Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 19:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс бібліотечних інтернет-сайтів
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                         07.02.2007  N 2

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      14 лютого 2007 р.
                                      за N 126/13393
 

     Відповідно до Положення про Міністерство культури  і  туризму
України,  затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від
08.11.2006  N  1566  (  1566-2006-п  ),  та  з  метою   проведення
Всеукраїнського конкурсу        бібліотечних       інтернет-сайтів
Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити   Положення    про    Всеукраїнський    конкурс
бібліотечних інтернет-сайтів (додається).

     2. Відділу   аналізу  і  прогнозування  діяльності  бібліотек
(І.О. Шевченко)  забезпечити   державну   реєстрацію   наказу    в
Міністерстві юстиції України.

     3. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра О.Г. Бенч.

 Міністр                                             Ю.П.Богуцький
 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства
                                      культури і туризму України
                                      07.02.2007  N 2

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      14 лютого 2007 р.
                                      за N 126/13393
 

                            ПОЛОЖЕННЯ
                    про Всеукраїнський конкурс
                   бібліотечних інтернет-сайтів
 

                      1. Загальні положення

     1.1. Всеукраїнський   конкурс   бібліотечних  інтернет-сайтів
(далі -  Конкурс)  заснований  Міністерством  культури  і  туризму
України  і  проводиться  у  межах  відзначення Всеукраїнського дня
бібліотек.

     1.2. Мета Конкурсу:
     - ініціювання бібліотечними працівниками новацій, спрямованих
на      впровадження      актуальних      форм      і      методів
бібліотечно-інформаційного      обслуговування     різних     груп
користувачів;
     - використання    сучасних    інформаційних   технологій   та
інформаційних ресурсів;
     - підвищення  фахового рівня персоналу бібліотек,  здійснення
наукових досліджень, партнерських програм тощо.

                        2. Умови конкурсу

     2.1. Конкурс  проводиться  щорічно   у   вересні   місяці   в
місті Києві.
     Терміни проведення    Конкурсу     затверджуються     наказом
Міністерства культури і туризму України про проведення Конкурсу.

     2.2. Організатором Конкурсу є Міністерство культури і туризму
України.  До участі в організації та  проведенні  Конкурсу  можуть
залучатися   представники  творчих  спілок  відповідного  профілю,
громадських організацій, підприємств, установ та організацій за їх
згодою.

     2.3. Для   підготовки   та  проведення  Конкурсу  створюється
оргкомітет і журі Конкурсу.

     2.4. Склад оргкомітету і журі Конкурсу затверджується щорічно
наказом Міністерства культури і туризму України.  До оргкомітету і
журі Конкурсу включаються провідні фахівці бібліотечної справи.

     2.5. Оргкомітет Конкурсу працює  на  громадських  засадах  та
самостійно визначає порядок своєї роботи.

     2.6. Оргкомітет:
     2.6.1 доводить до відома учасників інформацію про  термін  та
умови проведення Конкурсу;
     2.6.2 затверджує форми заявок на участь у Конкурсі та перелік
документів, необхідних для участі;
     2.6.3 затверджує перелік учасників Конкурсу  за  результатами
попереднього розгляду поданих заявок, документів;
     2.6.4 здійснює поточну взаємодію щодо організаційних питань з
журі та учасниками Конкурсу;
     2.6.5 виконує інші  функції,  необхідні  для  організації  та
проведення Конкурсу.

     2.7. Міністерство  культури  формує  журі  у  складі 9 осіб з
числа висококваліфікованих фахівців бібліотечної справи та  членів
професійних громадських об'єднань;
     2.7.1 журі є  тимчасово  діючим  робочим  органом,  завданням
якого  є перегляд,  оцінювання виконаних під час Конкурсу робіт та
визначення переможців у відповідній номінації;
     2.7.2 журі  самостійно  визначає  порядок своєї роботи,  його
рішення є остаточним і не підлягає зміні.

     2.8. Заявки про участь у Конкурсі надсилаються до оргкомітету
не пізніше як за 1 місяць до проведення Конкурсу.

     2.9. Інформація  про  Конкурс та його підсумки оприлюднюється
на сайті Міністерства культури і туризму України.

     2.10. Матеріали Конкурсу зберігаються  у  відділі  аналізу  і
прогнозування діяльності бібліотек Міністерства культури і туризму
України.

                       3. Учасники конкурсу

     3.1. Учасниками Конкурсу можуть  бути  бібліотеки  усіх  форм
власності та підпорядкування.

                4. Фінансове забезпечення конкурсу

     4.1. Для  забезпечення  підготовки  та  проведення Конкурсу в
установленому  порядку  можуть   залучатися   благодійні   внески,
спонсорська   допомога   та   інші   надходження,   не  заборонені
законодавством України.

     4.2. Підприємства,  організації  та  установи  незалежно  від
форми  власності  та  організаційно-правової  форми  (у тому числі
благодійні фонди,  громадські організації,  творчі спілки тощо) за
погодженням  з  Міністерством  культури  і  туризму України можуть
установлювати за власний рахунок  спеціальні  призи,  нагороди  та
премії для переможців та учасників Конкурсу.

 Заступник директора Департаменту
 мистецтв і регіональної
 політики - начальник відділу
 аналізу та прогнозування
 діяльності бібліотек                                 І.О.Шевченко

Оновлено 04-10-2022
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка