Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Зрозуміти письменникаОлексій ГАЛЬОНКА

кандидат педагогічних наук м. Чернігів

Зрозуміти письменника

Як провести літературно-мистецьке свято Михайла Коцюбинського в школі

Літературно-мистецьке свято, як інтерактивна форма позакласної роботи, об'єдну­ючи різноманітні заходи, забезпечує комплексний вплив виховних можливостей літера­тури й мистецтва на учнів, активізує їх творчу пізнавальну діяльність, формує духов­ний світ школярів.

Виховний ефект шкільного свята залежить від активної внутрішньої позиції учнів, їхньої партнерської співпраці з педагогами. Учитель у процесі підготовки і проведення літературно-мистецького свята організовує практично-предметну і особистісно-рольо­ву діяльність в учнівському колективі.

Експериментальні дослідження, що проводяться нами у школах Чернігівської області, підтверджують необхідність урахування в підготовці і проведенні свята вікових, індивідуальних, психологічних, національних, релігійних, тендерних та інших особливостей учнів; взаємозв'язку різних форм їх діяль­ності.

У шкільному літературно-мистецькому святі беруть участь учні 1-11 класів за власним бажанням. Серед форм роботи -  тематичні ранки і вечори, читацькі конференції, диспути, усні журнали, поетичні вітальні, музичні салони, літе­ратурно-краєзнавчі екскурсії й походи, конкурси, власна учнівська творчість, шкільна літературна преса, виставки, кінофестивалі, відвідування театрів і кон­цертних залів, зустрічі з митцями.

Під час шкільного літературно-мистецького свята працюють секції юних літе­ратурознавців, краєзнавців, мистецтвознавців, мовознавців, фольклористів і ет­нографів, власної літературної творчості.

Шкільне літературно-мистецьке свято Михайла Коцюбинського пропонуємо провести таким чином:

Понеділок. Засідання секцій юних літературознавців і краєзнавців...

 

Повний текст статті можна знайти у фондах ОУНБ ім. І. Франка.

 

Оновлено 03-02-2023
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка