Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 19:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Про затвердження Інструкції про порядок застосування в бібліотеках України грошової застави за особливо цінні книги та об'єкти користування       МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 274 від 05.05.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   9 липня 1999 р.
 vd990505 vn274            за N 459/3752
 
   Про затвердження Інструкції про порядок застосування в
   бібліотеках України грошової застави за особливо цінні
         книги та об'єкти користування
 
   Відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну
справу" від 27 січня 1995 року ( 32/95-ВР ) Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  Інструкцію  про  порядок  застосування  в
бібліотеках України грошової застави за особливо цінні книги та
об'єкти користування, що додається.
   2. Міністерству  культури  Автономної  Республіки  Крим,
управлінням культури обласних, Київської та  Севастопольської
міських  державних  адміністрацій, бібліотекам усіх систем і
відомств здійснити потрібні заходи щодо  впровадження  нової
Інструкції.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Міністра М.В.Захаревича.
 
 Міністр                       Д.І.Остапенко
                        Затверджено
                    Наказ Міністерства культури
                    і мистецтв України 05.05.99
                    N 274
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 липня 1999 р.
                   за N 459/3752
              Інструкція
     про порядок застосування в бібліотеках України
      грошової застави за особливо цінні книги та
            об'єкти користування
   1. Загальні положення
   1.1. Інструкцію  розроблено  у відповідності із законами
України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ), "Про
заставу" ( 2654-12 ) і постановою Кабінету Міністрів України від
12.01.93 N 14 ( 14-93-п ) "Про Книгу запису застав".
   1.2. Мета цієї інструкції  -  забезпечення  найповнішого
задоволення попиту користувачів бібліотеки на наукові, довідкові,
художні документи, документи з мистецтва, а також економічних
гарантій їх збереження і своєчасного повернення до бібліотечного
фонду.
   2. Порядок застосування грошової застави
   2.1. Застава - це засіб реалізації зобов'язань користувача
щодо повернення книг, одержаних у  бібліотеці  в  тимчасове
користування, виражений як їхній грошовий еквівалент.
   2.2. Кожна бібліотека самостійно визначає особливо цінні
книги, що видаються під заставу.
   2.3. До особливо цінних книг, що можуть видаватися під
заставу, належать книги, які бібліотека має в обмеженій кількості
примірників, а також високої вартості.
   2.4. Видача  книг  під  заставу  здійснюється  шляхом
обов'язкового ознайомлення користувачів з умовами одержання книг
під заставу і підтвердження їхньої згоди щодо виконання умов
підписом.
   2.5. Грошова застава вноситься громадянами, підприємствами,
установами, організаціями, які є користувачами бібліотеки. За
дітей грошову заставу вносять батьки або особи, під наглядом яких
перебувають діти.
   2.6. Користувачеві видається квитанція про одержання від
нього грошової застави.
   2.7. Розмір застави встановлює бібліотека.
   2.8. Кількість книг, що видаються під  грошову  заставу
одноразово, та термін повернення їх встановлюються Правилами
користування  бібліотекою,  які  розробляє  кожна  бібліотека
відповідно  до  її  статусу,  цільового  призначення, складу
користувачів, спеціалізації бібліотечних фондів.
   2.9. На  прохання  читача  термін  користування книгами,
одержаними під заставу, може бути продовжено бібліотекою, якщо на
них відсутній попит інших користувачів.
   2.10. Застава повертається користувачеві після того,  як
одержані ним книги здано до бібліотечного фонду.
   2.11. Якщо одержані  в  бібліотеці  під  заставу  книги
користувачем не повернено в зазначений термін і робота щодо
повернення їх не дала результатів, грошова застава надходить на
спецрахунок бібліотеки й може бути використана на придбання чи
оправу бібліотечних книг, документів.
   2.12. У разі втрати, пошкодження книги користувач повинен
замінити її новою чи рівноцінною книгою  або  копією.  При
неможливості  здійснити  таку заміну робиться кратне грошове
відшкодування  її  реальної  вартості.  Розмір  відшкодування
визначається бібліотекою в залежності від цінності видання.
   2.13. Облік застав ведеться в Книзі  запису  застав  у
відповідності з постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.93
"Про   Книгу    запису   застав"  ( 14-93-п ).  Книга
повинна бути прошнурована, пронумерована, підписана керівником і
головним бухгалтером установи, скріплена печаткою. Зразок ведення
книги подається в додатку. Термін зберігання книги 2 роки.
   2.14. Відповідальність за ведення та  збереження  Книги,
здійснення  контролю  за  своєчасним поверненням бібліотечних
документів, одержаних користувачами під заставу, покладається на
відповідального працівника згідно з наказом керівника установи.
                        Додаток
                   до пункту 2.12 Інструкції про
                   порядок  застосування   в
                   бібліотеках України грошової
                   застави за особливо  цінні
                   книги та об'єкти користування
               Зразок
         Книги запису застав у бібліотеці
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
| N |Дата|Предмет  |Загальна|Прізвище, |Термін  |Підпис   |Підпис   |Підпис  |
|з/п|за- |застави  |вартість|ім'я та по |виконання |користувача|відповіда- |користу- |
|  |пису|(кількість|предмета|батькові, N|зобов'я- |за     |льного   |вача за  |
|  |  |і вартість|застави |читацького |зання, яке|одержання |працівника |одержання |
|  |  |кожного  |    |квитка і  |забезпе- |предмета  |за одержання|застави  |
|  |  |найменува-|    |формуляра |чується  |застави від|застави від |після   |
|  |  |ння)   |    |користувача|заставою |бібліотеки |користувача |повернення|
|  |  |     |    |      |     |      |      |документа |
|---+----+----------+--------+-----------+----------+-----------+------------+----------|
| 1 | 2 |   3  |  4  |   5   |   6  |   7   |   8   |   9  |
-----------------------------------------------------------------------------------------
Оновлено 25-11-2022
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка