Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібілотека ім. І. Франка – популяризація творчої спадщини І. Франка, літератури про ньогоВпродовж 54 років Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка з честю носить ім'я Івана Франка.

Саме, Іван Якович Франко особливе значення надавав створенню читалень у містах і селах, видання популярних книжок для народу, подолання неосвіченності, що вела до зубожіння та  культурного занепаду нації. У статті „Чого хоче галицька робітнича громада? " він писав : „Такі читальні, коли б вони були в кожнім селі і велися розумно та щиро, могли би робочих людей далеко більше освітити і навчити, ніж теперішні аби і які високі школи".

Визначену Франком місію бібліотек в суспільстві успішно реалізовує обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка.

В усі часи в роботі Бібліотеки визначальним було доносити до усіх верств населення знання, накопичені людством, здобутки української та світової культури і науки. 

Сьогодні обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка є одним з провідних інформаційних, культурно-просвітницьких установ Івано-Франківщини, координаційним та методичним центром для бібліотек області.

Багатогранною є діяльність Бібліотеки  по збереженню та примноженню духовних надбань, створенню власних інформаційних ресурсів як на традиційних так і електронних носіях, підготуванню та виданню науково-методичних матеріалів, бібліографічних посібників, інформаційних бюлетенів, дайджестів, пам'яток користувачу.

Значимою є роль Бібліотеки в культурно-просвітницькому життю Івано-Франківщини. На відзначення ювілейних та пам'ятних дат організовуються, літературно-музичні вечори, вечори поезії, краєзнавчі, культурологічні студії, дні інформації, дні фахівця, історичні години, книжково-ілюстративні виставки. Бібліотека стала одним з головних центрів презентації нових творів друку, осередком духовного спілкування краян.

Обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка - асоційований член Івано-Франківського відділення Наукового товариства ім. Шевченка. Бібліотека підтримує ділові стосунки з Радою обласних організацій товариства винахідників і раціоналізаторів України та Спілки наукових і інженерних об'єднань України, центром перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців. Творчою є співпраця з обласною письменницькою організацією, обласним відділенням Національної спілки художників України, обласною організацією Всеукраїнської спілки краєзнавців, інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників, вищими навчальними закладами.

Чільне місце в діяльності Бібліотеки  займає велична постать І. Я. Франка.

Особлива увага приділяється  по збереженню творчої спадщини письменника, видань про нього, поповненню документальної бази Бібліотеки новими виданнями про І. Франка. Письменницький доробок І. Я. Франка  феноменально багатогранний. Бібліотека володіє великим книжковим багатством художніх творів письменника різних років видання, книгами про його життєвий та творчий шлях, літературою української діаспори, перекладами на різні іноземні мови, науковими розвідками краєзнавчого характеру. Серед нових видань - 3-томник творів Каменяра, що вийшов у дрогобицькому видавництві „Відродження", збірка „Мозаїка", де зібрано твори письменника, які не увійшли до 50-ти томного зібрання та багато інших.

Цікавими є і діаспорні видання, які розкривають як громадянську позицію, науковий і творчий доробок, так і особисте життя письменника. Зокрема, це спомини його дочки Анни Франко-Ключко „Іван Франко і його родина" та книга „Рукописи І.Франка в Канаді", нарис Євгена Паранюка „Останні роки життя Івана Франка", праця доктора Луки Луціва „Іван Франко - борець за  національну і соціальну справедливість", що вийшли друком у нью-йорському видавництві „Свобода" 1967 року, дослідження Леоніда Рудницького „І.Франко і німецька література" та інші. У бібліотеці є чимало видань художніх творів І.Франка, що побачили світ поза межами України.

Джерельну базу: творчий доробок І. Франка та літературу про його життєвий і творчий шлях письменника всебічно відображано в  довідково-бібліографічному аппараті Бібліотеки. Зокрема: алфавітному та систематичному каталогах в рубриках „Іван Франко. Твори"; „Література про життєвий та творчий шлях ".  Твори друку місцевих авторів, публікації з періодичних видань  присвячені І. Франкові, перебуванню його на Прикарпатті відображено в розділах відображено в розділах зведеного систематичного краєзнавчого каталогу:   „Іван Франко і Прикарпаття", „ Місця перебування І. Франка на Прикарпатті", "Взаємини Івана Франка з діячами краю", "Життя і творчість Каменяра в дослідженнях івано-франківських науковців і краєзнавців", „Літературно-мистецька Франкіана краю", „Вшанування пам'яті Каменяра на Івано-Франківщині", „Пам'ятники І. Франкові в краї" зведеного краєзнавчого каталогу. З 2004 року ведеться електронний каталог книг та електронна реєстраційно-аналітична база.

Бібліотека широкоаспектно  популяризує творчу спадщину Івана Яковича Франка, літературу про його життєвий і творчий шлях, видань, які висвітлюють одну з окремих сторінок в житті письменника - перебування в краї. Вона є організатором та учасником наукових форумів з нагоди відзначення ювілейних дат письменника. Так, у Франків ювілейний рік (150- ліття від дня народження) обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка разом з Івано-Франківським відділенням Наукового товариства ім. Шевченка впродовж року проводила цикл наукових читань за участю  вчених Івано-Франківщини. Наукові розвідки розкривали різні аспекти творчості І.Франка, здійснили новітній їх аналіз та розширили бачення й розуміння надбання Івана Франка. Тематика читань: 

1. „Іван Франко як мислитель" - Степан Возняк, доктор філософських наук, професор кафедри філософії Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника  (січень 2006 р.)

2. „На історичних сходинах української честі і гідності (Іван Франко в рецепції Симона Петлюри)" - Володимир Качкан, доктор філологічних наук, професор, академік АН Вищої школи, завідувач кафедри українознавства Івано-Франківського державного медичного університету (лютий  2006 р.)

3. „Іван Франко у боротьбі за єдність української літературної мови" - Василь Грещук, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника  (березень 2006 р.)

4."Театр Івана Франка:  літературно-художні концепції..." - Степан Хороб, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника  (квітень 2006 р.)

5. „Іван Франко і українська музична культура" - Ганна Карась, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри співу та диригування Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника  (травень 2006 р.)

6. „Іван Франко та Василь Стефаник: особливості взаємин" - Роман Піхманець, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника  (червень 2006 р.)

7. „Іван Франко: від „Зів'ялого листя до „Похорону" - Ольга Слоньовська, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника  (вересень 2006 р.)

8."Іван Якович Франко: міфи і реальність щодо історії його хвороби" - Нестор Середюк, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри госпітальної терапії Івано-Франківського державного медичного університету  (жовтень 2006 р.).

Вагомий вклад Бібліотеки в дослідницьку Франкіану Прикарпаття.  Це підготування та видання інформаційно-бібліографічних  матеріалів; допомога науковцям, краєзнавцям, письменникам краю в їх пошуковій та дослідницькій діяльності.

Так, до 150-літнього ювілею Івана Франка підготовлено методичні рекомендації „Каменяр поступу", бібліографічний покажчик „Іван Франко і Прикарпаття" та матеріали соціологічної розвідки „Іван Франко очима сучасного читача".

Неоцінений пласт духовних скарбів письменника Бібліотека популяризує організовуючи літературно-мистецькі свята, вечори, літературні вернісажі, книжково-ілюстративні виставки. У відділі краєзнавчої літератури постійно діє книжково-ілюстративна виставка „Прикарпаття вшановує Каменяра". Щорічно на відзначення  дня народження І. Франка відділи абонементу, читального залу, літератури іноземними мовами організовують книжкові виставки, літературно-мистецькі вечори. Щорічно відділом краєзнавчої літератури організовуються  франкознавчі літературно-краєзнавчі студії.

На веб-сайті Бібліотеки різнопланово висвітлюється діяльність Бібліотеки  по популяризації творчої спадщини письменника, видань життєвий та творчий шлях Івана Франка. На головній сторінці систематично представляється інформація про нові твори  друку, в т. ч. видання про І. Франка, анонсуються культурно-просвітницькі заходи, які організовує Бібліотека. Фотоматеріали інформаційно-просвітницьких заходів відображено в розділі „Галерея світлин". Розділ веб-сайту Бібліотеки „Видання" представляє друковану продукцію  Бібліотеки, зокрема, і видання присвячені  І. Франку.

Широкій популяризації книги, інформації, знань сприяє  активна співпраця із ЗМІ. На обласному радіо діє рубрика Бібліотеки „Скарбниця". Працівники Бібліотеки знайомлять краян з новими виданнями про І. Франка, заходами по вшануванню пам'яті Великого Каменяра, які організовує Бібліотека. В регіональній пресі  чисельними є дописи фахівців Бібліотеки та журналістів про діяльність Бібліотеки, зокрема, про культурно-мистецькі заходи щодо вшанування величної постаті в українській історії та культурі І. Я. Франка.

Завдяки налагодженим культурним зв'язкам між Івано-Франківськом та м. Ополлє (Польща) в рік 150-річчя до дня народження Каменяра були відкриті меморіальні дошки Іванові Франкові та Станіславові Вінцензу на приміщеннях Воєводської публічної бібліотеки ім. Е. Смолки та Івано-Франківської бібліотеки ім. І. Франка. Такі взаємини спонукають до популяризації дворів друку про Івана Франка як у нас в краї так і в Польщі.

Різноаспектна творча й наукова спадщина Франка викликала і викликає зацікавленість як науковців, дослідників так і пересічних громадян. Тому Бібліотека і надалі сприятиме науковим дослідженнм, популяризуванню доробку Франка - громадського діяча, Франка - вченого, Франка - письменника.

Оновлено 15-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка