Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 19:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Лесюк Микола Петрович  Микола Петрович Лесюк народився 25 лютого 1940 року в с. Ковалівка Коломийського району Івано-Франківської області.

  Із мовою уродженець с. Ковалівки на Коломийщині Микола Лесюк пов'язав своє життя ще 1961 року, коли почав опановувати фах українського філолога в тодішньому івано-Франківському педінституті ім. В. Стефаника. Закінчив Івано-Франківський педагогічний інститут. Працював на шахтах Донбасу.

   З 1967 року працює в Івано-Франківському педагогічному інституті за сумісництвом, а з 1975-го на штатній посаді працював на кафедрі української мови. Близько дев'яти років, з 1983 року, Микола Петрович завідував цією кафедрою.

    У 1975-1983 рр. Микола Петрович заступник декана філологічного факультету, а в 1989-2004 роках - декан. За час його деканування цей факультет був одним із провідних факультетів університету, мав потужну художню самодіяльність.

  У кінці 80-х - на початку 90-х років минулого століття кафедра української мови Івано-Франківського педінституту відіграла визначну роль у піднесенні престижу української мови.

  М. Лесюк та інші викладачі цієї кафедри проводили курси української мови, які після надання їй у жовтні 1989 р. державного статусу було зорганізовано на багатьох промислових підприємствах та в установах нашого обласного центру.

  2004 р. у Прикарпатському університеті створили інститут філології, що об'єднав усі філологічні спеціальності (українська, англійська, польська, німецька, французька, російська, китайська мови). Першим директором цього інституту впродовж двох років був М. Лесюк. 1996-го Миколу Петровича обрали на посаду професора, завідувача кафедри слов'янських мов, очолює її й понині.

  З його ініціативи 1993 р. в університеті відкрили нову філологічну спеціальність - «Польська мова і література», яка тепер має неабиякий попит серед абітурієнтів. За роки, що минули з того часу, очолювана М. Лесюком кафедра слов'янських мов встановила творчі, наукові та ділові зв'язки з низкою університетів Польщі - Варшавським, Ягеллонським, Гданським, Жешувським, Люблінським, Вармінсько-Мазурським, університетами в Гожуві Великопольському та Ополю, ім. кардинала С. Вишинського у Варшаві. Вона також уклала угоди про співпрацю з Вейгеровським об'єднанням кашубів, ліцеєм у м. Глубчиці. Студенти-полоністи мають можливість щороку проходити мовну практику в багатьох із перелічених навчальних закладів. А тепер завдяки особистим зв'язкам завідувача кафедри домовлено про співпрацю і з інститутом слов'янознавства Російської академії наук.

  Уже три десятиліття Микола Петрович провадить активну наукову діяльність. Має в своєму доробку понад 260 наукових праць. Спрямовані на утвердження державного статусу і збереження чистоти української мови його публікації та виступи в пресі й інших ЗМі. Його статті публікували в наукових виданнях не лише України, а й Польщі, Чехії, Білорусі, Росії.

  1993-го Микола Лесюк у видавництві «Вища школа» випустив у світ спільно з Ярославою Вакалюк навчальний посібник з української мови для університетів, 2004 р. - книжку «Доля моєї мови», що мала значний громадський резонанс в Україні (тут зібрано статті про функціонування української мови в умовах перманентних заборон, тривалої експансії окупаційних режимів російської, а потім радянської імперій), та посібник «Українська мова. На допомогу вступникам». 2005-го видав підручник-самовчитель української мови для поляків, на який в сусідній країні великий попит. Через три роки - монографію «Мовний світ сучасного галицького села», де охарактеризовано говірку рідної Ковалівки, зібрано фразеологізми та паремії, записані від матері й інших жителів села, подано зразки місцевого мовлення.

  Нині М. Лесюк досліджує історію становлення української літературної мови в Галичині. На окрему згадку заслуговують, так би мовити, просвітянські сторінки біографії М. Лесюка. Людина активної громадянської позиції, він був делегатом установчої конференції Товариства української мови ім. Тараса Шевченка в Києві 11 лютого 1989 р., одним із організаторів проведеної через два місяці, 15 квітня, установчої конференції обласної організації цього товариства, автором першого її статуту.

  На початку 90-х років М. Лесюк виступав у багатьох трудових і навчальних колективах краю з лекціями про те, яких тяжких випробувань зазнавала впродовж віків українська мова, про теперішню історичну необхідність її присутності в усіх сферах життя нашого суспільства. А ще М. Лесюк співав у чоловічій хоровій капелі «Червона калина». Цей аматорський колектив із просвітницькою метою і, додам, з великим успіхом їздив у східні області України. Там під час концертів Микола Петрович, який був і членом Народного руху України, знову ж таки виступав з промовами політичного характеру.

  Обирали просвітянина-науковця депутатом обласної ради першого і третього демократичних скликань (обидва рази очолював її постійну комісію з питань освіти, науки та культури), членом президії ради.

   За вагомий внесок у справу українського відродження, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 140-річчя «Просвіти» він отримав Подяку прем'єр-міністра України. М. Лесюк нагороджений медаллю «Будівничий України», має чимало грамот Міністерства освіти і науки України, Центрального правління товариства «Просвіта», ОДА та обласної ради, івано-Франківської єпархії УГКЦ. Плідну наукову та культурно-громадську діяльність Миколи Петровича щодо піднесення престижу української мови відзначили, присудивши йому в 1996 р. премію ім. Марійки Підгірянки, встановлену обласною організацією Товариства української мови ім. Т. Шевченка «Просвіта». За книжку «Доля моєї мови» в 2004-му його удостоїли міської премії ім. і. Франка.

   Лесюк М. Доля моєї мови. Науково-популярне видання. - Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2004. - 288 с.
  Микола Петрович Лесюк : Покажч.публ. ( до 60-річчя від дня народж. ) / Зібрав і уклав М. Бігусяк.- Івано-Франкіськ : Плай, 2000.- 26 с.
  Кохан В. Син землі ковалівської [ проф., зав.каф.слов'ян. мов ПНУ М. Лесюк ] / В. Кохан // Вільний голос.- 2009.- 2 черв.( № 38).
  Хороб С. Сподвижник науки й освіти ( до 70-річчя з дня народження Миколи Лесюка ) / С. Хороб // Прикарпатський вісник НТШ. Слово.- 2009.- №2.- С. 405-410.
  Лесюк М. Пам'ятаймо про минуле, неповторне, невідоме : [ до 70-літнього ювілею філол.фак. ПНУ ] / Микола Лесюк // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 23/24.- Івано-Франківськ, 2010.- С. 3-10.
  Микола Петрович Лесюк [ Текст ] : бібліогр.покажч. : (до 70-річчя від дня народж. ) / М-во освіти і науки України [ та ін. ] ; відп.ред. та авт. Передм. М.В. Бігусяк ; упоряд. І.М. Арабчук.- Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2010.- 72 с. : портр.- ( Вчені Прикарпатського національного університету).
  Бігусяк М. Микола Петрович Лесюк. Штрихи до портрета : науковця, педагога, українця / Михайло Бігусяк // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 23/24.- Івано-Франківськ, 2010.- С. 370-373.- Бібліогр. В кінці ст.
  Арсенич П. Світ слова Миколи Лесюка [ мовознавця і перекладача, зав. каф. слов'ян. мов ПНУ ім. В. Стефаника ] / П. Арсенич // Галичина.- 2010.- 25 лют. ( № 28-29).- С. 13 ; Галицька просвіта.- 4 берез. (№ 6).- С. 2.
  Березовський П. Відомий просвітянин Прикарпаття [ до 70-річчя проф., зав.каф.слов'ян. мов ПНУ М. Лесюка ] / П. Березовський // Краєзнавець Прикарпаття.- 2010.- № 15.- С. 78-79.

 

 

 

 

Оновлено 25-11-2021
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка