Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 19:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Людина в державі: гармонія праваПід такою назвою у відділі загального читального залу Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка діє з 06 жовтня 2021 року книжково-ілюстративна виставка-подія, приурочена до Дня юриста в Україні.

В житті існує безліч правил,

Робота, школа, вдома, клас,

Закони є для всіх обставин,

                                                                       Написані вони для нас...

         8 жовтня традиційно відзначається професійне свято всіх служителів Закону - День юриста в Україні. Це свято людей, які своїм словом і ділом мають стверджувати недоторканість конституційних прав і свобод громадян, непорушність законів.

         Професійне свято юристів в Україні було встановлене у 1997 році указом тодішнього президента України Леоніда Кучми. Дата святкування юристів вибрана не випадково: вважається, що цього дня в 1016 році Київський князь Ярослав Мудрий видав першу збірку законів «Руська правда».

         Зародження юриспруденції відбулося ще в Стародавньому Римі. Слово «юрист» походить від латинського слова jus - право. Першими юристами, фахівцями, що забезпечують функціонування правової системи, вважаються римські жерці-понтифіки. У колегії понтифіків заклали основи правового регулювання суспільного життя і давали компетентні юридичні поради. Тод зародився символ Феміда - загальновизнаний символ правосуддя. Найчастіше її зображують із зав'язаними очима, в руках вона тримає меч і ваги. Ваги - древній символ міри та справедливості. На терезах правосуддя зважуються добро і зло. Меч символізує відплату і духовну силу. Пов'язка символізує неупередженість.

      Через кілька століть юриспруденція сформувалася як наука. Зараз юриспруденція включає всю судову систему, знання про закони і правові норми і способи контролю їх чіткого виконання.

      День юриста є професійним святом людей, які займаються різною юридичною діяльністю. І це не тільки юристи, а й судді, прокурори, слідчі, адвокати, правознавці, нотаріуси тощо.

     Головною метою роботи юристів різних сфер діяльності є захист прав і свобод громадян України. На юридичне співтовариство покладаються великі надії і найважливіші завдання зі служіння Закону України, утвердження принципу верховенства права, удосконалення законодавчої бази держави, посилення правових гарантій захисту всіх верств населення і підвищення правосвідомості та правової культури українців.

     Порядок в державі і благополуччя його громадян невід'ємно пов'язані з максимальним дотриманням і повагою прав і свобод людини. Юристи і правознавці, покликані суспільством для вирішення цього завдання твердо стоять на позиціях підвищення правової культури українських громадян різних верств населення. Забезпечення правових гарантій на практиці вимагає не мало зусиль та ерудиції, гарної професійної кваліфікації та досвіду юридичної роботи.

     Кожен з нас повинен поважати професію юриста і усвідомлювати її значущість, адже саме у наш час на юридичні співтовариства покладаються дуже великі надії. Від юридичних працівників залежить правова культура і правосвідомість українців, посиляться правові гарантії відносно захисту різних верств населення держави, досконалість українського законодавства, затвердження принципу  верховенства права.

    Саме про це розповідають матеріали виставки-події «Людина в державі: гармонія права». Експозиція представляє таки видання , як «Забеспечення прав і свобод людини в Україні в умовах поширення коронавірусної інфекції (Covid-19):особливості і шляхи удосконалення», «Мірило верховенства права (правовладдя) національного рівня: практика України», «Основні напрями оптимізації системи соціального захисту в Україні», «Популярна юридична енциклопедія», «Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку», «Сучасна правова енциклопедія», Гаудер П. «Верховенство права в реальному світі», Заболотна Г. «Сервітути у римському праві та їх рецепція у праві України», Копитова О.С. «Теорія та практика судового правозастосування в Україні», Сворак С.Д. «Народовладний устрій Київської Русі: державно-правовий аспект», статті відомих фахівців в галузі юриспруденції, надруковані в таких періодичних виданнях як «Адвокат», «Вісник Національної академії правових наук України», «Держава і право», «Право України», «Часопис Київського університету права»,  «Юридична Україна» та інших.

         Тож запрошуємо всіх до цікавого і змістовного перегляду виставки.

         Чекаємо на зустріч з вами.

 

Оновлено 15-10-2021
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка