Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 19:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Богдан КіндратюкБогдан Кіндратюк - лауреат літературної премії

ім. В. Стефаника 2016 р.

Учитель вищої категорії, кандидат педагогічних наук, доктор мистецтвознавства, доцент ПНУ ім. В. Стефаника.

Визнаний лауреатом літературної премії ім. В. Стефаника 2016 р. (номінація „документальна і науково-критична література (естетика, літературознавство, мистецтвознавство, українознавство, художня публіцистика, критика, мемуаристика)") за монографічне дослідження „Дзвонарська культура України" (2012, 2015).

Народився 22 вересня 1954 р. у с. Прибилів Тлумацького району.

Після закінчення Озерянської восьмирічної школи того ж району 1969 р. вступив у Снятинське культурно-освітнє училище. Трудову діяльність почав із 1972 р. на посаді художнього керівника Хотимирського будинку культури Тлумацького району.

Після служби в рядах Збройних сил СРСР навчався в Івано-Франківському педагогічному інституті ім. В. Стефаника, музично-педагогічний факультет якого закінчив 1979 р. Працював учителем музики Тисменицької середньої школи, секретарем комітету комсомолу  педінституту ім. В. Стефаника, а з грудня 1982 р. - викладачем цього вищого навчального закладу. У 1984-1986 рр. трудився за сумісництвом старшим піонерським вожатим в Івано-Франківській ЗОШ № 11, згодом навчався в аспірантурі Київського педагогічного інституту імені Максима Горького. Захистив кандидатську дисертацію на тему: „Формування мотивів професійно-педагогічного самовдосконалення старших піонерських вожатих". Два роки як сумісник вчителював в Школі-ліцеї ЗОШ № 23 м. Івано-Франківська.

Нині - доцент кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика. Окрім таких предметів, як «Історія педагогіки», «Педагогіка», «Методика виховної роботи», викладає для студентів музичного факультету Інституту мистецтв «Музичну педагогіку», «Методику музичного виховання», «Музичну педагогіку вищої школи».

Б. Кіндратюк довший час досліджує такий соціокультурний феномен як дзвонарська культура України, розвиток дзвонарства в її регіонах. У 2008 р. створив у ПНУ ім. В. Стефаника Центр дослідження дзвонарства, залучає до вивчення дзвонів і дзвонінь молодих науковців.

У квітні 2015 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (тема: «Дзвонарська культура України»).

Книги автора у фондах ОУНБ ім. І. Франка:

Дзвонарська культура України : моногр. дослідж. / [голов. ред. В. Головчак] ; НАН України, Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича. - Вид. 2-е, виправл. й доповн. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2015. -  912 с. + 1 арк. іл. - (Серія "Історія української музики" ; вип. 19 : Дослідження).

Дзвони та дзвіниці у творчості Тараса Шевченка : до 200-річчя народж. Т. Шевченка / [голов. ред. В. Головчак]. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2013. -  44 с.

Дзвонарська культура України : моногр. дослідж. / НАН України. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2012. - 896 с. + 1 електрон. опт. диск. - (Серія "Історія української музики" ; вип. 19: Дослідження).

Дзвони та дзвоніння в народній творчості. - Івано-Франківськ : [Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника], 2011. - 41 с.

Дзвони та дзвоніння у творах українських письменників і поетів. - Івано-Франківськ : [Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника], 2011. - 55 с.

Духовне здоров'я школярів і музика дзвонів: етнопедагогічний аспект : наук.-метод. посіб. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2005. - 268 с.

Нариси музичного мистецтва Галицько-Волинського князівства. - Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, 2001. - 142 с.

Як підготувати курсову та дипломну роботу з психолого-педагогічних дисциплін : метод. рек. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1993. - 19 с.

Діагностика та оптимізація емоційних станів учнів у навчально-виховному процесі : метод. рек. - Івано-Франківськ : [б. в.] , 1992. -  38 с.

Організація самовиховання майбутніх вчителів на основі діагностики схильності до професійної діяльності : на допомогу старшокласникам, слухачам ф-тів майбутнього вчителя, класним кер., шкіл. психологам, батькам : метод рек. /  Б. Д. Кіндратюк, С. Д. Литвин. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1992. -  42 с.

 

Оновлено 31-01-2023
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка