавить найбільше:
економіка, фінанси                                    природничі науки
історія                                                       л ітературознавство
суспільно-політичне життя                    культура, мистецтво
право                                                          туризм
педагогіка, психологія                               краєзнавство
Інше______                    ________________
4.   Чи достатньо видань з даної теми у фондах бібліотеки?
Так      Ні       Не завжди

5.   Чи хотіли б Вь додатково одержувати індивідуальну оперативну інформацію з певної тематики?                 Так              Ні
Якщо так, вкажіть тему:

6. Чи задовольняє Вас репертуар періодичних видань бібліотеки?
Повністю   Частково    Не задовільняє

7.  Які необхідні Вам періодичні видання відсутні в бібліотеці?

8.   Якими     складовими     довідково-бібліографічного апарату Ви користуєтеся:
•    алфавітним каталогом
•    систематичним каталогом
?   електронним каталогом
•    систематичною картотекою статей
9.   Чи      користуєтесь      Ви      бібліографічними             вебліографічними покажчиками при пошуку необхідної інформації?
Так      Ні       Не завжди

10.  Чи потрібні, на Вашу думку, додаткові автоматизовані робочі місця для пошуку інформації в електронному каталозі та базах даних?
Так    Ні Не завжди

11. Яким формам популяризації нових видань Ви надаєте перевагу?
– книжкові виставки нових надходжень,
–    виставки нових періодичних видань,
–     інформаційні списки нових надходжень,
–     дні інформації,
–     дні бібліографії,
–     інформаційні огляди,
–     прем ‘єри книг,
–   презентації нових видань за участю авторів,
–  ознайомлення з новими виданнями на веб-сайті бібліотеки,
–  інше
____________________
12. Чи користуєтеся Ви послугами Інтернет-центру нашої бібліотеки?
Так      Ні       Не завжди

13.Які додаткоЕІ послуги Ви хотіли би отримувати в Інтернет-центрі?

4. Чи     користуєтеся     Ви     електронним     інформаційним     ресурсом, представленим на сайті нашої бібліотеки?
Так      Ні       Не завжди

5.Повідомте деякі дані про себе:
Вік___________________
Освіта
Соціально-професійний статус:
спеціаліст                                пенсіонер
службовець                             робітник
студент                                   інше

Заздалегідь вдячні Вам за співпрацю!

Коментарі виключені.