Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 19:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Про державну підтримку культури і мистецтва в УкраїніУ К А З
 
 
 
 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
    { Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
     N 263/2000 від 21.02.2000 
     N 71/2002 ( 71/2002 ) від 25.01.2002 
     N 721/2002 ( 721/2002 ) від 19.08.2002
     N 58/2006 ( 58/2006 ) від 23.01.2006
     N 481/2006 ( 481/2006 ) від 06.06.2006 }
 
 
   З метою посилення державної підтримки культури і мистецтва в
Україні п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Установити з 1 січня 1999 року сто довічних державних
стипендій для видатних діячів культури і мистецтва, які досягли
сімдесятирічного віку, в розмірі п'ятнадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, у межах стипендій, заснованих Указом
Президента України від 14 лютого 1996 року N 128 ( 128/96 ) "Про
державні стипендії видатним діячам науки, освіти та культури".
( На часткову зміну частини першої статті 1 збільшити з 1 квітня
2000 року до ста п'ятдесяти кількість довічних державних стипендій
для видатних  діячів  культури  і  мистецтва,  які  досягли
сімдесятирічного віку, згідно з Указом Президента N 263/2000 від
21.02.2000 )
( На часткову зміну частини першої статті 1 збільшити з 1 січня
2002 року до двохсот кількість довічних державних стипендій для
видатних діячів культури і мистецтва, які досягли сімдесятирічного
віку, у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян кожна згідно з Указом Президента N 71/2002 ( 71/2002 )
від 25.01.2002 )
( На часткову зміну частини першої статті 1 установити з 1 січня
2006 року розмір державних стипендій, у тому числі довічних,
видатним діячам науки, освіти, культури та мистецтва 385 гривень
кожна згідно з Указом Президента N 58/2006 ( 58/2006 ) від
23.01.2006 )
 
   Зазначені державні  стипендії  призначаються  в  порядку,
передбаченому Положенням про державні стипендії видатним діячам
науки, освіти та культури, затвердженим Указом Президента України
від 13 травня 1996 року N 341 ( 341/96 ).
 
   2. Заснувати по три щорічні гранти Президента України молодим
діячам у галузі театрального, музичного, образотворчого мистецтва
та  кінематографії, а також молодим письменникам і майстрам
народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів.
{ Частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 721/2002 ( 721/2002 ) від 19.08.2002, N 481/2006
( 481/2006 ) від 06.06.2006 }
 
   Загальний розмір коштів на виплату грантів встановлюється в
сумі 1 млн. гривень у межах коштів, передбачених у державному
бюджеті Міністерству культури і мистецтв України. ( Частина друга
статті  2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 721/2002 ( 721/2002 ) від 19.08.2002 )
 
   3. Заснувати  з  1999  року  видання  книжкової  серії
"Президентська бібліотека: духовні першоджерела України".
 
   4. Установити, що фінансування закладів культури і мистецтва,
які мають статус національних, здійснюється у повному обсязі
відповідно до річних планових бюджетних асигнувань, включаючи
видатки на виробництво кінофільмів за державним  замовленням
Національною  кіностудією  художніх  фільмів імені Олександра
Довженка, у межах видатків, передбачених Міністерству культури і
мистецтв України.
 
   5. Кабінету Міністрів України:
 
   розробити і подати проекти положень про порядок надання
грантів Президента України молодим діячам у галузі театрального,
музичного,  образотворчого  мистецтва  та  кінематографії для
створення і реалізації творчих проектів та про книжкову серію
"Президентська бібліотека: духовні першоджерела України";
 
   вирішити питання  щодо  розрахунків  за  охорону  та
енергозабезпечення музейних закладів і заповідників;
 
   передбачати у проектах  Державного  бюджету  України  та
Державної програми економічного і соціального розвитку на 1999 і
наступні роки кошти, необхідні для фінансування національних
закладів культури і мистецтва, а також ліміти капітальних вкладень
на будівництво житла для працівників культури і мистецтва;
 
   подати пропозиції про внесення змін до Указу Президента
України від 14 лютого 1996 року N 128 "Про державні стипендії
видатним діячам науки, освіти та культури" та Положення про
державні стипендії видатним діячам науки, освіти та культури,
затвердженого Указом Президента України від 13 травня 1996 року
N 341, що випливають із цього Указу.
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 20 жовтня 1998 року
     N 1152/98

 

Оновлено 04-10-2022
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка