Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Досягнення вчених кафедри менеджменту і адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газуТворчий колектив кафедри менеджменту та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу пройшов динамічний етап становлення і розвитку з 1976 року як кафедра організації та управління виробництвом. У 1992 році у зв'язку з відкриттям в університеті нової економічної спеціальності «Економіка і управління в машинобудуванні» кафедра була реорганізована у кафедру «Економіка машино-та приладобудування», а пізніше перейменована на «Управління виробництвом». З того часу кафедра стала випускати фахівців із спеціальності «Менеджмент організацій». Реорганізація економічної освіти в Україні зумовила зміну назви спеціальності, закріпленої за кафедрою та почала здійснювати підготовку студентів за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування» у 2010 році.

   За період існування кафедру очолювали: д. е. н., проф. Я. С. Витвицький, д. е. н., проф. О. О. Лапко, д. е. н., проф. А. О. Устенко, д. е. н., проф. В. П. Петренко. На даний час кафедру менеджменту і адміністрування (МіА) очолює д. е. н., проф. А. С. Полянська.

   Сьогодні на кафедрі МіА працюють 23 викладачі, з яких 3 д. е. н., професори: В. П. Петренко, А. С. Полянська, І. П. Кінаш; 16 к. е. н.; 4 асистенти. Більшість викладачів кафедри має досвід практичної роботи у виробничих, підприємницьких і комерційних структурах.

   Об'єктами наукових досліджень кафедри виступають теоретичні та практичні проблеми управління процесами трансформування економіки України на якісно новий рівень.

   Вагоме місце у наукових дослідженнях займають питання реформування вітчизняного ПЕК в умовах активізації інтеграційних процесів. Наукові розвідки спрямовані на підвищення ефективності виробництва через використання сучасних управлінських технологій та інструментів стратегічного, фінансового, інвестиційного та інноваційного менеджменту.

   Наукові здобутки кафедри упродовж 2010-2015 рр. налічують 135 публікацій у вітчизняних фахових виданнях, 9 наукових монографій, 15 публікацій у міжнародних та науко метричних виданнях, більше 130 публікацій у матеріалах Міжнародних та Всеукраїнських конференцій. Протягом цього періоду захищено 8 наукових робіт, з них 3 на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук; 10 викладачів отримали вчене звання, в тому числі 2 - звання професора.

   Зустріч з надзвичайно творчим колективом кафедри менеджменту і адміністрування в рамках Інтелектуального клубу творчих особистостей «Галицькі кмітливці» відбулася 5 квітня 2016 р. в обласній універсальній науковій бібліотеці ім. І. Франка.

   Цього дня до головної книгозбірні завітали представники ОДА, дійсні члени ІКТО, журналісти й оператори місцевих телерадіоканалів, читачі бібліотеки, щоб ознайомитися з новими розробками колективу вчених кафедри менеджменту і адміністрування Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі ІФНТУНГ.

   Захід відкрила директор ОУНБ ім. І. Франка Людмила Василівна Бабій. Вона привітала запрошених з приємною подією в діяльності Клубу, колектив кафедри з успішним завершенням чергового етапу наукових досліджень, які втілилися у п'яти друкованих монографічних виданнях, і запросила до слова лідера однієї з потужних творчих груп університету - директора Інституту післядипломної освіти професора Віктора Павловича Петренка.

   Доповідач за допомогою мультимедійної презентації коротко ознайомив присутніх з історією кафедри, яка надає освітні послуги у сфері підготовки висококваліфікованих фахівців з управління персоналом, менеджменту, маркетингу і логістики і восени 2016 року уже відзначили 40-річчя з часу створення, яка зазнавала змін, що були викликані освітніми й економічними процесами, відбувався, як відзначив Віктор Павлович, кількісний і якісний зріст колективу.

   Про ідеї та зміст представлених монографій розповідали науковці Святослав Ярославович Кісь та Ірина Богданівна Галюк; про співпрацю з кафедрою менеджменту і адміністрування вів мову заступник директора Департаменту економіки ОДА Василь Васильович Насадюк; актуальність проблематики інтелектуалізації процесів управління в наукових дослідженнях підкреслювали проректор з науково-педагогічної роботи ІФНТУНГ Олег Григорович Дзьоба, директор ІНЕУ Ліліана Тарасівна Гораль, голова обласної організації ТВР України Богдан Іванович Середюк.

   Голова обласної організації СНІО України Лідія Михайлівна Шляхтич звернула увагу присутніх на урізноманітнення форм роботи Клубу з популяризації здобутків галицьких кмітливців.

   За сприяння директора Івано-Франківського музичного училища ім. Дениса Січинського Петра Гундера музичним сюрпризом для учасників заходу стали весняні мелодії у виконанні ансамблю саксофоністів у складі учнів ІІ і ІІІ курсів Назара Кравця, Ростислава Лесіва, Володимира Мачужака і Сергія Курчія (керівник Ярослав Курілець).

   Працівники бібліотеки вдячні авторському колективу кафедри за чотири наукові праці, які поповнили фонди книгозбірні:

 Галюк І. Б., Петрина М. Ю., Петренко В. П. «Інноваційні структури як прогресивна форма реалізації інтелектуального потенціалу людських ресурсів держави»;

 Кісь С. Я. «Інтелектуалізація діяльності підприємств: доцільність, умови, технології»;

 «Стратегічне управління нафтогазовими підприємствами України: технології, механізми та інструменти реалізації» / В. І. Варцаба, Я. С. Витвицький, О. М. Витвицька та ін. ; за заг. ред. В. П. Петренка, С. А. Побігуна;

 «Сучасні технології підвищення ефективності управління галузевими і регіональними соціально-економічними системами» / під ред. В. П. Петренка, А. С. Полянської.

 

Оновлено 18-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка