Пошук
Архіви

Алгоритм передачі бібліотек-філій ЦБС до ОТГ

Лагута Людмила Джерело: ОТГ <oth@nplu.org>

1. Відповідно до абзацу три пункту 10 Перехідних та прикінцевих положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районні ради за пропозиціями сільських, селищних, міських рад повинні приймати рішення про передачу до комунальної власності відповідних територіальних громад окремих об’єктів спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх території і задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних громад. Таким чином, до комунальної власності ОТГ можуть бути передані філії ЦБС, що функціонують на території вказаної ОТГ.
Тобто, пунктом 1 повинне бути рішення органу місцевого самоврядування ОТГ про намір прийняти до власності громади філій ЦБС та звернення з цього приводу до районної ради.
2. Прийняття районною радою за зверненням органу місцевого самоврядування ОТГ рішення про реорганізацію ЦБС шляхом виділу бібліотек-філій (майнових комплексів) об’єднаній територіальній громаді.
3. Прийняття рішення радою об’єднаної територіальної громади про прийняття бібліотек-філій (майнових комплексів) та створення на базі переданих бібліотек-філій (відповідного майна) комунального закладу – Публічної бібліотеки, як окремої юридичної особи (надалі – ПБ ОТГ)
4.Затвердження  радою        ОТГ  статуту       ПБ    ОТГ.
5. Державна реєстрація нової ПБ ОТГ (внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).
6. Затвердження сільським (селищним, міським) головою або керівниками відповідних структурних підрозділів виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад, до сфери управління яких віднесено бюджетну установу. структури, штатного розпису ПБ ОТГ (див. Постанову КМУ від 28.02.2002      №228).
7. ЦБС звільняє працівників бібліотек-філій, що передані ОТГ, по п. 5 ст. 36 КЗпП України (у зв’язку із переведенням працівника, за його згодою, в іншу установу). Проводить із звільненими працівниками повний розрахунок або перераховує кошти за невикористані дні відпустки в новоутворену ПБ ОТГ.
8. Новоутворена ПБ ОТГ приймає на роботу працівників колишніх бібліотек-філій         шляхом      переводу    з        ЦБС.
9. ЦБС у зв’язку із передачею ОТГ відповідних бібліотек-філій повинна внести зміни до своєї структури та штатного розпису.

Коментарі виключені.