Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 19:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс бібліотечних ідейМІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                         07.02.2007  N 3

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      14 лютого 2007 р.
                                      за N 127/13394
 

          Про затвердження Положення про Всеукраїнський
                    конкурс бібліотечних ідей
 

     Відповідно до Положення про Міністерство культури  і  туризму
України,  затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від
08.11.2006  N  1566  (  1566-2006-п  ),  та  з  метою   проведення
Всеукраїнського конкурсу бібліотечних ідей Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити    Положення    про    Всеукраїнський   конкурс
бібліотечних ідей (додається).

     2. Відділу  аналізу  і  прогнозування  діяльності   бібліотек
(І.О.Шевченко)    забезпечити   державну   реєстрацію   наказу   в
Міністерстві юстиції України.

     3. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра О.Г.Бенч.

 Міністр                                             Ю.П.Богуцький
 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства культури
                                      і туризму України
                                      07.02.2007  N 3

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      14 лютого 2007 р.
                                      за N 127/13394
 

                            ПОЛОЖЕННЯ
           про Всеукраїнський конкурс бібліотечних ідей
 

                      1. Загальні положення

     1.1. Всеукраїнський   конкурс   бібліотечних   ідей  (далі  -
Конкурс) заснований Міністерством культури  і  туризму  України  і
проводиться у межах відзначення Всеукраїнського дня бібліотек.

     1.2. Мета Конкурсу:
     - ініціювання бібліотечними працівниками новацій, спрямованих
на      впровадження      актуальних      форм      і      методів
бібліотечно-інформаційного     обслуговування     різних      груп
користувачів;
     - використання   сучасних   інформаційних    технологій    та
інформаційних ресурсів;
     - підвищення фахового рівня персоналу  бібліотек,  здійснення
наукових досліджень, партнерських програм тощо.

                        2. Умови конкурсу

     2.1. Конкурс  проводиться  щороку  у  вересні  місяці в місті
Києві.   Терміни   проведення   Конкурсу   затверджуються  наказом
Міністерства культури і туризму України про проведення Конкурсу.

     2.2. Організатором Конкурсу є Міністерство культури і туризму
України.  До  участі  в  організації та проведенні Конкурсу можуть
залучатися  представники  творчих  спілок  відповідного   профілю,
громадських організацій, підприємств, установ та організацій за їх
згодою.

     2.3. Для   підготовки   та  проведення  Конкурсу  створюються
оргкомітет і журі Конкурсу.

     2.4. Склад  оргкомітету і журі Конкурсу затверджується щороку
наказом Міністерства культури і туризму України.  До оргкомітету і
журі Конкурсу включаються провідні фахівці бібліотечної галузі.

     2.5. Оргкомітет  Конкурсу  працює  на  громадських засадах та
самостійно визначає порядок своєї роботи.

     2.6. Оргкомітет:
     2.6.1  доводить  до відома учасників інформацію про термін та
умови проведення Конкурсу;
     2.6.2 затверджує форми заявок на участь у Конкурсі та перелік
документів, необхідних для участі;
     2.6.3  затверджує  перелік учасників Конкурсу за результатами
попереднього розгляду поданих заявок, документів;
     2.6.4 здійснює поточну взаємодію щодо організаційних питань з
журі та учасниками Конкурсу;
     2.6.5  виконує  інші  функції,  необхідні  для організації та
проведення Конкурсу.

     2.7. Міністерство  культури  і  туризму України формує журі в
складі 9 осіб з числа висококваліфікованих  фахівців  бібліотечної
справи та членів професійних громадських об'єднань;
     2.7.1  журі  є  тимчасово  діючим  робочим органом, завданням
якого  є  перегляд, оцінювання виконаних під час Конкурсу робіт та
визначення переможців у відповідній номінації;
     2.7.2  журі  самостійно  визначає  порядок своєї роботи, його
рішення є остаточним і не підлягає зміні.

     2.8. Заявки про участь у Конкурсі надсилаються до оргкомітету
не пізніше як за 1 місяць до проведення Конкурсу.

     Заявки на участь у Конкурсі повинні містити таку інформацію:
     1. Назва пропозиції.
     2. Тема.
     3. Короткий виклад ідеї.
     4. Загальна вартість реалізації ідеї.
     5. Інформація для контактів.
     6. Опис ідеї: мета та завдання, очікуваний результат.
     7. План реалізації ідеї.
     8. Обґрунтування інноваційності:  чому запропонована  ідея  є
інноваційною? Чим  вона  відрізняється від інших подібних програм,
якщо такі існують?
     9. Орієнтовний кошторис реалізації ідеї.
     10. Короткотермінові результати.
     11. Довгострокові результати.
     12. Оцінка результатів.
     13. Хто є партнером у реалізації ідеї.

     2.9. Інформація  про  Конкурс та його підсумки оприлюднюється
на сайті Міністерства культури і туризму України.

     2.10. Матеріали Конкурсу зберігаються  у  відділі  аналізу  і
прогнозування діяльності бібліотек Міністерства культури і туризму
України.

                       3. Учасники конкурсу

     3.1. До  участі  в  Конкурсі  запрошуються  усі   бажаючі   -
керівники   та   працівники  бібліотек,  бібліотечних  колективів,
ініціативних груп.

     3.2. Учасники  Конкурсу надають засновнику право на суспільне
використання робіт.  Матеріали, подані на Конкурс, не повертаються
і не рецензуються.

                4. Фінансове забезпечення конкурсу

     4.1. Фінансування   Конкурсу    здійснюється    Міністерством
культури і туризму України.

     4.2. Для  забезпечення  підготовки  та  проведення Конкурсу в
установленому  порядку  можуть   залучатися   благодійні   внески,
спонсорська   допомога   та   інші   надходження,   не  заборонені
законодавством України.

     4.3. Розміри  премій  встановлюються   щорічно   оргкомітетом
Конкурсу.

     4.4. Підприємства,  організації  та  установи  незалежно  від
форми власності та  організаційно-правової  форми  (у  тому  числі
благодійні фонди,  громадські організації,  творчі спілки тощо) за
погодженням з Міністерством  культури  і  туризму  України  можуть
установлювати  за  власний  рахунок спеціальні призи,  нагороди та
премії для переможців та учасників Конкурсу.

 Заступник директора Департаменту
 мистецтв і регіональної політики -
 начальник відділу аналізу
 та прогнозування діяльності
 бібліотек                                            І.О.Шевченко

Оновлено 04-10-2022
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка