Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 19:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Володимир Качкан   КАЧКАН Володимир (12.08.1940, с. Рибне, тепер Тисменицького р-ну). Прозаїк, поет, фольклорист, історик і теоретик української літератури та етнокультури, пресознавець, педагог, громадсько-політичний діяч.
   Навчався у Рибнянській початковій, Павелчанській семирічній та середній школі № 11 м. Івано-Франківська; здобув спеціальність слюсаря у  тех¬нічному училищі № 2, а відтак, відслуживши три роки в армії, - професії філолога-викладача української мови та літератури в Івано-Франківському державному педагогічному інституті ім. В. Стефаника (історико-філологічний факультет, 1967), журналіста (1974). Працював кореспондентом, редактором, старшим редактором в обласному телерадіокомітеті, викладав літературу, фольклористику, журналістикознавство у Києві (Інститут журналістики Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка: завідувач кафедри, заступник директора Інституту, 1972-1995).
  Ставши на наукову дорогу, 1974 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: „Михайло Павлик і уснопоетична народна творчість", а 1988 р. - докторську дисертацію на тему: „Проблеми традицій і новаторства в публіцистиці". З 1990 р. - професор, з 1993 р. - академік АН Вищої школи України. 1990 р. здобув звання першого лауреата Республіканської премії в галузі публіцистики за розробку в періодичній пресі питань українського народознавства; 1995 р. став лауреатом академічної нагороди імені Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки; 1999 р. здобув звання лауреата обласної премії ім. Василя Стефаника; 2000 р. - звання лауреата міської премії ім. Івана Франка; 2003 р. - лауреат Всеукраїнської премії ім. братів Лепких; нагороджений Міжнародною премією ім. Воляників-Швабінських (США, 2002).  2001 р. визнаний людиною десятиліття; 2002 р. нагороджений медаллю Всеукраїнського товариства української мови "Просвіта" ім. Тараса Шевченка - "Будівничий України", орденом Архистратига Михаїла Української Православної Церкви Київського Патріархату. 2006 р. присвоєно почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України".
   Автор більше cімдесяти книжкових видань: монографій, художніх і документальних книг, новел, оповідань, есеїв, повістей, романів, поезій, більше півтори тисячі публікацій у журнально-газетній періодиці в Україні, інших країнах.
   Упорядкував кілька фольклорних збірок народних пісень (у записках М. Павлика, О. Маковея), тематичних збірників, антологій з української літератури, зокрема про творчість М. Павлика. Випустив у світ книгу „Журавлі повертаються...: з епістолярної спадщини Богдана Лепкого" (передмова, упорядкування і текстологічна редакція листів, примітки й коментарі, покажчики та підготовка ілюстративного матеріалу).
   З вересня 1995 р. Володимир Качкан живе і працює в Івано-Франківську, завідує кафедрою українознавства національного медичного університету. Веде велику науково-просвітницьку  роботу: є членом ради обласного об'єднання української мови ім. Т. Шевченка "Просвіта"; редколегій журналів "Українознавець", "Галичина", "Обрії", "Перевал", "Літопис Бойківщини" (США-Україна), низки серійних видань енциклопедичного характеру, як „Українська журналістика в іменах", член Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій з філологічних наук у Національному університеті імені Тараса Шевченка; 2006-2011 рр. був депутатом Івано-Франківської обласної ради V демократичного скликання.
  Коло наукових інтересів В. А. Качкана - історія і теорія української літератури; фольклористика; історичне й літературне краєзнавство; культурологія; пресологія. Він один з утверджувачів в українознавстві напряму персоналізації галузей науки. Основними на цій ділянці є монографічні дослідження: „...І воскресне ім'я твоє: Народознавчі студії про забутих" (К., 1993. - 128 с.), "У творчій майстерні визначних етнологів" (К.: Київ. ун-т, 1993. - 86 с.), "Хай святиться ім'я твоє: Галицькі просвітницькі діячі, письменники, вчені - вихідці із священицьких родин" (Чернівці: Прут, 1994. - Т. 1. - 196 с., іл.), "Українське народознавство в іменах: У 2 ч." (К.: Либідь, 1994. - Ч. 1. -  336 с.; 1995. - Ч.2. - 288 с., іл.), "Українська журналістика в іменах: Історичний досвід, майстерність: У 2 ч." (К.: Варта, 1995. - Ч.1. - 40 с.; Ч.2. - 53 с.), "Хай святиться ім'я твоє: Студії з історії української літератури ХІХ-ХХ ст." (Коломия: Вік, 1996. - Т. 2. - 307 с., іл.), "Хай святиться ім'я твоє: Українознавство та пресологія (ХІХ-перша половина ХХ ст.)" (Львів: Фенікс, 1998. - Т.3. - 368 с., іл.), "Хай святиться ім'я твоє: Історія української літератури і культури в персоналіях (ХІХ-перша полов. ХХ ст.)" (Івано-Франківськ: Сіверсія, 2000. - Т.4 - 368 с., іл.), "Хай святиться ім'я твоє: Історія української літератури і культури в персоналіях (ХІХ - ХХ ст.)" (Львів, 2002. - Т. 5. - 472 с.; іл.), "Хай святиться ім'я твоє: Історія української літератури і культури в персоналіях (ХІХ - ХХ ст.)" (Львів, 2004. - Т. 6-7. - 720 с.; іл.), "Нариси історії української культури в персоналіях (ХІХ-ХХ ст.)" (Коломия: Вік, 2005. - 416 с.), "Хай святиться ім'я твоє: Історія української літератури і культури в персоналіях (ХУІІІ - ХХІ ст.): Антологія одного листа" (Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2006. - Т. 8. - 540с., Т. 9. - 536с.); "Хай святиться ім'я твоє: Історія української літератури і культури в персоналіях (ХІХ - ХХІ ст.) (Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2007. - Т. 10. - 624 с., іл.), „Іван Хланта: бібліогр. покажчик (Ужгород, 2008. - 458 с.: іл.).
  Про життєвий і творчий шлях вченого і письменника писали відомі вчені, літератори Євген Баран, Михайло Вівчарик, Олег Гринів, Роман Гром'як, Микола Дмитренко, Федір Зубанич,  Ігор Кравченко, Іван Крупський, Ва¬силь Лизанчук, Микола Мушинка, Михайло Пазяк, Анатолій Погрібний, Володимир Полєк, Степан Пушик, Олександр Рисак, Тарас Салига, Василь Скуратівський, Ольга Слоньовська, Іван Хланта, Роман Федорів, Михайло Шалата, Во¬лодимир Шкляр, Наталія Шумада та ін. (див.: Полєк В. Володимир Качкан: Біб¬ліографічний покажчик творів. - Івано-Франківськ, 1990; Володимир Качкан - вчений, письменник, педагог: бібліографічний покажчик / укладач М. М. Романюк. - Львів, 2000; Володимир Качкан. Біобібліографічний покажчик / НАН України. ЛНБ ім. В.Стефаника. НДЦ періодики; укладач і автор передмови М. М. Романюк. - Львів, 2005).
  17 грудня 2009 року в обласній універсальній науковій бібліотеці ім. І. Франка відбулась презентація нових книг - збірка поетичних медитацій „Тасьма літа" та ліричного роману у новелах „Небесія", а також  літературознавчої монографії „Екскурси і дискурси" академіка, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри українознавства Івано-Франківського національного медичного університету Володимира Качкана.
  28 вересня 2010 року в обласній універсальній науковій бібліотеці ім. І. Франка відбулася презентація ювілейних видань академіка Володимира Качкана (до 70-річчя від дня народження): „Віщі знаки думки, серця і руки: Антологія українського автографа" ; „Володимир Качкан: письменник, вчений, педагог, громадсько-культурний діяч: Біобібліографічний покажчик" та „Володимир Качкан в літературно-критичному ореолі (фрагменти статей, рецензій, есеїв, нарисів, діалогів, листів)".
  17 листопада 2011 року в обласній універсальній науковій бібліотеці ім. І. Франка відбулося творче спілкування з академіком, доктором філологічних наук, завідувачем кафедри українознавства Івано-Франківського національного медичного університету, поетом та прозаїком Володимиром Качканом, під час якого автор презентував книгу поетичного вибраного „Епістоли серця".

    Про присудження міської премії імені Івана Франка в галузі літератури та журналістики [В. Качкану за літературо- та українознавчі студії 1999 р.] // Західний кур'єр. - 2000. - 28 квіт. - С. 9.
Курчій Д. Презентаційний тур академіка [В.Качкана з кн. «Віщі знаки думки, серця і руки : Антологія українського автографа», яка вперше була презентована в ОУНБ ім. І.Франка] / Д. Курчій // Галичина. - 2011. - 10 лют. - С. 16.
Тугай Л. Енергія слова Володимира Качкана : [ювіл. вист. в ОУНБ ім. І. Франка] / Л. Тугай // Галичина. - 2010. - 26 серп. - С.16.
Курчій Д. Три іпостасі Володимира Качкана : [про презентацію в ОУНБ ім. І.Франка кн. «Тасьма літа», «Небесія», «Екскурси і дискурси»] / Д. Курчій // Галичина. - 2009. - 29 груд. - С. 8; Вечірній Івано-Франківськ. - 2009. - 31 груд.

Оновлено 15-08-2022
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка