Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 19:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Лесів Василь  ЛЕСІВ Василь (н. 12.VІІ.1949, с.Колінці Тлумац. р-ну) - український письменник, жур­наліст. Чл. НСПУ. Закінчив Івано-Франківський  МПТУ №3, працював столярем-червонодеревцем на Ворохтянському лісокомбінаті, від­служив армію в НДР. Тяжіючи до слова, обрав фах журналіста. Навчався у ЛДУ ім. І. Франка суміщав з роботою літпрацівника, зав. відділу листів та масової роботи Тлумацької районної газети  „Дністровська зірка".

  Про­відна тема його публікацій - екологія, народне мистецтво. У м.Тлумач створює музей народного мистецтва, етнографії та історії сіл Кутище і Вікняни. З 1988 до 1991 пра­цює кореспондентом, а далі - заступником  головного  редактора першої в Україні легальної демок­ратичної газети  „Агро", де народознавча те­матика набуває особливого звучання і стає домінуючою у змісті його першої книжки прози „Дощ із сонячної хмари" (К.: Рад. письменник, 1991). З 1991 і досі працює заступником головного редактора обласного ТБ „Галичи­на". Автор, ведучий народознавчого телеальманаху „Вічне древо" програми „На­взаєм". Для дітей з під пера Василя Лесіва та пен­зля його дочки Марії та дружини Ганни вийшли народознавча абетка  „Скарбів­ня" (І.-Ф.: Нова Зоря, 2001) і „Чомучки" (2005), „Чому грім злосний". Поетичний доробок засвідчує збірка  „Непрочитані сліди" (І.-Ф.: Нова Зоря, 2003). Лауреат обласної премії ім. В.Стефаника (2002, за книгу прози „Столике сонце" (І.-Ф.: Нова Зоря7 2000).

Лесів В. Столике сонце [Текст] : кн. прози / В. Лесів. -  Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2000. - 316 с.

Плугатор Г. Символіка прози Василя Лесіва : за кн. „Столике сонце" / Г. Плугатор, Н. Самборська // Обрії. - 2002. - № 2. - С. 66-69.

 

 

Оновлено 31-01-2023
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка